Jsem profesionální státní úředník, říká Prouza

Jiří Šedivý | 7. 9. 2005
Jsem profesionální státní úředník, říká Prouza
V první části vašeho rozhovoru s náměstkem ministra financí Tomášem Prouzou si můžete přečíst odpovědi na otázky, které se týkají finančních poradců, regulace cen, serveru Peníze.CZ a také vašich specifických problémů. Část odpovědí je o práci a budoucnosti na ministerstvu.

Náměstka ministra financí Tomáše Prouzu jsme vám představili před týdnem ( zde ). Nebudeme proto zdržovat a nabízíme vám první porci jeho odpovědí.

Jirka
Dobrý den, pane Prouzo!
Moc toho o Vás nevím, ale nemohu se ubránit otázce, která mne již jednou napadla v souvislosti s Martinem Jahnem. Co hledá ekonomicky vzdělaný člověk mezi evidentně počtů a trhu neznalými socialisty? Že by infiltrace třídního nepřítele? Pokud ano, držím Vám palce. Pokud musíte odpovědět ne, nenápadně zamrkejte. :-)

Tomáš Prouza: Díky za milou pochvalu. Situace ale není až tak strašná – na řadě úřadů se vybírají lidé podle odbornosti, nikoliv podle politické afilace. To třeba na Ministerstvu financí platí nejen pro náměstky, kteří nejsou politicky jmenovaní, ale i pro další pracovníky. Nikdo mi nemluvil do toho, jaký tým si buduji a podařilo se mi do něj získat několik velmi schopných lidí z finančních kruhů, lidí, kteří znají praktické problémy a umí komunikovat s těmi, kterých se například nová legislativa týká. Právě tento nedostatek komunikace s okolím jsem po nástupu na MF cítil jako největší nedostatek státní správy a postupně se jej snažíme odbourávat. Někdy ale narazíme na to, že na věcnou komunikaci není připravena druhá strana, která historicky spoléhala pouze na lobbying při přijímání zákonů a věcná argumentace v odborné diskuzi jim činí problémy.


Lukáš Noveský
Jak nám pane Prouzo vysvětlíte jako bývalý spoluvlastník serveru penize.cz jeho oddělení od společnosti Private Investors "na poslední chvíli" před jejím krachem? Nebylo to náhodou zneužití informací v obchodním styku a nevyvedl jste tak náhodou z krachující společnosti majetek, který mohl být použit na úhradu škod, které Private Investors tehdy způsobili?

TP: Rozhodně nešlo o operaci "na poslední chvíli", PI nebyli majiteli již velmi dlouho před krachem, z pochopitelných důvodů ale prodej svého podílu nekomunikovali.

karel
Dobrý den. Všichni vlastníci tržně pronajímaných bytů mohou poděkovat za co nejdelší utažení regulace nájmů vybraným (bez kritéria) občanům. Dokud se to tak bude dařit dále, budou naše tržní nájmy na docela slušné úrovni.

TP: Ano, máte pravdu, že situace okolo nájemného si již dlouho žádá řešení, rozhodnout ale musí parlament. A ten i přes řadu pokusů různých vlád nebyl schopen najít kompromisní řešení. Nyní se o tématu nájemného bude jednat znovu a tato problematika se bude jistě velmi intenzivně debatovat.

Slavek
Dobrý den, zajímalo by mě, jaké jsou vaše priority na ministerstvu. Tedy mimo operativy. Jaké máte cíle a plány?

TP: Pokud jde o oblast finančních trhů, tak mým plánem je pracovat na narovnání podmínek pro podnikání v jednotlivých sektorech tak, aby se posílila konkurence a aby se snížila regulatorní zátěž některých oblastí. Druhou prioritou je nastavení funkčního systému dozoru a regulace finančního trhu, k čemuž jsme udělali velký krok návrhem na integraci dozorů do České národní banky a na přesunutí veškeré primární legislativy na Ministerstvo financí. Tématem nejbližších měsíců bude finanční poradenství a rádi bychom v průběhu podzimu přišli s návrhem k diskuzi nad principy, které by měly posunout finanční poradenství a distribuci finančních produktů o krok dále.
V oblasti mezinárodních vztahů a zejména vůči Evropské unii je mou ambicí, aby byla Česká republika více slyšet. V oblasti finančních trhů se to již docela dobře daří a zapojili jsme se do několika zajímavých projektů (například do práce na budoucí podobě dozorů nad finančním trhem), v dalších oblastech je zde ještě hodně otevřeného prostoru. Jednou jsme součástí EU a měli bychom naše práva intenzivně využívat místo toho, abychom schovávali hlavu do písku a čekali, až za nás v Bruselu rozhodnou. Měníme také naši spolupráci se Světovou bankou tak, abychom lépe využívali znalostí a schopností jejích expertů.

I otázky lze položit v balíčku

David Valenta
Pane Prouzo, dovolím si položit více otázek. Doufám, že to nebudete považovat za výslech.
1. Jak sebe hodnotí po stránce politicko-ekonomické? Jste sociální demokrat, či liberál? Nebo od každého kousek?

TP: Nemám rád nálepky, protože nikdy nefungují. Podívejte se třeba na návrhy důchodové reformy, kdy nejpravicovější návrh předložila ČSSD… Pokud se ale budeme bavit o věcech jako je přerozdělování, státní regulace a podobně, tak budu směřovat k liberálnějším názorům. Ale vždy jde o konkrétní problém a o to, jak mohou teoretická řešení fungovat v té které zemi. Nepromyšlené aplikace teoretických rad jsme si už tady několikrát prožili a kdykoliv jsme zapomněli, že každá země je jiná, měli jsme problémy.

2. Kolik zaměstnanců má MF? Jste přesvědčen o tom, zda na vašem ministerstvu se neberou úplatky? Dal byste za to ruku do ohně?

TP: Zaměstnanců je necelých 1 500 a po nedávno proběhlém auditu budeme měnit nastavení procesů a stavy snižovat téměř o 20 procent tak, aby ministerstvo fungovalo mnohem efektivněji a aby se platili pouze ti, jejichž práce je skutečně potřeba.
Neznám celé ministerstvo, ale například kauza okolo peruánských dluhů ukazuje, že na MF fungují kontrolní mechanismy a že v případě problémů jsou nástroje, jak vše řešit rychle a jasně.

3. Je, podle Vás, ministr více odborník a nebo politik?

TP: Je prvním místopředsedou své strany a tak bezpochyby je politik, ale diskuze, které spolu vedeme, jsou odborné. Umí velmi dobře získávat informace a pracovat s nimi, analyzuje si fakta a rozhoduje se po zralé úvaze, takže pro mne i pro lidi v mém týmu jde o velmi příjemnou komunikaci.

4. V naší republice je jeden z problémů vysoká nezaměstnanost. Co myslíte, že je toho příčinou? Pokud byste odpověděl, že špatné daňové zákony, nesmyslný zákoník práce, obrovská byrokracie, vysoké odvody z ceny práce, tak co jste proti tomu doposud vykonal?

TP: Dotaz by měl směřovat spíše na ministerstvo práce a sociálních věcí. Mou zodpovědností jsou finanční trhy a mezinárodní vztahy Ministerstva financí a tam snad mohu nějaké výsledky demonstrovat. Nemohu ale mluvit do práce svým kolegům, když jde o jejich zodpovědnost, v tom státní administrativa funguje stejně jako každá normální firma, kdy personální ředitel nemluví do práce řediteli marketingovému. Je na vládě jako na vedení firmy, aby stanovovala priority a úkoly.

5. Co si myslíte o míře zadlužení ČR?

TP: Ve srovnání s řadou okolních zemí je stále nízká a na základě konvergenčního programu se bude dále snižovat. Bylo myslím velmi dobré do rozpočtu jednorázově zahrnout všechny transformační dluhy a nechovat se jako některé jiné země, které své dluhy velmi netransparentně schovávaly mimo státní rozpočet.
Pokud se podíváte mimo státní dluh na celé veřejné finance, tak uvidíte poměrně rychle rostoucí zadlužení měst a obcí, což by časem mohlo způsobit docela velké problémy.

6. Víte, že většina podnikatelů v naší republice, pokud ještě přestáli vládní experimenty, si myslí, že už byste měli odejít. Ne proto, že jste vláda sociálních demokratů a lidovců, ale pro to, že už, v tomto složení, nemáte co rozumného nabídnout. Vaše vláda je složena z lidí, kteří jsou sice skoro z jedné strany, ale názorově a ideologicky naprosto rozdílní.

TP: Jsem profesionální státní úředník, ne "vláda". A myslím si, že by bylo dobré tento rozdíl stále připomínat. Státní administrativa je tady od toho, aby stejně jako pracovníci každé firmy plnili zadání vedení firmy.
Ale trochu obecněji – myslíte si, že by členové jedné strany měli mít povinně stejné názory a nevést debatu o tom, který směr je správnější? Nejsem členem žádné strany, ale pokud by platila Vaše teze o povinně jednotném názoru, tak by mi to nepřišlo zrovna správné…

7. Také strašíte s modrou šancí, jak káže Váš šéf a jaký máte na tento program názor? V čem vidíte jeho přednosti a jeho nedostatky a proč?

TP: Omlouvám se, ale znovu opakuji, že jsem profesionální státní úředník a nepřísluší mi komentovat politické záležitosti. Svou analýzu volebních programů si udělám před volbami a poté se rozhodnu.

8. Co budete dělat, až skončí Vaše působení na ministerstvu? Vrátíte se k finančnímu poradenství přes internet? Jak hodnotíte současnou úroveň tohoto webu?

TP: V tuto chvíli neplánuji, co jednou bude. Určitě se budu chtít věnovat něčemu zajímavému, něčemu, kde se budu moci naučit něco nového. Alternativní kanály distribuce mají velkou budoucnost, neboť lidé se postupně učí využívat nové finanční produkty a tak, jak si na ně budou zvykat, poroste i jejich ochota kupovat si je přímo přes internet nebo telefon. Obrovskou výhodou internetu je i interaktivní možnost srovnávání a možnost získat nabídky v reálném čase. Velmi inspirativní je například on-line prodej a refinancování hypoték v Británii a dalších zemích.

9. Vaše současné tažení proti bankám a pojišťovnám je sice nestandardní, ale v jistém smyslu potřebné. Ani ne tak svým důsledkem, ale osvětou. Mnozí lidé si uvědomí, že s nimi tyto instituce nehrají fér. Děkuji za odpovědí David Valenta

TP: Při přípravě diskuze s bankami a dalšími finančními institucemi jsme se hodně dívali do zahraničí. Řada vlád podobné diskuze vede a to je myslím dobře. Kdybychom se tématu ochrany spotřebitele věnovali už před několika lety, nebyly by problémy tak velké jako dnes. Je také myslím dobře, že diskutujeme o roli státu například ve vzdělávání v oblasti finančního plánování, což osobně považuji za zanedbanou oblast.

Finanční poradenství není stoprocentní

R2D2
Dobrý den, prodejci AWD při nabídce akcií rakouské realitní společnosti hovoří o jistotách, minulé zhodnocení vydávají za záruku budoucího, neupozorňují na rizika spojená s akciovou investicí. Obecně "radí" tak, že klient má podstatnou část prostředků uloženu v jednom druhu investice - jdou tedy zcela proti zásadě diverzifikace.
Zakročilo již ministerstvo proti tomuto postupu u této společnosti? Pokud ne, kdy tak učiní, jakou bude mít zákrok formu?

TP: Děkuji za upozornění, informaci předáme Komisi pro cenné papíry, která investiční zprostředkovatele dozoruje. Doporučuji Vám, abyste – pokud se domníváte, že jsou klienti informováni zavádějícím způsobem – podal stížnost na KCP a informoval také Asociaci finančních poradců a zprostředkovatelů, která deklaruje zájem na zlepšování finančního poradenství a kde je AWD členem.

Marek K.
Myslíte si, že má OVB právo zříci se odpovědnosti za kauzu Helvag?

TP: Je potřeba rozlišit dvě věci: právně v tuto chvíli OVB odpovědnost nemá. Považuji ale za nemožné, aby se zřekla morální odpovědnosti, neboť produkt nabízeli na základě výběru centrály poradci OVB, vyškolení OVB, s logem OVB na vizitkách a podobně. Odvolávat se na to, že to jsou poradci na živnostenský list, nepovažuji za příliš vhodné…

David Šantrůček
Rád bych požádal o radu, jak má spotřebitel postupovat, pokud mu finanční instituce nechce sdělit výši poplatků. Na koho se obrátit, jaké jsou lhůty pro odpověď/prošetření atd.
Je to trestné, když pojišťovna zamlčuje výši poplatků? Nechystáte novelu, která by alespoň pro investiční pojištění nařizovala uvádět sazebník poplatků na www stránkách?
(Jedná se mi o konkrétní případ investičního pojištění Dynamik Plus. Pojišťovna na svých stránkách uvádí pouze poplatky spojené s mimořádným pojistným a mimořádnými odkupy. Na můj dotaz na výši počátečních poplatků a správních poplatků mi nebylo agenty, pracovníky poboček ani centrálou zodpovězeno. Na koho se mám obrátit?) Děkuji.

TP: Základem všech změn, které připravujeme, má být právě srovnatelnost podmínek u podobných produktů bez ohledu na jejich právní konstrukci. Například podílový fond a investiční životní pojištění je stále stejný produkt, měla by se proto sjednotit i jejich informační pravidla. Některé návrhy už máme připravené, další dolaďujeme tak, aby byly podmínky pro všechny účastníky trhu srovnatelné a konkurenční a aby stát konkurenci zbytečně neomezoval.
Pokud Vám ani centrála neodpověděla do 30 dní na písemný dotaz, obraťte se prosím na Úřad státního dozoru v pojišťovnictví a penzijním připojištění, Ministerstvo financí, Letenská 15, 110 18 Praha 1. Cena služby (včetně poplatků) je informací, kterou klient musí vždy získat.

Nezodpovězeno s vysvětlením

Odběratel
Dobrý den. Vzhledem k tom, že součástí Vaší práce jsou i ceny, ptám se co si myslíte o fintě ČEZu (státu) s cenami energie.
Jakýsi úřad (Úřad pro ochranu hospodářské soutěže?) nařídil ČEZu pro vytvoření konkurenčního prostředí v energetice, vyčlenit jednu virtuální elektrárnu (tuším 400MW), jejíž produkci rozprodá konkurence. ČEZ poslušně vyhověl a našel cestu prostřednictvím dražby, jak obchodníky podělit. "Překvapivě" se vydražila tato energie asi o 14% dráže, než je stávající cena.
ČEZ se zalyká štěstím a ruče prohlásil, že bude muset zdražit také, blíže k reálným cenám (což by udělal stejně, jenže teď za to "nemůže).
Přitom se ještě konaly hrátky (aby ČEZ nebyl ohrožen, že se prodávalo 100MW, a 2x50MW a ...... prostě divadélko).
Je to podle Vás Kocourkov, nebo prohnanost úřadů jak ohlupovat veřejnost?

TP: Omlouvám se, ale neznám problematiku natolik, abych se k ní mohl smysluplně vyjádřit, energetice se věnuje Ministerstvo průmyslu a obchodu a Energetický regulační úřad.

děda
Pane náměstku víte co mě štve? Cena rohlíků. Proč musím chodit až do tesca pro rohlík za 0,70 Kč, proč jej nemůže mít, za tutéž cenu i místní šizung v koloniálu? Udělejte s tím něco. Nařiďte mu, vykořisťovateli jednomu, ať mi také nechává rohlík ze sedmdesát háků. Považte, on je prodává za 1,30 Kč, lakomec jeden. Já ho pořád dotovat nebudu. Tuhle si koupil místo 105 dokonce jetého favorita. To z těch rohlíků.

Poznámka redakce: odpověď vynechal Tomáš Prouza úmyslně.

Rozhovory na Peníze.CZ
Které osobnosti (nejen) finančního světa jste už vyzpovídali? Podívejte se na Rozhovory Penize.CZ

Máte-li tip na zajímavou osobnost, která by neměla v našem seriálu rozhovorů chybět, nebo téma, kterého by se měl rozhovor týkat, pište nám své náměty sem.

Zítřejší pokračování vám přinese komplet odpovědí na otázky, které vás zajímaly z oblasti bank a tolik diskutované úpravy bankovních služeb.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

0
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů

A tohle už jste četli?

Ptejte se Tomáše Prouzy!

30. 8. 2005 | Jiří Šedivý

Ptejte se Tomáše Prouzy!

Bývalý ředitel Peníze.CZ a nyní náměstek ministra financí Tomáš Prouza jde po krku bankám a stavebním spořitelnám, chystá se na pojišťovny, mění zaběhnuté koleje státní regulace na... celý článek

Komu škodí české banky?

21. 7. 2005 | Jiří Šedivý

Komu škodí české banky?

Jsou české banky tím líným mastodontem, který ubíjí domácí hospodářství, bankovní sektor a neumí si vydělat "ani na chleba"? Nebo jsou několikamiliardové zisky předmětem obyčejné závisti?... celý článek

Čtenářská reforma bankovních služeb

20. 6. 2005 | Jiří Šedivý

Čtenářská reforma bankovních služeb

Před dvěma týdny jsme vás vyzvali k diskuzi o návrhu Ministerstva financí na změnu podmínek v českém bankovním sektoru. Vašich názorů a připomínek se sešlo opravdu hodně. Co tedy čtenáře... celý článek

Prezident zatloukl drobným akcionářům rakev

24. 5. 2005 | Kateřina Havlíčková

Prezident zatloukl drobným akcionářům rakev

"Nikdo o vás nestojí, ukládejte si peníze v bance a neotravujte," tak by se dal shrnout vzkaz českých politiků drobným akcionářům. K již stávajícím možnostem, jak se jich zbavit, přibyla... celý článek

Malí akcionáři vytlačeni aneb uzákoněné bezpráví

9. 5. 2005 | Kateřina Havlíčková

Malí akcionáři vytlačeni  aneb uzákoněné bezpráví

Nedávno schválený zákon, který umožňuje většinovým vlastníkům odkoupit akcie těch malých proti jejich vůli, je neuvěřitelným projevem neúcty k soukromému majetku a zároveň raritou v... celý článek

Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.