Lesk a bída sociální Evropy

Lesk a bída sociální Evropy
V souvislosti se vstupem do EU nás čeká řada změn i v oblasti sociálního zabezpečení. Víte, co všechno budete muset podstoupit, když se například zraníte na dovolené v zahraničí? Nebo pracujete-li v členském státu Unie, kdo vám vlastně bude vyplácet důchod?

Sociální systémy jednotlivých členských států EU se od sebe liší. V této oblasti nemá dojít k harmonizaci, tj. k sjednocení a unifikaci, ale pouze ke koordinaci všech národních sociálních systémů. Ve výsledku to tedy bude vypadat tak, že jednotlivé státy budou nadále uplatňovat sociální politiku podle vlastních právních předpisů, jen budou nahrazena ta pravidla, která by byla nevýhodná pro migrující pracovníky. Vstup do EU, z pohledu sociálního zabezpečení, se tedy dotkne hlavně vyplácení dávek nemocenského pojištění osobám, které budou v zahraničí nejen pracovat ale třeba i jen pobývat na dovolené, a dále dávek důchodového pojištění.

Elektronická komunikace? Nelze! 

Základními normami pro oblast sociálního zabezpečení jsou Nařízení Rady (EHS) 1408/71 a 574/72. Tyto normy nevyžadují začlenění do národního práva, jsou totiž nadřazeny jak právu vnitrostátnímu, tak i případným mezistátním smlouvám. To tedy znamená, že stávající mezinárodní smlouvy budou nadále platné, jen v některých částech dojde k omezením. Aplikací těchto nařízení pověřuje každý členský stát tu instituci, která poskytuje dávky vnitrostátně, což je v České republice Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Podle ústředního ředitele ČSSZ Jiří Hoidekra je tato instituce na vstup do Evropské unie připravena, i přestože nedostala žádného euroúředníka a naopak musela pro letošní rok snížit o 55 počet zaměstnanců.

Pro komunikaci mezi jednotlivými národními institucemi a k praktickému provádění nařízení se budou používat tzv. evropské formuláře – E-formuláře. Pokud ve vás toto vyvolá dojem, že by snad Evropská unie využívala služeb moderních technologií a ono "E" v názvu formulářů znamenalo,

Ministerstvo práce a sociálních věcí předpokládá, že v době od srpna 2003 do července 2004 dosáhne inflace hodnoty 3,8 %, takže při zohlednění 1/3 růstu reálných mezd v roce 2003 by minimální valorizace po vstupu do Evropské unie měla činit 6,3 %. Záměr ministra práce a sociálních věcí Zdeňka Škromacha je, aby se v roce 2005 zvýšily důchody o 500 až 600 Kč. Valorizace důchodů by tedy byla v příštím roce asi 7 – 8 %. 

že se jedná o elektronické formuláře, je zcela mylný. "Evropská unie není připravena na jiný než papírový styk," upřesňuje Jiří Hoidekr, "pracnost agendy bude tedy 2,5 – 3 krát větší," pokračuje. Formulářů jen pro oblast sociálního zabezpečení je více než sto a nejkratší má čtyři strany. Dalším ztížením je samozřejmě nutnost vícejazyčného vyplňování tiskopisů. 
Formuláře nicméně nebudou volně k dostání. Vyzvednout si jej každý bude moci jen v kontaktních místech EU, která se nachází v místech příslušných okresních správ sociálního zabezpečení a na územních pracovištích Pražské správy sociálního zabezpečení. Těchto míst je 98 a kromě formulářů zde získáte i veškeré informace spojené se sociálním zabezpečením a Evropskou unií.

Více starostí, více běhání

Vyplňování formulářů ovšem naštěstí nenáleží nám. Naše povinnosti jsou úplně jiné. Pokud se chystáte do zahraničí po 1. květnu, budete mít v případě onemocnění či zranění v zahraničí nárok na nemocenské dávky. Není to ale tak jednoduché. V první řadě si ještě před odjezdem musíte v kontaktním místě vyzvednout příslušný formulář, který vám v zahraničí potvrdí tamní lékař. Pokud vycestujete bez něj a onemocníte či se zraníte, nemáte na nemocenskou nárok. 
V případě zdravotních potíží v zahraničí tedy navštívíte lékaře, který formulář E 115 potvrdí a pošle České správě. Ale to není všechno, protože poté musíte navštívit příslušnou instituci v dané zemi a nechat si vyplnit další formulář. Tentokrát E 116, který bude také odeslán zpět do Čech, kde ho česká správa ověří  od zahraniční instituce. A následuje ještě jeden formulář, E 118, který je rovněž zaslán do České republiky, aby mohla být dávka vyplacena.
Po třech formulářích a několika týdnech dojde k vyplacení. Je ovšem zcela evidentní, že lhůta pro zpracování bude mnohem delší než v tuzemsku. "Nemocenská tímto způsobem ještě nebyla vyplácena, ale důchodová dávka se v ČR začne vyplácet asi 45 dní od podání žádosti. A evropská agenda trvá přes 240 dnů," říká Jiří Hoidekr, "je to z důvodu spolupráce vždy minimálně dvou, ale často i více stran," dodává. Bohužel tato procedura nejde nijak vlastní aktivitou zainteresovaného člověka urychlit. Formuláře putují mezi institucemi samy, občan je nikdy nikam osobně neposílá ani neodnáší.
Pokud tedy chcete pracovat v zahraničí, je dobré si zjistit, které instituci se odvádí pojistné a která také vyplácí dávky. Pojištěni budete v tom státě, kde vykonáváte pracovní činnost, a to bez ohledu na to, kde bydlíte. Vždy se na vás budou vztahovat právní předpisy jen jednoho státu, i kdybyste vykonávali pracovní činnost ve více zemích. Tyto právní předpisy vám zaručují stejná práva a povinnosti jako státním příslušníkům dané země.

Evropský důchod

Kromě nemocenských dávek má každý, kdo byl pojištěn alespoň jeden rok v některém ze států EU, nárok na výplatu důchodu z této země. Ve chvíli, kdy kdokoli dosáhne důchodové věku a do důchodu půjde, podá standardně žádost u příslušné okresní, resp. Pražské správy sociálního zabezpečení nebo u kterékoliv instituce tohoto typu v členské zemi, kde pracoval. Česká správa nebo adekvátní zahraniční instituce sama zařídí výplatu z jednotlivých států.
Výše důchodu je samozřejmě stanovena podle národních právních přepisů a dále závisí na době pojištění v tomto státu. Pokud je člověk pojištěn méně než jeden rok, stát mu sice důchod nevyplatí, ale tuto dobu mu započtou další státy, ve kterých pracoval. Důchod je vyplácen bez ohledu na to, kde právě bydlíte nebo pobýváte a ani nebude z těchto důvodů nějak upravován. 

Základní principy v oblasti sociálního zabezpečení

Princip rovného zacházení – migrující osoby mají stejná práva a povinnosti jako státní příslušníci dotyčného státu.
Princip aplikace právního řádu jediného státu – zabezpečuje, aby člověk nepodléhal více právním předpisům, obecně se uplatňuje legislativa země, kde zaměstnaná osoba nebo OSVČ pracuje, bez ohledu na místo bydliště.
Princip sčítání dob pojištění – uplatňuje se, pokud člověk tráví různé části času v různých státech a nesplňuje předepsanou dobu pro nárok na dávku v některém z nich.
Princip zachování nabytých práv – zajišťuje migrujícím osobám výplatu dávek nejenom ve státě bydliště, ale do kteréhokoliv členského státu.

Je systém důchodového a nemocenského pojištění v EU spravedlivý? Chystáte se pracovat v zahraničí? Co si myslíte o lhůtách potřebných k vyřízení dávek?

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

-8
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů

A tohle už jste četli?

Postavme se nefér jednání finančních institucí

11. 3. 2004 | Kristýna Havligerová

Postavme se nefér jednání finančních institucí

Česká spořitelna opět nedrží slovo a neplní, co přislíbila klientům. Po problémech se studentskými konty nyní odmítá přiznat desetitisícovou prémii i Penzijní fond České spořitelny.... celý článek

Životní pojištění do plenek

10. 3. 2004 | Kristýna Havligerová

Životní pojištění do plenek

Nejdříve plyšová beruška, nyní froté sluníčko. O čem je řeč? O symbolech produktů pro děti. Po Komerční bance přišla v únoru s novou nabídkou pro ty nejmenší i Česká pojišťovna. Není... celý článek

Jaká bude cena důchodu

4. 3. 2004 | Josef Lukášek, Kateřina Havlíčková

Jaká bude cena důchodu

Vláda chystá důchodovou reformu. Ale než rozhodneme, který systém zvolit, měli bychom porovnat efektivitu každého z nich. Kolik tedy "zaplatíme" za důchod?

Penzijní fondy: naši atraktivitu má v rukou stát

30. 1. 2004 | Simona Ely Plischke

Penzijní fondy: naši atraktivitu má v rukou stát

Penzijní fondy mohou nově investovat do kvalitních zahraničních cenných papírů, jakou strategii tedy pro letošní rok zvolily? A jak se pokusí změnit současnou situaci, kdy lidé do penzijního... celý článek

Evropský pojistný extrém? Česká republika.

25. 8. 2003 | Simona Ely Plischke

Evropský pojistný extrém? Česká republika.

Rok 2002 vešel do dějin jako rok historických záplav. Zatímco pojišťovny v Rakousku a Německu uhradily na povodňové škody něco málo přes 10 % přijatého pojistného z majetkových pojištění,... celý článek

Partners Financial Services