Správně zvolená forma podnikání ušetří čas i peníze

Vladimír Štreit | rubrika: Jak na to | 18. 12. 2007 | 4 komentáře
Podnikat se dá jaká osoba samostatně výdělečně činná či jako akciová společnost. Správně zvolená forma podnikání může ušetřit hodně času stráveného na úřadech, peníze i starosti v budoucnu.

V případě, že je člověk pevně rozhodnut začít s podnikáním, musí si zvolit vhodnou právní formu. V zásadě jsou dvě možnosti: podnikat jako fyzická osoba, tedy osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), nebo založit právnickou osobu (firmu).  Obě formy podnikaní mají hodně společného. Například nutnost získat živnostenské oprávnění, čistý výpis z rejstříku trestů, prokázání bezdlužnosti ve vztahu ke státu. V mnohém se také liší. Těmi nejzásadnějšími rozdíly jsou administrativní a finanční náročnost založení a následného provozování podnikání jako fyzická či právnická osoba. Obě formy se také liší formou ručení za závazky vzniklé v podnikání, povinností vést jednoduchou evidenci, daňovou evidenci či  kompletní účetnictví, a také tím, jak jsou vnímány ostatními lidmi pohybujícími se v podnikání.

Správný výběr formy podnikání závisí na řadě skutečností. Jednou z  nejzásadnějších je, zda plánujete podnikat pouze sami, například jako automechanik, nebo zda si založíte vlastní autoservis a budete zaměstnávat i další pracovníky.  Důležité rovněž je, jak velké příjmy bude vaše firma vytvářet. Jinými slovy, zda za rok vydělá bez daně z přidané hodnoty více nebo méně než 15 milionů korun.

Pokud chcete podnikat sami a vaše roční příjmy nebudou vyšší než 15 milionů, je pro vás výhodnější podnikání na živnostenský list jako osoba samostatně výdělečně činná - OSVČ.  Můžete vést zjednodušenou evidenci (uplatnění výdajů paušálem) v rozmezí 40 % až 80 % z příjmů dle charakteru podnikání. Rozdíl mezi příjmy a takto stanovenými paušálními výdaji bude daňový základ pro stanovení daně z příjmu. V letošním roce ještě s možností si jej naposledy snížit o zaplacené sociální a zdravotní pojištění. Vést tuto evidenci se vyplatí v případě, že neočekáváte velké náklady na provoz živnosti. Hodí se třeba pro zprostředkovatele, poradce, makléře. Pro vedení této jednoduché evidence stačí si zapisovat příjmy do počítače. 

Podle čeho volit formu podnikání

  • Chcete podnikat sami?
  • Plánujete nabírat zaměstnance?

  • Bude váš obrat do 15 milionů korun ročně?
  • Jak vysoké budou vaše náklady - vyplatí se vám vedení účetnictví?
  • Chcete ručit za závazky z podnikání osobním majetkem?
  • Chcete budovat firmu na obchodní značce?

Pokud bude mít vaše živnost zaměstnance, její výdaje budou převyšovat výdaje stanovené paušálem, ale roční příjem nepřekročí 15 milionů korun bez DPH, je optimální podnikat jako OSVČ a vést daňovou evidenci. Základ daně se stanoví z rozdílu příjmů a výdajů za kalendářní rok. Rozdíl oproti předchozí evidenci je ten, že živnostník musí finančnímu úřadu doložit, že výdaje byly prokazatelně vynaloženy na dosažení a udržení příjmů. Daňová evidence vyžaduje uchovávání výdajových dokladů a prokazovaní jejich souvislosti s dosažením a udržením příjmu. Vedení daňové evidence je náročnější na čas. Vyplnění daňového přiznání je lepší svěřil odborníkovi, který dokáže posoudit, zda firma uplatňuje výdaje v souladu se zákonem.

Naproti tomu nevýhodou podnikání jako OSVČ je zejména ručení za závazky vyplývající z podnikání celým svým majetkem. Pokud se podnikání nezdaří, je ohrožen i osobní majetek podnikatele, popřípadě celé rodiny.  Toto riziko je možno omezit v případě podnikání jednoho z manželů, zúžením společného jmění manželů (Více v článku Dohoda o zúžení společného jmění manželů  a  Zúžení společného jmění manželů rozhodnutím soudu), a to formou notářského zápisu. Pak ručí podnikatel za své závazky pouze do výše osobního majetku, který na něj připadá dle notářsky stanoveného společného jmění manželů. Další nevýhodou, která je ale stále méně významnější, je menší kredit OSVČ při jednání se státními institucemi nebo bankami. Stává se, že úředníci či bankéři na osoby samostatně výdělečně činné pohlížejí jinak, než když by firma vystupovala jako právnická osoba, např. jako s.r.o. Je to dáno dlouhodobou nedůvěrou vůči drobným živnostníkům a drobnému podnikání.

Krátkodobá investice do prověřených faktur – výnos až 16 % p.a.

Pokud plánujete zaměstnávat více osob a mít větší příjmy než 15 milionů Kč ročně, popřípadě podnikat s dalším kolegou, je na místě zvážit založení právnické osoby - firmy. Obchodní zákoník nabízí několik druhů obchodních společností: akciovou společnost,  komanditní společnost, popřípadě družstvo. Nejběžnějším typem je společnost s ručením omezeným neboli s. r. o.  Tento typ společnosti může založit fyzická osoba i několik fyzických osob po splnění požadavků daných obchodním zákoníkem. Jednou z nich je nutnost splatit základní jmění, které je v případě s. r. o. ve výši 200 tisíc Kč. K zapsání do obchodního rejstříku postačí splatit pouze 30 % této částky, a to v případě, že s. r. o. zakládá více fyzických osob.

Pokud společnost zakládá jedna fyzická osoba, je třeba splatit celou výši základního jmění. Postup pro založení s. r. o. trvá v průměru 30 dní, ale je třeba obejít několik úřadů: od rejstříku trestů, přes zajištění bezdlužnosti na finančním úřadě, sepsání společenské smlouvy u notáře, zajištění živnostenského oprávnění, sídla firmy, vázaného účtu u banky, kde splatíte stanovenou výši základního jmění a podání návrhu na zapsání firmy do obchodního rejstříku. Administrativní zátěž kvůli obíhání úřadů a vyplňování formulářů není zanedbatelná, stejně jako náklady s tím spojené. Založit s. r. o. přijde přibližně na 15 tisíc Kč. Starostí s úřady při založení firmy se lze zbavit nákupem již založené firmy. Nákup nové, již založené, s.r.o. stojí okolo 30 tisíc Kč. 

Právnická osoba - firma - musí vést účetnictví, což přináší další náklady. Vedení účetnictví je vzhledem k propletenci daňových zákonů poměrně složité.  Na druhou stranu umožňuje lepší přehled a kontrolu nad hospodařením firmy. Výhodou společnosti s ručením omezeným je, že společníci ručí za závazky společnosti pouze do výše souhrnu nesplacených částí vkladů všech společníků dle zápisu v obchodním rejstříku.  Tedy není bezprostředně ohrožen osobní majetek podnikatele. Další výhodou je, že v očích ostatních subjektů na trhu dostane podnikání ve formě právnické osoby vyšší  kredit - působí důvěryhodněji.

Volba optimální formy podnikání v neposlední řadě také závisí na předmětu podnikání. Pokud bude od počátku postaveno na obchodní značce - názvu firmy,  je lepší  začít podnikat navzdory vyšším administrativním a finančním nákladům formou právnické osoby a značku postupně na trhu budovat. V případě, že ne, je lepší při zohlednění hranice obratu 15 milionů za rok podnikat zpočátku jako OSVČ a následně podle dalšího vývoje provést transformaci na právnickou osobu. Ušetříte si čas, starosti i peníze. 

 

Autor pracuje jako konzultant v oblasti řízení

Investujte do indexu S&P 500!

Investujte do indexu S&P 500!

Zabezpečte svou budoucnost. Investujte do akcií globálních firem jako Apple či Coca-Cola díky fondu EFEKTIKA! S předpokládaným výnosem přes 7 % ročně.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+23
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 4 komentářů

A tohle už jste četli?

Živnostník roku 2007 Libor Václavík: Rodinná firma může uspět

11. 12. 2007 | Eva Sovová | 2 komentáře

Živnostník roku 2007 Libor Václavík: Rodinná firma může uspět

Prestižní ocenění Makro Živnostník roku 2007 putovalo letos do Moravskoslezského kraje. Titul si odnesl ostravský obchodník, dopravce a stavebník Libor Václavík.

Jeden formulář, jeden úřad a podnikání může začít

5. 12. 2007 | Eva Sovová | 2 komentáře

Jeden formulář, jeden úřad a podnikání může začít

Místo celodenního obíhání několika úřadů, stačí už zajít jen na jeden. Tak vypadá zakládání živností v Centrálních registračních místech na živnostenských úřadech. V budoucnu by měl... celý článek

Vydělat se dá nejen na geniálních nápadech

4. 12. 2007 | Vladimír Štreit | 5 komentářů

Vydělat se dá nejen na geniálních nápadech

Kdo chce začít podnikat, musí si na začátku stanovit jasnou podnikatelskou vizi, měřitelný cíl a sepsat uskutečnitelný podnikatelský plán. Pokud tyto základní stavební kameny má, může... celý článek

Co přináší daňová reforma živnostníkům

3. 12. 2007 | Eva Sovová | 9 komentářů

Co přináší daňová reforma živnostníkům

Reforma veřejných financí mnohým živnostníkům od ledna 2008 sníží daně. Přínosem bude nejen jedna sazba daně z příjmu, ale i vysoké slevy na dani. Naopak na sociálním a zdravotním pojištění... celý článek

Partners Financial Services