Testy pro výplatu podílů na zisku

PR článek | rubrika: FINEXPO | 13. 6. 2022
V dnešním článku se seznámíme s poměrně aktuálním tématem výplat podílů na zisku. Co musí účetní jednotka splnit, aby mohla vyplatit podíly na zisku a jaká jsou omezení?
Testy pro výplatu podílů na zisku

Zdroj: ASB Group

Komerční spolupráce

Zákon o obchodních korporacích (ZOK) stanovuje, že podíly na zisku se určují na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky schválené nejvyšším orgánem obchodní korporace (tj. v kapitálové společnosti valná hromada). Zisk pak lze mezi společníky rozdělit do konce účetního období následujícího po účetním období, za nějž byla účetní závěrka sestavena. Mezi společníky lze rozdělit i jiné vlastní zdroje, což mohou být například zisky minulých let nebo ostatní fondy. O výplatě podílu na zisku a na jiných vlastních zdrojích rozhoduje statutární orgán. Podíl na zisku je pak splatný do 3 měsíců ode dne, kdy bylo přijato rozhodnutí nejvyššího orgánu společnosti o jeho rozdělení (pokud společenská smlouva nebo nejvyšší orgán neurčí jinak). Zákon však stanovuje několik podmínek, které musí být splněny při rozhodování o rozdělení a výplatě zisku, přičemž tyto testy se vztahují na všechny společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti a družstva.

Další novinky z oblasti legislativy, jež mají významný dopad na podnikání, můžete sledovat zde

Bilanční test

První test vychází z § 34, odst. 2 ZOK. Částka k rozdělení nesmí překročit součet výsledku hospodaření posledního skončeného účetního období, výsledku hospodaření minulých let a ostatních fondů (které může společnost použít podle svého uvážení – jedná se např. o jiný výsledek hospodaření minulých let nebo kapitálové fondy). Částka k rozdělení musí být navíc ještě ponížena o příděly do rezervních a jiných fondů, pokud jsou upraveny zákonem nebo společenskou smlouvou (jedná se nejčastěji o fondy ze zisku – statutární či rezervní).

Test vlastního kapitálu

Další podmínka vychází z § 40, odst. 1 ZOK. Společnost nesmí rozdělit zisk nebo jiné vlastní zdroje, pokud vlastní kapitál vyplývající z řádné nebo mimořádné účetní závěrky (případně vlastní kapitál po plánovaném rozdělení zisku či jiných vlastních zdrojů) je nižší než hodnota upsaného základního kapitálu zvýšeného o fondy, které nelze podle zákona nebo společenské smlouvy rozdělit. Tento test nemusí být splněn, i když společnost vykazuje kladné výsledky hospodaření a kladné rozdělitelné fondy, a to nejčastěji v situaci kdy jsou vykázány záporné částky v položkách vlastní podíly či oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků.

Test nákladů na vývoj

Třetí podmínka vychází z § 40, odst. 2 ZOK. Jsou-li v aktivech rozvahy vykazovány náklady na vývoj, tak společnost nesmí rozdělit zisk nebo jiné vlastní zdroje, pokud není částka k rozdělení rovna alespoň neodepsané části nákladů na vývoj. Částka k rozdělení je pak následně snížena o výši neodepsaných nákladů na vývoj. Jinak řečeno všechny společnosti, které vykazují aktivované náklady na vývoj v rozvaze, tak musí částku k rozdělení snížit o netto hodnotu nákladů na vývoj.

Test insolvence

Test insolvence vychází z § 40, odst. 3 ZOK, který uvádí, že podíly na zisku (případně zálohy na podíl na zisku) nelze vyplatit, pokud by si tím společnost přivodila úpadek. Pokud podíl na zisku kvůli nesplnění této podmínky nemůže být do konce účetního období vyplacen, tak právo na něj zaniká. Úpadek je pak definován v insolvenčním zákoně.

Zápis v evidenci skutečných majitelů

Nová podmínka pro výplatu podílů na zisku vychází ze zákona o evidenci skutečných majitelů účinného od 1. června 2021. Společnost nesmí vyplatit podíly na zisku (případně zálohy na podíl na zisku) fyzické osobě, která není v evidenci zapsaná jako skutečný majitel, ani právnické osobě, která nemá v evidenci zapsaného skutečného majitele. Pokud podmínka v zápisu evidence skutečných majitelů není splněna a nedojde k nápravě do konce účetního období, ve kterém bylo o výplatě rozhodnuto, tak právo na podíl na zisku zaniká.

Výplata zálohy na podíl na zisku

Zákon o obchodních korporacích umožňuje dle § 35 vyplatit zálohy na podíl na zisku pouze na základě mezitímní účetní závěrky. Mezitímní účetní závěrka je sestavena v průběhu účetního období k jinému okamžiku než ke konci rozvahového dne. Platí zde podobná podmínka bilančního testu, testu insolvence a zápisu v evidenci skutečných majitelů jako u výplaty podílů na zisku. Součet záloh na podíl na zisku nemůže být vyšší než součet výsledku hospodaření běžného účetního období, výsledku hospodaření minulých let a ostatních fondů tvořených ze zisku, které může obchodní korporace použít podle svého uvážení, snížený o příděly do rezervních a jiných fondů v souladu se zákonem a společenskou smlouvou.

O zálohách na podíl na zisku by se mělo účtovat už na základě rozhodnutí o přiznání zálohy na podíl na zisku. Tato skutečnost pak snižuje hodnotu vlastního kapitálu v rozvaze v položce „Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku“.

Pokud společnost na základě řádné či mimořádné účetní závěrky zjistí, že vyplacené zálohy jsou vyšší, než kolik by mohla vyplatit jako podíly na zisku, tak vzniká nárok na vrácení poskytnuté zálohy. Záloha na podíl na zisku pak musí být vrácena do tří měsíců ode dne, kdy účetní závěrka byla nebo měla být schválena. Pokud se v blízké době chystáte vyplácet podíly na zisku a provádíte tak výše uvedené testy, neváhejte se na nás obrátit.

Senior Accountant ASB Group – Anežka Hájková

Head of Accounting Team ASB Group – Gabriela Dufková

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+1
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů

A tohle už jste četli?

Malé e-shopy nabraly správný kurz. I díky dostupnějším technologiím

21. 11. 2023 | Radim Zelený

Malé e-shopy nabraly správný kurz. I díky dostupnějším technologiím

„Menší online obchody už mají dnes stejně dobré nástroje jako ty velké,“ říká Samuel Huba, ředitel platformy Shoptet. Co se dostupnosti technologií týče, hra se podle něj vyrovnala.... celý článek

Datovky zrušených finančních úřadů končí. Co teď?

6. 11. 2023 | redakce Peníze.CZ

Datovky zrušených finančních úřadů končí. Co teď?

Od 15. listopadu znepřístupní finanční správa datové schránky 77 územních pracovišť, která byla v polovině letošního roku z ekonomických důvodů zrušena. Skončí tak přechodné období,... celý článek

Přihlaste se o přeplatek na silniční dani. Zbývá přes 600 milionů

24. 10. 2023 | redakce Peníze.CZ

Přihlaste se o přeplatek na silniční dani. Zbývá přes 600 milionů

Podnikatelé a firmy mají na daňových účtech celkový přeplatek ve výši 635 milionů, který vznikl z uhrazených záloh na silniční daň. Ty byly v průběhu roku 2022 zrušeny. Finanční správa... celý článek

OSVČ si výrazně připlatí. Minimální zálohy i paušální daň stoupnou

23. 10. 2023 | Kateřina Hovorková, Petr Kučera | 3 komentáře

OSVČ si výrazně připlatí. Minimální zálohy i paušální daň stoupnou

Vládní balíček zvýší minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění více, než by stouply „standardně“ jen podle růstu průměrné mzdy. Připlatí si také ti, co využívají paušální daň.... celý článek

S chytrým plánováním cest jsme levnější

20. 10. 2023 | Radim Zelený

S chytrým plánováním cest jsme levnější

„Nejprve jsme chtěli pomocí našeho softwaru ušetřit velkým dopravcům náklady. Nakonec vozíme zásilky sami a chystáme expanzi firmy,“ říká David Přibyl, obchodní ředitel přepravní služby... celý článek

Partners Financial Services