Když onemocní podnikatel

Když onemocní podnikatel
Kdy je OSVČ povinna platit důchodové pojištění? Kdy má nárok na nemocenskou a kdy na peněžitou pomoc v mateřství? A kolik peněz může dostat?

Vše se odvíjí od nemocenského pojištění. Na rozdíl od zaměstnanců, pro které je pojistné na nemocenské zabezpečení součástí sociálního pojištění, které jim je automaticky sráženo ze mzdy, je pro osobu samostatně výdělečně činnou nemocenské pojištění dobrovolné. Platí tu však omezení - OSVČ může být nemocensky pojištěna jen v těch měsících, ve kterých je povinna platit zálohy na důchodové pojištění. Případně v těch měsících, kdy je od placení osvobozena z důvodu nemocenské či pobírání peněžité pomoci v mateřství (mateřská). Také platí, že OSVČ je účast na nemocenského pojištění jen jednou, a to i v případě, že současně vykonává několik výdělečných činností.

Pro pochopení kdy je OSVČ důchodově pojištěna a zároveň tedy může být pojištěna i nemocensky, je nutné si uvědomit, že od letošního roku došlo k rozdělení výdělečné činnosti OSVČ na hlavní a vedlejší (viz sloupek).

Co je hlavní a vedlejší činnost?

Za vedlejší výdělečnou činnost se považuje, pokud OSVČ v kalendářním roce:
 • byla kromě podnikání také v zaměstnání a její příjem z tohoto zaměstnání dosahuje alespoň 12násobek minimální mzdy, tj. pro letošní rok 80 400 Kč
 • měla nárok na výplatu starobního nebo plného invalidního důchodu
 • měla nárok na příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu (dávka, která lze pobírat při péči zdravotně postiženého příbuzného – viz článek Jak zvládnout péči o příbuzné)
 • byla na základní vojenské nebo civilní službě
 • byla nezaopatřeným dítětem (studující dítě do 26 let)
 • byla ve vazbě nebo výkonu trestu odnětí svobody déle než tři po sobě jdoucí kalendářní měsíce.
Všechno ostatní se pak považuje za hlavní výdělečnou činnost.

Důchodové pojištění jsou povinni platit:

 • - OSVČ, které vykonávají hlavní výdělečnou činnost
 • - OSVČ, které vykonávají vedlejší výdělečnou činnost, pokud jejich čistý příjem z vedlejší výdělečné činnosti dosáhl v kalendářním roce aspoň 2,4násobek stanovené částky (tato částka se vypočítává z ukazatelů stanovených Statistickým úřadem), pro rok 2004 činí 40 410 Kč
 • Tato částka se pak snižuje, pokud OSVČ celý měsíc nepodnikala z důvodu nemocenské nebo pobírání peněžité pomoci v mateřství.

Přihlášení k pojištění

Pokud tedy OSVČ splní uvedené podmínky, může se k nemocenskému pojištění přihlásit. Pojištění jí vznikne dnem přihlášení (zpětně se přihlásit nelze). Pouze v případě, že se přihlásí k nemocenskému a zároveň i důchodovému pojištění do 8 dnů od zahájení podnikání, vzniká jí pojištění dnem zahájení podnikání. Z nemocenského pojištění je možné se také odhlásit (pojištění končí dnem odhlášení). Pokud podnikatel nezaplatí ve 3 po sobě jdoucích měsících pojištění, skončí mu nemocenské pojištění posledním dnem následujícího měsíce.

Dávky, které může podnikatel z nemocenského pojištění získat, jsou dvě – nemocenská a peněžitá pomoc v mateřství.
Podmínkami nároku na nemocenskou jsme se již zabývali v článku Jak zvládnout nemoc. Tyto obecné podmínky platí i pro OSVČ, ale podnikatelé ještě navíc musí splnit 3 další:

 • po dobu pracovní neschopnosti nevykonává samostatnou výdělečnou činnost
 • má zaplacené pojistné na nemocenské pojištění
 • účast na nemocenském pojištění již trvá aspoň po dobu 3 měsíců bezprostředně předcházejících dni vzniku pracovní neschopnosti, splnění této čekací doby se nevyžaduje v případě, že je OSVČ nemocensky pojištěna od samotného zahájení podnikatelské činnosti.

Aby měla OSVČ nárok na peněžitou pomoc v mateřství, musí splnit některé další podmínky:

 • po dobu pobírání této dávky nevykonává samostatnou výdělečnou činnost,
 • má zaplacené pojistné na nemocenské pojištění,
 • účast na nemocenském pojištění již trvá aspoň po dobu 180 dnů v období 1 roku před porodem.

Výpočet pojištění

Při výpočtu těchto dávek se vychází z vyměřovacího základu za kalendářní rok předcházející roku, v němž vznikl na dávky nárok. Samotný vyměřovací základ je 40 % průměrného měsíčního příjmu dosaženého v předchozím kalendářním roce.

Přitom je stanoven i minimální možný vyměřovací základ, který je pro rok 2004:
- u hlavní výdělečné činnosti 3 368 Kč měsíčně, - u vedlejší výdělečné činnosti 1 684 Kč měsíčně (obě tyto dávky se stanoví z ukazatelů vyhlašovaných Českým statistickým úřadem).

V souvislosti s vyměřovacími základy se stanoví také pojistné:


na důchodové pojištění
29,6 % vyměřovacího základu
na nemocenské pojištění 4,4 % vyměřovacího základu


Nejnižší zálohy na pojistné v roce 2004 pak jsou:

u hlavní výdělečné činnosti u důchodového pojištění:    997 Kč
u nemocenského pojištění:  149 Kč
u vedlejší výdělečné činnosti u důchodového pojištění:    499 Kč
u nemocenského pojištění:  75 Kč

Výpočet dávek

Samotný výpočet dávek pro OSVČ se pak již neliší od výpočtu dávek pro zaměstnance, vychází se z vyměřovacího základu za předchozí kalendářní rok. Pro výpočet proto můžete využít naší KALKULAČKY.

Máte další otázky, které vám náš článek nezodpověděl? Všechny bližší informace podle své konkrétní situace získáte na Okresní správě sociálního zabezpečení. Tyto úřady zpravidla naleznete v bývalých okresních městech.

A jaký máte názor na nemocenské zabezpečení pro podnikatele vy? Domníváte se, že je lépe odvádět na pojistném více a mít také nárok na vyšší nemocenské dávky, nebo byste naopak odváděli nutné minimum a v případě nemoci žili z uspořených prostředků?

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

-9
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 7 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

6. 5. 2004 11:45, waylon

Na to jste mel myslet, kdyz jste byl zdravy.
Ted uz se s vami nikdo bavit nebude. Je to tvrde,
ale je to tak. Pracuji jako financni konzultant,
a i kdyz kazdemu tvrdim, ze nikdo nevi dne ani
hodiny, kdy se neco muze prihoduit, 9 lidi z 10
se mi vysmeje do obliceje, nebo reknou, ze na to
nemaji. Potom, kdyz dopadnou jako Vy (ne ze bych Vam
to pral), pozde bycha honiti.

Zobrazit celé vlákno

+55
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (7 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Vysypme své kapsy potřetí

27. 4. 2004 | Simona Ely Plischke

Vysypme své kapsy potřetí

Daň z příjmu jsme odvedli, zdravotní pojištění doplatili, čeká nás ale ještě finále. S napřaženou rukou se blíží správa sociálního zabezpečení. Skoncujme tedy úspěšně s poslední odvodovou... celý článek

Pomůže reforma snížit nezaměstnanost?

29. 10. 2003 | František Marek

Pomůže reforma snížit nezaměstnanost?

Vysoká cena práce v ČR je překážkou pro zaměstnávání lidí. Podnikatel má sice možnosti jak dát někomu práci tak, aby pro něj realizace zakázky neztratila smysl. Ne všechny, byť využívané,... celý článek

Do postele se soukromým zdravotním pojištěním

28. 8. 2003 | Simona Ely Plischke

Do postele se soukromým zdravotním pojištěním

Každý z nás se může stát obětí vážné nemoci, kdy už nezbývá než ulehnout do postele. Jak se ale uživit, když měsíční nemocenská obohatí rodinný účet o "neuvěřitelných" 824 Kč? Alternativou... celý článek

Rozbijme prasátka do třetice

25. 4. 2003 | Simona Ely Plischke

Rozbijme prasátka do třetice

Daň z příjmu jsme již odevzdali, zdravotní pojištění doplatili, čeká nás ale ještě finále. S napřaženou rukou se totiž blíží správa sociálního zabezpečení. Skoncujme tedy úspěčně s... celý článek

Můžete si dovolit onemocnět?

9. 12. 2002 | Martin Zika

Můžete si dovolit onemocnět?

Dávky, které stát vyplácí podnikateli ve chvíli kdy onemocní, lze s klidným svědomím nazvat almužnou. Soukromé zdravotní pojištění přináší větší efekt a navíc poskytuje další nezanedbatelné... celý článek

Partners Financial Services