Bohemia Energy vs. Centropol: Horor se změnou dodavatele elektřiny

Tisíce domácností řeší nepříjemnou situaci. Před nějakou dobou podepsali smlouvu s novým dodavatelem elektřiny. Ten měl vyřídit i všechny přestupní náležitosti u starého dodavatele, dostal na to od odběratelů i plnou moc. Před Vánoci čekalo odběratele nemilé překvapení: místo úspory po nich najednou chtějí platby za elektřinu hned dvě firmy najednou.
Bohemia Energy vs. Centropol: Horor se změnou dodavatele elektřiny

Starým dodavatelem elektřiny je firma Centropol, jeden z největších alternativních dodavatelů, na druhé straně jsou hned tři dodavatelé: Bohemia Energy – jednička mezi alternativami, případně menší Comfort Energy (s Bohemia Energy má stejnou adresu, jednatele a víceméně i majitele) či X Energie (pro náš příběh to není podstatné, ale při zkoumání nejen českých obchodních rejstříků bychom zjistili, že i zde je jisté vlastnické propojení s dřív jmenovanými firmami). Po podpisu smlouvy s některým se zmíněných dodavatelů se většinou poměrně dlouho nic nedělo. Alespoň ne u těch odběratelů, o kterých bude řeč, měli totiž sjednanou smlouvu na dobu určitou. Tu nelze ukončit ihned, tedy ne bez rizika pořádné smluvní pokuty za předčasné ukončení. Noví dodavatelé ale využili toho, že Centropol ve svých obchodních podmínkách umožňuje zákazníkům od smlouvy odstoupit při změně ceníku. A ten Centropol měnil. „Ke změně dodavatele dochází na základě obchodních podmínek dodavatele Centropol, který změnil cenu za dodávku energií,“ komentuje suše mluvčí Bohemia Energy Alžběta Šťastná. „Výpověď smluv společnosti Centropol proběhla na základě platných a řádně sepsaných smluv s naší společností, v souladu s obchodními podmínkami společnosti Centropol,“ doplňuje ji obchodní ředitel X Energie Zdeněk Mráz.

Nové ceny elektřiny Centropol oznámil začátkem prosince a tři zmínění dodavatelé začali za zákazníky hromadně ukončovat jejich stávající smlouvy. V době předvánočních stresů tak mnoha dosavadním klientům Centropolu přibyla další vráska. Jako zákazníka s povinností hradit účty za elektriku si je totiž najednou nárokovaly dvě energetické společnosti naráz.

Boj o slovíčka

Ustanovení obchodních podmínek Centropolu, na které se odvolávají noví dodavatelé elektřiny:

Článek VII. Změny cen a OPD [Obchodní podmínky dodávky elektřiny]

1. Dodavatel je oprávněn tyto OPD jednostranně měnit (novelizovat). Stejným způsobem je Dodavatel oprávněn měnit ceník. Nové OPD nebo ceník Dodavatel uveřejní nejméně třicet (30) dnů před okamžikem, kdy mají nabýt účinnosti, a to prostřednictvím svých webových stránek a ve svých kontaktních místech, popřípadě i jiným vhodným způsobem. Zákazník je povinen se s novými OPD nebo ceníkem seznámit. Nesouhlasí-li Zákazník s navrhovanými změnami, má právo od Smlouvy bez uvedení důvodů odstoupit, a to nejpozději do deseti (10) dnů přede dnem nabytí účinnosti nových OPD nebo ceníku. Neoznámí-li Dodavatel změnu OPD nebo ceníku Zákazníkovi nejpozději třicet (30) dnů přede dnem jejich účinnosti, může Zákazník od Smlouvy odstoupit ve lhůtě tří (3) měsíců od data zvýšení ceny nebo změny OPD.

Zdroj: web Centropolu, zvýraznění Peníze.cz

Ustanovení energetického zákona (458/2000 Sb.), na které se odvolává Centropol:

§11 a, odst. 3

Zvýší-li držitel licence na obchod s elektřinou, obchod s plynem, výrobu elektřiny nebo výrobu plynu cenu za dodávku elektřiny nebo plynu nebo změní-li jiné smluvní podmínky, je zákazník oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do 3 měsíců od data zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek. To neplatí, pokud držitel licence oznámí zákazníkovi zvýšení ceny nebo změnu jiných smluvních podmínek nejpozději 30 dnů přede dnem jejich účinnosti a současně zákazníka poučí o jeho právu na odstoupení od smlouvy. V takovém případě je zákazník oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy nejpozději 10 dnů přede dnem zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek.

Hrozby pokutami: mezi dvěma ohni

S možností odstoupení pro nesouhlas se změnou cen počítá i energetický zákon, nicméně výslovně mluví o zvýšení cen. Centropol přitom ceny pro rok 2014 snižoval. Právě s poukazem na energetický zákon také Centropol kontaktoval zainteresované klienty. Protože ceny nezvyšoval, ale snižoval, jde ze strany zákazníků – pokud budou trvat na změně dodavatele – o předčasné ukončení smlouvy, za které jim hrozí sankce.

Sankcemi ve svých uvítacích dopisech hrozili i noví dodavatelé. Vítejte od prvního ledna u nás, drazí zákazníci, a jestli se přestupu k nám hodláte bránit, čeká vás pokutička.

Krátkodobá investice do prověřených faktur – výnos až 16 % p.a.

Odběratelé se tak ocitli mezi dvěma ohni: sankcemi hrozil starý i nový odběratel. Pro odběratele z veškeré komunikace vyplývalo následující – z obou stran mu hrozí sankce.

Převody odběrných míst, pokud neodporují pravidlům daným energetickým zákonem, případně sekundární legislativou, technicky administruje systém Operátora trhu. „Při samotném převodu nedochází ze strany Operátora trhu k přezkumu důvodu, který vede ke změně dodavatele energie, tedy ani důvodu výpovědi (tedy např. změna cen původního dodavatele),“ vysvětlil Igor Chemišinec z Operátora trhu, jak je možné, že tak masivní změna dodavatele může bez zádrhele proběhnout.

Jedna zkušenost za všechny

„V březnu 2013 mne navštívil pracovník firmy X Energie, že nabízí levnější energii. Já jsem podepsal plnou moc k převodu odběru proudu od dosavadního dodavatele Centropol s tím, že X Energie si veškerou agendu převodu vyřídí sama,“ podělil se o svou zkušenost, jak ke všemu došlo, pan J. M. z Ústeckého kraje.

Dodává, že pár dní před Vánoci obdržel od Centropolu dopis, že jeho výpověď je zamítnuta z důvodu, že je v rozporu se zákonem. „Pokud prý od nich odstoupím, požadují úhradu smluvní sankce čtyři tisíce až deset tisíc korun. Současně jsem obdržel dopis od nové X Energie, kteří vyhrožují, abych nečinil žádné právní kroky bránící dokončení změny dodavatele, jinak mi vystaví smluvní pokutu,“ vzpomíná na obsah obou dopisů J. M. Centropol mu ve zmíněné zásilce zároveň poslal formulář k odstoupení od smlouvy a odvolání plné moci k vyplnění.

Tohoto formuláře nebo možnosti odstoupení do pěti dnů před zahájením dodávky využila řada klientů. „Podal jsem odstoupení Bohemia Energy a zůstávám u Centropolu. Byla to opravdu nepříjemná situace a musím říct, že po téhle zkušenosti si dáme opravdu dobrý pozor na to, kdo nám zvoní u dveří, co nám nabízí a co po nás chce,“ říká pan B. K. z Pardubického kraje. „Naslibují vám, že vše vyřídí, ale nakonec si člověk stejně musí většinu věcí zařídit sám,“ doplňuje J. M.

Jak to říkali v telce?

Kauzou už se začala zabývat také Česká televize. Reportáž o vyhrožování zákazníkům najdete zde

Podrobnější komentář k situaci podal mluvčí Energetického regulačního úřadu Jiří Chvojka v Ekonomice ČT24.

Nejste spokojeni s tím kolik utrácíte za plyn a elektřinu? Dokážeme srazit cenu až o třetinu.

Vyzkoušejte nás. Nezávazně!

Deset tisíc domácností v nesnázích

Jak uvedla ve své reportáži Česká televize, oba největší alternativní dodavatelé elektřiny vyhrožují tisícům lidí – podle odhadů Energetického regulačního úřadu se do problémů se dostalo na deset tisíc domácností, možná i více. Úřad má za to, že takovýhle boj o klienta je na hraně zákona a za hranou slušného chování, a do sporu chce rozhodně zasáhnout.

Chování obou stran sporu považuje úřad za bezprecedentní. Rozhodl se proto udělat precedens z této kauzy udělat a hodlá při řešení postupovat velmi tvrdě, aby se taková věc už nikdy neopakovala.

Mluvčí úřadu Jiří Chvojka v pořadu Ekonomika ČT24 uvedl, že obě dvě strany udělaly velké chyby a jejich postupy jsou neetické, pokud to rovnou není nekalá obchodní praktika – to bude regulátor dál prověřovat. Už zahájil kontrolu, která se týká společnosti Centropol, a zároveň prověřují možnosti, jak zahájit kontroly i dalších zúčastněných subjektů. Kontrola Centropolu však podle něj může trvat několik měsíců.

„Jedná se o komplikovanou situaci, která se dotýká velkého množství zákazníků a kterou není možno vyřešit ze dne na den. V tuto chvíli můžeme pouze ujistit odběratele, že se nemusejí obávat odpojení od dodávek elektrické energie a že jim v tuto chvíli nehrozí žádné sankce,“ uklidňuje Chvojka.

Prověřili jsme, že Centropolem původně zmiňované sankce klientům, kteří od smluv s konkurenčními dodavateli neodstoupili, opravdu nehrozí. „I přesto, že sdílíme jiný právní názor než Bohemia Energy, X Energie a Comfort Energy, nebudeme zákazníky sankcionovat a nic jim z naší strany nehrozí,“ sdělil obchodní ředitel Centropol Energy Lukáš Pokrupa. Alžběta Šťastná z Bohemia Energy nám pak na dotaz, jestli dojde k nějakým pokutám pro klienty, kteří podnikli právní kroky bránící dokončení změny dodavatele, odpověděla: „Zákazník má samozřejmě právo odstoupit do pěti dní před zahájením dodávek bez jakýchkoliv sankcí. To je dáno zákonem.“

Odpojení od elektřiny nehrozí

V této chvíli lze postižené klienty v zásadě rozdělit do tří skupin. „Jedna skupina se vrátila k Centropolu a zůstala u něj, druhá skupina, která skutečně chtěla přejít k Bohemia Energy a přešla tam, a pak je bohužel ta třetí skupina, která je v jakémsi vakuu, kde musíme co nejdříve zařídit, aby jim nehrozilo žádné nebezpečí,“ sdělil Jiří Chvojka z Energetického regulačního úřadu v pořadu Ekonomika ČT24. Vysvětlil, že tato skupina sice odešla od Centropolu, ale dodavateli to nepotvrdila. Na poslední chvíli pak tito odběratelé možná odstoupili od smlouvy s Bohemia Energy, a možná tedy v podstatě nemají uzavřenou platnou smlouvu s nikým.

Odběratelům mohou i nadále volat telefonní automaty a chodit výhrůžné dopisy, kde se hrozí dokonce odpojením elektřiny. Podle Energetického regulačního úřadu tu ale v žádném případě není riziko, že by byli lidé odpojeni od elektřiny – úřad bude jednat s distributory tak, aby je nikdo neodpojil.

Dvojí zálohy? Zaplaťte jen jednu

Mnozí odběratelé také uvádí, že jim přišel předpis záloh s platbou pro obě firmy. Než se spor vyřeší, doporučuje regulátor postiženým klientům, aby si vybrali toho dodavatele, jehož nabídka je lepší. Mají také v každém případě trvat na potvrzení dané firmy, že jsou jejím odběratelem – a druhé společnosti za služby neplatit.

Klienti, kteří se dostali do nesnází, by se podle Jiřího Chvojky z Energetického regulačního úřadu rozhodně měli o svůj stav zajímat a zjistit, v jakém stavu je jejich smlouva. A případně si prý mohou najít i třetího dodavatele a neomezovat se jen na zmíněné společnosti.

Michaela Divišová

Analýzám cen elektřiny a zemního plynu se intenzivně věnuje víc než dva roky, mj. pracovala jako hlavní analytička a odborná redaktorka specializovaného magazínu CenyEnergie.cz. V současné době je hlavní analytičkou nezávislého projektu www.energetickaporadna.cz

Kontaktovat ji můžete na info@energetickaporadna.cz.

Investujte do indexu S&P 500!

Investujte do indexu S&P 500!

Zabezpečte svou budoucnost. Investujte do akcií globálních firem jako Apple či Coca-Cola díky fondu EFEKTIKA! S předpokládaným výnosem přes 7 % ročně.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+52
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 91 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

7. 4. 2016 12:43, Jan Tomášek

Eru kalkulačka je fajn, ale neobsahuje všechny nabídky a to konkrétně ty akční, že je pouze v rámci těch standardních, co firmy nabízí permanentně. Mně třeba teďka od Bohemia energy přišla nabídka, kterou mi kalkulačka ani nevygenerovala, tarif je výhodnější a na dobu neurčitou.

+20
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

13. 7. 2019 8:51, Tomas Vidras

Nekolikrat se mi stalo, ze cez volal a posilal mym zakaznikum nespocet dopisu, kterym se je snazili ziskat zpet. Kdyz nereagovali, volaji a tvrdi ze je BEE podvodna spolecnost. Cimz velice spini svoje jmeno tim, ze hatí nejvetsi konkurencni firmu, ktera Cezu prebrala pres pul milionu zakazniku.

Zobrazit celé vlákno

-3
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (91 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Krok za krokem: Jak na sebe přepsat elektřinu nebo plyn

20. 11. 2013 | Michaela Divišová | 32 komentářů

Krok za krokem: Jak na sebe přepsat elektřinu nebo plyn

Stěhujete se do nového bytu? Koupili jste dům? Pro nájemníka možnost, pro majitele nutnost: nechat na sebe převést odběr elektřiny nebo plynu nebo obojího. Jak probíhá přepis odběrného... celý článek

Sbohem a šáteček! Jak změnit dodavatele elektřiny nebo plynu

6. 11. 2013 | Michaela Divišová | 9 komentářů

Sbohem a šáteček! Jak změnit dodavatele elektřiny nebo plynu

Uvažujete o změně dodavatele elektřiny či plynu? Právě v topné sezóně, kdy spotřebováváme nejvíce energií, se na platbách dá hodně ušetřit. Dá se ale dodavatel změnit okamžitě? Jak... celý článek

Účet za elektřinu. Za co vlastně platíme?

3. 9. 2013 | Michaela Divišová | 17 komentářů

Účet za elektřinu. Za co vlastně platíme?

Celková cena elektřiny je součtem několika různých položek, jen určitou část platíme za samotnou spotřebu. A je to část menší, zbytek jsou platby regulované. Co všechno tedy vlastně... celý článek

Podomní prodejci energií a jejich nové fígle. Mějte se na pozoru!

15. 7. 2013 | Michaela Divišová | 34 komentářů

Podomní prodejci energií a jejich nové fígle. Mějte se na pozoru!

Zvoní u našich dveří a často pod různými záminkami se z nás snaží vylákat podpis na dokumentech, které si ani nemáme možnost pořádně přečíst. Zdá se však, že jejich klasickým praktikám... celý článek

I dodavatelé energií si účtují uhozené poplatky. Který je nejhorší?

11. 6. 2013 | Michaela Divišová | 7 komentářů

I dodavatelé energií si účtují uhozené poplatky. Který je nejhorší?

Někteří dodavatelé elektřiny a plynu dokážou připravit nemilé překvapení. Třeba v podobě poplatku za využití služeb zákaznického centra či zákaznické linky. Prostudovali jsme dokumenty... celý článek

Partners Financial Services