Insolvence pro každého: Oddlužení. Pětiletý očistec

Jiří Lojda | rubrika: Seriál | 24. 6. 2015 | 40 komentářů
V předposledním dílu seriálu Insolvence pro každého jsme nakousli téma oddlužení. To je speciální případ řešení insolvence, vyhrazený pro nepodnikající fyzické osoby. Dnes si povíme, jak takový bankrot probíhá, jaké má zákonitosti a pravidla.
Insolvence pro každého: Oddlužení. Pětiletý očistec

Když si dlužník řekne, že by rád své problémy řešil oddlužením, není to jen věc jeho rozhodnutí. Musí o tomto svém úmyslu zpravit své věřitele. Ti mají právo do věci mluvit, a to dost hlasitě. Jsou to totiž právě věřitelé, v tomto případě pouze věřitelé nezajištění, kdo schvaluje způsob, jakým bude oddlužení provedeno, tedy jestli se bude prodávat majetek (právník by řekl: jestli se přistoupí ke zpeněžení majetkové podstaty), nebo jestli se bude pravidelně splácet (zda dojde k plnění splátkového kalendáře). Oddlužení pak bude provedeno tím způsobem, pro který hlasovala prostá většina nezajištěných věřitelů (počítáno podle výše jejich pohledávek).

Věřitelé hlasují většinou na schůzi věřitelů a dlužník je povinen se na takovou schůzi dostavit a zodpovědět zde otázky, které na něj věřitelé mají. Věřitelé ale o způsobu oddlužení můžou hlasovat i mimo schůzi věřitelů, můžou takto hlasovat i před podáním návrhu na povolení oddlužení, a dokonce i před podáním insolvenčního návrhu – to bude praktické především tehdy, pokud má být oddlužením řešen hrozící úpadek dlužníka.   

Do celé věci se může potom vložit rovněž insolvenční správce. Pokud totiž insolvenční správce zjistí, že jsou zde důvody, pro které by bylo možné odmítnout nebo zamítnout návrh na povolení oddlužení, oznámí to věřitelům ještě dřív, než věřitelé začnou na schůzi rozhodovat o způsobu oddlužení. Věřitelé, kteří o způsobu provedení oddlužení na schůzi hlasovali, pak do skončení schůze můžou podat námitky s odůvodněním, že jsou zde právě důvody, pro které by bylo možné návrh na povolení oddlužení odmítnout nebo zamítnout. V případě, že se hlasuje mimo schůzi věřitelů, upravuje postup podávání námitek § 403 insolvenčního zákona.

Insolvenční soud znovu na scéně

O výše zmíněných námitkách věřitelů pak bude rozhodovat insolvenční soud. Insolvenční soud má dvě možnosti:

Krátkodobá investice do prověřených faktur – výnos až 16 % p.a.
  • oddlužení schválí
  • oddlužení neschválí a prohlásí na majetek dlužníka konkurz

Pokud insolvenční soud námitky věřitelů nevyslyší nebo pokud vůbec žádné ve lhůtě podány nebyly, insolvenční soud oddlužení schválí. Účinky schválení oddlužení nastávají potom okamžikem, kdy je rozhodnutí o schválení oddlužení zveřejněno v insolvenčním rejstříku. Právní mocí rozhodnutí o schválení oddlužení se ruší omezení dlužníka v nakládání s jeho majetkem. V případě, že soud naopak dojde k závěru, že jsou zde důvody, pro které by návrh na povolení oddlužení zamítl nebo odmítl, oddlužení neschválí a reorganizace se mění v nám již dobře známý konkurz.

V případě, že insolvenční soud oddlužení schválí, bude oddlužení probíhat jedním ze způsobů, o kterých už byla řeč, tedy zpeněžením majetkové podstaty, nebo plněním splátkového kalendáře.

Oddlužení zpeněžením majetkové podstaty

Jak už jsme si řekli, oddlužení zpeněžením majetkové podstaty probíhá podobně, jako konkurz. I v tomto případě zaniká společné jmění dlužníka a jeho partnera, stejně tak i zde bude insolvenční správce vyhotovovat konečnou zprávu a rozvrh, tak jako to dělal v případě konkurzu.

Poradna při finanční tísni

Zdarma.

Odborné poradenství pro dlužníky v exekuci, vystavené právnímu i mimosoudnímu vymáhání, zpracování návrhu na osobní bankrot, konzultace před půjčkou a mnoho dalšího. 

Pobočka Poradny při finanční tísni na Peníze.cz

Oddlužení plněním splátkového kalendáře

Většina dlužníků se upíná k oddlužení, které má proběhnout formou plnění splátkového kalendáře. Pokud je oddlužení řešeno tímto způsobem, je dlužník povinen po dobu nejdéle pěti let vyplácet svým nezajištěným věřitelům část svých příjmů na uspokojení jejich pohledávek. Tyto splátky provádí plátce mzdy dlužníka, který je povinen, jakmile je mu to insolvenčním soudem uloženo, nevyplácet určenou část mzdy dlužníkovi. Prostřednictvím insolvenčního správce jsou pak mezi věřitele tyto prostředky rozděleny podle výše jejich pohledávek.

Jakmile je schváleno oddlužení formou plnění splátkového kalendáře, má dlužník dispoziční oprávnění k příjmům, které získal po schválení oddlužení. Dlužník má pak od okamžiku právní moci rozhodnutí o schválení oddlužení rovněž oprávnění nakládat s majetkem, který patřil do majetkové podstaty v okamžiku, kdy bylo oddlužení schváleno (pokud však tento majetek neslouží k zajištění; majetek sloužící k zajištění pak insolvenční správce po schválení oddlužení zpeněží).

Po dobu trvání oddlužení plněním splátkového kalendáře má dlužník celou řadu povinností, které jsou uvedeny v § 412 odst. 1 insolvenčního zákona. Především musí vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost, a pokud je nezaměstnaný, musí usilovat o získání příjmu. V případě, že by dlužník měnil zaměstnání, nebo se stěhoval, je povinen to oznámit insolvenčnímu správci, insolvenčnímu soudu a věřitelskému výboru. Pokud by dlužník po dobu trvání splátkového kalendáře nějaký majetek nabyl – třeba dědictvím nebo darem, případně pokud by se zjistilo, že dlužník má majetek, který v seznamu majetku neuvedl, i když to udělat měl, je dlužník povinen předat tento majetek insolvenčnímu správci. Insolvenční správce majetek zpeněží a z výtěžku provede mimořádnou splátku. Kdyby v době plnění splátkového kalendáře měl potom dlužník něco zdědit nebo by jej chtěl někdo obdarovat a dlužník dědictví nebo dar bez souhlasu insolvenčního správce odmítl, pak takové odmítnutí neplatí. Dlužník je také povinen informovat insolvenčního správce, insolvenční soud a věřitelský výbor o svých příjmech za uplynulých šest měsíců, a to vždy k datu 15. března a 15. září.

Po dobu plnění splátkového kalendáře by na sebe dlužník neměl brát závazky, které nemůže splnit. Tady je třeba zdůraznit, že se v případě povinností dlužníka nejedná jen o nějaká prázdná slova – neplnění těchto povinností může mít pro dlužníka zásadní dopad – insolvenční soud může totiž z takového důvodu oddlužení zrušit a prohlásit na majetek dlužníka konkurz.

(Ne)máme splněno

Má-li celý příběh pro dlužníka šťastný konec, insolvenční soud vezme splnění oddlužení na vědomí rozhodnutím a právní mocí tohoto rozhodnutí se insolvenční řízení končí. Pokud dlužník splní řádně a včas své povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, vydá insolvenční soud usnesení, kterým dlužníka osvobodí od zbylých částí jeho pohledávek v rozsahu, v němž tyto pohledávky nebyly splněny. Podmínkou ale je, aby věřitelé měli v tu chvíli zaplaceno alespoň třicet procent svých pohledávek nebo takovou část pohledávek, na které se s dlužníkem dohodli. Za okolností, na které pamatuje § 415 insolvenčního zákona je však osvobození dlužníka od zbytku pohledávek možné i v případech, kdy věřitelé nedostali ani výše zmíněnou částku.

Pro dlužníka ale může mít celý příběh i méně šťastný konec. V takových případech insolvenční soud oddlužení zruší a rozhodne, že se dlužníkův úpadek bude řešit konkurzem. Bude se jednat o případy, kdy:

  • dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení
  • se ukáže, že dlužník nebude schopen splnit podstatnou část splátkového kalendáře
  • v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení oddlužení peněžitý závazek po dobu delší než 30 dnů po splatnosti
  • to navrhne dlužník
  • lze důvodně předpokládat, že oddlužením je sledován nepoctivý záměr

Za podmínek § 417 insolvenčního zákona pak lze dlužníkovi rovněž zpětně odejmout osvobození od placení zbylých částí pohledávek. Půjde především o případy, kdy se ukáže, že tohoto osvobození dlužník dosáhl pomocí trestného činu.

Půjčka na půjčku?

Chcete zkusit půjčit si na půjčku? Refinancování se může vyplatit, uvažte ale, jestli je to zrovna případ nabídky, kterou máte právě před sebou. Naše kalkulačka refinancování úvěru vám s tím spolehlivě pomůže.

Kalkulačka refinancování půjček

Původní půjčka

měsíců
měsíc
rok

Nová půjčka

měsíců
%

nebo

%

Další kalkulačky

Spořící účet plně online

Spořící účet plně online

Spořte s úrokem 5,3 % ročně bez podmínek

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+15
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 40 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

3. 8. 2015 18:48, Antoninlanm@seznam.cz

Dobry den,proc mi prijde ze insolvencni zpravce jen inkasuje a preposila penize.Mam ten nazor z duvodu ze v mem okoli jsou dva bankrotari co maji praci na plny uvazek od 2 mesice tohoto roku,a insolvencni zpravce to nevi.kazdej is ma 200 lidi tedy 2400000kc za rok.tak se ptam za co?neni to jen dalsi biznis pro line is.nehazu vsechny do jednoho pytle,ale bohuzel to tak vypada.muze te mi teda odpovedet v cem je vqse prace.

+30
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

26. 6. 2015 18:58, Eva

všude jen je : oddlužíme vás , budete klidně spát - samý inzerát.A co věřitelé kdo se jich zastane, všdyť každá insolvence poškodí někoho druhého. Co je to za spravedlnost!!

-16
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (40 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Insolvence pro každého: Co to je oddlužení?

17. 6. 2015 | Jiří Lojda | 1 komentář

Insolvence pro každého: Co to je oddlužení?

Insolvence je sice pro každého, dnes se ale budeme věnovat oddlužení. A to je způsob řešení úpadku, který pro každého není.

Insolvence pro každého: Pravidla konkurzu

17. 2. 2015 | Jiří Lojda | 12 komentářů

Insolvence pro každého: Pravidla konkurzu

Minulý díl insolvenčního seriálu jsme věnovali majetkové podstatě, to znamená, řekli jsme si, o co se hraje. Především v případech, kdy jde dlužník do konkurzu, ale nejen v nich, je... celý článek

Insolvence pro každého: Ty peníze vám nepatří! Přezkoumání pohledávky

9. 12. 2014 | Jiří Lojda | 2 komentáře

Insolvence pro každého: Ty peníze vám nepatří! Přezkoumání pohledávky

V minulém díle seriálu o insolvenci jsme přihlásili svou pohledávku. Jistě jsme nebyli sami. Možná nás i překvapilo, kolik dluhů náš dlužník nasekal. Jenomže některé pohledávky se nám... celý článek

Insolvence pro každého: Kdo je insolvenční správce

30. 7. 2014 | Jiří Lojda | 12 komentářů

Insolvence pro každého: Kdo je insolvenční správce

Nevím o dítěti, které by řeklo mamince, že chce být insolvenčním správcem. Přesto se nakonec několik lidí tohoto úkolu zhostí. Jaké má insolvenční správce pravomoci? Kdo, kdy a za jakých... celý článek

Insolvence pro každého: K čemu je insolvenční zákon

8. 7. 2014 | Jiří Lojda | 8 komentářů

Insolvence pro každého: K čemu je insolvenční zákon

Nesplácený dluh je dvojitý průšvih: pro dlužníka i pro toho, komu dluží. Náš nový seriál se pokusí být dobrým průvodcem oběma stranám.

Partners Financial Services