Životní pojištění do plenek

Životní pojištění do plenek
Nejdříve plyšová beruška, nyní froté sluníčko. O čem je řeč? O symbolech produktů pro děti. Po Komerční bance přišla v únoru s novou nabídkou pro ty nejmenší i Česká pojišťovna. Není ovšem jedinou pojišťovnou, která se snaží získat klienty již v kolébce.

Děti jsou lákavou skupinou pro bankovní a pojišťovací instituce. Pokud je ústavy získají už v ranném věku, mohou z nich "vychovat" potenciální zákazníky pro další produkty. Jak ale uzavřít smlouvu s miminem nebo puberťákem? Přece přes rodiče.
To platí i v případě životních pojistek pro děti, které v tuzemsku nabízí několik pojišťoven: Allianz, AMCICO AIG Life, Aviva, Česká pojišťovna, Pojišťovna České spořitelny, ČSOB Pojišťovna nebo Generali pojišťovna.

Dědo, babi, spořte mi

Kde se vzaly, tu se vzaly

V českých zemích bylo známo sdružené rodinné pojištění již před válkou. Například pojišťovna Čechoslavia provozovala rodinné pojištění, které zahrnovalo věno, pohřebné při smrti rodiče, roční sirotčí důchod a osvobození od placení pojistného při smrti rodiče.
Na přelomu 50. a 60. let bylo zavedeno sdružené pojištění mládeže. To v sobě zahrnovalo věnové pojištění, roční sirotčí důchod, rizikové pojištění jednoho či obou rodičů, pojištění poúrazové invalidity, zproštění od placení pojistného při invaliditě rodičů, vrácení 80 – 95 % pojistného při smrti dítěte v době placení pojistného a výplatu rezervy pojistného při smrti dítěte v době vyplácení důchodu, možné bylo i připojištění úrazové. V 70. letech se sdružené pojištění mládeže dostalo na druhé až první místo v celé struktuře pojistných odvětví tehdejšího soukromého pojištění osob. Před rokem 1989 počty nově sjednávaných pojištění zhruba odpovídaly počtům narozených dětí.

Zdroj: AMI Communications

"Dětské" životní pojištění je sice určeno těm nejmenším, dítě však nemůže přijít do pojišťovny a produkt si samo zřídit. V jeho prospěch ho může uzavřít kdokoliv: rodič, prarodič ale i jiný dospělý, který k němu má či nemá příbuzenský vztah. Spolu s dítětem se mohou pojistit jeden až dva dospělí. 
Pojišťovny lákají na vytvoření finanční rezervy, která dítěti poslouží v prvních letech dospělosti třeba ke studiu či pořízení bytu. Zde je ale nutné podotknout, že existuje výhodnější spoření, ať už úložky do podílových fondů či stavební spoření. Mnoho rodičů ovšem může slyšet na marketingově podporovanou vlastnost produktu, kterou je garance peněz pro dítě v případě smrti rodičů či jiných pojištěných osob.

S Českou pojišťovnou za Sluníčkem

Novinka na trhu, Sluníčko (profil, názory) České pojišťovny (profil, názory), je určeno pro děti ve věku od  6 měsíců až do 15 let, s dobou trvání pojistky 5 až 18 let. Dospělý, který chce pojištění sjednat, musí být ve věku 16 až 65 let. Měsíční pojistné si lze zvolit, minimální částka je však určena na 200 Kč.

Produkt nabízí tři možností životního pojištění: spořící variantu, pojistně-spořící variantu s jedním dospělým a pojistně-spořící variantu s dvěma dospělými. Varianty se liší v určení vložených prostředků buď na spoření nebo na rizikovou složku, tedy na samotné riziko pojištění. "Pokud si klient zvolí spořící variantu pojištění, většina jeho vložených prostředků jde na spoření, kde se po celou době v nejvyšší možné míře zhodnocuje," říká produktový manažer České pojišťovny Jiří Rys. Toto vyjádření ovšem nelze konkretizovat, protože přesné údaje o rozdělení pojistného, tedy jaká výše z placené částky se u které varianty spoří, pojišťovna nemůže určit, dokud nezná věk dospělého, věk dítěte, variantu pojištění či volitelné pojištění. S rezervou je nutné brát také uvedenou "nejvyšší možnou míru zhodnocení", vzhledem k tomu, že jde o nově zavedený produkt, není možné v tuto chvíli stanovit výši podílu na výnosech. Pojišťovny se sice procenty celkového zhodnocení prostředků rády chlubí, způsobem a výší jejich (ne)připisování už ale nikoli. Pokud vás zajímá, kdy a za jakých podmínek se klientům "oslíček otřásá", přečtěte si článek Nejisté pojištění

Žena ve věku 28 let pojistí sedmiměsíční dítě na dobu 17 let. Dohodnutá pojistná čáska činí 100 000 Kč, žena hradí pravidelně měsíčně 475 Kč. Dítě v 18 letech při předpokládaném každoročním zhodnocení 2 % dostane 118 686 Kč. V případě smrti matky po deseti letech dostane 20 000 Kč ihned (20 % pojistné částky), 20 000 Kč roční renty po dobu 7 let (do 18 let věku) a 200 000 Kč na konci pojištění (plus podíly na výnosech).

Co nabízí jednotlivé varianty? V případě, že dítě ztratí jednoho z pojištěných rodičů, přebírá pojišťovna placení pojistného a ihned vyplatí 20 % pojistné částky na dožití. Dále je mu vyplácen roční důchod ve stejné výši. Na konci doby pojištění je pak vyplacen dvojnásobek smluvené částky.
Když zemře i druhý pojištěný rodič, pojišťovna vyplatí ihned 20 % pojistné částky a pravidelně vyplácí důchod ve výši 40 % částky na dožití. Na konci pak dítě dostane trojnásobek dohodnuté sumy. V případě přiznání invalidního důchodu převezme za rodiče placení pojistného Česká pojišťovna.

Jako ke každému životnímu pojištění, i ke Sluníčku si lze sjednat úrazové připojištění. Chrání jak dítě tak pojištěné osoby. Zahrnuje pojištění po dobu nezbytného léčení úrazu, trvalých následků úrazu a pojištění pro případ smrti úrazem. K úrazovému pojištění pro dospělou osobu lze také sjednat takzvané progresivní plnění: při úrazech s vážnými trvalými následky tak oproti běžnému úrazovému připojištění vzniká nárok až na pětinásobek základního plnění. U dětí je tato možnost součástí základní nabídky, není tedy nutné uzavírat ho zvlášť.

Pojištění je poměrně variabilní, jak výše měsíčního pojistného tak i pojistná částka na dožití může být neustále zvyšována pomocí vkladu mimořádných částek. Umožňuje také pojistit až dvě dospělé osoby na jednu pojistku s tím, že je možné mezi jednotlivými variantami přecházet: buď zrušit pojištění na druhou dospělou osobu nebo ji naopak připojistit. V případě volných finančních prostředků je možné pojistné jednorázové předplatit.

Česká pojišťovna propaguje Sluníčko jako produkt vycházející z tradice Sdruženého pojištění mládeže, s touto argumentací ale již přišla v červnu při představení životní pojistky Kombi. I toto Kombinované vkladové pojištění lze totiž nastavit pro potřeby dítěte. Vstupní věk dětí je mezi 6 měsíci až 15 roky a pojištění trvá až do 18 let věku dítěte. Minimální výše návratného vkladu na jednu smlouvu se odvíjí od výše pro základní pojištění smrti a trvalých následků úrazu, to je 9 229 Kč. Minimální vklad do složky dožití je 10 000 Kč.

Talisman od Avivy (profil, názory)

Žena ve věku 28 let pojistí své šestileté dítě na dobu 19 let a měsíčně hradí 1 000 Kč na základní pojištění (připojištění není sjednáno). Za dobu trvání pojištění žena zaplatí bez uplatnění možnosti indexačního navýšení celkem 228 000 Kč, na konci pojištění dostane dítě za předpokladu každoroční 5 % výnosnosti 297 407 Kč.

V případě Talismanu (profil, názory) jde o životní pojištění s podobnými parametry jako u Sluníčka. Je určen dětem od narození s tím, že konec pojištění je stanoven individuálně, v rozmezí 18 až 25 let věku pojištěného. V případě závažného úrazu nebo závažného onemocnění dítěte pojišťovna vyplatí sjednané procento z pojistné částky až do výše 400 000 Kč, krytí závažných onemocnění zahrnuje nemoci jako zánět mozkových blan, mozková obrna nebo nádorová onemocnění.
V případě smrti pojištěného rodiče v průběhu pojištění na sebe pojišťovna přebírá placení pojistného do konce trvání pojistné smlouvy, garantuje každoroční navýšení tohoto pojistného o 5 %. Dítě je po celou dobu pojištěno na pojistnou částku 400 000 Kč pro případ trvalého tělesného poškození následkem úrazu.

ČSOB Čtyřlístek

Životní pojištění pro nejmenší nabízí i ČSOB Pojišťovna (profil, názory). Jde o pojistnou ochranu pro dítě, ale i pro ty, kteří o něj pečují. Jako u jiných životních pojistek tak i u Čtyřlístku (profil, názoryjsou hlavními principy spoření pro vstup do života a ochrana pro případ vážných životních situací.

Matka ve věku 27 let pojistí své sedmiměsíční dítě na 18 let. Dohodnutá pojistná čáska činí  100 000 Kč. Pojistné bude platit měsíčně, a to 470 Kč. Při teoretickém zhodnocení po celou dobu trvání pojištění ve výši 4 % bude na konci pojištění k výplatě 112 400 Kč.

Ono spoření znamená, že jakmile se pojištěné dítě dožije sjednaného konce pojištění, bude mu vyplacena sjednaná pojistná částka zvýšená o podíly na zisku. Díky části ochranné bude plátce pojištění v případě nenadálé životní události (vážné choroby, plné invalidity nebo smrti) natrvalo zproštěn povinnosti platit pojistné a dítěti bude na konci pojištění vyplacena sjednaná pojistná částka včetně jejího zhodnocení. Krytí vážné choroby dospělého pojištěného je obsaženo v základním pojištění.

Lze si také sjednat úrazové pojištění jak pro dítě, tak i pro dospělé, kteří jsou pojištěni spolu s dítětem. Dítě je pojištěno pro případ trvalých následků úrazu již od 1 % poškození těla s progresivním plněním až ze čtyřnásobku sjednané pojistné částky, pro případ smrti následkem úrazu a pro případ léčení úrazu s výplatou denního odškodného již od 15 dne tohoto léčení. Měsíční pojistné se pohybuje mezi 25 až 100 Kč podle klientem zvolené výše pojistných částek.

Kooperativa myslí na Budoucnost

Životní pojistku nabízí i Kooperativa (profil, názory) pod názvem Svatební pojištění Budoucnost. Jde o spořící produkt, u kterého lze kombinovat několik pojistných rizik: výplata sjednané částky při sňatku pojištěného, výplata sjednané částky při dožití 25 let, osvobození od placení pojistného při plné invaliditě pojistníka či možnost výplaty stipendia při dožití 18 let věku.

Žena ve věku 25 let pojistí svého ročního syna. Dohodnutá pojistná částka činí 100 000 Kč. Matka platí měsíčně 370 Kč.

Pojištěnému, ve prospěch kterého je sjednáno svatební pojištění, je vyplacena sjednaná pojistná částka, včetně podílu na zisku, při jeho prvním sňatku, nejdříve však ve výroční den počátku pojištění v roce, ve kterém se dožije 18 let. Jestliže se pojištěný neožení (nevdá) do výročního dne počátku pojištění v roce, ve kterém se dožije 25 let, bude mu k tomuto dni vyplacena sjednaná pojistná částka včetně podílu na zisku.
Pojistník, tedy ten, kdo pojistku sjednal, má právo od výročního dne počátku pojištění v roce, ve kterém se dítě dožije 18 let, požádat o výplatu pojistného plnění formou důchodu. Tento důchod, který má povahu stipendia, se vyplácí po zvolenou garantovanou dobu (3, 4, 5 nebo 6 let). Výše stipendia závisí na výši vytvořené rezervy pojistného a na výši přiznaného podílu na zisku pojistitele. Nárok na výplatu stipendia není podmíněn studiem dítěte. V případě smrti pojistníka má právo požádat o výplatu stipendia pojištěné dítě. Lze si sjednat i úrazové pojištění nebo pojištění pro případ vážných onemocnění.

Další nabídky

Otec ve věku 25 let pojistí právě narozené dítě do věku 18 let. Dohodnutá pojistná čáska činí  120 000 Kč. Pojistné lze platit buď ročně, 6 646 Kč, nebo pololetně, 3 456 Kč, nebo čtvrtletně, 1 728 Kč. Na konci pojištění dítě dostane sjednanou pojistnou částku plus podíl na zisku, který bude při odhadovaném každoročním zhodnocení matematických rezerv 5,5 % činit asi 29 000 Kč.

AMCICO AIG Life (profil, názory) nabízí takzvaný Baby program. Uzavírá se buď na určitý počet let, například na 10 nebo 15 let, nebo do doby, kdy dítě dosáhne určitého věku, například 18 nebo 25 let. Pojištěno není pouze dítě, ale také dospělá osoba, které pojištění sjedná.
V případě smrti nebo úplné invalidity pojištěného rodiče přebírá pojišťovna povinnost platit pojistné, přičemž všechny výhody, které z pojištění plynou budou zachovány.

Pod názvem Stavební a studijní pojištění nabízí životní pojistku Generali pojišťovna (profil, názory). Klienti získají pojištění pro případ dožití, pojištění pro případ smrti nebo pojištění pro případ plné trvalé invalidity způsobené úrazem.

Žena ve věku 27 let pojistí své sedmiměsíční dítě. Pojištění končí v roce, v jehož průběhu dosáhne pojištěné dítě 19 let. Dohodnutá pojistná čáska činí  100 000 Kč, smrt následkem úrazu je dohodnuta na pojistnou částku 30 000 Kč, trvalé následky úrazu  s progresivním plněním od 0,5 % na pojistnou čásktu 50 000 Kč, denní odškodné včetně úrazové hospitalizace na pojistnou částku 50 Kč na den. Celkové měsíční pojistné činí 523 Kč. Při předpokládaném zhodnocení bude vyplaceno pojistné plnění: při 2,5 % ročně 104 173 Kč, při 3 % ročně 108 599 Kč, při 3,5 % ročně 113 265 Kč a při 4 % ročně 118 213 Kč.

Životně pojistit lze dítě i u Pojišťovny České spořitelny (profil, názorydíky jejímu programu Junior (profil, názory). To představuje kombinaci jednorázového spořícího vkladu a úrazového pojištění dítětě. Sjedává se pro případ smrti následkem úrazu, trvalých následů úrazu s progresivním plněním a denního odškodného za dobu léčení úrazu.
Pojistitel zaručuje pravidelný růst kapitálové hodnoty smlouvy ve výši minimálně 2 % ročně. Dojde-li ke smrti dítěte z jiných příčin vyplatí pojistitel pojistníkovi jednorázové pojistné snížené o spotřebované pojistné za úrazové připojištění a zvýčené o podíl na výnosech. V případě, že dítě utrpí úraz, jehož trvalé následky dosáhnou alespoň 5,1 % tělesného poškození, vyplatí pojistitel příslušné procento z pojistné částky se zahrnutím progresivního plnění.

Vstupní věk: 6 měsíců
Pojistná doba: 18 let
Měsíční pojistné: 1 000 Kč
TÚM: 2,4 % (v případě vyššího zhodnocení je připisován podíl na přebytku)
Pojistná částka: 226 295 Kč

Abeceda (profil, názory) od Allianz (profil, názoryje kapitálové životní pojištění pro děti s plněním v případě dožití nebo v případě smrti pojištěného.
Pojištění sjednávají dospělé osoby. Lze si k němu sjednat úrazové připojištění, připojištění zproštění od placení pojistného a cestovního pojištění. Vstupní věk dítěte je několik měsíců až 15 let, konečný věk pro pojištěného je 18 až 23 let a minimální pojistná doba činí 8 let.

Investiční pojištění

V případě kapitálového životního pojištění klient jen nezúčastněně přihlíží, jak pojišťovna nakládá s jeho prostředky. Pokud si ovšem sjedná investiční životní pojistku (negarantuje technickou úrokovou míru), sám si vybere investiční strategii a rozhodne, do jakého podílového fondu peníze vloží. Výnos pak záleží pouze na úspěšnosti fondu. Z dětských pojistek do této skupiny spadá produkt Allianz a ING (profil, názory).

Rodiče pojistí své dítě na dobu 25 let, měsičné platí 1 000 Kč, průměrné zhodnocení činí 5 %. V případě dožití nebo při úmrtí se vyplací v 18 letech 291 243 Kč a ve 25 letech 491 642 Kč.

Studentinvest (profil, názory) od Allianz je investiční pojištění pro děti s plněním v případě dožití nebo v případě smrti pojištěného. LZe si také sjednat připojipojištění zproštění od placení pojistného v důsledku úrazové smrti pojistníka nebo pokud se pojistník stane plně invalidní v důsledku úrazu, ale i připojištění zproštění od placení v důsledku plné invalidity či cestovní pojištění.
Pojistník si může vybrat z nabídky 3 fondů: dluhopisového fondu, smíšeného fondu nebo akciového fondu. 

Rodiče se rozhodli sjednat pojištění pro svou čtyřměsíční dcerku. Rozhodli se investovat pojistné ve výši 400 000 Kč. Na konci trvání pojištění, až bude jejich dceři 25 let, bude hodnota investice představovat 1 242 793 Kč. Navíc po celou dobu trvání pojištění - až do 25 let - bude jejich dcera pojištěna pro případ úrazu a trvalých následků úrazu.

Investiční pojištění Junior Plus a Junior Top (profil, názory) od ING nabízí pojistnou ochranu dětí pro případ úrazu spojenou s jednorázovou investicí. Lze ho uzavřít dětem ve věku od 3 měsíců do 20 let. V případě smrti pojištěného je vyplacena pojistná částka 10 000 Kč plus aktuální hodnota investice.
Pojistník si může vybrat ze 7 fondů: fondu Junior, fondu obligací, českého ckick fondu, fondu světových akcií, smíšeného fondu, fondu flexibilních investicí a fondu cizích měn.

Na článku spolupracovala Simona Plischkeová.

Sjednali byste svému dítěti životní pojistku? Je výhodné si k životní pojistce sjednat úrazové připojištění? Měly by se finanční instituce zaměřovat na ty nejmenší?

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

-6
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 8 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

10. 3. 2004 13:16, Jarmila

Když už pojistku, tak pro dítě především úrazovou. Životní pojištění pro oba rodiče (i když je žena na mateřské dovolené a nevydělává, má v případě její smrti rodina velký problém a ty peníze aspoň ten problém pomůžou zčásti vyřešit) a peníze investovat jinde. Tohle je pro lidi, co nechtějí přemýšlet. Právě pro ně jsou tu tyto produkty.

+25
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

10. 3. 2004 9:45, Arcihavran

Buy the term and invest the difference. Kupte si dočasné rizikové životní pojištění o rozdíl investujete, (ALE JINDE !!!) Jejda, jejda. Kdy to už všichni konečně pochopíte. Kdo bude vlastnit dětské životní pojištění, bude mít pohromadě jak špatnou pojistnou ochranu tak špatné "spoření".
Gratulace všem dětem z porodnice. :-)))))))

-19
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (8 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Hypotéka a kapitálová životní pojistka: Ano, nebo ne?

16. 10. 2003 | Linda Fejtková | 1 komentář

Hypotéka a kapitálová životní pojistka: Ano, nebo ne?

Otázka, zda je vhodné kombinovat hypotéku a kapitálovou životní pojistku, či ne, se pomalu stává finančním evergreenem. Dobereme se někdy konečného verdiktu? Do debaty se zapojila poradkyně... celý článek

Myslete dopředu

6. 2. 2003 | Petr Vykoukal

Myslete dopředu

O tom, že myslet na budoucnost se vyplatí vás bude přesvědčovat každý pojišťovák. Zkuste ho vzít za slovo, a než si od něj koupíte pojistku, myslete na budoucnost. Tedy také na to,... celý článek

Životní pojistka na každé poště

3. 2. 2003 | Dušan Hradil

Životní pojistka na každé poště

O výhodnosti investice do životního pojištění chce své klienty přesvědčit i Poštovní spořitelna. Dnešním dnem totiž odstartovala prodej jednoduchých pojistných certifikátů. Má její... celý článek

Partners Financial Services