Poslušně hlásím... Poslušné hlášení nezaměstnaných na poštách na podzim končí

Petra Dlouhá | rubrika: Co se děje | 4. 2. 2013 | 2 komentáře
Ludmila Müllerová je ministryní práce a sociálních věcí dva a půl měsíce. Za tu dobu projevila víc empatie a ochoty ke konstruktivní diskuzi než její předchůdce za dva roky. Několik pomníků Jaromíra Drábka už padlo, jiné prošly přestavbou. Nejnověji Müllerová „humanizuje“ projekt Docházka nezaměstnaných, DONEZ. A až na podzim vyprší smlouva s Českou poštou, s pokračováním projektu se nepočítá.
Poslušně hlásím... Poslušné hlášení nezaměstnaných na poštách na podzim končí

Převzít vedení nepopulárního resortu, který se navíc právě zmítal v korupční aféře Drábkova prvního náměstka Vladimíra Šišky, nebyl jednoduchý úkol. Ludmila Müllerová se s ním vypořádala dobře: aniž v reálu výrazně změnila kurz, dokázala lidem ukázat vlídnější tvář. Několik proklínaných Drábkových pomníků nechala padnout – i když nesmíme zapomenout, že v případě veřejné služby jí to nařídil Ústavní soud:

Také kritika projektu Docházka nezaměstnaných (akronymem jak ze socialistických časů taky DONEZ) byla zdrcující. I DONEZ ostře sepsul ombudsman a i tady se mluvilo o šikaně nezaměstnaných. Argumenty byly vůbec nápadně podobné jako u veřejné služby – není tedy vyloučeno, že podobný verdikt by i v tomto případě nakonec vydal Ústavní soud. Dny DONEZu jsou ale podle zpráv z ministerstva beztak sečteny, nejprve se zmírní – vydechnou si tedy ti, kteří se musí na poštách hlásit i dvakrát týdně – a v září po dvou letech projekt skončí. „Uchazeči o zaměstnání se budou muset méně často hlásit ke kontrole a zároveň jim kontaktní místa budou aktivněji nabízet práci. Systém docházky nezaměstnaných DONEZ jsme se rozhodli utlumit,“ ohlásilo minulý týden ministerstvo práce a sociálních věcí.

sKarta

Ožehavý Šiškův odkaz

Dalším projektem Jaromíra Drábka, a především jeho náměstka Vladimíra Šišky, který se zřejmě postupně dočká několika revizí a polidštění by měl být projekt sKarty. Na podrobnosti si ale počkejme, dosavadní zkušenost radí raději nic nepředjímat a počkat si na dvojí až trojí potvrzení.

DONEZ: jak a proč

K čemu vlastně měla být docházka nezaměstnaných dobrá?

Nechejme stranou spekulaci, že bylo potřeba státnímu podniku Česká pošta alespoň částečně kompenzovat výpadek tržeb čtvrt miliardy ročně – za složenky, kterými stát posílal v dobách před sKartou až čtyřicet procent nepojistných sociálních dávek. S tím, že kompenzaci by platil někdo jiný než stát, totiž Evropská unie ze svého fondu pro podporu zaměstnanosti. Budeme protentokrát věřit exministru Drábkovi. DONEZ měl být jednou ze zbraní v boji proti nelegálnímu zaměstnávání, spolu například s náborem několika set lidí na Státní úřad inspekce práce.

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Idea byla prostá: vytipujeme si ty nezaměstnané, kteří by potenciálně mohli pracovat na černo a černou práci jim (i jejich „zaměstnavatelům“) zkomplikujeme. Narušíme jim černopracovní rytmus, donutíme je pravidelně se hlásit na Czech POINTu na České poště. Kdo se hlásit nebude a nedonese včas omluvenku, přijde o podporu.

Výpočet podpory v nezaměstnanosti 2014

výdělků
let

Další kalkulačky

Tvrdý diktát

Projekt DONEZ běžel od listopadu 2011. Úřady práce od té doby mohly určovat, kteří z uchazečů o zaměstnání jsou potenciálními černými pracovníky a budou se dvakrát až třikrát týdně v přesně stanovený den a hodinu hlásit na konkrétní pobočce Czech Pointu na České poště. Podezřelými z nelegální práce se stávali například lidé, kteří se na úřadu práce evidují opakovaně nebo častěji střídají krátkodobá zaměstnání.

Jediným smyslem DONEZu ve vztahu k zaměstnanosti je kontrola. Se získáváním či zprostředkováním práce systém nijak nesouvisí. Při každé návštěvě na poště dostane nezaměstnaný potvrzení a termín další návštěvy. „Součástí potvrzení jsou i volná místa, v případě, že jsou k dispozici. Tato místa mají pouze informativní charakter a uchazeč o zaměstnání je nemusí projednat,“ píše ministerstvo na webu projektu DONEZ.   

Podle ombudsmana Pavla Varvařovského dělá Úřad práce vyčleňováním podezřelých víc, než jim dovoluje jeho zákonná pravomoc. „Kontrolu nelegálního zaměstnávání vykonávají orgány inspekce práce. Zařazování uchazečů o zaměstnání do systému DONEZ je tak ze strany Úřadu práce překračováním zákonných mezí,“ míní veřejný ochránce práv. Praxe, kdy se vybraní uchazeči musí několikrát týdně hlásit na poště, je podle něj v rozporu se zákonem o zaměstnanosti i Listinou základních práv a svobod.

Byl to právě ombudsman, komu se už pár měsíců po spuštění projektu začaly na stole kupit stížnosti. „Zatímco schůzky na úřadech práce se smlouvají jednou za měsíc, na Czech Point musí lidé jezdit dvakrát až třikrát týdně. Ne vždy je příslušná pobočka, na níž se musí hlásit, v pěší vzdálenosti, takže jsou nuceni vynakládat další finanční prostředky za dopravu, což v jejich už tak obtížné sociální situaci představuje další zátěž. Ochránce se setkal s případem, kdy nezaměstnaný takto měsíčně projezdil téměř 2000 Kč,“ uvádí ombudsmanova mluvčí Iva Hrazdílková. Řadu nezaměstnaných také štvalo, že kvůli věčnému pendlování mezi domovem a poštou se jim nová práce hledá hůř. Vadil jim i fakt, že termíny, ve kterých se na poště musí hlásit, se určují jednostranně a direktivně. „Termín vygeneruje systém, aniž by měli uchazeči o zaměstnání jakoukoli možnost ovlivnit a přizpůsobit ho dalším okolnostem a aspektům života. Typicky se to týká lidí z obcí s horším dopravním spojením nebo rodičům, kterým systém neumožňuje posunout schůzku tak, aby například nekolidovala s vyzvedáváním dětí ze školy a podobně,“ říká ombudsmanova mluvčí.

Perlička

Jak ušetřit 70 milionů za deset dní

tiskové zprávě z 22. března ministr Drábek tvrdí: „Pokud provedeme bilanci ke dnešnímu dni, činí úspory přes 140 milionů korun, a to již po odečtení nákladů, které jsme doposud za zprostředkování na Czech POINTech zaplatili.“ Na webu ministerstva lze ale najít dokument z dubna téhož roku, kde ředitel Drábkova kabinetu říká: „Ke dni 31. 3. 2012 činí úspory více než 210 milionů korun, a to již po odečtení nákladů (...).“ 

Za jediný týden se tedy podařilo ušetřit padesát procent toho, na co do té doby bylo potřeba pět měsíců. Na dnes deklarovanou úsporu 590 milionů by stačilo při takovém tempu provozovat DONEZ osm a půl týdne.

Super výkon, jen tak dál!

+13
+
-

Průběžné výsledky

Pět měsíců po spuštění projektu DONEZ se Drábkovo ministerstvo pochlubilo prvními výsledky. „Za prvních pět měsíců provozu projektem prošlo zhruba 47 tisíc lidí. S bezmála desetinou z nich (4000) bylo zahájeno správní řízení ve věci vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání,“ hlásilo ministerstvo loni v březnu. Úspory prý už tehdy dosahovaly 140 milionů korun – a to dokonce po odečtení nákladů.

Jaká je aktuální bilance projektu jsme se zeptali nového vedení ministerstva. Dozvěděli jsme se, že systém DONEZ je jednou z klíčových aktivit projektu zaměřeného na efektivní kontrolu nelegální práce a zvýšení efektivity zprostředkování zaměstnání, a úspěchy prý má.  „Systémem DONEZ od jeho začátku prošlo více než 90 tisíc uchazečů o zaměstnání. S více než sedmi tisící uchazeči o zaměstnání zařazenými v systému DONEZ bylo zahájeno správní řízení, protože neplnili své povinnosti. Vhodné zaměstnání díky této službě pak našlo více než 1500 uchazečů o zaměstnání,“ sdělila nám mluvčí ministryně Müllerové Štěpánka Filipová. Na to, že jim na Czech POINTech nenabídli víc než stejnou nabídku pracovních pozic, jakou dostali na pracovním úřadě, je to velmi pěkný výsledek.

Anketa

Bude Ludmila Müllerová na ministerstvu práce úspěšnější než její předchůdce?

Projekt je financovaný z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost. V roce 2011 uzavřel Úřad práce smlouvu na dodávku služeb s Českou poštou. Zněla na dva roky a něco přes 230 milionů korun. „Dosud se vyčerpalo cca 100 milionů. Zbývající finanční prostředky se využijí na kontroly nelegální práce, které provádí Státní úřad inspekce práce,“pokračuje mluvčí ministerstva. Díky systému DONEZ se podle ní celkově uspořilo zhruba 590 milionů korun, a to například vyřazením některých uchazečů o zaměstnání z evidence úřadu práce. Ministr Drábek ovšem předpokládal roční úspory v řádu miliard.

Že se zřejmě od DONEZu čekalo víc, potvrzuje nepřímo i ministerstvo. Ptali jsme se po hlavním důvodu, který ministryni Müllerovou přesvědčil, že by měl projekt skončit. „MPSV systém DONEZ pečlivě analyzovalo. A došlo k závěru, že je vhodné ho – i přes částečnou úspěšnost – kvůli některým problémům utlumit. Nikoliv však předčasně, ale tak, jak se předpokládalo už dřív. DONEZ tedy skončí v původně plánovaném termínu letos v září. MPSV tím vychází vstříc i námitkám veřejného ochránce práv,“ odpověděla nám její mluvčí. Je ovšem potřeba připomenout, že možnost, aby úřady práce začaly povolávat nezaměstnané na „kontaktní místo státní správy“, v zákoně nadále zůstává. Je tedy možné, že DONEZ nebo nějaká jeho obdoba zase někdy ožije. Třeba když se objeví evropský fond, který na to dá.

Jediný, kdo si vedle ministerstva projekt DONEZ pochvaloval, byla Česká pošta. Když jí začátkem loňského roku vzrostly tržby, uvedla její mluvčí Marta Selicharová, že svůj podíl na tom mají i nové služby – jako například DONEZ. Snažili jsme se zjistit, jak Česká pošta projekt DONEZ i jeho ukončení hodnotí dnes – a hlavně, kolik na něm celkově vydělá. Smlouva sice zní na 230 milionů, ale ministerstvo mluví o zbylých penězích – hodlá se jich státní podnik vzdát dobrovolně?  Odpovědi z tiskového oddělení nám však do uzávěrky nedorazily. Pokud nakonec dojdou, určitě se s vámi o ně podělíme.

Jaké zkušenosti máte s projektem DONEZ vy? O své postřehy a zážitky „z terénu“ se s námi můžete podělit v diskuzi.

Propojeno

Švarcsystém a další černá práce

Je to právě rok. Švarcsystém přestal být tolerovaný a výše maximálních pokut se jeví drakonická. Ministr Drábek přijímá na inspektoráty práce stovky nových zaměstnanců. Švarcsystémákům i jejich „zaměstnavatelům“ cvakají půlky skoro slyšitelně. 
Když se na ministerstvu práce po necelém roce – a po nástupu nové ministryně – ptáme, kolik drakonických pokut za švarcsystém padlo a kolik bylo přistižených, zdá se, že ve skutečnosti švarcsystému nikdy nikdo po krku nešel. Kontroly jsou prý zaměřeny na nelegální práci obecně, nikoli přímo na švarcsystém, a pokud se na nějaký přijde, je to spíš okrajová záležitost. Podle čísel to skutečně vypadá, že pod novou ministryní nejde o změnu kurzu, ale že to spíš s bojem proti švarcsystému nikdy tak horké nebylo.

Podpojištění řeší kalkulačka

Podpojištění řeší kalkulačka

Většina Čechů má podpojištěné domy a neví o tom. Nová kalkulačka pomáhá správně a rychle nastavit výši pojistné částky.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+20
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 2 komentářů

A tohle už jste četli?

Povinné, či nepovinné? Jak je to ve skutečnosti s sKartami

29. 11. 2012 | Ondřej Tůma | 9 komentářů

Povinné, či nepovinné? Jak je to ve skutečnosti s sKartami

Sociální karta je v současné době povinná, a kdo si ji na úřadě nevyzvedne, riskuje, že mu nebude dávka vyplacena. Může se na tom něco v nejbližší době změnit? A jak to bude s možností... celý článek

Náhlá smrt povinné sKarty? Co si o tom myslíte?

22. 11. 2012 | Petra Dlouhá, Gabriel Pleska | 26 komentářů

Náhlá smrt povinné sKarty? Co si o tom myslíte?

Taky nevíte, jestli bude sKarta povinná, nebo ne? A jestli vůbec bude? Dlužno říct, že aktéři zatím posledního dějství téhle operetky vám to neusnadnili. Co myslí premiér slovem povinná... celý článek

Kontroly práce: Hon na švarcsystém se nekoná?

15. 11. 2012 | Ondřej Tůma | 13 komentářů

Kontroly práce: Hon na švarcsystém se nekoná?

Začátkem roku ministerstvo práce ohlásilo drakonické pokuty za švarcsystém, a to pro „zaměstnané“ i „zaměstnavatele“, zvýšilo o stovky počty kontrolorů a média odtroubila začátek honu... celý článek

Doznání: Dělal jsem za buchty a pivo. Napaříte mi osmdesát tisíc?

3. 8. 2012 | Michal Kašpárek | 15 komentářů

Doznání: Dělal jsem za buchty a pivo. Napaříte mi osmdesát tisíc?

Když za titěrnou vzájemnou laskavost hrozí podnikatelům osmdesátitisícové pokuty a cizincům vypoklonkování ze země, nezbývá, než se přiznat a doufat v milost.

„Zvrhlost,“ kritizuje Drábkovu reformu ombudsman

15. 4. 2012 | Tomáš Fránek | 8 komentářů

„Zvrhlost,“ kritizuje Drábkovu reformu ombudsman

Reformy prosazené ministerstvem práce a sociálních věcí, vedeným Jaromírem Drábkem z TOP 09, jsou terčem další ostré kritiky. Na mušku si je vzal ombudsman Pavel Varvařovský.

Partners Financial Services