PŘEHLEDNĚ: Změňte si banku. Je to konečně mnohem pohodlnější.

Věra Tůmová | rubrika: Jak na to | 9. 11. 2009
PŘEHLEDNĚ: Změňte si banku. Je to konečně mnohem pohodlnější.
Změnit banku můžete nyní podstatně snadněji než dříve. A to minimálně u dvanácti tuzemských bank. Stačí si otevřít nový účet a říct nové bance, aby za vás převedla z původního účtu všechny trvalé příkazy k úhradě či svolení k inkasu.

Jestli jste donedávna váhali přejít s účtem od jedné banky ke druhé kvůli tomu, že jste se báli velkého množství administrativy, nyní už váhat nemusíte. Tucet tuzemských bank již dobrovolně přistoupil k takzvanému Kodexu mobility klientů, což vám změnu zjednoduší.

Kodex zpracovala Česká bankovní asociace (ČBA) na základě dokumentu připraveného evropskou bankovní asociací, aby klientům bank maximálně usnadnila přechod mezi bankami. Nyní bude stačit, abyste v nové bance, která ke Kodexu přistoupila, podepsali formulář o změně banky, doložili několik základních dokumentů a pokud nepatříte mezi problematické klienty, do patnácti dnů byste měli mít nový účet, na který mu banka automaticky převede všechny trvalé příkazy a inkasa, které měl nastaveny na původním účtu.

Připravili jsme vám průvodce touto novinkou v podobě otázek a odpovědí.

Přehled přistupujících bank ke Kodexu ČBA

BANKA / TERMÍN PŘISTOUPENÍ

 • Banco Popolare ČR 1.11.2009
 • Citibank Europe 1.11.2009
 • Česká spořitelna 1.11.2009
 • Českomoravská záruční a rozvojová banka 1.11.2009
 • Československá obchodní banka 1.11.2009
 • HSBC Bank plc-pobočka Praha 1.11.2009
 • J & T Banka 1.11.2009
 • Komerční banka 1.11.2009
 • PPF banka 1.11.2009
 • UniCredit Bank Czech Republic 1.11.2009
 • Volksbank CZ 1.11.2009
 • Waldviertler Sparkasse von 1842 1.11.2009

Zdroj: ČBA

Kterých klientů a bankovních produktů se týká Kodex ČBA?
Vztahuje se pouze na fyzické osoby a běžné účty.

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Kolik tuzemských bank zatím ke Kodexu přistoupilo?
Do začátku listopadu 2009 ke Kodexu České bankovní asociace přistoupilo dosud 12 bankovních domů působících v České republice (viz box). Jejich seznam lze rovněž získat na stránkách ČBA.

Mezi těmito bankami jsou kupříkladu všechny velké banky, jako je Česká spořitelna, Komerční banka a ČSOB. Ve výčtu z velkých tuzemských bank chybí Raiffeisenbank. Ta se ke Kodexu připojí na přelomu roku, tvrdí její mluvčí Tomáš Kofroň.

Jak mi nová banka pomůže co nejjednodušeji s převodem účtu?

 • Vyberte si novou banku, u které si chcete otevřít účet, a vyplňte žádost o změnu banky (i s tím vám v bance pomohou).
 • Formulář žádosti získáte v bance nebo přímo zde: FORMULÁŘ PRO ZMĚNU BANKY.
 • Vyplněnou žádost o změnu banky odevzdejte na pobočce nové banky.
 • Pro identifikaci si připravte platný průkaz totožnosti a případně další doklad totožnosti (pas, řidičský či zbrojní průkaz).
 • Vyplňte vzory dopisů, kterými o změně své banky informujete dodavatele služeb či zboží (tedy inkasující společnosti) a další strany, které vám běžně posílají peníze na účet.
 • Vzory těchto dopisů a rady jak postupovat vám poskytne nová banka. Vzory dopisů naleznete zde: VZORY DOPISŮ KE ZMĚNĚ BANKY
 • Prostudujte si harmonogram změny banky, který vám banka spolu s dalšími informacemi o změně poskytne.
 • Chcete-li mít i u nového účtu původní disponenty, přijďte s nimi do nové banky vytvořit podpisový vzor.
 • Nezapomeňte vrátit debetní platební kartu ke starému účtu. Pokud tak neučiníte, nepůjde účet zrušit.

Lze takto převést pravidelné transakce do jakékoliv banky v Česku?
Pokud nová banka neumí provádět některé typy operací, třeba SIPO, nebude možné takový příkaz převést. Trvalé příkazy k úhradě a souhlasy s inkasem z původní banky do nové banky za stejných pravidel a podmínek jako v původní bance rovněž nepřevedete, pokud nová banka není z technických důvodů schopna takové trvalé příkazy k úhradě a souhlasy s inkasem nastavit, uvádí se v Kodexu.

Může nová banka kromě převedení příkazů i starý účet zrušit?
Ano, ve většině případů můžete zrušení původního účtu nechat na nové bance. Ve zrušení účtu vám ale nesmí bránit dohoda klienta a původní banky (např. smlouva, která zavazuje klienta zachovat běžný účet), soudní nebo jiné rozhodnutí nebo pokud by zrušení běžného účtu bylo v rozporu se zákonem, říká Kodex. Pokud by nastal některý z uvedených případů, musíte kvůli zrušení původního účtu kontaktovat původní banku osobně.

Které bankovní příkazy nelze prostřednictvím nové banky převést?
Přes novou banku podle Kodexu nepřevedete jednorázové platby a trvalé příkazy k úhradě a inkasa, které vaše původní banka neprovedla před jejich zrušením, například kvůli tomu, že jste měli na původním účtu málo peněz.

Jak musíte podat žádost o změnu banky?
Tuto žádost musíte podat v nové bance osobně.

Znamená přechod z jedné do druhé banky i převedení čísla účtu? Tedy, že v nové bance budu mít účet pod stejným číslem jako v té původní?
Ne. Podle Kodexu mobility klientů změna banky neznamená převedení stejného čísla účtu z původní banky do nové. Původní číslo účtu v původní bance ztratíte, současně získáte v nové bance nový účet s novým číslem.

S jakými poplatky mám kvůli změně banky počítat?
Jestliže původní účet zrušíte po více než 12 měsících trvání, nesmí si podle nového zákona o platebním styku (platí od 1. 11. 2009) banka za zrušení nic účtovat. Zrušíte-li účet dříve, existuje v ČR několik výjimek, jako třeba Poštovní spořitelna, které si poplatky účtují.

Bez poplatků byste měli mít i přístup k veškerým informacím ohledně změny banky, respektive o postupech při změně banky. Bezplatný by mělo pro vás být i poskytnutí informací o existujících trvalých příkazech a inkasech (tedy pokud lze tyto údaje zjistit automatizovaným postupem v původní bance), které původní banka zpřístupní nové bance.

Pokud vám bude chtít nová či původní banka účtovat poplatky za služby spojené se změnou banky, musí být tyto poplatky podle Kodexu přiměřené a odpovídající nákladům dané banky. Banky by vás o těchto poplatcích měly informovat. Pokud by při změně banky některá z bank udělala chybu, nemohou vám za převod účtovat poplatky vůbec.

Jak dlouho by měla nejdéle trvat změna banky?
Celý proces by měl podle informací z ČBA trvat maximálně 15 bankovních pracovních dní od data podání žádosti v nové bance. Banky by podle Kodexu navíc neměly bez závažných důvodů proces změny prodlužovat.

Mohu si stanovit datum, k němuž bude ukončeno provádění trvalých příkazů a inkas?
Ano. Můžete si s novou i původní bankou sjednat konkrétní datum, ke kterému chcete ukončit v původní bance trvalé příkazy a inkasa a od kdy chcete nastavit tyto transakce na novém účtu.

Původní banka by měla zrušit všechny trvalé příkazy a souhlasy s inkasem do pěti pracovních bankovních dnů od obdržení žádosti, pokud si s bankou nesjednáte jiný termín. Nová banka by měla zřídit všechny trvalé příkazy a inkasa do tří pracovních bankovních dnů od obdržení všech relevantních informací od původní banky.

Platí nová pravidla i pro případ, že chci převést trvalé příkazy a inkasa na už existující účet?
Ano. O převedení trvalých plateb můžete požádat vaši banku i v případě, že máte více účtů a chcete všechny trvalé platby a souhlasy s inkasem sjednotit na jednom z nich.

Jaké všechny informace mi v souvislosti se změnou musí nová banka poskytnout?
Nová i původní banka vám musí podle Kodexu poskytnout o převodu úplné a srozumitelné informace. Informace od obou bank musí obsahovat údaje o rozdělení činností původní a nové banky a klienta, časový rozvrh změny banky a informaci, zda bude vůči vám banka uplatňovat poplatky.

Informace musíte mít k dispozici na trvalém nosiči dat.

Znamenají nová pravidla, že při změně banky už nebudu muset s původní bankou vůbec komunikovat?
Ano, pokud vaše nová banka již ke Kodexu přistoupila a neexistují z vaší strany žádné další překážky Například takové, že by vám ve zrušení účtu bránila původní smlouva s původní bankou, soudní nebo jiné rozhodnutí nebo by zrušení účtu bylo v rozporu se zákonem. Pokud žádný z uvedených důvodů nebrání zrušení původního účtu a nechcete v budoucnu s původní bankou komunikovat, vyplňte v žádosti o změnu banky jako kontaktní místo pro změnu banky novou banku a ta za vás již vyřeší vše potřebné.

Anketa

Kolikrát jste již někdy v životě měnili banku?

Jaké povinnosti má při převodu účtu původní banka?
Povinnosti původní banky se týkají spíše spolupráce s novou bankou než přímo vás jako klienta. Původní banka musí nové bance poskytnout například seznam všech trvalých příkazů k úhradě a souhlasů s inkasem. Pokud ale žádost o změnu banky podáte jako klient přímo u původní banky, tento přehled banka poskytne pouze vám. Dle vaší žádosti o zrušení původního účtu pak původní banka postupně zruší provádění všech příkazů a následně i účet samotný. Současně je povinna převést klientovi na nový účet kladný zůstatek ze zrušeného účtu. O případných nestandardních situacích vás musí informovat.

Jaké všechny formuláře a doklady budu ke změně banky potřebovat?
O všech potřebných tiskopisech by vás měla informovat nová banka. Využít můžete vzory dopisů – Oznámení o změně účtu pro zasílání plateb a Oznámení o změně účtu pro inkasující společnost od ČBA. Žádost o změnu banky naleznete rovněž zde: FORMULÁŘ ŽÁDOSTI O ZMĚNU BANKY. Pro ověření vaší identity si připravte platný průkaz totožnosti a případně ještě další jeden takový doklad.

 

Kde a jak si mohu stěžovat na dodržování Kodexu bankou?
O tom, kde si v rámci banky můžete stěžovat, by vás měla informovat každá z bank, která se zavázala dodržovat Kodex. Jestliže budete mít výhrady ke způsobu vyřízení svého podnětu či stížnosti, můžete toto oznámit v kanceláři ČBA, která dohlíží na uplatňování Kodexu a sídlí na této adrese: Česká bankovní asociace, Vodičkova 30, 110 00 Praha 1.

Jaké máte zkušenosti se změnou bankovního účtu, potažmo domovské banky? Podělte se o své zkušenosti s ostatními čtenáři.

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+9
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů

A tohle už jste četli?

PŘEHLEDNĚ: Příliš velké inkaso můžete reklamovat jen do osmi týdnů

4. 11. 2009 | Věra Tůmová

PŘEHLEDNĚ: Příliš velké inkaso můžete reklamovat jen do osmi týdnů

Pokud si budete chtít od 1. listopadu zřídit příkaz inkasu, budete muset nově nastavit horní limit pro takto odcházející platby. Pokud už příkaz k inkasu máte, banky vám budou stanovení... celý článek

PŘEHLEDNĚ: Máte účet v bance? Tady jsou změny, které byste měli znát.

3. 11. 2009 | Věra Tůmová | 5 komentářů

PŘEHLEDNĚ: Máte účet v bance? Tady jsou změny, které byste měli znát.

Od listopadu lze zrušit bankovní účet zdarma, trvá-li déle než jeden rok. To v Česku většina bank už umožňuje. Nově ale musí každý měsíc klienta zdarma informovat i o pohybech na účtu.... celý článek

PŘEHLEDNĚ: Peníze dostanete na účet rychleji a další lhůty, které byste měli znát

2. 11. 2009 | Věra Tůmová | 2 komentáře

PŘEHLEDNĚ: Peníze dostanete na účet rychleji a další lhůty, které byste měli znát

Peníze z banky do banky budou od listopadu putovat minimálně o den kratší dobu než dosud. Naopak pozor si budete muset dát při placení daní, odvodů a úvěrů. Říká to nový zákon o platebním... celý článek

PŘEHLEDNĚ: Změny, které byste jako držitelé platebních karet měli znát

29. 10. 2009 | Věra Tůmová | 2 komentáře

PŘEHLEDNĚ: Změny, které byste jako držitelé platebních karet měli znát

Zablokujete-li kartu kvůli ztrátě, nebudete za to od listopadu nic platit. To je jedna ze změn, které se dotknou majitelů i vydavatelů platebních karet díky novému Zákonu o platebním... celý článek

Jak banky řeší stížnosti a reklamace klientů

23. 4. 2009 | Věra Tůmová | 13 komentářů

Jak banky řeší stížnosti a reklamace klientů

V některých tuzemských bankách si klienti stěžují rok od roku více. Není to však podle bankéřů kvůli krizi či špatným službám. Spíše jde o různé podněty, díky kterým se banky mohou... celý článek

Partners Financial Services