Tajemství čísla účtu. Klíčem pro banky je 11

Někdy je krátké, jindy dlouhé nebo dokonce s předčíslím. Formát čísla účtu se u jednotlivých bank liší. Základní pravidla jsou přesto pevně daná.
Tajemství čísla účtu. Klíčem pro banky je 11

Zdroj: Shutterstock

Základ dnešních čísel bankovních účtů začal vznikat ve druhé polovině šedesátých letech minulého století. Cílem bylo, aby se platby mezi tehdejšími bankami zjednodušily.

Výsledkem byl mimo jiné systém nazvaný ABO (automatizované bankovní operace), spuštěný v roce 1980. Přinesl i první závazná pravidla pro formát účtu.

Číslo účtu mělo tehdy tuto povinnou konstrukci:

UUUUUK - MMMMMOK - PPB

  • U – pozice vyhrazené pro předčíslí
  • M – samotné číslo účtu
  • O – identifikace druhu organizace (státní úřad, podnik, družstvo...)
  • K – kontrolní pozice zajišťující, že bude splněna podmínka zvaná MODULO 11, o níž si podrobně napíšeme za chvíli
  • P – označení pobočky banky (případně regionu)
  • B – číslo banky

Bank v socialistickém Československu nebylo mnoho. Všechny samozřejmě patřily státu. K rozlišení jim tedy stačila jediná pozice v čísle účtu. Konkrétně to ukazuje následující tabulka, kde mimochodem můžeme vidět i základ dnešních kódů těch bank, které – po privatizaci a dalších změnách – přežily do dneška. Například trojku u ČSOB (v současnosti používá kód 0300) nebo osmičku u České spořitelny (nyní 0800).

Původní kódy bank

ČísloBanka
1Státní banka československá v Česku (poději Komerční banka a Investiční banka)
2Státní banka československá na Slovensku
3Československá obchodní banka
4Živnostenská banka
5Investiční banka (pouze velké investice, jinak využívala č. 1)
8Česká státní spořitelna
9Slovenská státní spořitelna
Zdroj: ČSOB

S tvarem čísla účtu používaným v osmdesátých letech se můžeme setkávat dodnes. „Příkladem takového je 10006 – 18432 – 071. Správně 10006-18432071, protože druhá pomlčka se nesmí v platebním styku uvádět. Prvních pět čísel je předčíslí (z toho 1000 tvoří samotné předčíslí a 6 je kontrolní pozice MODULO 11), prostřední část je samotné číslo účtu a za druhou pomlčkou najdeme číslo pobočky 07 a číslo banky 1,“ říká Patrik Madle, mluvčí ČSOB.

Kódy bank

Konec socialismu po listopadu 1989 přinesl i rychlý vznik mnoha soukromých bank. Pozice označená B – jediné číslo pro rozlišení jednotlivých bank – přestala stačit. Současně by však bylo komplikované měnit samotné číslo účtu všem klientům. Proto se v roce 1991 přidal samostatný kód banky za lomítkem – dnes nazývaný kód platebního styku.

Za lomítkem může být teoreticky až sedm pozic, v praxi se využívají pouze čtyři. Jejich průběžně aktualizovaný přehled najdete na webu České národní banky, která kódy přiděluje. 

Začátek 90. let přinesl i další změnu, reagující jednak na prudký rozvoj soukromého podnikání a liberalizaci trhu, jednak na zrychlující se automatizaci. Při České národní bance vzniklo zúčtovací centrum, které dnes známe pod názvem CERTIS (Czech Real Time Interbank Gross Settlement System).

Zjednodušeně řečeno: Původní systém ABO vycházel z přímého propojení všech (několika málo a navíc státem ovládaných) zapojených institucí, které si posílaly peníze přímo mezi sebou „každý s každým“. Oproti tomu nový CERTIS centralizoval platební styk tak, aby mohl bez problémů fungovat pro několik desítek zapojených bank.

Číslo účtu a pravidlo MODULO 11

Jednotlivé banky mají určitý prostor, jak si pro tvorbu čísla účtu nastavit vlastní pravidla. Musí však dodržovat ta základní – na ně odkazuje zákon o platebním styku a najdeme je ve vyhlášce ČNB. Když využijeme všechny pozice, vypadá číslo takhle:

UUUUUK-MMMMMMMMKM/XXXX

  • U označuje předčíslí. Jde maximálně o šest pozic. Když je jich méně, doplňují se na volná místa zleva nuly bez významu. Tato část – předčíslí – vůbec nemusí být v čísle účtu obsažena, většina bank ho v současnosti běžným klientům nepřiděluje.
  • Mezi pomlčkou (když nemáme předčíslí, tak ji ani neuvádíme) a lomítkem najdeme samotné číslo účtu. Tvoří ho nejvýše deset a nejméně dvě číslice. Když banka nevyužije všech deset pozic, doplní na volná místa zleva bezvýznamové nuly – v běžném platebním styku se pak nemusí uvádět.
  • K je kontrolní číslice zajišťující splnění pravidel, popsaných ve vyhlášce ČNB.
  • X označuje kód banky.

A teď ke slíbenému pravidlu MODULO 11. Spočívá v tom, že výsledný výpočet musí být dělitelný 11 beze zbytku. Není to ale tak jednoduché, že byste vzali celé číslo vašeho účtu (bez předčíslí a kódu banky) a vydělili ho 11. Algoritmus je složitější. Číslicím na různých pozicích jsou přiřazeny různé váhy podle následující tabulky:

Váhy pro kontrolní algoritmus 

Název pozicePozice číslice zpravaVáha
A106
B93
C87
D79
E610
F55
G48
H34
I22
J11
Zdroj: vyhláška ČNB

Podívejme se na číslo účtu 10006 – 18432071, kód banky za lomítkem nás v tomto případě nezajímá. Pravidla MODULO 11 se ověřují odděleně jak pro samotné číslo účtu (za pomlčkou), tak pro případné předčíslí.

Protože má předčíslí pět čísel, začínáme pátou pozicí zprava nazvanou F. Předčíslí ve tvaru 10006 tedy podle tabulky odpovídají hodnoty 5, 8, 4, 2 a 1. Pak násobíme: 5x1 + 8x0 + 4x0 + 2x0 + 1x6 = 5 + 0 + 0 + 0 + 6 = 11. Po vydělení 11 dostaneme 1, tedy číslo beze zbytku. Pravidlo MODULO 11 je pro předčíslí splněno. Krásně tu vidíme, že poslední číslice, v tomto případě šestka – na kontrolní pozici K – je zvolena právě tak, aby zajistila splnění pravidla MODULO 11.

Stejným způsobem ověříme i samotné číslo účtu, tedy 18432071. Protože má osm čísel, začínáme na osmé pozici zprava pojmenované v tabulce jako C. Číslicím v našem testovacím účtu pak odpovídají váhy 7, 9, 10, 5, 8, 4, 2 a 1. Pak násobíme: 1x7 + 8x9 + 4x10 + 3x5 + 2x8 + 0x4 + 7x2 + 1x1 = 7 + 72 + 40 + 15 + 16 + 0 + 14 + 1 = 165. Po vydělení 11 dostaneme číslo 15 beze zbytku. Pravidlo MODULO 11 je opět splněno.

Je tu i rychlejší pomůcka. Můžeme využít následující součet: Ax6 + Bx3 + Cx7 + Dx9 + Ex10 + Fx5 + Gx8 + Hx4 + Ix2 + Jx1. Pokud číslo účtu nemá 10 pozic, ale například jenom osm, dosadíme si na první dvě pozice nulu.

Díky algoritmu banky mimo jiné poznají, že se chystáte poslat platbu na neexistující účet – a včas vás mohou zarazit.

Mimochodem, proč některé banky používají také předčíslí? Může jim to usnadnit orientaci. „Předčíslí se obvykle využívají k specifikaci účtu – úvěrový, spořící a tak dále,“ vysvětluje Michal Teubner, mluvčí Komerční banky. Ta je jednou z mála, která předčíslí stále přiděluje i novým klientům. Mezi výjimkami najdeme i zástupce novějších bank: předčíslí používá také mBank.

Číslo účtu na přání

Pro samotné číslo účtu, tedy pozice označené o pár řádků výš jako M (s kontrolní číslicí K na druhé pozici zprava), si banky mohou stanovit vlastní zásady. „U nás je obvyklé, že soukromé osobní účty končí číslicí 3, podnikatelské končí číslicí 9, korporátní končí nejčastěji číslicí 1 nebo 2, ale není to pravidlem,” říká například Filip Hrubý, mluvčí České spořitelny.

Možnost, aby si klient vybral číslo účtu na přání, je tedy z principu omezená – a to nemluvíme o kódu banky za lomítkem. U kterých bank máte jako běžný klient šanci? Číslo účtu na přání nabízejí ČSOB, Komerční banka, Fio, Raiffeisenbank, Moneta, Creditas a Trinity. Sberbank a Expobank umožní jen výběr z několika vygenerovaných čísel. Mnohem podrobněji si o tom napíšeme v dalším článku.

Pro cizinu potřebujete IBAN

Všechno, co jsme si o čísle účtu napsali, platí pro posílání peněz po Česku. Ve skutečnosti má totiž vaše číslo účtu ještě svou variantu pro zahraniční platby. K nim potřebujete znát IBAN (International Bank Account Number) příjemce – tím můžete být i vy, když někdo převádí peníze ze zahraniční banky na váš český účet.

Číslo podle mezinárodní normy tvoří až 34 číslic a písmen, v Česku jde o 24 znaků. Začínají kódem státu (CZ), následují dvě kontrolní číslice, zbývajících dvacet znaků tvoří kód banky a samotné číslo účtu.

Číslo účtu ve formátu IBAN má dvě podoby – elektronickou (bez mezer) a písemnou (s mezerou za každou čtveřicí znaků pro lepší orientaci) 

Příklady čísla účtu v různých formátech pro ČR

národní formátIBAN - elektronická formaIBAN - písemná forma
19-2000145399/0800CZ6508000000192000145399CZ65 0800 0000 1920 0014 5399
178124-4159/0710CZ6907101781240000004159CZ69 0710 1781 2400 0000 4159
Zdroj: ČNB

Veronika Doskočilová

 Další články autora.

Líbil se vám článek?

+56
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 9 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

18. 2. 2021 15:22, PepaJa

Možná je i jiný důvod, ale jeden zjevný je ten, aby při překlepu v čísle účtu nevznikl platný (cizí) účet. Když se třeba přepíšu a místo číslice 1 napíšu 2 (a neudělám jiný další překlep), tak je to neplatné číslo účtu a transakce neprojde. Ne vždy to ale funguje na 100 %. Třeba já mám v čísle účtu 2 nuly vedle sebe, a když jednu vynechám, dostanu platné číslo účtu.

+4
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

18. 2. 2021 12:40, občan

V článku jsem nenašel důvod proč je to tak složité.

-2
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (9 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Air Bank couvla. Kartou na internetu zaplatíte i bez aplikace

5. 3. 2021 | Petr Kučera | 9 komentářů

Air Bank couvla. Kartou na internetu zaplatíte i bez aplikace

Klienti Air Bank, kteří nechtějí nebo nemohou používat mobilní aplikaci, nepřijdou o možnost platit kartou na internetu. Banka jim dnes napsala, že pravidla od dubna nezpřísní tak výrazně,... celý článek

Bankovní škatulata očima expertů. Co čeká váš účet po sloučení

5. 3. 2021 | Ondřej Tůma | 7 komentářů

Bankovní škatulata očima expertů. Co čeká váš účet po sloučení

Rajfka spolkne Equu a přebere klienty po ING. Moneta možná nakonec přece jen převezme Air Bank a třeba to tím ještě nekončí. Klesne s počtem bank i nabídka a konkurence, nebo se naopak... celý článek

Okamžité platby už odesílá i mBank. Jediná chce příplatek

4. 3. 2021 | Petr Kučera | 12 komentářů

Okamžité platby už odesílá i mBank. Jediná chce příplatek

Klienti mBank se po mnoha měsících dočkali: také oni už mohou odesílat okamžité platby. Jejich příjem z jiných bank sice mBank umí už od září, zprovoznění odchozích však nabralo nečekaně... celý článek

V přímém bankovnictví RB uvidíte i stavební spoření

3. 3. 2021 | Jiří Hovorka

V přímém bankovnictví RB uvidíte i stavební spoření

Klienti Raiffeisenbank si mohou od začátku března ve svém internetovém bankovnictví zobrazit přehled produktů, které mají v Raiffeisen stavební spořitelně (RSTS). V dubnu banka rozšíří... celý článek

Bankovní identitu spustí i Air Bank a Moneta, už mají akreditaci

3. 3. 2021 | Petr Kučera | 4 komentáře

Bankovní identitu spustí i Air Bank a Moneta, už mají akreditaci

Air Bank a Moneta Money Bank získaly od ministerstva vnitra akreditaci pro správu kvalifikovaného systému elektronické identifikace. Po ČSOB, České spořitelně a Komerční bance tak jsou... celý článek

Hledáte nové bydlení?

Berzrealitky

Vyzkoušejte náš katalog nemovitostí, při jehož tvorbě jsme se spojili s předním českým portálem Bezrealitky.

Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.