Platební karty: jaká zneužití číhají a jak se jim bránit

Platební karty: jaká zneužití číhají a jak se jim bránit
Víte, že podle zákona máte nárok na vrácení peněz, pokud nesouhlasíte se zaúčtovanou platbou bez přítomnosti platební karty, tedy na internetu? Jak v takovém případě postupovat? Proč se vám při platbě kartou Maestro či MasterCard může stát, že vám obchodník naúčtuje k částce nákupu i přirážku? Víte, že žádná banka nepřijala zásady ČNB k vydávání platebních karet?

V minulém díle Platební karty: jak nezabloudit v plastovém bludišti jste si mohli přečíst, co jsou karty elektronické, embossované, chipové, kreditní, debetní, úvěrové či charge. Poradili jsme vám, jak se v jednotlivých typech karet vyznat, k čemu která slouží, jaké výhody a naopak úskalí přináší, jak drahé je její použití apod. Dnes analyzujeme možná zneužití při krádeži či ztrátě platební karty.


Rizika při zneužití PK na internetu

Platby platební kartou na internetu umožňují většinou embossované platební karty. Tyto jsou opatřeny tzv. CVC nebo CVV kódem (rozdílné varianty pro VISA a MasterCard), vzadu na podpisovém proužku. Trojmístný CVV/CVC kód je alternativou PIN. Transakce na internetu může být relativně nejnebezpečnější variantou utrácení vašich peněz. Banky a odborné časopisy radí nakupovat jen u prověřených obchodníků a u těch obchodníků, kteří používají bezpečnostní postupy, nikde a nikomu nesdělovat číslo platební karty, atd. Podle §18 Zákona č. 124/2002 (Zákon o platebním styku) má klient nárok na vrácení peněz, pokud se zaúčtovanou platbou bez přítomnosti karty (tedy na internetu) nesouhlasí.

Stručně popsaný princip fungování 3D Secure

Zákazník, který nakupuje zboží nebo službu na internetu, je ze stránek obchodníka přesměrován na stránky obchodníkovy banky, a pokud je jeho karta zařazena do 3D Secure, je přesměrován na stránky své banky. Po vyplnění všech formulářů s hesly, čísly karet a kódy je vrácen na stránky obchodníka.  

Platba na internetu probíhá tak, že klient vepíše do formuláře číslo karty, datum platnosti karty a CVV či CVC kód. Předávání informací probíhá zabezpečenými kanály. Přesto došlo k případům, kdy bylo číslo karty zneužito - nejčastěji neseriózním obchodníkem či zadáním čísla karty do formuláře, který nepatřil obchodníkovi. Proto banky ve spolupráci s kartovými asociacemi zavádějí tzv. 3D Secure. Při platbě uskutečněné pomocí 3D Secure jsou všechny důležité údaje (heslo, číslo karty, PIN apod.) předávány zabezpečenou cestou a nikdo kromě vás nemá přístup k informacím o vaší platební kartě. Tímto se zcela minimalizuje riziko zneužití vaší platební karty.


Další nebezpečí, které číhají na internetu

Spotřebiteli používajícímu platební kartu "hrozí" i jiná nebezpečí. Podvodníci rádi používají internet pro odčerpávání peněz z účtů poškozených, jelikož jim poskytuje dostatečnou anonymitu. Běžné jsou případy "skimmingu" - fyzické okopírování magnetického proužku platební karty a následné odčerpání peněz prostřednictvím internetového platebního portálu.

V posledních měsících se začaly v ČR vyskytovat případy "phishingu" - rozesílání emailů vytvořených tak, že vypadají jakoby byly odeslány od karetních asociací (VISA, MC), ve kterých je žádáno sdělení čísla platební karty spotřebitele i PIN. O konkrétní podobě phishingu jsme informovali např. v článku Phishing v praxi aneb nenaleťte "České spořitelně"!


Analýza rizik účastníků transakce platební kartou

Určitá rizika nesou obchodníci, jiné sami klienti a další zase banky. Podívejme se na ně. 

U obchodníků je to velmi jednoduché. Jediným rizikem jsou podvody ze strany zákazníků. A to jak těch, kteří použijí informace o cizí kartě, tak i případně těch, kteří zneužijí možnost reklamace (např. navrácení finanční částky utracené za zboží). S tímto rizikem musí obchodník počítat a ztráty na podvodech jsou prostě jedním z jeho nákladů, podobně jako ztráty v klasickém obchodě způsobené krádežemi.
Záleží jen na tom, kolik je podvodů, a zda některé dokáže včas odhalit. Obchodníka mohou neodhalené podvody přivést i "na mizinu". Zkušenost však ukazuje, že většině internetových obchodníků nečiní tyto ztráty závažnější obtíže. Pokud podíl podvodů nepřesáhne několik málo procent, neměl by to být problém.

 
U některých typů karet je možné platit faktury přímo přes bankomat.

Zákazníkovo riziko závisí na tom, do jaké míry je ochoten kontrolovat výpis z banky a případně jak vypadá jeho smlouva s bankou. Pokud výpis kontroluje, má v případě, že narazí na nějakou nesrovnalost, možnost platbu reklamovat. Pokud byla jeho data zneužita na internetu, má praktickou jistotu rychlého vrácení peněz. Pokud byla zneužita v kamenném obchodě, záleží na okolnostech a na smlouvě, kterou má se svojí bankou.
Zde bychom chtěli upozornit, že žádná banka nepřijala zásady ČNB (Česká národní banka) "Vzorové obchodní podmínky při vydávání platebních karet" vydané veřejně ve Věstníku ČNB.
Pokud však výpisy nekontroluje, může postupně přijít i o hodně peněz. Existují podvodníci, kteří na základě kradených informací strhávají majitelům karet pravidelně malé částky, o kterých předpokládají, že si jich poškození nevšimnou. Toto riziko pro zákazníky ale nijak nesouvisí s internetem.

Určité riziko samozřejmě nesou i banky. Banka, která kartu vydává, na sebe obvykle část nebo dokonce celé riziko podvodné platby přejímá dobrovolně. Dělá to totiž proto, aby získala zákazníka. Určité riziko nese i banka obchodníka.
Pokud banka vyplatí transakci, která je následně reklamována, může se stát, že peníze z obchodníka nedostane zpět.

Jsou tedy platby prostřednictvím karet na internetu bezpečné, nebo ne? Zachovává-li zákazník elementární bezpečnostní zásady, tedy nesděluje-li číslo své karty na zjevně nedůvěryhodných serverech, neposílá-li ho e-mailem a kontroluje-li si, zda se mu nezačaly objevovat na účtu podvodné platby, je riziko prakticky nulové.


Ztráta, krádež a zneužití platební karty

Při ztrátě platební karty je nutné odřadit platební kartu od účtu klienta, a tím předejít možnému zneužití jeho peněz. Blokace je dočasné nebo i trvalé omezení práva používat platební kartu. Toto se týká pouze autorizovaných on-line transakcí, tedy všech transakcí provedených elektronickými kartami. Blokace je jen otázkou několika minut. Naproti tomu se stoplistace týká embosovaných karet, se kterými lze provádět neověřené transakce. Jde tedy o trvalé, nevratné zrušení práva používat platební kartu. Blokace i stoplistace platební karty se provádí po telefonu, a to i ze zahraničí.

K zneužití může dojít špatnou morálkou obchodníka, který si buď poznačí údaje na platební kartě a poté se snaží z platební karty finance postupně odčerpávat třeba i ve velmi malých částkách. V dlouhodobém horizontu může být celková zneužitá suma odstrašující. Jako ochranu proti zneužití platební karty nabízí banky svým klientům okamžitou a většinou bezplatnou blokaci karty. K zneužívání platebních karet dochází při nákupech na internetu, kdy údaje o své kartě postupujeme neznámým osobám. K zneužití platebních karet také často dochází např. v asijských státech.


Poplatky za platby u obchodníků

V zemích Evropské unie a na Islandu, v Lichtenštejnsku a Norsku se může také stát, že vám obchodník při platbě kartami Maestro nebo MasterCard naúčtuje k částce nákupu i přirážku za platbu kartou, která je výlučným rozhodnutím konkrétního obchodníka. Útěchou snad může být jen to, že výše přirážky nesmí přesahovat náklady, které prokazatelně souvisejí s náklady obchodníka na akceptaci vaší karty. Těmito náklady se rozumí například telekomunikační poplatek nebo poplatek za zpracování transakce bankou.

Na uplatnění uvedené přirážky a její výši vás musí obchodník upozornit předem. Nemusí to však být ústně, neboť stačí i upozornění ve formě informačního nápisu umístěného vedle pokladny.

Účtování těchto přirážek je poměrně novou praxí a obchodníkům to umožnila asociace MasterCard změnou svých pravidel k 1. lednu 2005. Domníváme se, že účtování těchto poplatků obchodníky je právně sporné.


Služby platebních karet

K některým druhům platebních karet (obvykle se jedná o karty embosované) jsou dány nejrůznější druhy pojištění a mnoho dalších dodatečných služeb. Cena doplňkových služeb a pojištění bývá většinou již zahrnuta v poplatku za vedení platební karty a není proto účtována držiteli karty zvlášť. K hlavním druhům pojištění, které obvykle bývají součástí platební karty patří:

U některých typů karet je možné platit faktury přímo přes bankomat. Další užitečnou službou může být například i dobíjení kreditu na mobilním telefonu apod. Neméně užitečnou službou je i bezhotovostní platba u obchodníků, kteří jsou vybaveni platebními terminály (odpadá tak možnost odcizení či ztráty finanční hotovosti). Výhodou platebních karet je i možnost výběru hotovosti na zahraničních cestách, zjištění aktuálního zůstatku na vašem kontě, vklad hotovosti na účet apod. Více jsme se tomuto tématu věnovali v článku Platební karta: jak šikovný je plast ve vaší kapse?.


Reklamace transakcí

Může se stát, že se na výpisu z vašeho účtu vyskytne údaj o transakci, se kterým nebudete souhlasit z různých důvodů. V těchto případech neprodleně informujte svoji banku a předložte všechny dostupné dokumenty (např. kreditní účtenku, účet z hotelu, storno rezervace apod.), které potvrzují správnost vašeho tvrzení. Banka tak prozkoumá oprávněnost vašeho nároku a v předepsaných lhůtách vás seznámí s výsledkem reklamace.

Platba kartou v internetových obchodech není příliš doporučována bankami a ne všechny banky tuto transakci umožňují. Je to hlavně z důvodu bezpečnosti. Pokud chcete takovou platbu provádět, informujte se nejprve o rizicích, která mohou nastat.

V případě, že jste nespokojeni s postupem banky při vyřizování vaší reklamace týkající se platebního styku, můžete se obrátit na finančního arbitra (podle §18 Zákona č. 124/2002 O platebním styku), například prostřednictvím Sdružení obrany spotřebitelů - SOS nebo přímo.

Zdoj: Sdužení obrany spotřebitelů, publikace Průvodce světem platebních karet pro spotřebitele

Jakou kartu a proč máte vy? Jste s ní spokojen/a? Máte sjednáno pojištění proti zneužití své karty? Setkali jste se s phishingem nebo jiným pokusem o zneužití vaší karty?

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+15
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 17 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

10. 1. 2007 15:43, Petr Leitner

Když si někde v HongKongu na ebay koupím telku tak si jí nechám poslat domu. Chci vidět jak český polda píše do ameriky na ebay aby mu řekli kontakt na hongkongského obchodníka a toho zase jak někdo nutí aby českému podlovi řekl kam telku poslal.. Utopie :-) Naštěstí český padouch (zatím) neumí nakupovat ukradeným číslem karty telky na ebay. :-))

Zobrazit celé vlákno

+103
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

19. 1. 2016 18:25, Anna Šejnohová

Já bych chtěla číslo kreditní karty jaké koliv

-1
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (17 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Platební karty: jak nezabloudit v plastovém bludišti

5. 1. 2007 | redakce Peníze.CZ

Platební karty: jak nezabloudit v plastovém bludišti

Karty elektronické, embossované, chipové, kreditní, debetní, úvěrové či charge... Vyznáte se v nich? K čemu která slouží? Jaké výhody a naopak úskalí přináší? Jak drahé je její použití?... celý článek

Cashback: jednoduchý výběr peněz zdarma konečně také v ČR

13. 9. 2006 | Simona Ely Plischke

Cashback: jednoduchý výběr peněz zdarma konečně také v ČR

Rychlý, bezpečný a zdarma výběr hotovosti přímo na pokladně obchodu se konečně dostává i k nám. V zahraničí velmi oblíbenou službu cashback, která ušetří poplatky za výběry z bankomatu... celý článek

Mám charge kartu. Patřím mezi elitu?

16. 5. 2006 | Dana Chytilová

Mám charge kartu. Patřím mezi elitu?

Téměř neomezené nákupy. Vstup do letištních salónků. Vysoké limity pojistek. Toto a mnohé další vám zajistí charge karty. Chcete-li patřit mezi elitu, pořiďte si právě tuto kartu. Dobře... celý článek

Na nákupy s úvěrovou kartou a s rozumem

19. 4. 2006 | Dana Chytilová

Na nákupy s úvěrovou kartou a s rozumem

Koupili jste si něco třeba k Ježíšku na splátky? Počítejte s tím, že se vám již brzy ve schránce objeví takzvaná nákupní úvěrová karta. Ta bývá často zaměňována s kartou kreditní, na... celý článek

Přijali jste kreditku? Ať vám nezruší kontokorent!

29. 11. 2005 | Dana Chytilová

Přijali jste kreditku? Ať vám nezruší kontokorent!

Zavolal vám váš bankéř a nabídnul kreditní kartu? Pokud využíváte zároveň kontokorent u dané banky, dejte pozor, ať o něj přijetím kreditní karty nepřijdete.

Partners Financial Services