Povodeň a pojištění. Balíček první pomoci

Petra Dlouhá | rubrika: Jak na to | 4. 6. 2013 | 1 komentář
Velká voda ještě neřekla poslední slovo. Už teď je ale jasné, že škody se budou počítat na miliardy. Některé pojišťovny přestaly na riziko povodní přechodně uzavírat pojistky. Jiné si kryjí záda karenční dobou. Peníze.cz přinášejí balíček první pomoci. Poradíme, jak postupovat, abyste se ve zmatku o peníze od pojišťovny nepřipravili.
Povodeň a pojištění. Balíček první pomoci

První hrubé odhady jednotlivých pojišťoven hovoří o stamilionových škodách. Generali počítá s dvěma tisíci škod za 150 milionů, Česká pojišťovna čeká dvacet tisíc škod – celkově v řádu stamilionů. Kooperativa jen včera obdržela přes patnáct set hlášení o škodách, celkově za 180 milionů. A stejně bychom mohli pokračovat dál. Všechny pojišťovny unisono hlásí, že navyšují kapacity pracovníků na kontaktních linkách a tam, kde to situace dovoluje, vysílají mobilní techniky a likvidátory do terénu. „Mezi prvními nahlášenými škodami převažují zatopené domy, sklepy či škody na motorových vozidlech,“ uvedl mluvčí Generali Jiří Cívka. Další nápor hlášení pojišťovny očekávají v příštích dnech.

Propojeno

O tom, jak se proti živlům správně pojistit, i o tom, že třicet tisíc adres v Česku má zkrátka smůlu, už jste na Peníze.cz četli:

Pozor na karenční dobu

Několik pojišťoven v uplynulých dnech z preventivních důvodů přestalo uzavírat nové pojistky na riziko povodní a záplav. Bojí se pojistných podvodů. Týká se to například pojišťovny Allianz. „Jde o standardní preventivní krok kvůli eliminaci pojistných podvodů,“ vysvětlil nám její mluvčí Václav Bálek. Podobný postup zvolila také Česká podnikatelská pojišťovna a Kooperativa.

„Bohužel jsme se v minulosti při podobných kalamitách setkali s případy, kdy se klienti snažili sjednat pojištění v podstatě v době, kdy voda překročila práh jejich domu. Proto jsme se rozhodli toto opatření přijmout také a riziko povodně a záplavy prozatím nesjednávat,“ potvrdil nám mluvčí Kooperativy Milan Káňa.

Například UNIQA si před podvodníky kryje záda jinak. „V rámci sjednání smlouvy máme na katastrofická rizika typu povodně a záplavy karenční lhůtu 28 dnů. Znamená to, že i když nyní někdo sjedná smlouvu, nemá možnost po dobu téměř měsíce škodu z velké vody uplatnit,“ objasňuje mluvčí Eva Svobodová. U České pojišťovny trvá karenční doba deset dní. „Během této doby je vyloučeno plnění z rizika povodně a záplavy. Ostatní rizika, jako například odcizení či vandalismus jsou však samozřejmě pojištěním kryta,“ dodává mluvčí České pojišťovny Jan Marek. Lidé, kteří si pojistku sjednali teprve nedávno, by tak u některých pojišťoven mohli narazit.

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Povodeň není záplava, nemovitost není domácnost

Jak ukazují zkušenosti z minulých let, velkou paseku může nadělat nedostatečné rozlišování pojmů. Záplava a povodeň totiž pro pojišťovnu není totéž. Tím míň, když se pojistíte pro případ jednoho a přijde druhé. Povodní se rozumí zaplavení vodou, která se vylije z břehů vodních toků nebo nádrží. Záplavou se rozumí situace, kdy vás voda zaplaví z jiných příčin než u povodně – například kvůli silné průtrži mračen, nebo tání sněhu. Některé pojišťovny už ovšem pro klid klientů ohlásily, že mezi záplavou a povodní rozlišovat nebudou.

Rozlišovat je ale rozhodně třeba mezi pojištěním nemovitosti a pojištěním domácnosti. Když si pojistíte pouze budovu a přijde velká voda, vyplatí vám pojišťovna náhradu za opravu budovy, ovšem nikoli za zařízení a vybavení – na to se totiž vztahuje pojištění domácnosti.

Klíčové také je, zda je vaše pojistné plnění stanoveno v cenách nových, nebo časových. Za novou cenu si můžeme v daném místě a čase pořídit stejnou věc, o jakou jsme přišli, nebo srovnatelnou. Naopak za časovou cenu se považuje ta, kterou měla zničená věc bezprostředně před pojistnou událostí. Pokud vám tedy voda vzala vaši patnáct let starou televizi, těžko si za vyplacenou částku pořídíte novou.

Na záludnosti pojišťování majetku vás připraví naše Škola finanční gramotnosti. Doporučujeme zejména díl

Servis

Horká linka: volejte pojišťovnu

Škodu nahlaste co nejdřív

S kontaktováním pojišťovny nečekejte, až voda opadne, nahlaste jí škodu co nejdřív. Využít k tomu můžete telefonní linky, e-mail, on-line formuláře, tištěný formulář na pobočce nebo třeba aplikace chytrých mobilních telefonů. Horké linky pojišťoven najdete v boxu vpravo. 

Na co byste při hlášení pojistné události neměli zapomenout, radí Šárka Dušková, likvidační specialistka společnosti Parnters: „Uveďte číslo pojistné smlouvy (pokud to není možné, postačí jméno a rodné číslo), stručný popis pojistné události, přibližný rozsah škody, datum, kdy k události došlo, a kontakty, na kterých vás pracovníci pojišťovny zastihnou.“

K nejdůležitějším věcem, které byste pro hladký průběh jednání s pojišťovnou měli udělat, patří podle Šářky Duškové řádná dokumentace škod – fotografická, videonahrávka, případně alespoň svědectví. Dalším bodem příprav na návštěvu likvidátora pojistné události, je vypracování seznamu poškozených či zničených věcí s uvedením stáří, ceny a rozsahu poškození. Jako příloha k seznamu jsou ideální pořizovací doklady či záruční listy. Poškozené nebo zničené věci radí specialistka uschovat do návštěvy likvidátora.

Zabraňte nárůstu škod

Zásadní je, abyste podle možností udělali všechna opatření, která by mohla zabránit dalšímu zvyšování rozsahu škody.

„Okamžitě začněte provádět úklid nemovitosti – vysušování, vyklízení, čištění,“ doporučuje klientům pojišťovna Allianz. Jiří Cívka z Generali rady doplňuje: „Vyčerpat vodu, nezapínat zasaženou elektroniku a domácí spotřebiče… Jakmile to situace dovolí, provést revizi elektrických a plynových rozvodů, pokud došlo k jejich zatopení.“ Zkontrolovat byste měli také statiku domu a kanalizaci. Ale pozor, dále už bude záležet na vašich konkrétních pojistných podmínkách – obecně platí, že byste bez konzultace s pojišťovnou neměli zasahovat víc, než je nutné pro eliminaci dalších škod.

Všechno foťte, dokumentujte

Ještě než začnete pohromu likvidovat, nezapomeňte pořídit důkladnou fotodokumentaci. Pokud nemáte po ruce fotoaparát, nafoťte nebo natočte škody alespoň mobilem. Jestli není k dispozici ani ten, zajistěte si svědectví – ideálně od zasahujícího policisty, hasiče, nebo lidí z obecního úřadu. Pokud máte kupříkladu zatopený sklep, může se vám později hodit, když změříte výšku hladiny vody.

„Zároveň vypracujte seznam zasažených věcí s uvedením ceny, stáří a rozsahu poškození věcí,“ doporučuje mluvčí Kooperativy Milan Káňa. Podle Jiřího Cívky z Generali bude následně třeba pojišťovně doložit hodnotu a vlastnictví poškozených věcí záručními listy, účtenkami či jinými pořizovacími doklady. Záleží ale na vaší pojistné smlouvě – ta by se vůbec měla v této chvíli stát vaší biblí. Než cokoli podniknete, důkladně ji prostudujte. Podle některých smluv je kupříkladu nutné předložit pořizovací doklady pouze u věcí dražších než třicet nebo padesát tisíc korun. „V případě, že pojištěný doklad nemá, vycházíme z ceny věci obdobné – se stejnými užitnými vlastnostmi a technickými parametry,“ doplňuje mluvčí České pojišťovny.

Anketa

Máte pojištěnou domácnost?

Kdy pohromu začít likvidovat

Tady opět platí – čtěte smlouvu. Může v ní být totiž například zahrnuto, že s likvidací vzniklých škod musíte počkat na člověka z pojišťovny. „Jednou z povinností pojištěného je vyčkat s opravou majetku poškozeného pojistnou událostí nebo s odstraňováním zbytků majetku takto zničeného na pokyn pojišťovny, pokud není potřeba z bezpečnostních, hygienických, ekologických nebo jiných závažných důvodů s opravou majetku nebo odstraněním zbytků začít dříve,“ uvádí Česká pojišťovna ve svých doporučeních. Pokud poškozené věci hromadně odvážejí hasiči, vojáci nebo jiné záchranné sbory, opět všechno foťte. Poškozené věci, u kterých je to možné, byste měli nechat v původním stavu až do prohlídky pracovníka pojišťovny. Ten vás bude kontaktovat po nahlášení škody a sjedná si s vámi termín návštěvy.

„Pokud z hygienických, bezpečnostních nebo jiných vážných důvodů nelze zbytky poškozených či zničených věcí na místě uchovat, proveďte jejich likvidaci. V tomto případě je nutné prokázat existenci důvodů likvidace – fotodokumentace, nařízení hygienika a podobně,“ dodává Jiří Cívka z Generali.

Čerpadlo, vysoušení a další náklady

Doklady a záznamy byste si měli uchovávat také o činnostech, které byly nezbytné pro likvidaci škod a zamezení jejich šíření – například odčerpávání vody nebo kontejner na odpad. Pokud budou takové náklady prokazatelné, pojišťovna by vám je měla proplatit. Opět ale záleží na konkrétních pojistných podmínkách a limitech pojistného plnění. Některé pojišťovny hradí u čerpadel nájem, obsluhu i energii spotřebovanou na čerpání. Sporné už může být například vysoušení domu – zde může pojišťovna zjišťovat, zda by levněji nevyšla oprava bez vysoušení. „Povinností pojišťovny je uhradit opravu nemovitosti do původního stavu, nikoli však za co nejkratší dobu,“ stojí například v instrukcích České pojišťovny. Jestliže se vysoušení použije v rámci záchranných nákladů a prokazatelně zabrání dalším škodám, šance na jeho proplacení se zvyšují. Rozhodně se však vyplatí akci předem s pojišťovnou konzultovat.

Mimořádná okamžitá pomoc

Dostala vás povodeň na dno? Stát vám dá až padesát tisíc

Zákon o pomoci v hmotné nouzi umožňuje poskytnout lidem zasaženým povodní mimořádnou okamžitou pomoc. Žádat o ni můžete na úřadech práce. „Peněžitá dávka může být vyplacena jako rychlá pomoc k zabezpečení základních životních potřeb občanů, kteří byli postiženi vážnou mimořádnou událostí, mezi které patří i povodeň. Výše pomoci pro tuto situaci se stanovuje s přihlédnutím k majetkovým poměrům a příjmům daného občana nebo společně posuzovaných lidí,“ vysvětluje mluvčí Ministerstva práce a sociálních věcí Štěpánka Filipová. Strop dávky dosahuje 51 150 korun. Mimořádnou okamžitou pomoc může stát vyplatit také člověku, který nemá peníze na opravu nebo pořízení nových předmětů dlouhodobé potřeby – čili například postele a ledničky.  „Dávku je možné využít i v kontextu s následky povodně, kdy lidem mohou vzniknout mimořádné výdaje. Mimořádná pomoc pak může být až do výše konkrétního nákladu s tím, že součet takto poskytnutých dávek nesmí v rámci kalendářního roku překročit desetinásobek životního minima jednotlivce, tedy v současné době 34 100 korun,“ říká mluvčí ministerstva. 

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+11
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 1 komentářů

A tohle už jste četli?

Drahé mýty: Kdo šetří na pojištění, má za tři

18. 3. 2013 | Vladimír Švorba | 13 komentářů

Drahé mýty: Kdo šetří na pojištění, má za tři

„Mámo, dej mi hubana! Letos jsem tu naši káru pojistil superlevně!“ Hubičku samozřejmě přejeme každému, není ale jisté, jestli si ji v tomhle případě pan Spořivý zaslouží. U pojištění... celý článek

Pojištění nemovitosti: jste pojištění, nebo jen platíte pojišťovně příspěvky?

26. 9. 2011 | Štěpánka Šedivá | 18 komentářů

Pojištění nemovitosti: jste pojištění, nebo jen platíte pojišťovně příspěvky?

Povodně v roce 1997 – první velká revize pojištění nemovitostí. Zjištění? Řada pojistek byla zastaralá: výplata nestačila na koupi nové ani rozsáhlejší opravu poničené nemovitosti.... celý článek

Škola finanční gramotnosti: pojištění majetku

9. 8. 2011 | Roman Baroš | 3 komentáře

Škola finanční gramotnosti: pojištění majetku

Víte, jaký je rozdíl mezi domácností a nemovitostí? Nebo povodní a záplavou? Možná si myslíte, že v tom rozdíl není, ale v případě škody vám to pojišťovna vysvětlí tak, že to nadosmrti... celý článek

Příprava na řádění živlů? Správné pojištění

25. 7. 2011 | Petra Dlouhá | 13 komentářů

Příprava na řádění živlů? Správné pojištění

Třetí povodňový stupeň odvolán, voda ustupuje. Na jak dlouho? Loni stály živelné pohromy pojišťovny téměř osm miliard korun. Voda z toho utopila zhruba polovinu, zbytek šel na účet... celý článek

Život je boj(ler)

3. 7. 2011 | redakce Peníze.CZ

Život je boj(ler)

V poslední době Peníze.cz přišly s řadou novinek: obchodní rejstřík, nabídky práce, on-line prodej pojištění automobilů, widgety s kurzy měn, cenami beznínu a nafty či akcií. Je čas... celý článek

Partners Financial Services