Významná tržní síla a nekalé obchodní praktiky. Chystá se změna

Jan Turek | rubrika: FINMARKET | 30. 3. 2022 | 1 komentář
Právní úpravu významné tržní síly a nekalých obchodních praktik při prodeji zemědělských a potravinářských produktů čekají výrazné změny.
Významná tržní síla a nekalé obchodní praktiky. Chystá se změna

Zdroj: Shutterstock

Do 1. května 2021 měla být do českého právního řádu transponována evropská směrnice č. 2019/633 o nekalých obchodních praktikách mezi podniky v zemědělském a potravinovém řetězci.

Vztahy mezi odběrateli a dodavateli zemědělských a potravinářských produktů dosud upravuje zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, který byl naposledy významně novelizován počátkem roku 2016. V souvislosti s transpozicí směrnice se diskutovalo, jestli bude lepší novelizovat zákon, anebo přijmout úplně novou právní úpravu. V souvislosti s transpozicí směrnice se diskutovalo, jestli bude lepší novelizovat zákon, anebo přijmout úplně novou právní úpravu. První varianta zvítězila a vláda počátkem března předložila Poslanecké sněmovně návrh novely.

Definice významné tržní síly se mění 

Začněme jednou zdánlivou formalitou: novela změní název zákona tak, že se nově bude nazývat „o významné tržní síle a nekalých obchodních praktikách při prodeji zemědělských a potravinářských produktů“. Tato změna mimo jiné odráží hlavní účel nové právní úpravy, tedy právě transpozici směrnice.

Stěžejní pasáže zákona budou komplexně zrevidovány – definice významné tržní síly, úpravy náležitostí smlouvy a zejména úpravy a vymezení nekalých obchodních praktik, které budou obecně zakázány.

Pro posouzení významné tržní síly je nově – v souladu se směrnicí – stanoveno pět obratových pásem. Tak například v prvním pásmu disponuje významnou tržní silou odběratel, jehož roční obrat přesahuje dva miliony eur, a to ve vztahu k dodavateli, jehož roční obrat nepřesahuje dva miliony eur. Do posledního pásma má spadat odběratel, jehož roční obrat přesahuje 350 milionů eur, vůči dodavateli, jehož roční obrat přesahuje 150 milionů eur, ale nepřesahuje 350 milionů eur.

Uvedená pásma mají akcentovat ochranu malých a středních podniků. Pro posouzení významné tržní síly se nadále bude zkoumat pouze výše ročního obratu odběratele a jeho dodavatelů, která vyjadřuje jejich relativní vyjednávací sílu a současně jim poskytuje předvídatelnost ohledně jejich práv a povinností. Z uvedených pásem je zřejmé, že zákonné ochrany před nekalými obchodními praktikami nebude požívat dodavatel, který dosáhne obratu 350 milionů eur, ani dodavatel, který má vyšší obrat než odběratel nebo je ve stejném obratovém pásmu jako odběratel.

Není bez zajímavosti, že významnou tržní sílu má i odběratel, kterým je stát, územní samosprávný celek, jiná právnická osoba veřejného práva nebo jejich sdružení, vůči dodavateli, jehož roční obrat nepřesahuje 350 milionů eur.

Nové náležitosti smlouvy 

Zákon bude i po novele stanovovat náležitosti smlouvy uzavírané mezi odběratelem a dodavatelem. Kromě již dnes požadované písemné formy a maximálně 30denní lhůty splatnosti bude muset smlouva obsahovat mimo jiné specifikaci služby související s prodejem zemědělských produktů nebo potravinářských výrobků (je-li ujednána), která je přijímána nebo poskytována, a to pokud jde o předmět a rozsah takové služby, ceny za tuto službu nebo způsobu jejího určení, způsobu její úhrady, doby splatnosti a odhadu nákladů, a také podklad, na jehož základě k takovému odhadu odběratel s významnou tržní silou dospěl.

O autorovi

Zdroj EY

Jan Turek působí jako advokát ve společnosti EY Law Česká republika. Specializuje se na právní poradenství v oblasti fúzí a akvizic, duševního vlastnictví a ochrany osobních údajů. Pravidelně realizuje projekty v oblasti veřejného zadávání.

Další požadavek na obsah smlouvy se týká specifikace nákupní akce, odhadovaného množství zemědělských produktů nebo potravinářských výrobků, kterých se bude nákupní akce týkat, včetně kupní ceny za tyto produkty nebo výrobky a doby trvání nákupní akce.

Výčet nekalých praktik

Patrně nejzásadnější změnou projde úprava nekalých obchodních praktik (doposud v zákoně pojmově upravených jako „zneužití významné tržní síly“). Kromě klasické generální klauzule zakazující uplatňování nekalých obchodních praktik má zákon nově obsahovat úplný (taxativní) výčet jejich skutkových podstat. Dosud byl výčet skutkových podstat zneužití významné tržní síly pouze demonstrativní, a tedy bylo vždy na posouzení dozorového orgánu, zda nedošlo ke zneužití významné tržní síly i jiným než v zákoně předvídaným jednáním. Tato změna tedy do značné míry zesílí právní jistotu odběratelů i dodavatelů.

Některé nekalé obchodní praktiky budou zakázány vždy; některé pouze v případě, že před zahájením dodávek zemědělských produktů nebo potravinářských výrobků nebo poskytnutím souvisejících služeb nebyly podmínky jejich dodávek nebo poskytnutí písemně sjednány. Pro příklad uveďme alespoň některé skutkové podstaty nekalých obchodních praktik (některé jsou shodné s těmi, které zákon uvádí i dnes), které budou postižitelné jako přestupek.

Odběratel s významnou tržní silou se vždy dopustí nekalé obchodní praktiky napříkad: 

 • sjednáním nebo uplatněním smluvních podmínek, které vytvářejí výraznou nerovnováhu v právech a povinnostech smluvních stran v neprospěch dodavatele;
 • uplatněním nebo získáním platby, slevy nebo jiného plnění, jejichž výše, předmět a rozsah poskytovaného protiplnění za tuto platbu, slevu nebo jiné plnění nebyly písemně sjednány před zahájením dodávek nebo zpracováním produktů nebo poskytnutím souvisejících služeb, ke kterým se platba, sleva nebo jiné plnění vztahuje;
 • nerovným zacházením s dodavatelem spočívajícím ve sjednání nebo uplatnění rozdílných smluvních podmínek pro nákup nebo prodej produktů nebo pro poskytování souvisejících služeb při srovnatelném plnění, bez spravedlivého důvodu;
 • svévolnou změnou smluvních podmínek nákupu nebo prodeje produktů týkajících se četnosti, způsobu, místa, načasování nebo množství jednotlivých dodávek, norem jakosti, platebních podmínek nebo cen nebo podmínek poskytovaných souvisejících služeb, jakož i ujednáním tuto změnu umožňujícím;
 • vázáním souhlasu s uzavřením smlouvy o nákupu nebo prodeji produktů nebo poskytnutím souvisejících služeb na podmínku odběru dalšího plnění;
 • vyžadováním platby nebo jiného plnění, které nesouvisejí s nákupem nebo prodejem produktů nebo s poskytováním souvisejících služeb nebo které jsou nepřiměřené hodnotě poskytnutých služeb;
 • hrozbou nebo uplatněním odvetných opatření v případě, kdy dodavatel odběratele s významnou tržní silou využívá svá smluvní nebo zákonná práva;
 • sjednáním nebo uplatněním práva na vrácení nakoupených produktů, bez toho, aby odběratel s významnou tržní silou za neprodané produkty nebo za jejich odstranění zaplatil.

Pokud před zahájením dodávek zemědělských produktů nebo potravinářských výrobků nebo poskytnutím souvisejících služeb nebyly písemně sjednány podmínky takových dodávek nebo služeb, bude za nekalou obchodní praktiku odběratele s významnou tržní silou považováno také sjednání nebo uplatnění platby nebo jiného plnění: 

 • na celkovou nebo částečnou úhradu nákladů na slevu produktů prodávaných odběratelem v rámci propagace;
 • za reklamu na produkty poskytnutou odběratelem; nebo
 • za pracovníky zajišťující úpravu prostor pro prodej zemědělských produktů nebo potravinářských výrobků.

Dlužno dodat, že autorům návrhu novely se bohužel nepovedlo odstranit nebo alespoň vylepšit některé formulace, které v dosavadní praxi přinášely nebo přinášejí interpretační problémy a v některých případech jsou dokonce předmětem šetření ze strany dozorového orgánu.

Je obtížné odhadovat, kdy bude novela schválena. Navrhovaná účinnost je prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení. 

FINMARKET je rubrika zasvěcená obsahu, který připravujeme ve spolupráci s obchodními partnery na míru společnostem, které chtějí seznámit čtenáře se svými produkty nebo službami.

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+6
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 1 komentářů

A tohle už jste četli?

Změny v zákoníku práce prošly. Co čeká zaměstnance?

13. 9. 2023 | Kateřina Hovorková | 3 komentáře

Změny v zákoníku práce prošly. Co čeká zaměstnance?

Dohodáři získají nárok na dovolenou i na příplatky. Rodiče malých dětí si mohou říct o home office. Novela, kterou definitivně potvrdili poslanci, přináší i řadu dalších změn.

Air Bank nabízí podnikatelům jednoduchou fakturaci v aplikaci

11. 9. 2023 | Petr Kučera

Air Bank nabízí podnikatelům jednoduchou fakturaci v aplikaci

Podnikatelé s účtem od Air Bank mohou nově jednoduše fakturovat přímo v mobilní aplikaci My Air. Služba je propojená s bankovním účtem a umožňuje klientům snadno a zdarma vystavovat... celý článek

Maloobchodní centra a kancelářské budovy prožívají zlaté období

24. 8. 2023 | Hynek Just

Maloobchodní centra a kancelářské budovy prožívají zlaté období

Nejsme Amerika, rádi chodíme do práce a při nakupování nedáme dopustit na živý kontakt. Fondy zaměřené na maloobchodní centra a kancelářské budovy zažívají poslední roky v regionu střední... celý článek

Ven z dluhů bez úpadku. Pomůže preventivní restrukturalizace

23. 8. 2023 | redakce Peníze.CZ

Ven z dluhů bez úpadku. Pomůže preventivní restrukturalizace

Zákon o preventivní restrukturalizaci, který v létě schválili poslanci, dnes definitivně potvrdili i senátoři. Preventivní restrukturalizace funguje v řadě evropských zemí – to vychází z evropské směrnice... celý článek

Kdy a komu si při podnikání říct o peníze

8. 8. 2023 | Adam Šoukal

Kdy a komu si při podnikání říct o peníze

Podnikatelský úvěr, faktoring, kontokorent. Otázka, kdy má pro mou firmu smysl využít externí financování, nemusí být pro každého snadná. Konkrétní příklady mohou napovědět.

Partners Financial Services