Etický kodex: nechte jméno firmy pracovat za vás

Etický kodex: nechte jméno firmy pracovat za vás
Veškeré podnikání je stále více posuzováno ze strany investorů, zaměstnanců, zákazníků i celé společnosti podle důvěryhodnosti a pověsti. Nutnost pečovat o dobré jméno přitom platí pro všechny typy firem – státní i soukromé, ziskové i neziskové. Jaké etické principy by měly být všem podnikům společné a vlastní?

Při prosazování optimální správy a řízení společnosti přijímají mnohé společnosti, ale i obchodní asociace, ministerstva atd., své etické kodexy, které pak zpřístupňují svým zákazníkům a akcionářům, popřípadě všem zainteresovaným stranám. Účelem je zlepšit pověst společnosti a informovat veřejnost o celkovém postoji společnosti k podnikání. Následující text shrnuje hlavní principy, které by měly být etickým kodexům většiny podniků a institucí společné.

Způsob podnikání

Definujte si hlavní hodnoty podnikání. Měly by zahrnovat i závazek nepřijímat ani nenabízet úplatky, nezneužívat osobní vztahy při získávání obchodních příležitostí, stejně jako závazek neposkytovat nepravdivé nebo zavádějící informace. Vaši zákazníci, akcionáři a další musí vědět, že v jednání s nimi budete vystupovat poctivě a otevřeně, jedině tak je můžete získat pro to, aby s vámi jednali.

Chcete-li zlepšit pověst společnosti, držte se svých hodnot podnikání a jednejte podle nich. Jestliže budou vaši partneři přesvědčeni o tom, že přijaté etické principy, jakož i zákonné povinnosti svého podnikání, berete vážně, budou k úvahám o výhodnosti dlouhodobé spolupráce se společností přistupovat s důvěrou.

Pokud podnikáte společně s partnery nebo spolupracujete s rizikovým kapitálem, zajistěte, aby partneři sdíleli vaši vizi i vaše hodnoty. Je nutné, abyste ke svým partnerům měli důvěru. Totéž platí pro zákazníky – potřebují být ujištěni o tom, že se neodchýlíte od svých standardů a hodnot a nedáte přednost nižším standardům ostatních partnerů. Nedostatek důvěry v partnery znamená další a zbytečné riziko podnikání.

Nekritizujte konkurenci. Kritizování konkurence nepřináší žádný užitek. Jediné, na čem záleží, je to, čím se zabývá vaše společnost a jak dobře to dělá. Potřeba kritizovat konkurenci je často vnímána jako kamufláž vlastních nedostatků.

Postoj k zákazníkům

Jak naložit s etickým kodexem
  1. Navrhněte a uplatněte strategii, jak etický kodex po jeho vydání integrovat do každodenního provozu společnosti.
  2. Umožněte celému managementu společnosti i všem zaměstnancům vyjádřit se k obsahu kodexu.
  3. Zajistěte, aby kodex byl schválen dozorčí radou, představenstvem i vrcholným managementem společnosti.
  4. Zajistěte, aby se s kodexem seznámili všichni manažeři i všichni zaměstnanci, aby žádoucí morální praxe mohla proniknout veškerou činností společnosti.
  5. Zajistěte poradenství pro dotazy, co dělat v případě morálního dilematu.
  6. Kodex pravidelně vyhodnocujte a podle potřeby aktualizujte.
  7. Zvažte, zdali dodržování kodexu nezačlenit jako povinnost do pracovních smluv a jeho porušení do disciplinárního řízení.
  8. Zorganizujte školení o morálních problémech a jejich okolnostech.
  9. Kopie kodexu poskytněte dodavatelům a zákazníkům v očekávání toho, že se budou podle tohoto Kodexu také sami chovat.
  10. Kopii kodexu připojte k výroční zprávě a seznamte akcionáře a širší veřejnost s postojem společnosti k etice podnikání.

Zdroj: Komise pro cenné papíry

Pracujte na vztazích k zákazníkům, na jejich dotazy odpovídejte bez prodlení, protože váš vztah k nim nekončí okamžikem prodeje. Kontinuální obchodování je mnohem hodnotnější než jednorázový prodej. Společnosti jsou svou existencí orientovány dlouhodobě, i když např. osazenstvo se mění, a úspěch v podnikání přichází jen málokdy ze dne na den. Vždy trvá dost dlouho, než podnik dosáhne trvalé ziskovosti.

Dodržujte dohodnuté platební i ostatní podmínky podnikání. Je nanejvýše důležité, aby zákazníci mohli počítat s vaší spolehlivostí, protože ta může výrazně ovlivnit i jejich podnikání. Kontrola kvality a dodržování dodacích lhůt má pro pověst vaší společnosti nesmírný význam. Zákazníci velmi nelibě vnímají jakékoliv další nebo skryté náklady, protože si váš produkt vybrali mimo jiné právě na základě jeho kvality a ceny, takže se logicky budou cítit podvedeni, jestliže se některý z těchto faktorů během doby mezi objednávkou a dodáním (platbou) změní. Pamatujte: na opakovaném obchodování a věrném zákazníkovi vždy vyděláte víc než na jednorázových obchodech.

Postoj k zaměstnancům

Zajistěte, aby spokojenost zaměstnanců byla prvořadým cílem společnosti. Poskytněte jim odpovídající školení, informujte je o dění ve společnosti, zajistěte jim bezpečné a adekvátní pracovní podmínky k tomu, aby odvedli výkon podle svých nejlepších schopností. Jestliže se vaši zaměstnanci budou cítit jako významná a oceňovaná část podnikání, podstatně se zvýší jejich motivace, a tím i jejich výkon.

Dále zajistěte, aby zaměstnanci byli spravedlivě odměňováni a motivováni a aby se s nimi spravedlivě zacházelo podle jejich výkonnosti a bez ohledu na pohlaví, věk, rasu nebo náboženské přesvědčení či politickou orientaci. Zaměstnanci, kteří jsou přesvědčeni o tom, že jsou za práci nedostatečně odměňováni nebo že jsou obětí diskriminace, se mohou stát v organizaci rozkladným prvkem; mohou poškodit pověst společnosti v zákazníkových očích, a tak podkopávat veškerou obchodní činnost společnosti. Stejný účinek na zaměstnance může mít i dojem, že management toleruje zneužívání prostředků společnosti nebo že se jinak nevhodně chová.

Mějte na paměti, že zaměstnanci budou chování managementu nejspíše přijímat jako vzor, což se posléze také projeví na vnímání společnosti ze strany zákazníků a akcionářů. Vše, co na vás zaměstnanci budou pozorovat, se nejspíše budou snažit napodobit. Vaše chování budou považovat za normu pracovní morálky ve společnosti.

Jestliže dojde ke složitému etickému problému a management nebo zaměstnanci si nejsou jisti jeho řešením, využijte externí a nezávislé pomoci. Etické problémy mívají často emotivní nebo jiné zisk ovlivňující následky.V takové situaci je vhodná nezávislá konzultace, zbavená emocí i bezprostřední orientace na zisk, tj. bez střetu zájmů.

Postoj k veřejné správě

Zaznamenávejte veškeré finanční transakce do účetních knih a čiňte tak transparentně. Tam, kde se tak neděje, je vždy někdo podváděn – akcionáři, zaměstnanci nebo úřady. Mimochodem, pokud úřady získávají jasné a přesné údaje, mají sklon k mnohem větší flexibilitě a přívětivosti. V každém ze zmíněných případů jsou však konečnými poraženými manažeři, protože dlouho budovaná pověst společnosti je během krátké chvíle pryč a nakonec se vždy najde někdo, kdo pachatele odhalí. Správné řízení podniku je možné jedině tehdy, když manažeři mají jednak kontrolu nade všemi skutečnostmi, jednak podporu a důvěru všech vlastníků.

Dodržujte veškeré zákony a právní předpisy zemí, v nichž podnikáte, při dodržování vlastního etického kodexu. Všechny zainteresované strany si musí být jisty, že společnost ani zaměstnanci neporušují Etický kodex, aby využili příležitosti tam, kde zákonný rámec a kultura podnikání jsou méně vyspělé než ve vlastní zemi.

Postoj k okolní komunitě

Hledejte způsoby, jak rozvíjet dobré vztahy s okolím, v němž působíte, např. podporou vzdělávacích, zdravotních, ekologických, kulturních nebo jiných činností. Místní komunita patří také mezi strany zainteresované na vašem podnikání. Může být vaším dodavatelem lidských zdrojů, může vaší společnosti nebo jejím zaměstnancům poskytovat další služby. Dobré vztahy k okolní komunitě v místě podnikání jsou významné pro trvalý rozvoj podnikání.

Text je součástí brožury Kodex správy a řízení společností založený na Principech OECD (2004), kterou vydala Komise pro cenné papíry.

Má vaše společnost zpracovaný etický kodex? Co je jeho primárním obsahem? Zajímají vás etické kodexy vašich obchodních partnerů? Jaký význam jim přikládáte?

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

-304
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 3 komentářů

A tohle už jste četli?

Firma 'dobrý občan'

27. 9. 2004 | Simona Ely Plischke

Firma 'dobrý občan'

Podnikatelé a firmy vynakládají na sponzorské dary nemalé peníze, někdy jde až o několik desítek milionů ročně. Ne vždy se ovšem snaží zviditelnit své jméno. Koho a proč sponzorují?... celý článek

Jaké podvody vaší firmě hrozí? A od koho?

12. 8. 2004 | redakce Peníze.CZ

Jaké podvody vaší firmě hrozí? A od koho?

Ernst & Young připravila zprávu, která se zabývá reálně hrozícími riziky podvodu a která také podnikům radí jak proti nim bojovat. Ze studie například vyplývá, že desetkrát častěji... celý článek

Jak zajistit prosperující firmu

8. 6. 2004 | Simona Ely Plischke

Jak zajistit prosperující firmu

K zajištění dobře fungujícího byznysu nestačí "jen" dostatek peněz. Podnikatelé by neměli zapomínat ani na pojištění, protože rizik, která mohou způsobit až konec jejich firem, je celá... celý článek

Jak financovat prosperující firmu

2. 6. 2004 | Jiří Hrstka

Jak financovat prosperující firmu

Leasing jako zdroj financování se v ČR prosazuje stále víc. Podnikatelé totiž zjišťují, že si s jeho pomocí mohou pořídit v podstatě cokoli. Jaké má leasing přednosti proti bankovnímu... celý článek

Likvidace živnostníků: realita, či bulvární propaganda?

1. 6. 2004 | Jiří Šedivý

Likvidace živnostníků: realita, či bulvární propaganda?

Od začátku roku slýcháme a čítáme, kolik živnostníků bylo nuceno ukončit svou činnost kvůli likvidační politice vlády. Ale jací podnikatelé pověsili živnost na hřebík? A když jsou od... celý článek

Partners Financial Services