Kde vzít na rozjezd podnikání?

Dana Chytilová | rubrika: Jak na to | 31. 1. 2006 | 4 komentáře
Kde vzít na rozjezd podnikání?
Začínáte podnikat? A máte dost peněz? Pokud ne, připravte se na spoustu otázek, byrokracie a množství neúspěšných žádostí o úvěr. Jako začínající podnikatel bez historie nemáte moc šancí. Nějaké možnosti ale přece jen jsou, a to nejen u bankovních domů. Poradíme vám, kde to zkusit.

Nepodnikáte-li alespoň rok dva, bankovní domy nad vámi většinou ohrnou nos. Některé výjimky ale přece jen lze najít. "Pro podnikatele v počátečním stádiu své činnosti, kteří mají alespoň 6 měsíců účet u Komerční banky, nabízíme financování prostřednictvím povoleného debetu bez nutnosti vyhodnocení finanční situace," vysvětluje tisková mluvčí KB (profil, názory) Romana Kubálková. Bez předloženého daňového přiznání vám však takto půjčí jen do 100 tisíc Kč.

Pro ty z vás, kteří uvažujete o nákupu nemovitosti včetně její rekonstrukce a následného pronajmutí, případně prodeje, je určeno Projektové financování Raiffeisenbank (profil, názory), můžete si tak půjčit od 0,5 miliónu do 10 miliónů Kč. Úvěr můžete použít také ke koupi či rekonstrukci stávajícího hotelu nebo penzionu.
Pokud se chcete zaměřit na jinou činnost, můžete podle tiskového mluvčího Raiffeisenbank využít produktů pro drobné klienty, protože úvěr pro podnikatele banka nabízí až podnikatelům s dvouletou podnikatelskou historií.

Hospodářská komora říká: zaměřte se na podnikatelský plán
"Začínající podnikatelé mají s financováním svých projektů a podnikatelských projektů problémy. Bankovní domy, které v posledních letech stále ochotněji přibírají do svých klientských řad malé a středně velké firmy, zatím s poskytováním služeb subjektům bez podnikatelské historie spíše otálí. Ovšem i zde je možné, že podnikatel, který předloží kvalitní podnikatelský projekt, uspěje," doplňuje tisková mluvčí Hospodářské komory ČR Viktorie Plívová a dodává: "Začínající podnikatelé by se měli zaměřit na to, aby projekt, na něž chtějí získat prostředky, byl kvalitně připraven a obsahoval všechny náležistosti, které od něj banka vyžaduje."

ČS a Živnobanka se podnikatelů bez historie nebojí

Bez podnikatelské historie vám půjčí jen v České spořitelně (profil, názory) a v Živnostenské bance (profil, názory). Ostatní banky vyžadují jistotu, že nejste žádným začátečníkem.
Investiční úvěr 5 Plus s garancí Evropského investičního fondu (EIF) nabízí ČS pro ty z vás, kteří jste ještě neuzavřeli ani jedno dvanáctiměsíční účetní období a kteří nepodnikáte v oblasti zemědělství či nezaměstnáváte více než 100 zaměstnanců. Můžete tak získat nejvýše 5 miliónů Kč (vyšší částka je možná, ale už musíte počítat s horšími podmínkami, více v tabulce) za úrok od 5,1 % do 6,4 % p.a., podle doby fixace. Splácet budete od 3 do 10 let.
O poskytnutí úvěru rozhoduje vaše schopnost úvěr splatit, která se posuzuje na základě projekce finančních toků, také odpovídající zajištění a podnikatelský záměr. Místo něj však stačí vyplnit strukturovanou tabulku, kde uvedete typ investice, účel pořízení této investice, její dopady do podnikatelské činnosti a návratnost a v neposlední řadě musíte zdůvodnit cenu této investice.

Pro začínající podnikatele a malé firmy má ČS připraven rovněž investiční nebo provozní úvěr (v rámci jednoho úvěru lze kombinovat investiční a provozní účel) z úvěrové linky Evropské banky pro obnovu a rozvoj. "Jednomu klientovi mohou být poskytnuty nejvíce 2 úvěry do celkové částky 250 tisíc euro," říká Simona Můčková z tiskového oddělení ČS. Úvěr musíte splatit do 1 roku až 5 let, máte-li pouze provozní úvěr, je jeho doba splatnosti do 2 let.

Provozní a investiční úvěr:
Provozní: umožní čerpat finanční prostředky na běžném účtu do výše dohodnutého povoleného přečerpání vašeho běžného účtu (kontokorent).
Investiční: pomůže vám investovat do rozvoje firmy bez nutnosti použití vysokého podílu vašich peněz. Můžete jím financovat pořízení nového stroje, zařízení nebo technologie, obnovovat nebo rekonstruovat nemovitost apod.
Zdroj dat: Živnostenská banka

Bez ohledu na podnikatelskou historii bude posuzovat vaši žádost o úvěr i Živnostenská banka. Podle jejího tiskového mluvčí  Iva Polišenského rozhoduje kvalita podnikatelského záměru, schopnosti podnikatele, ekonomická návratnost realizovaných záměrů a rovněž kvalitní zajištění úvěru. Můžete si vzít provozní úvěr, s nímž čerpáte do mínusu na svém běžném účtu (jedná se tedy o kontokorent) nebo investiční úvěr, s nímž můžete financovat pořízení nového stroje, zařízení nebo technologie, obnovovat nebo rekonstruovat nemovitost, a podobně. Až do výše 1 miliónu Kč nemusíte ani jeden z úvěrů zajišťovat nemovitostí, stačí pouze biankosměnka. Úroková sazba Business úvěrů se skládá z vyhlašované základní úrokové sazby jednotlivých business úvěrů a z přirážky odvozené od standardizovaného posouzení podnikatelského rizika. Úrok u investičních úvěrů tak začíná na 6,5 % p.a. a dále se navyšuje podle bonity žadatele.

Úvěrové produkty pro začínající podnikatele od ČS a Živnobanky
Banka a její produkt Česká spořitelna: Investiční úvěr 5 Plus s garancí Evropského investičního fondu Česká spořitelna: Investiční nebo provozní úvěr z linky Evropské banky pro obnovu a rozvoj Živnostenská banka: Investiční Business úvěr
Výše (v Kč) do 5 miliónů Kč se zvýhodněnými podmínkami do 125 tisíc eur jeden úvěr, jednomu klientovi mohou být poskytnuty nejvíce 2 úvěry do celkové částky 250 tisíc eur (lze kombinovat investiční a provozní účel) od 100 tisíc do 15 miliónů Kč
Splatnost od 3 do 10 let od 1 do 5 let, je-li poskytnut pouze provozní úvěr, je doba splatnosti do 2 let do 10 let
Úroková sazba od 5,1 (fixace na 1 rok) do 6,4 % p.a.(fixace na 10 let) individuálně v závislosti na hodnocení konkrétního klienta a jeho záměru základní úroková sazba 6,5 % p.a. + riziková přirážka, která se stanovuje individuálně
Podmínky poskytnutí Prokázání schopnosti splatit úvěr (posuzuje se na základě projekce finančních toků), zajištění a podnikatelský záměr (může být nahrazen vyplněním strukturované tabulky) Prokázání schopnosti splatit úvěr (posuzuje se na základě projekce finančních toků), zajištění a podnikatelský záměr (může být nahrazen vyplněním strukturované tabulky) Rozhoduje kvalita podnikatelského záměru, schopnosti podnikatele, ekonomická návratnost realizovaných záměrů a rovněž kvalitní zajištění úvěru.
Zajištění používají se obvyklé formy zajištění, přesná výše není stanovena, vzhledem ke garanci EIF jsou požadavky na zajištění nižší používají se obvyklé formy zajištění, přesná výše není stanovena) Investiční úvěr XL s maximální výší limitu 1 milión Kč je zajištěný pouze biankosměnkou. Investiční úvěr XXL s maximální výší limitu 15 miliónů Kč zajištěný hmotným zajištěním.
Splácení O 5 měsíců si můžete odložit zahájení splácení jistiny, pak pravidelné měsíční splátky v pravidelných měsíčních splátkách v pravidelných měsíčních splátkách
Poplatky (v Kč) schválení: 0,5 až 2 % z částky úvěru, minimálně 5 tisíc Kč, vedení: 300 Kč měsíčně schválení: 0,3 % z objemu úvěru + 2 tisíce Kč, vedení: 300 Kč měsíčně schválení: XL 3 tisíce Kč za schválení, XXL 0,5 % z požadované výše úvěru, minimálně 5 tisíc Kč, vedení: 300 Kč měsíčně
Zdroj dat: banky

Kromě bankovních domů můžete svou pozornost zaměřit i směrem k družstevním záložnám. Ta největší, Fio, půjčuje i začínajícím podnikatelům, a to nejméně 2 až 3 milióny Kč. Ručení je možné kombinovat i z řady různých typů záruk, včetně méně obvyklých záruk cennými papíry, družstevními byty, dopravní technikou po skončení leasingu. Jako kuriozitu Fio často uvádí zajištění stádem skotu. Obvykle se v souhrnu úroků a všech poplatků cena podnikatelského úvěru blíží 15 % p.a.

Jde to i bez úroků

Chcete si půjčit a zároveň neplatit žádné úroky? Tak právě pro vás je tu Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB), která se zaměřuje na podporu nových podnikatelů a živnostníků. Bezúročný úvěr v programu Start pro mimopražské podnikatele a Trh (pro Pražáky) si můžete jako fyzická osoba nebo obchodní společnost s jedním společníkem vzít do půl miliónu Kč a jako společnost s více společníky až do 1 miliónu Kč. Splácet můžete až 6 let, s odkladem splátek o 9, maximálně však 12 měsíců od podpisu smlouvy, splácet tedy začnete nejdříve po tři čtvrtě roku. Úvěr budete jistit směnkou.
Úplně zadarmo však nic nedostanete, ČMZRB po vás bude vyžadovat, abyste vy, nebo aspoň jeden ze společníků absolvovali rekvalifikační vzdělávací program "Základy  podnikání".
Financovat tak můžete až 90 % předpokládaných celkových nákladů realizace projektu, jak již ale bylo řečeno maximálně 0,5 až 1 milión Kč. Banka vám půjčí minimálně 100 tisíc Kč, splácet budete čtvrtletně. Konečná uzávěrka příjmu žádostí je 10. června 2006 s tím, že přidělené peníze můžete nárokovat do 29. prosince.

Pod křídla anděla nebo franchisingu?

Znáte úspěšného manažera, který kromě dostatku peněz má i dostatečné nadání a důvěru podporovat nováčka? Pokud se smíříte, že se zároveň stane spolumajitelem, máte o lehčí rozjezd postaráno. Takzvaných Business Angels u nás však ještě moc není (více se o tom dočtete v článku Pytel peněz pod křídly anděla). Nechcete-li pod andělská křídla, zkuste fondy rizikového kapitálu. Jestliže však nepřekvapíte s opravdu zajímavým projektem, peníze nedostanete. Tyto fondy se totiž zaměřují spíše na již zaběhlou podnikatelskou činnost.

Pokud považujete založení vlastního podniku za nepřiměřeně riskantní, můžete podnikat pod jménem již známe firmy, tedy provozovat takzvaný franchising. Pro založení franchisingové firmy, můžete požádat o KB Franchising Program, který se zaměřuje na financování podnikatelské činnosti provozované podle franchingového modelu.

Úvěrové produkty pro začínající podnikatele od ČMZRB, KB a RB
Banka a její produkt Českomoravská záruční a rozvojová banka: Bezúročný úvěr Start a Trh Komerční banka: KB Franchising Program Raiffeisenbank: Projektové financování
Výše (v Kč) fyzické osoby a obchodní společnosti s jedním společníkem do 0,5 miliónů Kč, obch. spol. s více společníky do 1 miliónu Kč stanovována individuálně od 0,5 do 10 miliónů Kč
Splatnost do 6 let krátkodobý do 1 roku, střednědobý do 5 let, dlouhodobý časově neomezen rezidenční nemovitosti 15 let, komerční nemovitosti 10 let, hotely a penziony 7 let
Úroková sazba bezúročná půjčka stanovována individuálně průměrná úroková sazba činí 6,1 %
Podmínky poskytnutí Účast na vzdělávacím programu, více viz zde. finanční výkazy a dokumentace vztahující se k franchisingu (vztah franchisor - franchisant) pozitivní výsledek při ověřování v úvěrových registrech, zdroje pro splácení úvěru jsou generovány především z realizovaného projektu
Zajištění směnka vystavená příjemcem podpory používají se obvyklé formy zajištění, zejména krycí biankosměnka, ručení, zástavní právo k nemovitosti, bankovní záruka ČMZRB danou nemovitostí
Splácení v pravidelných čtvrtletních splátkách, odklad první splátky o nejméně 9, nejvýše 12 měsíců stanovováno individuálně v pravidelných měsíčních splátkách
Poplatky (v Kč) úkony spojené s vyhodnocením a expertizou žádosti klienta a zpracováním smluvních dokumentů 4 500 Kč, vystavení příslibu úvěru 1 000 Kč + 0,45  % p. a. z rezervovaných zdrojů schválení: 0,3 % z objemu úvěru, minimálně 5 tisíc, maximálně 30 tisíc Kč, správa úvěru: 600 Kč měsíčně, realizace úvěru: 0,6 % z objemu úvěru, minimálně 5 tisíc Kč za poskytnutí úvěru 1 % z poskytnuté výše, minimálně 5 000 Kč, měsíční správa úvěru 200 Kč
Zdroj dat: banky

Vybrali byste si ze současné nabídky tu pravou pro vás? Máte zkušenosti jako začínající podnikatel? Obrátili jste se někdy na Business Angels? Podělte se s námi

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+43
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 4 komentářů

A tohle už jste četli?

K čemu budou registrační pokladny?

26. 1. 2006 | Dana Chytilová | 4 komentáře

K čemu budou registrační pokladny?

Pochybujete o smyslu registračních pokladen? Vláda nikoliv. Daňový přínos prý bude, ale v jaké výši, a kolik na jejich zavedení utratí peněz, neprozradí. Na tak "složité otázky" prý... celý článek

Státem ohrožený druh? Živnostník

13. 1. 2006 | Dana Chytilová

Státem ohrožený druh? Živnostník

Drobných podnikatelů v uplynulých dvou letech rapidně ubývalo a ještě ubývat bude. A to i přesto, že se vláda ve svém programovém prohlášení pyšní jejich podporou. Jinak asi vypadá... celý článek

Daň z příjmu za rok 2005: OSVČ čekají zásadní změny

6. 1. 2006 | Kateřina Havlíčková

Daň z příjmu za rok 2005: OSVČ čekají zásadní změny

Již za rok 2005 mohou OSVČ uplatnit vyšší výdajové paušály. Při přechodu na ně ale musí splnit některé povinnosti, málokdo se např. obejde bez nutnosti podat dodatečné daňové přiznání.... celý článek

Bankovní účty pro svobodná povolání: prestiž a účel

13. 4. 2005 | Simona Ely Plischke | 1 komentář

Bankovní účty pro svobodná povolání: prestiž a účel

Pojišťovací agenti a makléři, advokáti, notáři, exekutoři, správci konkurzních podstat, dražebníci a jiní mají ze zákona povinnost uschovávat cizí peníze. Některé banky jim ve své produktové... celý článek

Partners Financial Services