Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Lídři pojišťoven: Čekají nás velké změny

Lídři pojišťoven: Čekají nás velké změny
Po loňských povodních, které postihly se závažnými následky téměř celou Evropu, již zajistitelé nejsou ochotni krýt katastrofická rizika. Bude to znamenat nižší dostupnost a vyšší ceny pojištění u živelných škod. Co dalšího pro tento rok předpovídají představitelé českých pojišťoven?
Vedoucím manažerům tuzemských pojišťoven jsme položili dvě následující otázky:

1) Co v oblasti pojišťovnictví očekáváte v roce 2003?
2) Co se podle Vás stane trendem nebo událostí nadcházejícího roku?

Společnosti jsou řazené podle hrubého pojistného v roce 2001.

Ladislav Bartoníček, Česká pojišťovna

1) V oblasti pojišťovnictví očekáváme nový přístup zajistitelů. Hlavní změna spočívá v tom, že zajistitelé již nejsou ochotni krýt katastrofická rizika, tedy především povodeň a záplavu, ale i další jako vichřici, krupobití v takzvaných proporčních zajistných smlouvách a tedy podílet se na každé anebo téměř každé škodě, kterou pojišťovny z těchto přírodních rizik utrpí. Tato rizika budou od roku 2003 kryta pouze katastrofickými smlouvami neproporčními. Každá pojišťovna si tak bude muset dát velký pozor na to, aby si zakoupila dostatečné zajistné krytí pro podobné katastrofy, jaké nás potkaly v roce 1997 anebo v loňském roce. Katastrofické zajištění je však drahé a jeho cena oproti loňským cenám výrazně vzrostla, což se samozřejmě odrazí i v přímém pojištění.
Další podstatnou změnou je výrazné zpřísnění podmínek zajištění také u proporčních smluv, které kryjí ostatní rizika, jako jsou především požáry, výbuchy a následné výpadky ve výrobě a podobně Zajistný trh dostal po povodních roku 2002 poměrně výrazný zásah z České republiky. Navíc stále pociťuje důsledky škod z 11. září 2001. Trpí také situací na zahraničních kapitálových trzích, protože tam si zajišťovny ukládají své rezervy v akciích, u nichž došlo k celkovému poklesu.
Všechny tyto aspekty se promítají i do vývoje pojišťovnictví v roce 2003.

2) Záplavové škody z roku 2002 a následný tlak zajistitelů vedou k nutnosti upravit nebo zcela změnit produkty, jejich cenování a upisovací politiku. Důsledky pro trh budou veliké - zvýší se cena pojištění, sníží se makléřské provize za zprostředkování pojištění. Ztráty, které doposud nesli zajistitelé, budou muset pojišťovny do budoucna nést buďto samy, anebo se na nich budou muset alespoň výrazně podílet. To zcela jistě povede k daleko opatrnějšímu přístupu řady pojišťoven. Mnohé pojišťovny pochopí, že nemohou provozovat některá pojištění se ztrátou. A pokud to nepochopí, přijdou na to za určitou dobu ve výsledcích svého hospodaření.

Martin Diviš, Kooperativa

1) Myslím, že odpověď by bylo dobré rozdělit do několika částí. Faktorem, který letošní rok na pojistném trhu ovlivní zřejmě nejvíce, je neúprosný tlak zajistitelů na zvyšování sazeb v neživotním pojištění, a to zejména v oblasti krytí katastrofických rizik. S tím se musí letos vyrovnat všechny pojišťovny a samozřejmě i jejich klienti. Vyjdeme-li z neoddiskutovatelného faktu, že bez kvalitního zajištění v tomto oboru podnikat nelze (ohrožena by byla nejen stabilita pojišťovny, ale hlavně bezpečnost jejích klientů), nelze se tomuto procesu ani nijak vyhnout. Na druhou stranu postoj zajišťoven, které utrpěly v posledních letech miliardové ztráty z povodní, dalších katastrof a kvůli 11. září, je pochopitelný. Ke zvýšení sazeb přikročila většina pojišťoven působících v ČR již v posledním loňském čtvrtletí, přičemž s výraznější přirážkou musí počítat zejména klienti v problematických pásmech z hlediska možnosti výskytu povodní a záplav.
Jinak očekáváme další důležité změny v oblasti legislativy - na schválení čeká zákon o pojistné smlouvě, zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí. V zásadě se jedná o právní změny, které naše pojišťovnictví dále přibližují legislativě EU.

2) Kromě již výše uvedeným tendencím v oblasti neživotního pojištění věříme v další eskalaci zájmu obyvatel ČR o životní pojištění. A to nejen v oblasti individuálních smluv, ale také na úrovni soukromého životního pojištění hrazeného zaměstnavatelem - tento produkt totiž přináší daňové úspory jak zaměstnancům tak zaměstnavatelům a zkušenosti ze západní Evropy ukazují, že je velmi oblíben a využíván.

Miroslav Tacl, Allianz pojišťovna

1) Letošní rok bude zlomovým zejména v oblasti majetkového pojištění. Jednání se zajistiteli jasně ukázala, jak vážnou událostí byly letošní povodně, které se dotkly prakticky celé střední Evropy. Zajištění velmi výrazně podraží a zároveň se značně omezí limity krytí pro velké průmyslové podniky.
Obecně to bude znamenat menší dostupnost a vyšší ceny pojištění u živelných škod. V následujících letech nás čeká období stabilizace pojistného trhu. Musíme jen doufat, že podobné katastrofické události se nám v tomto období budou vyhýbat.
V oblasti penzijního připojištění bude výrazným mezníkem novela zákona o penzijním připojištění, která by měla být projednávána ve vládě na přelomu ledna a února příštího roku.

2) Trochu ve stínu loňských živelných událostí zůstalo životní pojištění. Zájem o tento produkt roste, zejména kvůli daňovým výhodám, které byly státem nastaveny vloni. V roce 2002 se i nadále velmi výrazně prosazovaly jednorázově placené produkty, které však často neobsahovaly ani prvky pojištění a byly prodávány hlavně jako investiční instrument. Myslím, že to není správný vývoj v této oblasti a očekávám další příklon k produktům s rozsáhlejším pojistným krytím.

Jeroen van Leeuwen, ČSOB Pojišťovna

1) V oblasti neživotního pojištění přijde ke snižení kapacit, omezení krýti a zvýšení sazeb pod tlakem vývoje na trhu zajištění. V oblasti životního pojištění neočekávám nějaké velké zemětřesení.

2) Významnější bude role bank a to nejenom v oblasti hypoték. Také očekávám pokračování profesionalizace pojišťovacích poradců.

Ron van Oijen, ING

1) V letošním roce pravděpodobně nedojde v ING ke změnám pojistného ani k uvedení nového produktu.

2) Důležitou událostí tohoto roku bude jistě očekávané schválení zákona o pojistné smlouvě, které znamená přiblížení naší legislativy Evropské unii a sjednocení používané pojistné terminologie.

Marek Venuta, UNIQA pojišťovna

1) Na trhu se projevují první příznaky relativní nasycenosti ve vztahu k finančním možnostem potenciálních klientů. S ohledem na tento fakt nelze tedy očekávat opakování dvojciferných přírůstků pojistného trhu z let minulých. Pojišťovnictví zůstane přesto i nadále ve srovnání s jinými odvětvím s vysokou dynamikou.
V první řadě očekáváme, že státní orgány v roce 2003 věcně přistoupí k účinné systémové reformě důchodového systému a zdravotnictví v ČR. V této souvislosti bezesporu poroste význam individuálního zabezpečení občanů u komerčních pojišťoven. Pozitivním signálem by se mělo stát v této oblasti další zesílení státní podpory pro oblast kapitálového životního pojištění jako jednoho ze základních pilířů budoucího důchodového zabezpečení (zvýšení daňového zvýhodnění pro občany i zaměstnavatele). V případě naplnění těchto očekávání lze počítat s dynamickým přírůstkem v segmentu životního pojištění.
V roce 2003 by mělo dále dojít k finalizaci legislativního rámce pro pojišťovnictví, který bude posílen novým zákonem o pojistné smlouvě, zákonem o zprostředkovatelích a novelou zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidel. Samozřejmě předpokládáme – a UNIQA pojišťovna je připravena pro tento úkol udělat maximum – že pojišťovnictví jako obor podnikání v ČR potvrdí i v roce 2003 svoji dosavadní stabilitu a důvěryhodnost - tedy image, kterým se může po dobu uplynulých deseti let chlubit jen málokteré odvětví.

2) Na tuto otázku částečně odpověděly již předchozí řádky. Událostí číslo jedna by se bezesporu mohlo stát dlouho odkládané zahájení reformy důchodového systému a zdravotnictví, které by i komerčnímu pojištění přineslo nové impulsy.
Podstatné změny čekají rovněž odvětví majetkových pojištění, které letos již v plné míře „zapracuje“ výsledky analýz pojišťoven z loňských povodní. V rámci přehodnocení těchto pojištění musí dojít zejména k ozdravění kmene podnikatelských pojištění, která byla v některých segmentech doposud poskytována za netechnické sazby. Objektivizace sazeb na přiměřenou úroveň se čeká i v oblasti pojištění občanských rizik, a klienti tak musí počítat obecně se zpřísněním podmínek majetkových pojistných smluv.
Problematikou povodní, které tak citelně postihly naši zemi v loňském roce, ale i jiných velkých přírodních katastrof, by se měl velmi intenzivně zabývat i stát. Máme za to, že musí ještě více participovat na jakémsi globálním krizovém plánu pro události tohoto druhu a stát se jakýmsi garantem, který bude zastřešovat při katastrofách veškeré kroky všech zúčastněných složek.
U pojištění velmi vysokých rizik doufáme, že bude více využíváno soupojištění jako účinného nástroje, který na jedné straně zabezpečí klientům přiměřené pojištění, a na druhé straně bude vhodně alokovat břemeno mezi více subjektů tak, aby v případě škody nesly rozumné škodní náklady a nebyla ohrožena jejich stabilita.
Soutěž mezi jednotlivými pojišťovnami se dále bude soustřeďovat zejména na oblast servisu pro klienty, jeho rychlost a kvalitu, protože produkty i ceny jsou napříč českým trhem v zásadě srovnatelné.

Co si o vývoji na trhu pojišťovnictví v tomto roce myslíte vy? Jak hodotíte odpovědi šéfů tuzemských pojišťoven? Dozvěděli jste se z jejich odpovědí něco nového či důležitého? Napište nám své názory!

  • RSS
  • Kindle
  • Poslat e-mailem
  • Vytisknout

Líbil se vám článek?

+2
Ano
Ne

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

9. 1. 2003 13:06, Jana

To jako že, mezi řádky, mám chápat tak, že žádné velké zhodnocení na kapitálových pojistkách nebude? Je možné, že to půjde do mínusu? Někde jsem slyšela, že je to možné. Já tomu nerozumím, ale vaše názory bývají většinou pravdivé. Co radíte?

Reagovat

 

+43
Líbí
Nelíbí

Zobrazit komentovanou zprávu (Boucek Antonin 09. 01. 2003 09:08)

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

9. 1. 2003 18:07, Fredy

Váš optimismus nemusí být na místě. Technická úroková míra je opravdu stanovena zákonem o pojišťovnictví a tím je smluvně zaručené zúročení finančních prostředků placených klientem. Ale pozor! To platí samozřejmě jen pro tu část pojistného, která je akumulována. To znamená tu část, která zbude po odečtení nákladů na pojistnou ochranu a poplatky. Lze to také interpretovat tak, že když paní platí například 500 Kč měsíčně, tak třeba jen 200 Kč (akumulovaná část) je zhodnocována 3%. Rozdíl 300 Kč je spotřebováno pro pojistnou ochranu a poplatky. Abych byl objektivní, tak je tu ještě podíl na výnosech pojišťovny. Nebo-li to co pojišťovna připíše nad technickou úrokovou míru. Pojišťovny tento podíl na výnosech nazývají jako druhá složka ceny kapitálového životního pojištění. Čím je tato složka vyšší, tím lépe. Jak pro klienta, tak pro pojišťovnu. Ovšem tady hodně záleží na výši placeného pojistného. Některé dražší kapitálové životní pojistky mohou mít vyšší zhodnocení. Jenže z tohoto (vyššího) pojistného pojišťovna určité finanční prostředky ušetří a část této úspory připíše klientům formou podílu na výnosech. Ve skutečnosti si klient toto zhodnocení vlastně předplatí. Co se týče těchto výnosů, tak ty nelze bez znalostí dalších údajů seriozně hodnotit. Neskrývám, že kapitálové životní pojistky nemám v oblibě a považuji je za drahé pojištění. Pojistnou ochranu lze řešit jinak, levněji a volné prostředky spořit jiným způsobem. Při porovnávání jednotlivých KŽP jednotlivých pojišťoven mohu z praxe potvrdit, že jsou některé dost, slušně řečeno, předražené. Je tu samozřejmě možnost daňového zvýhodnění. Ale na to se nejlépe hodí například důchodové životní pojištění.

Reagovat

 

-28
Líbí
Nelíbí

Zobrazit komentovanou zprávu (SkrivanekT 09. 01. 2003 15:22)

Další příspěvky v diskuzi (10 komentářů)

10. 1. 2003 | 8:50 | Fredy

Já ano, na rozdíl od těch, kteří KŽP prodávají coby nejlepší spořící či investiční produkt na našem trhu. Proto říkám, že KŽP je především pojistka a to drahá pojistka. Nad rizikový podíl umím ukládat také a výhodněji. více

10. 1. 2003 | 8:39

Uvědomil jste si, že KŽP je především pojistka? To, že k tomu přidána i možnost ukládat peníze nad rizikový podíl, je jen k dobru tohoto druhu pojistek. více

9. 1. 2003 | 18:07 | Fredy

Váš optimismus nemusí být na místě. Technická úroková míra je opravdu stanovena zákonem o pojišťovnictví a tím je smluvně zaručené zúročení finančních prostředků placených klientem. Ale pozor! To platí samozřejmě jen pro...více

9. 1. 2003 | 15:28 | SkrivanekT

Vážený pane Boučku, děkuji za vyčerpající odpověď, lépe bych to opravdu napsat nedovedl. více

9. 1. 2003 | 15:22 | SkrivanekT

Dobrý den, děkuji za dotaz a chválu. Kapitálové životní pojistky zhodnocují majetek pojištěnců minimálně o pojistně-technickou úrokovou míru. Za tímto názvem se skrývá pojišťovnou zaručený výnos pojištěnci - v současnosti...více

Přihlášení

Jméno

Nemáte registraci? Zaregistrujte se zde!

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb nám k tomu udělujete souhlas. Další informace.OK