Do světa na pojištěnou zkušenou

Do světa na pojištěnou zkušenou
Stále více lidí odjíždí na pár měsíců až let zakusit život v zahraničí, ať již na cesty studijní, pracovní nebo poznávací. Právě jim pojišťovny nabízejí pojištění dlouhodobých cest. Podívejme se, co vše je na našem trhu dostupné, kolik za to zaplatíme a zejména proti čemu jsme a nejsme kryti. Přinášíme komplexní přehled produktů.

Od 1. května jsou české zdravotní pojišťovny povinny zpětně hradit péči poskytnutou svému pojištěnci ve státech EU a EHP (zatím kromě Švýcarska). Přesto, jak se dočtete v článku Do Alp či vánoční Vídně jen se zdravotní pojistkou?, vycestovat bez komerčního cestovního pojištění může být zbytečně drahé. Pokud jedete mimo tyto smluvní země, je to nezbytné. Potřebná zdravotní péče v zahraničí může totiž až několikanásobně převýšit vaše finanční možnosti (viz sloupek).

Desetitisíce za zlomeninu

Ošetření otřesu mozku (s jednodenní hospitalizací) stojí zhruba 70 000 Kč, ambulantně ošetřené zlomené předloktí 40 000 Kč. Náklady na zlomeninu stehenní kosti se pohybují mezi 65 000 a 130 000 Kč, na zlomeninu bérce mezi 40 000 a 120 000 Kč (záleží na komplikovanosti úrazu a z toho plynoucího způsobu ošetření např.zda je zlomenina otevřená, zavřená s posunem úlomků, vícenásobná apod.) Operace slepého střeva vyjde v Evropě průměrně na 60 000 Kč, v USA na 150 000 až 250 000 Kč
U autonehod, vícečetných zranění nebo pobytu na jednotce intenzivní péče se dostáváme ještě o řád výše. Velmi nákladná je také přeprava vrtulníkem - například ve Švýcarsku se tabulkové sazby pohybují mezi 1 800 a 2 400 Kč za jednu letovou minutu.

Kompletní seznam pojistek dlouhodobých cest uvádíme v tabulce na konci článku, nejprve se ale podívejme, na co si v případě těchto produktů dát zejména pozor.
Velice důležité je vybrat produkt podle účelu cesty. Jedete-li do zahraničí například pracovně, musíte si sjednat pojištění pro pracovní typ cesty. Pokud se vám totiž něco přihodí a toto připojištění nemáte sjednané, pojišťovna vám zdravotní péči neuhradí. Bez připojištění se totiž pojistná ochrana nevztahuje ani na území státu, ve kterém máte trvalý pobyt, ani na území státu, ve kterém vám bylo uděleno pracovní povolení. Pojišťovny proto nabízejí buď připojištění, nebo přímo speciální produkty, například pojistka StudentPass Evropské cestovní pojišťovny je určena mladým lidem do 28 let na cesty za účelem studia v zahraničí či au pair pobytu, ostatní pracovní pobyty jsou kryty produktem LongPass.

Na kolo i na boby...

Uzavíráte-li si krátkodobou pojistku, činíte tak především proto, že se chystáte do zahraničí na dovolenou či na cestu pracovní. Podle toho si také vybíráte produkty. Jedete-li se opalovat do Chorvatska, nebude vás zajímat, zda pojistka kryje lyžování mimo vyznačené trasy, letíte-li si sednout na 3denní seminář, nebudete se pravděpodobně starat ani o to, jestli máte pojištěny vůbec nějaké sporty.

Jestliže se ale někam chystáte na 6 měsíců nebo na rok, v úvahu musíte vzít veškeré vaše koníčky, bez kterých rok nevydržíte. A to jak rizika "zimní", tak "letní". Pojistky většinou kryjí rekreační provozování běžných individuálních nebo kolektivních sportů v rozsahu neorganizovaných sportovních aktivit (např. kopaná, odbíjená, plážový volejbal, plavání, turistika, šnorchlování, stolní tenis apod.). Aktivity vyšších rizikových skupin je potřeba připojistit, nebo, nemůžete-li se jich vzdát a pojišťovna je nepojistí, za ně nést odpovědnost sami. V případě Allianz či ČSOB Pojišťovny nelze u roční a pololetní pojistky takové připojištění sjednat. "Na dobu, kdy bude klient sport provozovat, si musí sjednat novou pojistku, která bude připojištění rizikových sportů obsahovat," doporučuje tiskový mluvčí pojišťovny Milan Káňa.

Nejjednodušším způsobem, jak ověřit dostupnost pojištění právě vašich oblíbených činností, může být pohled do naší tabulky zde, která uvádí veškerá připojistitelná a nepojistitelná sportovní rizika podle jednotlivých pojišťoven.

Preventivní prohlídka před cestou

Ještě důležitější je ale seznam veškerých potenciálních zdravotních rizik, o kterých víte, že vás mohou v zahraničí potkat. Pojišťovna vám totiž s největší pravděpodobností neuhradí, ani zpětně neproplatí náklady vynaložené v souvislosti s úrazem nebo onemocněním, které nastaly nebo jejichž příznaky se projevily před vaším odjezdem, a to až 6 měsíců před počátkem pojištění. Bez ohledu na to, zda byly či nebyly léčeny. Pokud tedy víte, že můžete mít astmatické potíže nebo že vás "kdysi dávno" trápil kožní ekzém, je dobré před cestou podstoupit potřebná vyšetření doma a zajistit si tak léky, které můžete potřebovat, podstatně levněji.
Často se totiž stává, že vaše skryté zdravotní problémy propuknou až se změnou klimatu a nejen, že vám znepříjemní pobyt, ale ještě vám jej pěkně prodraží. Každopádně ale nezapomeňte očkovací průkazy, např. i ty z dětství, a pokud trpíte chronickým onemocněním nebo berete více léků, je vhodný též výpis ze zdravotní dokumentace od vašeho lékaře. Dojde-li k akutnímu zhoršení chronického onemocnění, které ohrožuje život, poskytne například Česká pojišťovna plnění v rozsahu okamžitého nezbytného lékařského zákroku nebo hospitalizace (popř. zajistí repatriaci), maximálně však po dobu 2 dnů.

Ušetřete minimálně 5 430 Kč!

Jestliže odjíždíte na dobu 6 měsíců a víc, nemusíte doma platit povinné zdravotní pojištění (tedy minimálně 905 Kč měsíčně). Před cestou se odhlašte od platby pojistného u vaší zdravotní pojišťovny.
Ovšem například akutní ekzémy či alergické reakce různého typu, které jsou diagnostikovány nově až po vašem odjezdu do zahraničí, předmětem výluk nejsou. Ty jsou posuzovány jako neodkladná péče, a náklady na léčení těchto onemocnění jsou v rámci cestovního připojištění hrazeny. Jak je ale hrazena jejich diagnóza či následná léčba, již není tak jednoznačné. Jiří Suttner, tiskový mluvčí VZP, uvádí: "Alergologické testy a dlouhodobá léčba kožních onemocnění jako neodkladná péče posuzované nejsou a nejsou tedy zpravidla hrazeny z cestovního připojištění." Milan Káňa z Allianz ale naopak říká, že vyšetření za účelem stanovení diagnózy předmětem pojištění je.
Každopádně, dostanete-li se do podobné situace, nejprve kontaktujte asistenční službu vaší pojišťovny, protože každý takový případ je posuzován individuálně.

Co vám nikdo nepojistí?

Myslet ale musíte nejen na chronické nemoci. Zdravotních nákladů, které vás v průběhu vašeho dlouhodobého pobytu mohou potkat a které nejsou předmětem pojištění, je mnohem víc, vyjmenujme si některé:

  • zubní péče - plní se pouze při poskytnutí první pomoci v neodkladných případech (extrakce, jednoduchá výplň) za účelem odstranění náhle vzniklé bolesti,
  • preventivní a kontrolní prohlídky, očkování, kosmetické ošetření, chiropraktické výkony nebo terapie, úpravy zubů a čelistí, zhotovení a opravy protéz, ortéz, epitéz, brýlí, kontaktních čoček, naslouchacích přístrojů,
  • duševní i psychické poruchy,
  • pohlavní nemoci nebo AIDS,
  • vyšetření ke zjištění těhotenství, interrupce, jakékoliv komplikace po šestém či sedmém (záleží na pojišťovně) měsíci těhotenství,
  • porod, vyšetření a léčba neplodnosti, umělé oplodnění, léčení sterility, antikoncepce.

Způsobíte-li si úraz v opilosti nebo pod vlivem návykových látek, může pojistitel pojistné plnění omezit, nebo úplně vyloučit.

Chystáte-li se na půlroční výpravu do Amazonie či na severní pól, se standardními produkty toho moc pojištěno nemáte. Výpravy a expedice do míst s extrémními klimatickými nebo přírodními podmínkami, do zeměpisně odlehlých míst nebo do rozsáhlých neosídlených oblastí (pouště, polární oblasti, širé moře apod.) či válečných zón jsou standardními výjimkami. Pojištění se také nevztahuje na speleology a kaskadéry.

Když potřebujete pomoc...

Pokud onemocníte nebo si způsobíte úraz, kontaktujte asistenční službu. Ta má buď k dispozici seznam lékařů, se kterými spolupracuje a kteří nevyžadují platbu od pacienta, nebo zajistí platební garance a platbu přímo zdravotnickému zařízení bez toho, že byste museli něco hradit hotově. V každém případě je nutné na žádost pojišťovny zprostit vašeho lékaře mlčenlivosti, a umožnit tak pojišťovně získání údajů o vašem zdravotním stavu. Jestliže vám asistenční služba určí lékaře, musíte se nechat vyšetřit právě jím.
Někdy, např. jedná-li se o částku menší (zhruba do 3 000 Kč) nebo za jiných okolností, je požadována platba v hotovosti přesto, že asistenční služba vystaví platební garance a je nutné, aby klient zaplatil na místě. Stejné je to i u léků vystavených na recept. V těchto případech vám bude vydaná částka uhrazena na základě originálů účtů, které předloží pojišťovně po návratu, což ale také může být až za několik měsíců od pojistné události (pojišťovny jako takové proplácejí uznané náklady do zhruba 14 dnů poté, co byl nárok na refundaci vyřízen).

Jestliže budete nuceni se z pojištěné cesty vrátit předčasně domů z důvodu úmrtí či vážného onemocnění (lékařem ověřené ohrožení života) manžela/manželky, rodičů či dětí, nebo jiných vážných situací (například znásilnění vaší dcery) uhradí některé pojišťovny přiměřené náklady na váš předčasný návrat (jestliže byly vynaloženy s jejich předchozím souhlasem a původně plánovaný dopravní prostředek pro návrat nemohl být použit).
Nebudete-li během pracovní zahraniční cesty schopni vykonávat práci, kvůli níž jste vycestovali, účastnit se kongresu, veletrhu, semináře či školení pro vážné onemocnění, úraz, hospitalizaci či úmrtí, uhradí vám Evropská cestovní pojišťovna přiměřené výlohy na přepravu, ubytování a cestovní pojištění spojené s vysláním náhradního pracovníka.

Pojistku můžete prodloužit i zkrátit

Pojistka k platební kartě

Za zmínku stojí cestovní pojištění k embosovaným kartám ČSOB (profil, názory), za 1 000 Kč ročně nabízí pěkné pojištění (léčebné výlohy do 2 miliónů) a na rozdíl od jiných pojistek k platebním kartám neomezuje délku pobytu v zahraničí, což je na našem trhu unikátní. Více v článku Jistota 'plastové jistoty'.
Sjednáte-li si pojistku až po odjezdu do zahraničí, není pojišťovna povinna v případě potřeby plnit. To samozřejmě neplatí, jedná-li se o prodloužení platnosti pojištění, což je možné pokud pobyt v zahraničí bezprostředně časově navazuje na dobu původního pojištění. Celková doba pojištění ale u většiny pojišťoven nesmí překročit jeden rok.
Při předčasném ukončení dlouhodobého pobytu v zahraničí vám naopak některé pojišťovny na požádání vrátí poměrnou část pojistného. Pouze ale za podmínky, že v průběhu trvání pojištění nedošlo k pojistné události.

Stejně jako krátkodobé cestovní pojistky i tyto dlouhodobé produkty obvykle obsahují kromě pojištění léčebných výloh také pojištění úrazové, zavazadel a odpovědnosti za škodu. O těch se dočtete v článku Některé cestovní pojistky nekryjí ani běžkování. Teď se již ale podívejme, co je u nás k mání:

Pojistné v Kč *
Pojišťovna 180 dní Rok
Evropa svět bez USA svět Evropa svět bez USA svět
Allianz 1)
(profil, názory)
4099 2) 12950 20950 4590 2) 16500 29850
Česká pojišťovna 3)4)
(profil, názory)
3600 Kč
(7200)
7200
(10800)
5450
(16720)
n/a
ČPP/VZP
(profil, názory)
3000 5) 6700 15600 4000 5) 10500 24500
ČSOB
(profil, názory)
3060 6120 (ne USA, Kanada, Austrálie) 10440 4380 (včetně úrazového pojištění) 12410 (ne USA, Kanada, Austrálie) 21170
Evropská cestovní 1)
(profil, názory)
LongPass: 9980
StudentPass: 3290 (Velká Británie), 4590(Evropa)
LongPass: 14960
13990 Kč
LongPass: 18980
StudentPass: 4290(Velká Británie), 5590(Evropa)
LongPass: 28960
StudentPass: 22990 Kč
Generali 6)
(profil, názory)
1950
(385/385)
4350
(385/385)
3900
(770/770)
8700
(770/770)
Komerční
pojišťovna 7)

(profil, názory)
3240
(4140)
5040
(5940)
3910
5370
6830
8290
Kooperativa
(profil, názory)
3450 6000 5000 8600
Uniqa 1)
(profil, názory)
4860 9720 9855 n/a
Viktoria Volksbanken
(profil, názory)
5400 11160 12800 20725
Pozn.:
* - není-li uvedeno jinak, jde o pojištění léčebných výloh u cesty turistické
1) - pojistka zahrnuje pojištění léčebných výloh, úrazu (plnění 200/400 tisíc Kč), zavazadel a odpovědnosti za škodu
2) - Evropa + Alžírsko, Egypt, Izrael, Lybie, Maroko, Sýrie a Turecko
3) - v závorce je pojistné za kombinaci pojištění léčebných výloh, úrazu, zavazadel a odpovědnosti za škodu
4) - z pojištění léčebných výloh jsou poskytovány slevy – pro pojištěnce některých zdravotních pojišťoven až 30 %, pro klienty Penzijního fondu ČP 10 %. 10% sleva je poskytována na smlouvy o cestovním pojištění, které jsou uzavírány přes internet
5) - Evropa + Rusko, Tunis, Maroko, Turecko, Izrael, Egypt a Kypr
6) - v závorce cena připojištění zavazadel/odpovědnosti
7) - v závorce pojištění léčebných výloh a úrazu
Zdroj dat: pojišťovny

Pojistné limity (v Kč) k výše uvedeným produktům
Pojišťovna Léčebné výlohy
(Evropa / svět)
Ošetření zubů
(Evropa / svět)
Allianz neomezené /neomezené 10 000 / 10 000
Česká pojišťovna 1 mil. / 1,5 mil. 75 euro / svět 200 USD
ČPP/VZP 1,25 mil. / 1,5 mil. 5 000 / 7 500
ČSOB Pojišťovna 1,5 mil. / 1,5 mil. 5 000 / 7 500
Evropská cestovní LongPass: 5,4 mil.,
StudentPass: 2,4 mil.
(Evropa i svět)
24 000
Generali 1,7 mil. / 1,7 mil. 3 500 / 3 500
Komerční pojišťovna 1,7 mil. / 2,5 mil. 5 000 / 7 500
Kooperativa 1,5 mil. / 1,5 mil. 10 000 / 10 000
(na jeden zub)
Uniqa 1 mil. / 1 mil. n/a
Viktoria Volksbanken neomezené / 1,5 mil. 20 000 / 20 000
Zdroj dat: pojišťovny

Chystáte se na dlouhodobý pobyt v zahraničí? Máte již takový za sebou? Jak jste byli pojištěni?

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

-167
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 12 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

20. 1. 2005 10:12, Patrik Chrz tielk@gmx.de

Ne, má vlastní pojišťovnu "Vitalitas". Aspoň se tak tváří

Zobrazit celé vlákno

+32
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

21. 1. 2005 0:52

Ja to neřeším aneb American Express card :-)

-6
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (12 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Připojistitelné a nepojistitelné sporty

20. 1. 2005 | Simona Ely Plischke

Jistota plastové jistoty

10. 12. 2004 | Simona Ely Plischke

Jistota plastové jistoty

Cestovní pojistka je často součástí či doplňkem platebních karet. Možná jste i s celou rodinou v zahraničí "v bezpečí" a ani to nevíte, nebo naopak spoléháte na pojistku, která vám... celý článek

Některé cestovní pojistky nekryjí ani běžkování

8. 12. 2004 | Simona Ely Plischke | 1 komentář

Některé cestovní pojistky nekryjí ani běžkování

České hory nám příliš sněhu zatím nedopřály, chystáte se proto zaútočit na bílé svahy Alp? Všichni asi tušíme, že oddávat se v zahraničí zimním radovánkám bez pojištění se může pořádně... celý článek

Do Alp či vánoční Vídně jen se zdravotní pojistkou?

29. 11. 2004 | Simona Ely Plischke

Do Alp či vánoční Vídně jen se zdravotní pojistkou?

Od května máme přístup k lékařsky nezbytné zdravotní péči ve většině evropských zemí za stejných podmínek jako místní obyvatelé. Jenže spoluúčast na léčení v jednotlivých státech není... celý článek

Na hory jen s miliony v kapse

15. 1. 2004 | Simona Ely Plischke

Na hory jen s miliony v kapse

Ošetření zlomené nohy v cizině může lyžaře stát víc než veškeré náklady na týden v Alpách, a to i v případě, že uzavřel cestovní pojistku. "Skrblení" na tomto krytí či jeho nekvalitní... celý článek

Partners Financial Services