Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Penzijní připojištění: záludné a podivně novelizované

Penzijní připojištění: záludné a podivně novelizované
Penzijní připojištění je oblíbený produkt, i ten má ale své záludnosti. Víte, že fond teoreticky může svými výdaji zcela vynulovat výnos portfolia? Že účastníci se stejným stavem účtu mohou u různých fondů získat různé penze? Nebo že třeba vy nebudete muset z vyplácených dávek odvést daň?

Oblibě penzijního připojištění nahrává nejen možnost příspěvku zaměstnavatele a odpočtu od základu daně, ale nepochybně i skutečnost, že platby přicházející na účet klienta nejsou zatěžovány žádnými poplatky, klient neplatí přímo ani za vedení účtu, ani za roční výpis. V tom je tento typ produktu na trhu zcela ojedinělý. Nicméně i tento produkt má své "záludnosti".

Jednou z nich je skutečnost, že majetek účastníků penzijního připojištění není oddělen od majetku akcionářů penzijního fondu. Nejde ani tak o to, že by to znamenalo vážný problém v případě prohlášení konkurzu na penzijní fond, neboť pravděpodobnost takové události je relativně malá. Problém je zejména v tom, že při odděleném majetku je jasně definován poplatek za správu portfolia, ze kterého pak správce musí krýt své náklady a realizovat v něm svůj zisk. Pokud majetek oddělen není, je určování výnosu, který je každoročně klientům připisován, opravdu velmi záludné.
Zákon č. 42/1994 Sb. v § 35 sice stanoví, že z vytvořeného zisku musí jít minimálně 5 % do rezervního fondu, maximálně 10 % může volně rozdělit valná hromada a zbytek musí dostat účastníci penzijního připojištění. Tato pravidla ovšem platí až pro rozdělování zisku. To znamená, že fond může proti příjmům uplatnit prakticky libovolné výdaje a teprve to, co zbude, se rozděluje podle zákonem definovaných pravidel. Zákon pouze stanoví, že fond nesmí mít záporný výsledek hospodaření (případnou ztrátu musí krýt z nerozděleného zisku z minulých let, z rezervního fondu popřípadě snížením základního jmění).

Tip Peníze.CZ

Každý účastník penzijního připojištění by měl nejprve vyhledat fond s dlouhodobě nejvyššími výnosy a pokud bude chtít využít doživotní penze, pak těsně před vznikem nároku přestoupit do fondu s nejpříznivějšími úmrtnostními tabulkami.
Vysvětlení naleznete níže v textu.

Pokud by majetek účastníků byl oddělen, platila by úplně jiná pravidla. Fond by si odebral předem definovaný poplatek za správu portfolia a všechno ostatní by zůstalo účastníkům penzijního připojištění, náklady správce by šly k tíži poplatku za správu, nikoliv k tíži celého výnosu portfolia. Rozdíl je zřejmý: v současném modelu je fond při uplatňování výdajů vázán pouze účetními standardy a teoreticky může svými výdaji zcela vynulovat výnos portfolia. Při oddělení majetku by naopak fond byl ve svých výdajích limitován předem známým procentním podílem na výnosu portfolia a nemohl by uplatňovat výdaje na úkor výnosu pro účastníky.
Toto je věc, která se týká všech účastníků penzijního připojištění, neboť je známo, že pro celkový efekt penzijního připojištění je právě roční výnos klíčový, podíl jednorázových státních příspěvků je v celkovém výnosu marginální, a to tím více, čím delší je doba trvání připojištění. Jediné, co v současné době nutí penzijní fondy vykazovat kladný hospodářský výsledek a připisovat účastníkům zhodnocení, je vzájemná konkurence. V situaci, kdy účastníci mohou mezi fondy volně a bez jakékoliv sankce přestupovat, by fond s dlouhodobě výrazně nižším připisovaným zhodnocením o své klienty přišel.

Významná změna v doživotních penzích

Další záludnost se týká těch účastníků, kteří nevyužijí možnost tzv. jednorázového vyrovnání starobní penze a rozhodnou se čerpat starobní penzi v podobě doživotně vyplácené dávky. V ten okamžik nastupují pojistně-matematické výpočty a ze stavu účtu se počítá doživotní penze. Klíčovým parametrem, který vstupuje do tohoto výpočtu, je tzv. střední délka života – tedy úmrtnostní tabulky. Jde o statistické údaje, pomocí kterých se počítá výše dávky (penze) ze stavu účtu účastníka na počátku vyplácení. Pokud se konkrétní účastník dožije vyššího věku, vyplácí fond penzi ke své tíži, pokud kratšího, je po určitou omezenou dobu vyplácena penze pozůstalostní a zbytek pak propadá ve prospěch penzijního fondu.

Způsob výpočtu starobní penze zákon 42/1994 Sb. vůbec neřeší – je dána tzv. penzijním plánem, který si určuje každý penzijní fond sám a který podléhá schválení Ministerstvem financí (MF). Až do minulého roku měly všechny penzijní fondy ve svých plánech zakotveno, že při výpočtu doživotní penze použijí aktuální úmrtnostní tabulky Českého statistického úřadu. Loni na podzim se však v nových penzijních plánech objevila novinka – penzijní fondy si zakotvily možnost upravit jednotné celostátně platné tabulky "s přihlédnutím k vývoji kmene účastníků" konkrétního fondu. Ministerstvo financí tuto fatální změnu v penzijních plánech kupodivu schválilo.
Tyto vlastní úmrtnostní tabulky přitom nepodléhají žádným pravidlům ani žádnému schvalování. Co to znamená pro účastníky penzijního připojištění? Velmi závažnou věc, se stejným stavem účtu totiž mohou u různých fondů získat velmi odlišné penze. Ukažme si to na zjednodušeném propočtu (neuvažuje se v něm zhodnocování stavu účtu v průběhu vyplácení penze).

Příklad různých penzí

Fond A

  • stav účtu v době, kdy účastník dovrší 60 let věku: 500 000 Kč
  • střední doba života 75 let (předpokládá se, že účastník bude žít dalších 15 let)
  • měsíční dávka (500 000 : 15) : 12 = 2 777 Kč

Fond B

  • stav účtu v době, kdy účastník dovrší 60 let věku: 500 000 Kč
  • střední doba života 85 let (předpokládá se, že účastník bude žít dalších 25 let)
  • měsíční dávka (500 000 : 25) : 12 = 1 666 Kč.

Daňová kuriozita

Skutečnost, že MF povolilo fondům upravovat úmrtnostní tabulky, má ještě jeden vskutku kuriózní efekt. Vyplácená dávka totiž podléhá dani z příjmu a zákon 586/1992Sb. nepočítá s možností upravovat úmrtnostní tabulky ze strany jednotlivých fondů. Tento zákon nařizuje pro účely výpočtu daně z příjmu použít výhradně oficiální úmrtnostní tabulky Českého statistického úřadu. To má zajímavý efekt, který si opět ukážeme na příkladu.

Příklad různého zdanění

Výše uvedený fond A používá pro výpočet dávky úmrtnostní tabulky ČSÚ, střední délka života je tedy jak podle ČSÚ tak podle tohoto fondu 75 let. Pokud z modelových 500 000 Kč na účtu bude 400 000 Kč pocházet z příspěvků a státních podpor, bude výpočet základu daně vypadat takto:
(500 000 : 15) : 12 – (400 000 : 15) : 12 = 555 Kč měsíčně a daň bude 15 % z toho, tedy 83 Kč.

U fondu B, který si věk pro výpočet dávky zvýšil na 85 let, bude daňový základ vypadat takto:
(500 000 : 25) : 12 – (400 000 : 15) : 12 = - 556 Kč.
V tomto případě je záporný daňový základ, tedy nulová daň.

Tím, že MF umožňuje penzijním fondům prodlužovat průměrný věk a současně jim nařizuje v daňových výpočtech používat oficiální úmrtnostní tabulky, se stát připravuje o výnos z daně z příjmu z takto vyplácených dávek, což je jistě pro klienty dobrá zpráva, ovšem z pohledu státu situace přinejmenším zvláštní…

Stav, kdy zákon 42/1994 Sb. vůbec neřeší otázku výpočtu doživotní penze, a ponechává tak na libovůli penzijních fondů a úředníků Ministerstva financí, jak bude tento výpočet definován v penzijních plánech, je opravdu na pováženou. Důsledkem je, že do kritérií pro hodnocení penzijních fondů z pohledu účastníka penzijního připojištění vstupuje zcela nový a mnohým jistě neznámý parametr – úmrtnostní tabulky. Z toho je tedy zřejmé, že každý účastník penzijního připojištění (pokud odhlédneme od dalších faktorů) by měl nejprve vyhledat fond s dlouhodobě nejvyššími výnosy a pokud bude chtít využít doživotní penze, pak těsně před vznikem nároku přestoupit do fondu s nejpříznivějšími úmrtnostními tabulkami.

Pro úplnost nutno poznamenat, že pro každého účastníka penzijního připojištění platí penzijní plán, který podepsal při uzavírání smlouvy. Možnost měnit úmrtnostní tabulky se tak dotýká až účastníků, kteří smlouvy podepsali od podzimu minulého roku resp. po změně penzijního plánu příslušného fondu. U dříve uzavřených smluv musí penzijní fond používat úmrtnostní tabulky ČSÚ. Je dobré také vědět, že tyto tabulky jsou rozdílné pro muže a ženy a že při stejném stavu účtu budou muž a žena dostávat rozdílné dávky.

Co říkáte na tuto novinku v penzijních plánech? Uvažujte u svého penzijního připojištění o jednorázovém vyrovnání nebo o doživotní dávce?

Vytisknout

Líbil se vám článek?

-3
Ano
Ne

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

20. 4. 2005 19:27, lukasekj

Co má klient udělat? Nekupovat produkty pojišťoven, které kopírují neprůhledné produkty jiných pojišťoven, tedy GENERALI LIFE = DYNAMIK ČP. O tomto produktu DYNAMIK se již popsaly stohy papírů a serverů a stále jej lidi ve své přiblblé najivnosti kupují.
Jinak podíváte-li se na jiné produkty GENERALI dostanete obrázek o poplatkové politice firmy. Viz investiční pojištění, nejvyšší poplatek za sjednání, tedy tzv. poplatek strhávaný s počátečních jednotek (pokud neuvažuji produkt ING Investor plus, který prodávají přes makléře, ten má poplatky ještě větší).
doufám, že pan Podávka ve svém článku také zmíní na závěr poplatkové politiky prodejců IŽP.

Reagovat

 

+75
Líbí
Nelíbí

Zobrazit komentovanou zprávu (Rozčilený klient 20. 04. 2005 15:01)

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

20. 4. 2005 9:42, PSafranek

Mimochodem Vaše představa fungování PF se hodně blíží slovenskému modelu DSS, rozdíl je pouze v tom, že oni zcela oddělují správu prostředků ve fázi "spoření" (DSS) a výplatu anuity (pojišťovny).

Reagovat

 

-6
Líbí
Nelíbí

Zobrazit komentovanou zprávu (Martin Podávka 20. 04. 2005 08:34)

Další příspěvky v diskuzi (25 komentářů)

13. 12. 2009 | 17:08 | Tomáš

Zrovna Flexi nebo Perspektiva není lepší než ING. Některé tarify kooperativy jsou ještě dražší než B350 od ING. třeba 4BN. ...Tak prosím nemystifikujte lidi, když o tom evidentně nic nevíte více

26. 1. 2009 | 20:24 | David

Dobry den, ukladam si 5 mesicu mesicne 1000kc na B350, byl jsem premluven osobou ze ZFP. Zvolena je dynamicka strategie. Zacinam ale uvazovat jestli od toho neodstoupim, prece jen ztratim jen 5000 a nezvolim treba radeji...více

25. 8. 2008 | 17:31 | Macha

Ukazatel nákladovosti PER u Investoru B350 je docela nízký. Jenomže ukazatel TER je důležitější a ten řadí Investor B350 mezi drahé IŽP. Předpokládá se, že Investor B350 bude mít vyšší zhodnocení než ostatní levné IŽP,...více

21. 3. 2008 | 14:38

Ikdyž Investor ve své nové variantě slevnil některé poplatky, je to stále nedostačující a i tarif B350 zůstává jedním z nejdražších IŽP na našem trhu. Pokud chcete pojištění použít pro zajištění příjmu a rodiny, potom se...více

29. 2. 2008 | 13:00 | Doležal

Dobry den, jde vidět, že jsou tady zkušení, proto se obracím na Vás. Přemýšlím o Investoru Exclusive B350 je to novinkou na trhu, kdy jeho poplatky jsou následující. bid/offer spread pro běžné pojistné 3% pro mimořádné 0%...více
Partners Financial Services
 
 

Přihlášení

Jméno

Nemáte registraci? Zaregistrujte se zde!

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb nám k tomu udělujete souhlas. Další informace.OK