Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Těšíte se do důchodu?

Těšíte se do důchodu?
Řada z nás odpoví na tuto otázku kladně. Ale víte, kdy ten den skutečně přijde, jestli si můžete přivydělávat, nebo co se stane, když už pobíráte jiný důchod? Na tyto a další otázky odpoví následující článek.

Starobní důchod je jen částí komplexního důchodového pojištění, kterým se zabývá Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). V loňském roce byl průměrný věk lidí pobírajících starobní důchod 70 u mužů a 67 u žen. Na dávky důchodového pojištění bylo vyplaceno 220,3 mld. Kč, z toho asi 70 % bylo vyplaceno na starobní důchody.
Do státního rozpočtu přispívá ČSSZ více než 39 %. Jde o peníze, které pravidelně vybírá na pojistném na sociální zabezpečení, příspěvky na státní politiku zaměstnanosti a dobrovolné pojistné. Co vás tedy čeká, chcete-li se stát důchodcem a dostávat peníze z této společné kasy?

Kdy do důchodu?

K tomu, aby měl člověk nárok na starobní důchod, musí splnit dvě podmínky. Dosáhnout důchodového věku a mít za sebou stanovenou dobu pojištění. V případě obecného starobního důchodu je druhá podmínka jasná – doba pojištění musí být minimálně 25 let. Od ledna letošního roku došlo k prodloužení důchodového věku (u mužů o dva, u žen o čtyři měsíce, tj. každý rok je důchodový věk u mužů o dva měsíce, u žen o čtyři měsíce vyšší než v roce přecházejícím), které bude pokračovat až do roku 2012. Zjistit svůj důchodový věk můžete z následující tabulky.

Důchodový věk
Rok narození Muži Ženy (podle počtu vychovaných dětí)
bezdětná 1 dítě 2 děti 3 - 4 děti 5 a více dětí
Před rokem 1936 60 57 56 55 54 53
1936 60 + 2 57 56 55 54 53
1937 60 + 4 57 56 55 54 53
1938 60 + 6 57 56 55 54 53
1939 60 + 8 57 + 4 56 55 54 53
1940 60 + 10 57 + 8 56 + 4 55 54 53
1941 61 58 56 + 8 55 + 4 54 53
1942 61 + 2 58 + 4 57 55 + 8 54 + 4 53
1943 61 + 4 58 + 8 57 + 4 56 54 + 8 53 + 4
1944 61 + 6 59 57 + 8 56 + 4 55 53 + 8
1945 61 + 8 59 + 4 58 56 + 8 55 + 4 54
1946 61 + 10 59 + 8 58 + 4 57 55 + 8 54 + 4
1947 62 60 58 + 8 57 + 4 56 54 + 8
1948 62 + 2 60 + 4 59 57 + 8 56 + 4 55
1949 62 + 4 60 + 8 59 + 4 58 56 + 8 55 + 4
1950 62 + 6 61 59 + 8 58 + 4 57 55 + 8
1951 62 + 8 61 + 4 60 58 + 8 57 + 4 56
1952 62 + 10 61 + 8 60 + 4 59 57 + 8 56 + 4
1953 63 62 60 + 8 59 + 4 58 56 + 8
1954 63 62 + 4 61 59 + 8 58 + 4 57
1955 63 62 + 8 61 + 4 60 58 + 8 57 + 4
1956 63 63 61 + 8 60 + 4 59 57 + 8
1957 63 63 62 60 + 8 59 + 4 58
1958 63 63 62 61 59 + 8 58 + 4
1959 63 63 62 61 60 58 + 8
Po roce 1959 63 63 62 61 60 59
Vysvětlivky: Např. 60 + 6 znamená odchod do důchodu v 60 letech a 6 měsícich
Zdroj dat: ČSSZ

Po 31. 12. 2012 bude důchodový věk u mužů 63 let. U žen je opět věk rozdělen podle počtu vychovávaných dětí – 59 let (5 a více dětí), 60 let (3 nebo 4 děti), 61 let (dvě děti), 62 let (jedno dítě) a 63 let u bezdětných žen. Kromě toho má na starobní důchod nárok každý, kdo sice nemá "na kontě" ani 25 let pojištění, ale alespoň 15 a dosáhl věku 65 let.

Příklad

Paní Marie, která se narodila 5. 4. 1950 a vychovala dvě děti, půjde do důchodu v 58 letech a 4 měsících, tedy v srpnu roku 2008.

Jde to i dřív?

Nárok na předčasný starobní důchod, který je ale trvale krácený, má každý, kdo byl pojištěn minimálně 25 let a do důchodového věku mu chybí nejvýše tři roky. Důchod je krácen 0,9 % za každých i započatých 90 kalendářních dní zbývajících do důchodového věku. 

Nárok na předčasný důchod mají dále invalidní důchodci.
Existují dvě varianty tohoto předčasného důchodu, přičemž v obou musí být splněna podmínka 25 let pojištění. Dále musí jít v prvním případě o člověka, kterému je ke dni přiznání předčasného starobního důchodu vyplácen částečný invalidní důchod. Podmínka je splněna, i když invalidní důchod není vyplácen z důvodu, že si dotyčný vydělává, ale měl by na tento důchod nárok. Aby mohl být tento předčasný důchod přiznán, musí do oficiálního důchodového věku chybět maximálně 2 roky.
Druhou možností je, že pojištěnec pobíral nepřetržitě alespoň po dobu pěti let plný invalidní důchod a do důchodového věku mu chybí maximálně 5 let. U obou těchto typů předčasného starobního důchodu dochází ke krácení. Nárok na starobní důchod v těchto dvou případech vznikne jen tehdy, splní-li se výše uvedené podmínky nejpozději do 31. 12. 2006.
Do konce loňského roku měli na předčasný starobní důchod nárok i ti, kteří byli dlouhodobě registrovaní na úřadu práce, tento důchod se krátil jen dočasně. Letos už se tento předčasný důchod neuznává.

Příklad

Pan Josef, který se narodil 15. 6. 1947, by měl jít od důchodu až ve svých 62 letech, tedy v roce 2009. Před čtyřmi roky (v roce 2000) se mu stal úraz, a tak pobírá plný invalidní důchod. To znamená, že do předčasného důchodu může jít v roce 2005, protože už bude více jak pět let pobírat invalidní důchod a bude mu do důchodového věku chybět méně než pět let.

Kolik dostanu?

Platný výpočet starobního důchodu provádí jen Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Postup je ve zkratce následující. Nejdříve se stanoví datum nároku na odchod do starobního důchodu. Tuto část ještě může provádět každý sám. Následuje výpočet celkové doby zaměstnanosti. Do té se počítá nejen doba zaměstnání ale i mateřské dovolené, nemocenských dávek, vojenské služby a úspěšně absolvovaných učilišť a škol. To vše je obsaženo v předstihovém listu, který vám přijde od ČSSZ dva až tři roky před nárokem na důchod. Jednotlivé roční příjmy jsou přepočítány koeficienty na současnou hodnotu a sečteny. Z tohoto výsledku se vypočte průměrný denní příjem a následně průměrný měsíční příjem. Toto číslo už je osobním vyměřovacím základem. Pokud je jeho výše do 7 500 je započten v celé výši. V intervalu od 7 500 až 19 200 se redukuje 30 % a nad 19 200 je redukce 10 %. Z tohoto posledního výsledku se spočítá procentní část důchodu (tedy 1,5 %) a společně s 1 310 Kč je vypočtena celková výše měsíční dávky starobního důchodu. V případě předčasného důchodu se procentní výměra sníží ještě o 0,9 %, resp. 1,3 % za každých i započatých 90 dní, které chybí do dosažení skutečného důchodového věku.

Výše důchodu se skládá ze dvou částí: základní výměry a procentní výměry. Základní výměra je pevná částka stanovená na 1 310 Kč měsíčně. Procentní část závisí na délce doby pojištění a výši příjmů a tvoří 1,5 % z výpočtového základu za každý celý rok pojištění, minimálně však 770 Kč.
Pro předčasný starobní důchod se procentní část krátí. Za každých i započatých 90 kalendářních dní ode dne přiznání starobního důchodu až do dovršení důchodového věku se procentní výměra důchodu snižuje o 0,9 % výpočtového základu. Je-li předčasný starobní důchod přiznán z důvodu invalidity, pak je toto snížení 1,3%. Nikdy však nesmí být procentní výměra nižší než 770 Kč.

Příklad

Pan Jaroslav v roce 2004 dosáhl důchodového věku. Bude mu tedy vyplácen důchod ve výši 1 310 + 1,5 % z vyměřovacího základu. Pan Květoslav má jít do důchodu až za tři roky, ale požádal si letos o předčasný důchod. Jeho výše tedy bude 1 310 + 1,5 % z vyměřovacího základu – 0,9 % za každých 90 dní (i započatých!) chybějících do důchodového věku, tj. 11,7 % z procentuální části důchodu (365 dní x 3 roky = 1 095 dní, 1 095 dní/90dní = 12,16 tj. 13 (i započatých), 13 x 0,9 % = 11,7 %).
Problematice výpočtu konkrétní výše starobního důchodu se budeme věnovat v některém z příštích článků.

Můžu si vydělávat?

Pokud vyděláváte a máte uzavřenou smlouvu na dobu určitou, a maximálně na jeden rok, máte nadále nárok na výplatu starobního důchodu. Tato podmínka není nijak omezena, takže je možné opakovaně uzavírat smlouvy na jeden rok. Také je možné změnit dosavadní smlouvu na dobu neurčitou se současným zaměstnavatelem a pokračovat na smlouvu na dobu určitou (na jeden rok). V jiných případech je výplata důchodu zastavena.
Jestliže někomu vznikne nárok na předčasný důchod (např. z důvodu invalidity), přesto vykonává výdělečnou činnost a není mu vyplácen ani invalidní ani starobní důchod, přepočte se po skončení této výdělečné činnosti na žádost procentní výměra důchodu. To znamená, že se k odpracované době připočte i tato, a vlastně se tak zvýší následná výplata důchodu. Zároveň se sníží doba, o kterou se snižovala procentní výměra z důvodu předčasného důchodu. U osob samostatně výdělečně činných není výplata důchodu ničím omezena.

Příklad

Paní Ludmila získala nárok na důchod o dva roky dříve, protože již pobírala invalidní důchod kvůli dřívějšímu zranění. Dál ale pracovala ve svém zaměstnání a starobní důchod jí nebyl vyplácen. Po dvou letech, kdy dosáhla důchodového věku se jí přepočítala doba zaměstnanosti (zvýšila se o pracovní dny za dva roky a přepočetla se koeficienty příslušných roků) a snížilo se jí procento, kterým se krátila procentní výměra důchodu (365 dní x 2 roky = 730 dní, 730 / 90 dní = 8,1 ,tj. 9 x 1,3 % = 11,7 %).

A co další důchod?

Jestliže jsou splněny podmínky nároku na více důchodů (např. starobní, plný invalidní, částečný invalidní), je vyplácen ten, který je nejvyšší. Jsou-li všechny ve stejné výši, může si každý zvolit, který mu bude vyplácen. Pokud se jedná o souběh starobního a vdovského, vdoveckého nebo sirotčího, pak je vyplácen ten důchod, který je nejvyšší, a to v plné výši. Z ostatních se vyplácí polovina procentní výměry. Pakliže je výše některých důchodů stejná, krátí se nejdříve sirotčí a poté vdovský nebo vdovecký důchod.

Příklad

Paní Bohuslava pobírá vdovský důchod. Letos dosáhla důchodového věku, a tak má nárok i na důchod starobní. Z výpočtů zjistila, že vdovský je vyšší než starobní. Bude jí proto vyplácen nadále vdovský důchod a ze starobního jen polovina procentní výměry.

Jak žádat o důchod?

Ve chvíli, kdy se rozhodnete odejít od důchodu, požádáte u svého zaměstnavatele o sepsání žádosti. Ta by se měla sepsat asi tři měsíce před plánovaným odchodem do důchodu, aby byla zajištěna plynulá návaznost výplaty důchodu na poslední výplatu příjmu ze zaměstnání. K sepsání žádosti se používá formulář ČSSZ, a to ve dvou kopiích. Jedna se přikládá k žádosti a druhá zůstává v organizaci. Ta také do osmi dnů od sepsání odešle žádost na příslušnou OSSZ podle místa trvalého pobytu zaměstnance. K žádosti se přikládají evidenční listy důchodového pojištění a další dokumenty (např. rodné listy dětí, maturitní vysvědčení atd.).

Ministerstvo práce a sociálních věcí vzkazuje:

Všem důchodcům stát vyplatí jednorázovou dávku ve výši 1 000 Kč. Příspěvek bude vyplacen společně s důchodem (nebo jeho částí) vyplaceným v červnu 2004. Příspěvek bude vyplacen automaticky bez podání zvláštní žádosti. Nárok na příspěvek bude mít poživatel kteréhokoli důchodu z důchodů z českého důchodového pojištění, který má nárok na výplatu důchodu nebo jeho části aspoň za jeden den v měsíci červnu 2004. Nárok na jednorázový příspěvek tedy náleží k důchodu starobnímu, plnému invalidnímu, částečnému invalidnímu, vdovskému, vdoveckému i sirotčímu. Náleží též k předčasně přiznanému starobnímu důchodu, neboť i tento důchod je starobním důchodem, jen přiznaným za zvláštních podmínek. Příspěvek náleží poživateli důchodu jen jednou, i když má v daném měsíci nárok na výplatu více důchodů (například nárok na důchod starobní a současně vdovský). Důchodci, který nesplňuje podmínky nároku na výplatu důchodu ani za jediný den měsíce června 2004, nárok na příspěvek nevzniká. Příspěvek se nebude započítávat do příjmu, pokud se zjišťuje výše příjmu pro účely jiných právních předpisů (například pro posouzení nároku na dávky sociální výše a stanovení jejich výše), a nepodléhá ani dani z příjmů. Toto opatření si v roce 2004 vyžádá ze státního rozpočtu navíc 2,69 mld. Kč.

Chystáte se do předčasného důchodu? Pobíráte nějaký důchod? Vyhovuje vám tuzemský systém důchodového zabezpečení?

Vytisknout

Líbil se vám článek?

+2
Ano
Ne

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

14. 4. 2004 12:59, hilkovicova

Do I. pracovní kategorie jsou zařazena zaměstnání, v nichž se vykonávají soustavně a v průběhu kalendářního měsíce převážně práce rizikové, při kterých dochází k častým a trvalým poruchám zdraví.
Nárok na starobní důchod má občan tehdy, jestliže byl zaměstnán nejméně 25 roků a dosáhl věku 58 let a z této doby byl zaměstnán nejméně 20 roků v tzv. I. B. pracovní kategorii. Tazatel v dopise uvádí, že v této preferované pracovní kategorii odpracoval celkem 19 let a 4 měsíce. Za předpokladu, že toto zaměstnání trvalo ke dni 31. 12. 1992, vznikne mu nárok na starobní důchod s přihlédnutím k zákonu č.235/1992 Sb., dovršením 59 let, t.j.v roce 2008.
Nárok na starobní důchod před dosažením důchodového věku vznikne tehdy, jestliže pojištěnec získá alespoń 25 let pojištění a ode dne
přiznání tohoto důchodu do dovršení důchodového věku chybí nejvýše tři roky, takže předčasný starobní důchod by mohl být přiznán od dovršení 56 roku věku.
Odpověď zrpacoval JUDr. Jiří Tuháček z Odboru metodiky důchodového pojištění ČSSZ.

Reagovat

 

+112
Líbí
Nelíbí

Zobrazit komentovanou zprávu ( 13. 04. 2004 07:29)

Další příspěvky v diskuzi (23 komentářů)

3. 9. 2015 | 10:57 | Jaroslav

Dobrý den,zde uvádite datum "přiznávání starobního důchodu až do 31. 12. 2018 " ,ale v zákoně č 235/1992 §175 je uveden datum do 31.prosince.2016. Prosím o vysvětlení datumu 31.12.2018 a kde to najdu. Děkuji za odpověď....více

28. 1. 2014 | 10:41 | František

Dobrý den, jsem r.1958 a k 1.3.1977 jsem nastoupil k SNB a ukončil službu 31.12.2008. K tomu mám 5 měsíců náhr.voj. služby. Při skončení sl. poměru mi bylo sděleno, že mám nárok na důchod v roce 2016. Po celou dobu služby...více

12. 1. 2014 | 18:12 | Jana Pavelková

Dobrý večer,zajímalo by mně,v kolika letech půjde zeť do důchodu,příští rok mu bude 50.let a v lesnictví pracuje již 30. let jako lesní dělník.Děkuji za odpověď Pavelková Jana. více

16. 4. 2012 | 12:45 | Jaroslav Zimola

Dobrý den, rád bych se otázal zda u mne připadá v úvahu možnost vzniku nároku na nižšší důchodový věk V r. 1991 mě byl přiznám ČID, který trvá doposud. V rozhodnutí o ČID se uvádí doba zaměstnání 39 roků a z toho 27r. ve...více

7. 12. 2011 | 8:18 | jirik

Dobry den,mam dostat invalidni duchod 3.stupne,jsem rocnik 1954, CSSZ mi zaslala doby pojisteni do 5.4.2016 -t.j.34 roku a 183 dnu, stanoveni obdobi vypoctoveho zakladu:1982-1995. Muj posledni vydelek byl roce 1982...více
Partners Financial Services
 
 

Přihlášení

Jméno

Nemáte registraci? Zaregistrujte se zde!

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb nám k tomu udělujete souhlas. Další informace.OK