Analýza: úrazové pojištění III.

Analýza: úrazové pojištění III.
Dnes se například dozvíte do jaké rizikové skupiny podle povolání patříte či která pojišťovna má v podmínkách nejvíce nepojistitelných osob. Jednoduše řečeno co všechno vás čeká, když se rozhodnete uzavřít smlouvu o úrazovém pojištění.

Při uzavírání úrazového pojištění pojišťovny vyžadují po klientovi řadu údajů. Kromě všeobecných informací o osobě pojištěného jsou to dotazy na vykonávané povolání, sportovní aktivity a zdravotní stav. Snaží se tak  snížit riziko úrazu v pojistném kmeni pojistitele a rozlišovat pojistné sazby.
Informace o zdravotním stavu požadují pojišťovny v rozsahu dotazníku, který je součástí nebo přílohou návrhu pojistné smlouvy. Jeho rozsah a tedy množství údajů, které o sobě musíte pojišťovně prozradit, se významně liší. Často se můžeme setkat i s dotazy, které nemají žádnou souvislost s rizikem úrazu.
Pro zájemce o toto pojištění neznamená zodpovězení otázek na tělo dvakrát příjemnou záležitost. Jako zbytečné se vám mohou jevit dotazy na prodělané choroby a onemocnění v minulosti, pracovní neschopnost delší než 6 týdnů za posledních několik let nebo návštěvy lékaře v posledních letech. Navíc některé otázky nemusí být pro laika srozumitelné a jednoznačné nebo vyžadují velmi dobrou paměť.
Riziko obsáhlejšího dotazníku spočívá v možnosti neúmyslného neuvedení některých skutečností o zdravotním stavu, což pro vás může mít za následek snížení nebo odmítnutí pojistného plnění ze strany pojišťovny. Dále hrozí zvýšení sazby pojistného nebo omezení v pojistné ochraně, pokud se pojišťovně nebude "líbit" odpověď na některou z otázek. Nikdy nelze stoprocentně vyloučit ani zneužití citlivých údajů.
Obsahově nejkratší zdravotní dotazníky pro úrazové pojištění mají pojišťovny Kooperativa, Victoria-Volksbanken, Hasičská vzájemná pojišťovna a Česká pojišťovna, naopak nejobsáhlejší zdravotní dotazník musíte vyplnit u Uniqa pojišťovny

Nejmenší riziko? Duševní činnost...


Kromě informací o zdravotním stavu bude pojišťovna vyžadovat údaje o profesi a zájmech (především sportovních aktivitách). Důvodem je existence tzv. rizikových nebo nebezpečenských skupin, a to podle míry hrozícího rizika úrazu vykonávaného povolání a mimopracovních aktivit. Mimoto vymezují pojišťovny  určité profese a provozování sportů, jež jsou podle standardních podmínek nepojistitelné.
Nejčastěji rozlišují tři, výjimečně čtyři rizikové skupiny. Pojišťovna Victoria-Volksbanken sice rozděluje profese jen do dvou skupin, ale u vybraných povolání uplatňuje individuální rizikové přirážky nad sazby pro druhou rizikovou skupinu.
Zařazení do vyšší rizikové skupiny znamená automaticky vyšší pojistné. Toto neplatí pro druhou rizikovou skupinu u České pojišťovny Zdraví, u níž se pojistné nezvyšuje, ale je významně omezena maximální pojistná částka, a ČSOB pojišťovny, ale jen pokud sledujeme pojištění smrti úrazem a trvalých následků úrazu.
Nejnižší riziková skupina je určena převážně pro nevýrobní či nemanuální profese, tedy pro ty, kteří vykonávají převážně duševní činnost. Druhou skupinu tvoří povolání s převahou manuální práce, ale bez rizikovějších činností. Třetí riziková skupina je vyhrazena pro profese s vysokým rizikem úrazu (práce ve výškách, s výbušninami, záchranné služby apod.). Pokud pojišťovna používá čtyři rizikové skupiny, většinou citlivěji rozlišuje riziko u vysoce rizikových profesí. Navíc zařazuje profese, které většina pojišťoven s nižším počtem rizikových skupin standardně nepojišťuje.

Kdo vylučuje nejvíce?

Nejvíce rozdílů v přístupu pojišťoven nalezneme u profesí, které se nacházejí na hranici obecného vymezení pásem. V následující tabulce si můžete porovnat zařazení několika takových profesí. První číslo znamená pořadí rizikové skupiny (jednička je skupina povolání a sportů s nejnižším rizikem), druhé číslo za lomítkem pak celkový počet rizikových skupin, které pojišťovna standardně používá. Je-li uveden symbol 1-3/3 znamená to, že pojišťovna zařadí klienta do první, druhé nebo třetí skupiny, podle konkrétní náplně práce. V odpovědích od České pojišťovny Zdraví nebyla rozlišena první a druhá riziková skupina, ale jen uvedeno, že daná profese je pojistitelná za běžné pojistné (pojistné pro 1. a 2. rizikovou skupinu je stejné). Od České podnikatelské pojišťovny nedošel dotazník, a proto je uvedeno zařazení do skupin jen u profesí, které jsou přímo zmíněny v Doplňkových pojistných podmínkách.

Jak jsou rizikové jednotlivé profese?

Pojišťovna
Číšník
Hasič
Novinář
Podnikatel
Řidič
Zedník
Amcico
(profil, názory)

2/3

2/3

2/3

*

2/3

2/3

Allianz
(profil, názory)

1/3

2/3

1/3

*

2/3

2/3

CSLPP
(profil, názory)

2/4

4/4

1/4

2/4

2/4

2/4

Česká pojišťovna
(profil, názory)

1/3

3/3

1/3

*

2/3

2/3

Česká podnik. poj.
(profil, názory)

1/4

N/A

1/4

N/A

3/4

3/4

Česká pojišťovna Zdraví
(profil, názory)

BP

BP

BP

BP

BP

3/3

ČSOB Poj.
(profil, názory)

2/4

3/4

2/4

*

2/4

2/4

Generali
(profil, názory)

2/3

3/3

1/3

*

2/3

2/3

Hasičská VP
(profil, názory)

2/4

2/4

2/4

2/4

3/4

2/4

Kooperativa
(profil, názory)

1/3

3/3

1/3

*

2/3

2/3

Pojišťovna ČS
(profil, názory)

2/3

3/3

2/3

2/3

2/3

2/3

Uniqa
(profil, názory)

2/3

2/3

1-3/3

*

2/3

2/3

Victoria-Volksbanken
(profil, názory)

2/3

2/3

1/3

*

2/3

2/3

* - zařazení závisí na předmětu podnikání
BP - bez přirážky k běžnému pojistnému
N/A - údaj není k dispozici
Zdroj: Analýza produktů úrazového pojištění v ČR, Sophia Finance

Z uvedené tabulky jsou na první pohled patrné rozdíly. Nejzajímavější je situace u podnikatelů (osob samostatně výdělečně činných). Pojišťovny Credit Suisse Life & Pensions, Hasičská vzájemná pojišťovna a Pojišťovna České spořitelny tento okruh klientů automaticky řadí minimálně do 2. rizikové skupiny bez ohledu na to, že se mohou zabývat jen duševní činností.
Existuje ale i skupina zaměstnání, která stojí na hraně samotné pojistitelnosti. Na rozdíly u této skupiny profesí poukazuje následující tabulka. Pokud je daná profese standardně pojistitelná, uvádíme zařazení do příslušné rizikové skupiny. Není-li tomu tak, je uvedeno písmeno N. Nepojistitelnost většinou není absolutní. Pojišťovny v takových případech mohou nabídnout individuální smlouvu s upravenými podmínkami.
Z vybraných profesí v našem srovnání ze svého plnění vylučuje nejvíce pojišťovna Generali, následovaná pojišťovnou Amcico AIG Life. Relativně hodně nepojistitelných osob uvádějí také pojišťovny Allianz, Uniqa a Victoria-Volksbanken. Dá se konstatovat, že pojišťovny se čtyřmi rizikovými skupinami uvádějí v průměru méně nepojistitelných profesí.

Jak jsou rizikové jednotlivé profese?

Pojišťovna
Artista
Kaskadér
Pilot
dopravního
letadla
Prof. sportovec
Pyrotechnik
Amcico

N

N

3/3*

N

N

Allianz

N

N

2/3

Z

N

CSLPP

4/4

4/4

2/4

4/4

4/4

Česká pojišťovna

3/3

3/3

3/3

N

3/3

Česká podnik. poj.

1/4

N/A

1/4

N/A

3/4

Česká pojišťovna Zdraví

3/3

3/3

N/A

N

3/3

ČSOB Poj.

3/4

4/4

2/4

4

3/4

Generali

N

N

N

N

Z

Hasičská VP

3/4

3/3

3/3

3/3

3/3

Kooperativa

3/3

3/3

3/3

3/3

3/3

Pojišťovna ČS

3/4

N

3/3

N

N

Uniqa

2/3

2/3

1-3/3

*

2/3

Victoria-Volksbanken

N

N

N

N

3/3

* - navýšení pojistného platného pro 3. rizikokvou skupinu o 50 % 
BP - bez přirážky k běžnému pojistnému
N - profese je standardním produktem nepojistitelná
V - lze pojistit, ale úraz spojený s výkonem profese je vyloučen z pojistného krytí 
N/A - údaj není k dispozici
Zdroj: Analýza produktů úrazového pojištění v ČR, Sophia Finance

Musíme na tomto místě ale upozornit, že více povolání v nižší rizikové skupině ještě neznamená výhodnější produkt pro klienta, protože pojistné může být vyšší než u jiné pojišťovny ve vyšší rizikové skupině. K tomuto problému se dostaneme v příštím díle.

Kolik stojí úrazové pojištění a co si za své peníze koupíte? Odpověď na tyto otázky naleznete v dalším díle.

První díl článku naleznete zde.
Druhý díl článku naleznete
zde.
Čtvrtý díl článku naleznete
zde

Do které rizkové skupiny podle povolání patříte vy? Pokud jste ve skupině "nepojistitelných", jak jste řešili tuto situaci? Stalo se vám někdy při podpisu smlouvy, že jste omylem špatně vyplnili příliš složitý dotazník? Připojte svůj názor nebo zkušenost!

Autor je analytikem společnosti Sophia Finance.

Detailní informace o úrazovém pojištění jsou součástí Analýzy produktů úrazového pojištění v ČR, vypracované společností Sophia Finance.
Partners Financial Services
 
 

Přihlášení

Jméno

Nemáte registraci? Zaregistrujte se zde!

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb nám k tomu udělujete souhlas. Další informace.OK

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.