Investiční životní pojištění: jak na něj III.

Investiční životní pojištění: jak na něj III.
V poslední části trilogie si na 6 modelových příkladech srovnáme míru variability pojistné částky jednotlivých produktů a seřadíme je podle toho, jak by obstály v očích klienta. Vysvětlíme také, proč pouhé spoření prostřednictvím IŽP není výhodné a co s výnosy pojištění udělá zohlednění možnosti snížit si o zaplacené pojistné základ daně z příjmů.

Již v popisu investičního životního pojištění jsme vyzdvihli možnost volby pojistné částky pro případ smrti z relativně širokého rozpětí k danému pojistnému a také její přizpůsobování aktuálním potřebám během trvání pojištění. Srovnejme si tedy míru variability pojistné částky jednotlivých produktů. Jelikož pásma, ve kterých se může pohybovat pojistná částka, se mění podle vstupního věku a pohlaví pojištěného, budeme je sledovat na 6 modelových příkladech.

Konkrétní příklady

V prvním díle jsme vysvětlili vlastnosti investičního životního pojištění a udělali si přehled o aktuální nabídce tohoto produktu na českém trhu. Uvedli jsme, že se za zaplacené pojistné nakupují podílové jednotky nabízených fondů v poměru, který si klient zvolil. Podmínky takového umístění a podmínky dalších operací s podílovými jednotkami mohou také hodně napovědět o výhodnosti konkrétního produktu. O tom jsme psali v díle druhém.

Hranice pojistných částek pro první dva – muž a žena se vstupním věkem 30 let – jsou zaznamenány v následující tabulce. První věcí, které si lze všimnout, jsou shodné limity pro muže i ženy, které používá většina pojišťoven. Výjimkami jsou Aviva a Česká pojišťovna. Ty také nabízejí při daném pojistném nejvyšší pojistnou ochranu. Zvláště u maxim pro ženy je náskok této dvojice před ostatními výrazný. Z jejich srovnání vychází jako vítěz Česká pojišťovna s 1 600 000 Kč pro muže a 2 120 000 Kč pro ženy. I když nevýhodou produktu České pojišťovny je přehodnocování postačitelnosti pojistného po 10 letech trvání pojištění (při nízkých výnosech investiční složky bude klient pravděpodobně donucen snížit pojistnou částku nebo zvýšit pojistné).

Nejnižší hodnota u maximální pojistné částky je uvedena u produktu Prosperita Avivy, ale to je dáno stanovením maximální pojistné částky u tohoto produktu na 300 000 Kč a v případě potřeby vyšší pojistné částky lze zvolit produkt Osobní životní plán. Další v pořadí je produkt Maximal ČSOB Pojišťovny, který pro měsíční pojistné 1 000 Kč umožňuje pro klienty se vstupním věkem 30 let sjednat pojistnou částku maximálně 360 000 Kč. Uvedená minima pojistných částek jsou nezávislá na výši pojistného až na produkt Osobní životní plán Avivy a Investiční životní pojištění České pojišťovny.

Limity pojistné částky pro případ smrti při pojistném 1 000 Kč/měsíc - vstupní věk 30 let
Pojišťovna

Produkt

Muži Ženy
min. max. min. max.
Aviva
(profil, názory)

Osobní
životní plán

180 000 Kč 1 116 000 Kč 216 000 Kč 1 776 000 Kč
Aviva
(profil, názory)

Prosperita

0 Kč 300 000 Kč 0 Kč 300 000 Kč
Allianz
(profil, názory)

Rentinvest

- - - -
Allianz
(profil, názory)

Globalinvest

0 Kč N/A 0 Kč N/A
Credit Suisse
Life & Pensions
(profil, názory)

Tarif 100

0 Kč 420 000 Kč 0 Kč 420 000 Kč
Česká pojišťovna
(profil, názory)

Investiční
životní pojištění

60 000 Kč 1 600 000 Kč 60 000 Kč 2 120 000 Kč
ČSOB Pojišťovna
(profil, názory)

Maximal

0 Kč 360 000 Kč 0 Kč 360 000 Kč
ČSOB Pojišťovna
(profil, názory)

Maximal 60

0 Kč 360 000 Kč 0 Kč 360 000 Kč
Generali
(profil, názory)

Z60

2 000 Kč 600 000 Kč 2 000 Kč 600 000 Kč
ING
(profil, názory)

Investor Plus

30 000 Kč 1 000 000 Kč 30 000 Kč 1 000 000 Kč
Kooperativa
(profil, názory)

Investiční konto
budoucnosti

10 000 Kč 1 000 000 Kč 10 000 Kč 1 000 000 Kč
Zdroj dat: Sophia Finance

Výnos produktů investičního životního pojištění

Stále jsme se ještě nezabývali otázkou, jaký přínos mohou znamenat jednotlivé produkty pro klienta. Pokusíme se proto porovnat dosažená pojistná plnění jednotlivých produktů, kterých lze dosáhnout za přibližně shodných podmínek. Umožní nám to také vyjádřit relativní rozdíly v celkových poplatcích jednotlivých produktů. Bohužel při nejlepší vůli se nám nepodaří zajistit stoprocentní srovnatelnost produktů.

Prvním zkreslujícím faktorem je různá minimální pojistná částka, druhým je různá definice pojistného plnění v případě smrti. Třetím jsou specifika v konstrukci produktů. Porovnání v tomto směru nejvíce zkresluje automatické zvyšování pojistné částky u Investičního životního pojištění České pojišťovny, ke kterému dochází v případě, že hodnota pojištění dosáhne minimálně 90 % pojistné částky pro případ smrti, a to o 10 % její původní výše.

Z pohledu klienta, který hledá v těchto produktech nástroj spoření na stáří, je ovšem výše uvedené nepodstatné. Jemu jde o maximalizaci plnění na konci pojistné doby. Za takových podmínek je jediným problémem rozdíl v poplatcích za správu aktiv, který může ovlivnit dosažené průměrné zhodnocení podílových jednotek na účtu pojištěného.

Jak jednotlivé produkty obstojí v očích klienta?

Budeme předpokládat klienta se vstupním věkem 30 let, který bude ročně do srovnávaných produktů přispívat 12 000 Kč formou běžného pojistného. Zajímá nás vyplacené plnění v případě dožití se 60 let a celkový výnos vložených peněz za podmínky, že se podaří dosáhnout v průměru zhodnocení podílových jednotek ve výši 5 %. Vyplacené pojistné plnění před zdaněním a celkový výnos vložených peněz pro muže a ženu za předpokladu výnosu 5 % ročně jsou uvedeny v následující tabulce. Pro lepší vypovídací schopnost těchto hodnot je přidán sloupec s výší pojistné částky pro případ smrti, s kterou se modelace počítala. U Osobního životního plánu Avivy platí první částka pro muže a druhá pro ženy.

Nejvyšší plnění při zadaných podmínkách dosáhl produkt Maximal ČSOB Pojišťovny, a to 773 712 Kč, což představuje průměrný roční výnos 4,56 %. Těží z výhody nízkých poplatků, které jsou pravděpodobně umožněny distribucí výhradně přes přepážky ČSOB. Za ním se s minimálními odstupy seřadily Tarif 100 Credit Suisse Life &Pensions pojišťovny, Investor Plus ING Nationale Nederlanden životní pojišťovny a Z60 Generali Pojišťovny s průměrným výnosem zhruba 4 % ročně. Velký rozdíl není ani u Prosperity Aviva životní pojišťovny. Osobní životní plán Avivy má nevýhodu v podobě relativně vysoké pojistné částky pro případ smrti. Investiční životní pojištění České pojišťovny znevýhodňuje evidentně výše popsané automatické zvyšování pojistné částky.

Co ovšem tato čísla znamenají? Z potenciálního výnosu 5 % ročně poplatky spojené s těmito produkty ukusují při délce pojištění 30 let kolem jednoho procentního bodu ročně. Výjimkou je jen Maximal ČSOB Pojišťovny se snížením výnosu o půl procentního bodu. Můžeme tedy pro tento příklad učinit závěr, že pouhé spoření prostřednictvím investičního životního pojištění není výhodné.

Zhodnocení pojistného 12 000 Kč ročně za předpokladu dosažení výnosů fondů 5 % p.a.
Pojišťovna Produkt Vstupní věk 30 let
Vyplacené plnění Zhodnocení
M Ž M Ž
Aviva Osobní
životní plán
180 000 Kč/
216 000 Kč
678 233 Kč 681 353 Kč 3,82 % 3,85 %
Aviva Prosperita 0 Kč 692 052 Kč 692 052 Kč 3,94 % 3,94 %
Credit Suisse Tarif 100 0 Kč 705 275 Kč 705 275 Kč 4,04 % 4,04 %
Česká pojišťovna Investiční
životní pojištění
60 000 Kč 560 250 Kč 561 604 Kč 2,72 % 2,73 %
ČSOB Pojišťovna Maximal 0 Kč 773 712 Kč 773 712 Kč 4,56 % 4,56 %
Generali Z60 2 000 Kč 702 629 Kč 703 019 Kč 4,02 % 4,02 %
ING Investor Plus 30 000 Kč 704 888 Kč 711 460 kČ 4,04 % 4,09 %
Zdroj dat:
Vysvětlivky:
M - muži
PČ - pojistná částka pro případ smrti
Ž - ženy

Co udělá s výnosy investičního pojištění zohlednění možnosti snížit si základ daně z příjmů o zaplacené pojistné? Nárůst průměrného výnosu u všech produktů se pohybuje podle pásem daně od 0,9 % do 2 %. Hledáme-li pásmo daně, od kterého výnos přesáhne kalkulované zhodnocení pojistného ve fondech, zjistíme, že většina produktů je zajímavá až pro klienty s příjmy zdaněnými 20 a více procenty. Výjimkou je produkt Maximal ČSOB Pojišťovny, u kterého dosáhnou vyššího než pětiprocentního zhodnocení i klienti s příjmem spadajícím do daňového pásma 15 %.

 Detailní informace o investičním životním pojištění jsou součástí Analýzy produktů investičního a variabilního životního pojištění v ČR, vypracované společností Sophia Finance.

Co si myslíte o investičním životním pojištění? Využíváte jej? Spíše jako spoření na stáří, či životní pojištění?

Odeslat
e-mailem

Líbil se vám článek?

-225
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 6 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

17. 8. 2004 11:07

Rád vysvětlím dvě chyby, na které upozorňujete.
Investor Plus "umí" PČ 0 Kč, ale jen ve výjimečných případech. Sjedná-li prodejce pojištění bez pojistné částky pro klienta mladšího 60 let (a to dle instrukcí výhradně na jeho přání), sníží se mu automaticky provize. Bude-li to dělat častěji, pojišťovna na něj rychle zanevře.
U IŽP99 je minimální PČ pro případ smrti definována jako 5-násobek ročního pojistného. V článku to tedy vychází na 60 000 Kč. Při minimálním ročním pojistném by to bylo 30 000 Kč.


Zobrazit celé vlákno

+28
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

17. 8. 2004 15:32

Zda je něco výhoda nebo nevýhoda závisí na kontextu. Zajímám-li se o zhodnocení vložených peněz, vyšší pojistná částka znamená pro mne nevýhodu.
Převedení pojištění u AVIVY na nulovou pč je možné při jeho převedení do splaceného stavu, tj. nelze na něj dále spořit.
Podle mého názoru je spoření prostřednictvím pojištění bez využití daňových odpočtů také hovadina, ale reklamní kampaně pojišťoven se nás snaží přesvědčit o opaku.

Zobrazit celé vlákno

-24
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (6 komentářů) příspěvků.
Partners Financial Services

Přihlášení

Jméno

Nemáte registraci? Zaregistrujte se zde!

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb nám k tomu udělujete souhlas. Další informace.OK

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.