Roční cestovní pojistka: papírová nebo plastová?

Roční cestovní pojistka: papírová nebo plastová?
Pokud cestujete často do zahraničí, vyplatí se vám uzavřít si celoroční cestovní pojistku. Tu nabízejí nejen pojišťovny jako samostatný produkt, ale i banky jako doplněk či součást platebních karet. Připravili jsme pro vás komplexní přehled všech cestovních pojistek k platebním kartám a porovnali je s ročními cestovními pojistkami pojišťoven.

V článku Jistota bez hranic jste si mohli vybrat nejvhodnější pojistný produkt pro své cesty do zahraničí. Pokud se do ciziny vydáváte častěji než jen dvakrát či třikrát ročně na dovolenou, stojí vám za zvážení půlroční nebo roční cestovní pojistka. Při výběru vhodného produktu byste měli brát v úvahu zejména územní platnost pojištění, rizika, která pojistka zahrnuje a výši jednotlivých pojistných limitů. O produkty "ze stejného těsta" totiž rozhodně nejde. Liší se samozřejmě i cenou, a to i v rámci jednoho konkrétního produktu – například pro osoby do věku 70 a nad 70 let. Výběr z toho, co lze na českém trhu pořídit, naleznete v následující tabulce a v tabulce na konci článku (cestovní pojistky k platebním katrám).

Vybrané roční cestovní pojistky (nabídka pojišťoven)1
Pojišťovna Max. délka jednotl. cesty Pojistné v Kč (územní platnost) Pojistné limity v Kč
Léčebné výlohy odpovědnost za škodu(zdraví/majetek) zavazadla
Allianz
(profil, názory)
90 dní 4 590 (Evropa + Alžírsko, Egypt, Izrael, Lybie, Maroko, Sýrie, Turecko)
29 850 (celý svět)
neomezeno 2 mil./1 mil. 20 000
Česká Pojišťovna
(profil, názory)
35 dní 1 700 (Evropa + Alžírsko, Egypt, Maroko, Tunis, Turecko)
2 700 celý svět
1 mil. 2 mil./1 mil. 10 000
ČSOB Pojišťovna
(profil, názory)
28 dní od 1 390 Kč/karta/rok (Evropa + Maroko, Tunisko, Egypt, Turecko, Kanárské ostrovy)
od 4 000 Kč/karta/rok (svět)
1 mil. 300 000/100 000 10 000
Evropská cestovní pojišťovna
(profil, názory)
45 dní 3 960 (Evropa)
4 960 (celý svět)
5,4 mil.
2,4 mil.
24 mil./15 mil.
2 mil./1 mil.
50 000
20 000
Generali
(profil, názory)
30 dní 2 790 Evropa
4 150 (celý svět)
2,7 mil. 1 mil./1 mil. 10 000
Kooperativa
(profil, názory)
90 dní 2 400 (Evropa + Turecko)
4 100 (celý svět)
1,5 mil. 2 mil./1 mil. 15 000
Uniqa
(profil, názory)
28 dní 1 450 (Evropa) 1 mil. 1 mil. 15 000

Zdroj dat: Vysvětlivky:
1 - součástí je pojištění léčebných výloh, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění zavazadel
2  - produkt Komfort
Zdroj: pojišťovny

Roční pojištění ovšem v některých případech není nutné zvlášť sjednávat, neboť je často doplňkem platebních karet a za ceny podstatně nižší. Rozsah takových pojistek ale bývá omezen.

Zjišťovat kvalitu svého cestovního pojištění nemusejí držitelé velmi bonitních karet American Expres a Diners Club (profil, názory), jejichž cena je ovšem dost vysoká (viz následující tabulku). Kromě toho, že k nim klient získá různé slevy ve světových hotelech, restauracích či půjčovnách aut a zdarma mu umožní přístup do letištních salónků, obsahují i kvalitní komplexní cestovní pojištění s vysokými pojistnými limity. Ty zahrnují podle typu karty pojištění léčebných výloh, úrazové pojištění, odpovědnost za škody, ztrátu a poškození zavazadel, zpoždění letu a zavazadel, asistenční služby apod.

Produkty American Express a Diners Club
AmEx
zelená
AmEx
zlatá
Diners Club
Roční vedení karty 100 USD u ŽB, 700 Kč
u KB
200 USD u ŽB, 5 000 Kč
u KB
5 000 - 6 000 Kč
Nabízí banky KB, ŽB KB, ŽB ČS, ČSOB, HVB Bank, ING, Volksbank, ŽB
Pojistný limit na léčebné výlohy 1,7 mil. Kč 5 mil. Kč 3,5 mil. Kč
Max. délka 1 cesty 90 dní 90 dní 90 dní
Připojištění rizikových sportů Nesjednává se Nesjednává se 5 000 Kč/rok
Zdroj dat: American Express, KB, ŽB, Diners Club

Spolu s držitelem karty Diners Club jsou pojištěni další maximálně tři spolucestující za podmínky, že cestují společně s ním. Podmínkou platnosti pojištění je v každém případě úhrada nákladů spojených s cestou prostřednictvím této karty. Jde například o platbu letenky, jízdenky, ubytování či pronájmu automobilu. Za náklady na cestu se považuje také nákup pohonných hmot u čerpací stanice na území ČR v den překročení státní hranice, pojištění se v posledním případě ale vztahuje pouze na držitele karty, ne na další spolucestující. "Existuje však možnost sjednat si v rámci doplňkového cestovního pojištění tzv. pojištění zrušení aktivace povinného pojištění. To lze pro samotného držitele získat za 1 400 Kč ročně, pro držitele bez aktivace a nejvýše 3 spolucestující s aktivací ročně za 1 920 Kč a pro držitele a 3 spolucestující bez aktivace za 2 640 Kč ročně," upozorňuje Blanka Kandrnalová z marketingu Volksbank CZ.

Stránky American Express uvádí, že "cestovní úrazové pojištění se vztahuje na úrazy a poranění utrpěná během cest na linkové jízdenky, které byly uhrazeny kartou." Mluvčí Komerční banky Marie Petrovová ovšem dodává, že u karet American Express vydávaných Komerční bankou není nutné pojištění takovou úhradou aktivovat a je účinné okamžikem překročení státní hranice. "Tento druh pojištění bez aktivace sjednává Komerční banka pouze ke svým kartám," upozorňuje Petrovová.

Rodina na cestách

Zlaté karty nabízí cestovní pojištění pro držitele i jeho rodinu – tu tvoří partner a nejčastěji dvě děti do věku 18 let, dětem klienta GE Capital Bank může být až 21.
Také "obyčejné" karty ve většině případů pojistí celou rodinu, ale za zvláštní poplatek (rodinné pojištění nelze sjednat v případě eBanky). Pojištění se podle většiny pojistných podmínek vztahuje pouze na osoby mladší 70 let. Pokud je držitel karty nebo spolucestující starší, je nutné se před cestou připojistit nebo pojistit jiným produktem.

Kvalitní cestovní pojištění je standardní součástí také karet zlatých či platinových – ani tyto karty ovšem banky neposkytují zdarma, nýbrž za zhruba 2 000 až 7 000 Kč ročně (například zlaté MasterCard či VISA stojí u Komerční banky ročně 5 000 Kč, VISA Platinum u Živnostenské banky 7 000 Kč). V podstatě platí, že čím dražší karta, tím kvalitnější pojištění nese (viz souhrnnou tabulku na konci článku). Pokud byste si tedy chtěli pořídit některou z těchto karet jen kvůli kvalitnímu pojištění, určitě se vám to nevyplatí, jak je vidět z první tabulky, ceny "světových" ročních pojistek renomovaných pojišťoven se pohybují kolem 4 000 Kč.

A co má trh pro ty, kteří takto vysoké položky za vedení karty platit nechtějí? ČSOB a Živnostenská banka nabízí cestovní pojištění pouze k embosovaným kartám, Česká spořitelna, Komerční banka a další i k elektronickým, Citibank zase jen ke kartě kreditní.

Zdarma, respektive v ceně základní ("levné") debetní či kreditní karty, cestovní pojistku získají pouze klienti GE Capital Bank, Komerční banky a Živnostenské banky. Kvalitní ochranu ovšem v případě produktů prvních dvou jmenovaných rozhodně nenahradí. GE Capital Bank automaticky ke kartě Maestro "přibaluje" pojistku, která kryje jen riziko smrti úrazem a invalidity následkem úrazu, navíc s maximálním pojistným limitem jen půl milionu Kč. Pokud si ale tento klient připlatí 83 Kč měsíčně, získá pro sebe i rodinu standardní krytí (limit na léčebné výlohy činí 1,5 milionu Kč.)
Podobný pojistný program nabízí Komerční banka k základní kartě Dynamic VISA Electron, pojištění léčebných výloh kryje klienta také pouze do půl milionu korun. K embosované kartě Inter Card automaticky nabízí pojištění Interpo - produkt s nízkými pojistnými limity a vyžadovanou spoluúčastí 5 000 Kč.
Pěkné pojištění v ceně Visa Classic karty nabízí Živnobanka, detaily uvádíme v tabulce na konci článku.

Potřebujete cestovní pojištění do zemí EU?

 Od 1. května jsou české zdravotní pojišťovny povinny zpětně hradit péči poskytnutou svému pojištěnci ve všech státech EU, dále ve Švýcarsku, Norsku, Lichtenštejnsku a na Islandu. Přesto vycestovat bez komerčního cestovního pojištění může být zbytečně drahé. Jak se dočtete v článku S kartičkou zdravotní pojišťovny na cesty po Evropě?, sjednat si kvalitní cestovní pojistku by i před cestou do Unie mělo být nadále samozřejmostí.

Cestovní pojištění platí při řádném placení pojistného automaticky po celou dobu platnosti karty, k níž bylo sjednáno, a před cestou ho až na výjimky uvedené výše není nutné aktivovat. Pojistné krytí tak začíná okamžikem překročení státní hranice České republiky a končí jejím zpětným překročením při návratu. Velkorysou nabídku má ve svém portfoliu ČSOB, za standardní cenu sjednává nadstandardní pojištění – neomezuje totiž délku pobytu v zahraničí, což je na našem trhu unikátní. Ostatní produkty jednotlivé výjezdy omezují 45 až 90 dny (viz následující tabulku).

Součástí všech "plastových" cestovních pojistek je také asistenční služba. O tom, jak by měla fungovat, ale i o tom, že bohužel nefunguje vždy, si přečtěte v článku Když je cestovní pojištění jen cárem papíru.

Spolupracující pojišťovna, asistenční služba a platnost pojistek k platebním kartám
Banka Pojišťovna
Asistenční služba
Kontakt při volání ze zahraničí Max. délka jedné cesty
Citibank AIG Czech republic
AIG Assist
+420 222 111 159 45 dní
Česká spořitelna Kooperativa
Coris
+420 261 222 444 90 dní
ČSOB
EuroCross International
+420 296 339 620 Neomezeno
eBanka Česká pojišťovna
AXA Asistance CZ
+420 272 101 072 60 dní
GE Capital Bank AIG Czech republic
AIG Assist
+420 222 111 159 60 dní
HVB Bank Kooperativa
Mondial Assistance
+420 283 002 772 90 dní
Komerční banka Komerční pojišťovna
AXA Asistance CZ
+420 272 101 030 60 dní
Raiffeisenbank AIG Czech republic
AIG Assist
+420 222 111 159

45 dní

Volksbank CZ AIG Czech republic
AIG Assist
+420 222 111 159

90 dní

Živnostenská banka AIG Czech republic
AIG Assist
+420 222 111 159 45 dní
Zdroj dat: banky

Při vydání nové karty platí pojištění od počátku dne následujícího po dni jejího převzetí, při sjednání pojištění k již vydané platební kartě platí od počátku následujícího dne. V případě ztráty nebo krádeže karty pojištění trvá do vydání karty nové, například u eBanky ale nejdéle 30 dnů po nahlášení ztráty nebo krádeže.

V rámci kvalitních platebních karet lze připojistit mnoho dalších rizik (například zpoždění letu a zavazadel, ztrátu dokladů, předcestovní asistenci či připojištění stornopoplatků). V následující tabulce se omezíme pouze na připojištění rodiny, předem je ale nutné upozornit, že pojištění může být také součástí produktového balíčku, a tedy zdarma.

Cestovní pojištění k platebním kartám
Banka Název platební karty
(pozn.: EC/MC=
EuroCard/MasterCard)
Roční vedení karty v Kč/rok Cena cestovního pojištění
1) 2)
D = držitel
R = rodina
Pojistné limity v Kč
Léčebné
výlohy
Odpovědnost
za škodu
(zdraví / majetek)
Zavazadla
Citibank
(profil, názory)
EC/MC kreditní stříbrná 250 D: 39 Kč/měsíc
R: 59 Kč/měsíc
(rozšířená R: 98 Kč/měsíc)
1 mil.
(2 mil.)
500 000
(1 mil.)
15 000
(30 000)
EC/MC kreditní zlatá 500 D: 59 Kč/měsíc
R: 89 Kč/měsíc
(rozšířená R: 158 Kč/měsíc)
2 mil.
(4 mil.)
1 mil.
(2 mil.)
30 000
(60 000)
Česká
spořitelna
(profil, názory)
Maestro Electron
EC/MC Standard Partner
VISA Electron
VISA Classic Partner
Kredit+ VISA Electron
Kredit+ VISA Classic Partner
Kredit+ MC Classic Partner
200
400
200
400
120
300

300

D: 300
R: 450
1 mil. nelze nelze
VISA Business
VISA Business Charge
1 500
2 500
D: v ceně karty
R: 750
1,5 mil. 1 mil. 15 tis.
VISA Gold
Kredit+ VISA Gold
Kredit+ MC Gold
VISA Gold charge
VISA Business Gold
4 000
3 000
3 000
5 000
4 000
D: v ceně karty
R: 1 500
3 mil. 2 mil. 40 tis.
ČSOB 2)
(profil, názory)
EC/MC Standard
VISA Classic
500
500
Varianta Standard
D: 300
R: 800
750 tis. 300/100 tis. nelze
Varianta Exklusive
D: 1 000
R: 2 200
2 mil. 1 mil./500 tis. nelze
Varianta Gold
D: 1 400
R: 2 600
2 mil. 1 mil./500 tis. 20 tis.
EC/MC Business
VISA Business
D: v ceně karty
R: 2 200
2 mil. 1 mil./500 tis. nelze
EC/MC Gold
VISA Gold
4 000
4 000
D: v ceně karty
R: 2 600
2 mil. 1 mil./500 tis. 20 tis.
eBanka
(profil, názory)

Maestro
VISA Electron
VISA Classic
EC/MC Standard
EC/MC Standard Charge
240
240
450
450
850
D: 450
R: nelze
cca 750 tis. 4) 500 tis. 10 tis.
EC/MC Gold
VISA Gold
D: v ceně karty
R: nelze
cca 2,3 mil. 4) 1 mil. 30 tis.
GE Capital Bank
(profil, názory)
Maestro 360

V ceně karty je pojištění proti riziku smrti úrazem a těžké invalidity následkem úrazu s max. limitem 500 tis.

Připojištění:
D+R: 83 Kč/měsíc
1,5 mil. 1 mil. 20 tis.
EC/MC Standard
EC/MC Business
684
684

V ceně karty je pojištění proti riziku smrti úrazem a těžké invalidity následkem úrazu s max. limitem 250 tis. a pojištění léčebných výloh s max. limitem 750 tis.

Připojištění:
D+R: 72 Kč/měsíc
1,5 mil. 1 mil. 20 tis.
EC/MC Gold 4 788 D+R: v ceně karty D: 2 mil.
R: 1,3 mil. 
D: 2 mil.
R: 1 mil.
D: 30 tis.
R: 20 tis.
HVB Bank
(profil, názory)

EC/MC Standard
VISA Classic

600
600

D + R: 300
1,5 mil. 1 mil./500 tis. 25 tis.
EC/MC Business
VISA Business
3 000
3 000
D: v ceně karty
R: 4 620
1,5 mil. 1 mil./500 tis. 25 tis.
VISA Gold
EC/MC Gold
EC/MC Gold Charge
4 000
4 000
.
D: v ceně karty
R: 6 100
3 mil. 2 mil./500 tis. 50 tis.
Komerční banka
(profil, názory)
Dynamic VISA Electron 270 D: v ceně karty
R: nelze
500 tis. nelze nelze
Inter Card kreditní
Inter Card EC/MC
Inter Card VISA
350
700
700
D+R: v ceně karty 500 tis. nelze nelze
EC/MC Gold
VISA Gold
5 000
5 000
D+R: v ceně karty 2 mil. 1,4 mil. 30 tis.
Raiffeisenbank
(profil, názory)
Maestro

VISA Electron

VISA Classic

EC/MC Standard
905)+180  
905)+180  
905)+480  
905)+480  
D+R: 50 Kč/měsíc 1 mil. 500 tis. 10 tis.
EC/MC Business
VISA Business
EC/MC Gold
VIS Gold


4 800
4 800
D+R: v ceně karty 2 mil. 1 mil. 15 tis.
Volksbank CZ
(profil, názory)

Maestro
EC/MC Standard
200
400
D: 940 nebo 79 Kč/měsíc
R: 2 620 Kč
1,5 mil. 1 mil./1 mil. 10 tis.
EC/MC Business


EC/MC Gold

2 000

4 000

D: v ceně karty
R: 4 620
D: v ceně karty
R: 6 100
3 mil.


5 mil.
3 mil./3 mil.


5 mil./5 mil.
20 tis.


50 tis.
Živnostenská banka
(profil, názory)

VISA Classic 900 D: v ceně karty
R: 600
1,5 mil. 1 mil. 10 tis.
VISA Gold 2 700 D: v ceně karty
R: 960
2,5 mil. 1,5 mil. 20 tis.
VISA Platinum 7 000 D: v ceně karty
R: 600
3 mil. 2 mil. 25 tis.
VISA Electron 150 D: 540
R: 600
1,5 mil. 1 mil. 10 tis.
VISA Business 2 500 D: v ceně karty
R: 1 440
2,5 mil. 1,5 mil. 30 tis.
Vysvětlivky:
1) Pokud není uvedeno jinak, je částka v Kč za rok
2) ČSOB nám data do uzávěrky neověřila
3) V pojistných podmínkách rozepsáno do 13 konkrétních položek.
4) V případě rodinného pojistného jsou pojistné limity shodné s uvedenými, ale platí pro každého člena zvlášť.
5) Poplatek za vydání karty
Zdroj dat: banky

Spoléháte na pojistku k platební kartě, jaké s ní máte zkušenosti? Máte zlatou či platinovou kartu? Proč jste si ji pořídili? Vlastníte American Express či Diners Card - co vám přináší?

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+7
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 3 komentářů

A tohle už jste četli?

Když je cestovní pojištění jen cárem papíru

2. 7. 2004 | Simona Ely Plischke | 25 komentářů

Když je cestovní pojištění jen cárem papíru

I když máte kvalitní cestovní pojistku, raději na ni zcela nespoléhejte. Proč? Klientka Axa Assistance utratila v zahraničí ze svého zhruba 130 000 Kč za léčbu a zhruba 90 000 Kč za... celý článek

Jistota bez hranic

29. 6. 2004 | Simona Ely Plischke

Jistota bez hranic

Přestože na mnohé zahraniční cesty již není potřeba pas, uzavřené kvalitní cestovní pojištění by s vámi hranici rozhodně překročit mělo. Podle čeho a u koho si produkt vybrat? Na co... celý článek

S kartičkou zdravotní pojišťovny na cesty po Evropě?

23. 6. 2004 | Simona Ely Plischke | 1 komentář

S kartičkou zdravotní pojišťovny na cesty po Evropě?

Po vstupu do EU jsou české zdravotní pojišťovny povinny zpětně hradit péči poskytnutou svému pojištěnci v členských (nejen) zemích. Co takové pojištění kryje? Je dostačující? Proč po... celý článek

Cestovní pojištění v plastu: třešnička na dortu?

27. 1. 2004 | Simona Ely Plischke

Cestovní pojištění v plastu: třešnička na dortu?

Součástí či doplňkem platebních karet bývá cestovní pojistka. Víte, jaké jištění skrývá ta vaše? Možná jste i s celou rodinou v zahraničí "v bezpečí" a ani to nevíte, nebo naopak spoléháte... celý článek

Nemovitostní bublina začíná splaskávat

21. 1. 2004 | Martin Zika

Nemovitostní bublina začíná splaskávat

Britský týdeník The Economist bedlivě sleduje vývoj cen nemovitostí. Již před dvěma lety varoval, že světový nemovitostní trh je nafouknutá bublina, jejíž splasknutí bude mít vážné... celý článek

Partners Financial Services