Co vám neřekli o kapitálovém životním pojištění V.

Co vám neřekli o kapitálovém životním pojištění V.
"Proč za svých 1 000 Kč měsíčně mám právě takovou pojistnou částku? Proč to není více?" Odpovědi typu: "Taková je cena naší služby, pokud s ní nesouhlasíte, je nám líto," nelze z obchodního hlediska nic vytknout, my se však pokusíme odpovědět obšírněji. Jak se vytváří cena pojištění?

Pojistné je úhrada za službu, kterou pojišťovna poskytuje pojistníkovi. Často se objevuje požadavek na informaci, jaká část je určena na spoření, jaká na náklady, provizi či zisk. Tato informace je z pohledu rozhodování klienta nejen zbytečná (cena rohlíku zůstane 1 Kč i kdybychom věděli, kolik z toho je cena mouky, vajec, elektřiny, mzda, zisk, doprava, …), ale v uvedeném rozsahu ji ani teoreticky nelze uvést (chybně vychází z vnímání kapitálového pojištění ne jako služby, ale jako spoření). Naopak u investičního pojištění jsou poplatky a výše rizikového pojistného těmi prvními údaji, na které by se měl klient ptát.

U kapitálové životní pojistky (KŽP) jsou pro racionální výběr produktu naopak potřebné tři informace:

 1. Pojistné (celková cena za službu): podle ceny se mohu rozhodnout, zda poskytovaná služba je pro mne výhodná, nebo zda potřebné pojištění sjednám jinde výhodněji,
 2. Odbytné (tabulka s výší odbytného v jednotlivých letech): informace o tom, kolik dostanu, pokud smlouvu předčasně zruším,
 3. Podíl na zisku (formulace v pojistných podmínkách): informace o tom, jakým dílem a způsobem se podílím na zisku pojišťovny.

Pojišťovací agent používá k výpočtu ceny pojištění sazebník, ať již na papíře nebo v počítači. V sazebníku je uvedeno většinou měsíční pojistné pro určitou základní pojistnou částku (ZPČ, nejčastěji 1 000 Kč nebo 10 000 Kč). Pokud klient chce platit 1 000 Kč měsíčně, vyhledá agent sazbu odpovídající věku, pohlaví a době trvání a vypočte pojistnou částku:

pojistná částka = pojistné * ZPČ / sazba věk, trvání, pohlaví

Pokud klient požaduje určitou pojistnou částku, lze dopočítat potřebné měsíční pojistné jako:

pojistná částka = sazba věk, trvání, pohlaví * pojistná částka / ZPČ

Předpokládejme, že pojišťovna má v sazebníku kapitálového pojištění pro případ smrti a dožití (1:1) pro muže ve věku 35 let a trvání do 60 let (tj. na 25 let) sazbu 30,95 Kč za 10 000 Kč pojistné částky. Za 1 000 Kč měsíčně klient získá pojistnou částku 323 102 Kč (= 1 000 * 10 000 / 30,95). Jak k této sazbě pojišťovna došla?

Klasický versus moderní výpočet

V minulém století používaly pojišťovny k určení sazeb pojistného relativně jednoduché vzorce. Kromě úmrtnostních tabulek a technické úrokové míry se do vzorců dosadily dvě čísla představující náklady pojišťovny a sazba byla hotova. První číslo vyjadřovalo počáteční náklady (např. 5 % z celkového zaplaceného pojistného za celou dobu trvání pojištění) a druhé vystihovalo běžné správní náklady (např. 6 % z ročního pojistného). Uvedený postup byl prakticky jediným možným v době "předpočítačové". V okamžiku nástupu počítačů byly vytvořeny nové postupy, které umožnily odstranit chyby předchozího, zejména ve výpočtu zohlednit:

 • Fixní náklady (nejen procenta z pojistného),
 • Různé hodnoty parametrů v jednotlivých letech,
 • Časovou hodnotu peněz, požadovanou ziskovost,
 • Systém podílu na zisku,
 • Možnost předčasného zrušení smlouvy (odkupné),
 • Požadavky státu, regulátora (daň, solventnost),
 • Citlivost sazby na změnu parametrů,
 • Lepší úmrtnost v prvních letech pojištění,
 • Vliv zajištění a zajistného,
 • Nákup cenných papírů do matematické rezervy,
 • Pravděpodobnosti změn jednotlivých parametrů.

Z výše uvedeného seznamu plynou dva závěry: předchozí postup byl opravdu hodně špatný, když toho tolik neumožňoval a zejména - současný postup je velmi komplexní a tedy komplikovaný pokud toto vše umožňuje. Jinými slovy, pojišťovna při výpočtu sazby uvažuje všechny podstatné vlivy. Výslednou sazbu tak nelze rozdělit na části, které odpovídají provizi, nákladům, dani, zisku, atd.

Devět kroků k pojistné sazbě

Pro lepší představu jsme připravili modelový výpočet sazby pomocí současné metody. V každém kroku je do výpočtu přidán nový parametr, který má vliv buď na příjmy (např. zhodnocení) nebo výdaje (např. náklady) pojišťovny. Ve třetím sloupci je pojistná částka pro našeho klienta (muž 35 let, pojistná doba 25 let), ve čtvrtém pak pojistná částka pojištění pro případ dožití s vrácením zaplaceného pojistného v případě smrti. Můžete tak ihned vidět, co vstup nového parametru způsobí – nárůst nebo pokles pojistné částky a o kolik. Použité hodnoty předpokladů jsou smyšlené, ale nevybočují mimo požívané intervaly hodnot pojišťovnami v České republice.

Určení ceny pojištění
Krok Výpočet byl rozšířen o .. Smrt + Dožití (1:1) v Kč Dožití
+ zaplacené pojistné
v případě smrti (v Kč)
1 Základní předpoklady: muž ve věku 35 let, pojistná doba 25 let. Úmrtnostní tabulky z roku 2002, technická úroková míra 0 %. Tzv. ryzí pojistné. 286 564 300 000
2 Zhodnocení rezervy o 2,4 %, (maximální výše technické úrokové míry). Tzv. ryzí pojistné. 386 427 413 738
3 Časová hodnota peněz: diskont 8 %, požadovaná ziskovost (resp. bezpečnostní přirážka): 5 %. 363 371 394 045
4 Počáteční náklady: 2 000 Kč + 5 % z ročního pojistného. Počáteční provize 55 % z ročního pojistného pro agenta, 10 % pro jeho vedoucího a 5 % pro ředitele agentury. Předpokládané průměrné pojistné 650 Kč měsíčně. 342 345 372 170
5 Následné náklady od druhého roku ve výši 40 Kč měsíčně a 2,5 % z přijatého pojistného. Fixní náklady jsou ročně navyšovány o inflaci 3 %. Následná provize ve výši 2,5 % ze zaplaceného pojistného pro agenta, 0,5 % pro jeho vedoucího a 0,2 % pro ředitele agentury. 287 952 312 345
6 Systém podílu na zisku: předpokládané zhodnocení 4,0 %, poplatek za správu matematické rezervy 1 %, koeficient dělení 90 %. 336 127 369 818
7 Nižší úmrtnost v prvních třech letech - pouze 70 % celostátních statistik. 336 867 369 853
8 Předčasné zrušení – 10 % smluv první rok, 8 % druhý a 6 % smluv od třetího roku dál. Poplatek za odbytné – 100 % v prvním roce, 10 % ve druhém roce, 5 % ve třetím a 2 % od čtvrtého roku dál. Vrácení 100 % provize agentem, pokud je smlouva během prvního roku zrušena a 80 % provize, pokud je zrušena v druhém roce. 354 145 375 451
9 Cena vázaného kapitálu 150 % lokální výše solventnosti, daň z příjmu právnických osob 24 % pro všechny roky. 323 102 350 560

Přestože je výpočet zjednodušen (neuvažuje všechny parametry), je pro neodborníka těžko nepochopitelný, stejně jako význam některých veličin. Přesto lze na jeho základě udělat dva praktické závěry.

 • Pro výslednou cenu pojištění jsou více důležité náklady než pravděpodobnost úmrtí. Pojistná částka KŽP pro případ smrti a dožití a pro případ dožití s vrácením pojistného se v našem příkladě liší pouze o 8 %, pro kratší dobu trvání je rozdíl ještě nižší. Výsledek dává zapravdu těm finančním poradcům, kteří zavrhují pojištění "bez pojištění", které je téměř stejně drahé jako KŽP 1:1, ale neposkytuje klientovi žádnou pojistnou ochranu.
 • Výpočet sazby pojišťovna provádí pro průměrné pojistné. Pokud by klient platil méně než je určitá mez, bude pro pojišťovnu smlouva prodělečná, proto pojišťovna stanovuje minimální pojistné (400 – 500 Kč měsíčně). Naopak, pokud klient platí větší pojistné než průměrné, je část pojistného určená na náklady větší, než je třeba. Proto pojišťovna tyto klienty zvýhodňuje tzv. slevou za výši pojistného (resp. za výši pojistné částky). Při měsíčním pojistném vyšším jak 2 000 Kč by sleva měla být samozřejmostí.
  Kromě slevy za výši je obvyklá také sleva za frekvenci placení. Při roční frekvenci klient průměrně zaplatí o 5% méně než při měsíční frekvenci. Důvody jsou tři: nižší inkasní náklady, pojišťovna má peníze k dispozici dříve – může s nimi hospodařit, pojišťovna získá peníze na celý rok i když klient během pojistného období zemře.

Jaké další informace byste uvítali při sjednávání kapitálového pojištění? Je pro vás důležité znát rozklad na ryzí pojistné a nákladovou přirážku nebo byste chtěli znát výši provize agenta za vaši smlouvu?

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+9
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 102 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

17. 1. 2005 8:22, PN

Dobrý den,
myslím, že mícháte hodně věcí dohromady.

1) Investiční pojištění (vyčíslil jsem výše). Není tam započten management fee, což nepovažuji za chybu, pokud o tom víte. Jde na úkor zhodnocení jednotky. Můžete to promítnout do očekávaného zhodnocení. U pojiš´tovny s větším mfee modelovat o to méně.

2) Kapitálové pojištění. Tak to popsal pan Podávka v článku, je tam i kalkulačka. Můžete si vše spočíta sám, v úvahu můžete vzít i poplatek za správu, bylo to myslím v posledním díle napsaný. Můžete si to i přečíst.

3) Měsíční nebo roční platbu můžete zanedbat. Dělal jsem si výpočty a nemá to žádný signifikantní vliv.

4) ING a Amcico .. Amcici nemá investiční pojištění, možná nějaké přívklady ke kapitálovce do fondu. ING stejně jako všechny pojišťovny s investičním pojištěním nabízí možnost rozhodit peníze do fondů. (kromě Uniqa, tam je musíte zvolit právě jednu možnost.) Asi jste mysle, že různé fondy mají různý managemnet fee. Mohou , ale nemusí. Např u Vámi zmiňované ING je to 2% pro všechny, Allianz, Generali a CSLP stejný mfee. Aviva má jiný mfee pro různé programy investování.

5) Poslední věta - to není pravda, mfee nesnižuje počet akumulačních jednotek, ale jejich hodnotu. Asi by penize.cz měli někoho oslovit a napsat článek na téma investiční pojištění. Nebo myslím, že opan Novotný ze Sophia Finance něco takového napsal, ale to bylo o produktech, ne o základních principech.

Zobrazit celé vlákno

+45
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

6. 1. 2005 13:15, Fredy

Dokončení:

3) Pak je tu ještě poslední a právě na těchto stránkách protřásaná varianta zjišťování efektivního úroku při znalosti pojistné matematiky a interních údajů jednotlivých pojišťoven. To je to, oč usiluji. Pan Podávka obecně použil k výpočtu základní vzorec, který například ING pojišťovna uváděla ve svých pojistných podmínkách, jež dostával klient. Je to jistě zajímavé řešení, ale podle mě nedostatečné. Ani v tomto případě se nedozvíte kolik si pojišťovna bere měsíčně za správu, vedení účtu u vaší konkrétní smlouvy apod. Někteří poradci tyto interní ceníky mají, ale většinou je nesmí klientům ukazovat. Proč? Někdo může namítat, že je to věcí smluvních stran a tajných informací z důvodu konkurence. Nesmysl, to je jen výmluva. Nehledě na pendlování pojistných matematiků a na úniky informací pro známé. Problém je jinde a je zásadní. Pojišťovny své služby předražují na úkor klientů a státu. Dokonce se snaží o totéž s naší budoucností. Viz snahy o povinný pilíř v penzijní reformě.

Nedávno se rady dost ostře propíraly poplatky stavebních spořitelen. Proč? Protože je všichni známe. A co byste řekli na tento skutečný případ. Jistá pojišťovna měla ve své nabídce jedeno životní pojištění, které se dobře prodávalo pro účely odpočtu od základu daně a též pro zaměstnanecké výhody. Ke konci roku 2003 byl měsíční poplatek za vedení účtu 25 Kč. Když pojišťovna zjistila, že je o tento produkt zájem, tak provedla od 1.1.2004 změnu, kterou ale nikdo běžně nevěděl. Vůbec ne klienti, ale většinou ani ne poradci. Zvedla totiž měsíční poplatky na 65 Kč. Celkem o 480 Kč za rok. Bylo tam i nějaké navýšení za správu, ale tím teď nebudu zatěžovat. Takže šťastný klient si třeba odečte 12.000 Kč od základu daně, finanční úřad mu v dobrém případě vrátí 1.800 Kč, ale vůbec netuší, že se o to vlastně podělil s pojišťovnou. Netuší to ani stát. Takových různých „tajných“ úprav a přesunů je v pojišťovnám mnoho. Vždy ve prospěch finančních žraloků, na úkor klientů a v poslední době i státu. Tedy nás daňových poplatníků.

S vědomím výše uvedeného požaduji zapracovat do zákona povinnost informovat klienty o skutečném zhodnocení jednotlivých, konkrétních SPOŘICICH produktů pojišťoven, včetně všech nákladů s tím spojených. V této věci jsem kontaktoval některé poslance, ale zatím si od toho moc neslibuji. Byl jsem upozorněn na to, že loby lovců našich financí je mocná.

-3
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (102 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Co vám neřekli o kapitálovém životním pojištění IV.

28. 12. 2004 | Martin Podávka

Co vám neřekli o kapitálovém životním pojištění IV.

"Nikdo vám nedá tolik, kolik vám můžeme slíbit my," slýchají od některých prodejců mnozí zájemci o kapitálové životní pojištění. Pokud víte, co se přesně skrývá pod pojem podíl na zisku... celý článek

Co vám neřekli o kapitálovém životním pojištění III.

21. 12. 2004 | Martin Podávka

Co vám neřekli o kapitálovém životním pojištění III.

"Proč mi vyplatili tak málo?" Zaznělo již mnohokrát z úst klientů, kteří předčasně ukončili kapitálové životní pojištění. Málokdo jim byl schopen vysvětlit, proč například v polovině... celý článek

Co vám neřekli o kapitálovém životním pojištění II.

14. 12. 2004 | Martin Podávka

Co vám neřekli o kapitálovém životním pojištění II.

Na poli životního pojištění lze vytvořit mnoho různých produktů, u klientů a prodejců ale vítězí jednoduchost. Jak funguje šest nejznámějších druhů kapitálových životních pojistek,... celý článek

Co vám neřekli o kapitálovém životním pojištění I.

7. 12. 2004 | Martin Podávka

Co vám neřekli o kapitálovém životním pojištění I.

Kapitálové životní pojištění... Produkt, o kterém slýcháme dnes a denně, produkt jež někteří opěvují a jiní zavrhují. Připravili jsme pro vás unikátní seriál, který si dává ambiciózní... celý článek

Partners Financial Services