Ukradnou nám moderní technologie soukromí?

Ukradnou nám moderní technologie soukromí?
Čím jsou moderní technologie nebezpečné? Jak a proč si chránit své osobní údaje? Kde si stěžovat na neoprávněný zásah do soukromí? Které instituce patří mezi největší slídily alias proč letos získala (anti)cenu Velkého bratra např. Komerční banka?

S možnostmi, které nabízejí moderní informační technologie, je soukromí každého z nás vystaveno stále větším rizikům. Zkusili jste někdy přes internet vyhledat kontakt na nějakou osobu? Často není problém najít e-mail, nebo dokonce telefon, případně si jej odvodit z firemních e-mailů. Je pravděpodobné, že většina bude ve stejném formátu např. příjmení@firma.cz. A kolikrát vám vaši známí poslali nějaký řetězový e-mail, ve kterém vám neúmyslně postoupili kontakty na další svoje známé (více najdete v článku E-mail: snadná cesta k vašemu soukromí i penězům)? Ovšem u e-mailů to zdaleka nekončí.


Orwellovská vize Velkého bratra skutečností?

Chcete se v bance nezávazně zeptat, zda a za jakých podmínek vám půjčí? Počítejte s tím, že ve většině případů na sebe budete muset prozradit řadu osobních údajů. Nebo např. taxislužba. Voláte stejnou firmu podruhé a operátorka už vás oslovuje jménem, tzn. vaše číslo už mají ve své databázi. Na kamerové systémy, které bedlivě sledují každý váš pohyb narazíte nejen na ulici, ale i v supermarketu, bance, na úřadě, v hotelu, v muzeu, na letišti, autobusovém či vlakovém nádraží, ale i v některých obytných domech. Čipy ve vašem mobilním telefonu či platební kartě si možná ukládají a vyměňují data, aniž o tom víte (více o čipových technologiích se dočtete v článku Čipová karta brzy v každé kapse: (ne)bezpečí pro osobní data? a Skutečná čipová karta zatím v Česku neexistuje).

Jste fyzická osoba a podnikáte? Pak počítejte s tím, že svoje rodné číslo budete "rozdávat" takřka na potkání, je totiž součástí daňového identifikačního čísla (DIČ). Jste majitelem nemovitosti v osobním vlastnictví? Mrkněte se, co všechno je možné vyčíst z listu vlastnictví, který si kdokoli může vyzvednout na katastru nemovitostí. Chcete se podívat do Ameriky? Při žádosti o vízum naskenují vaše ukazováčky ještě dřív, než vám vízum přidělí. A tak bychom mohli pokračovat dál a dál.

Co jsou osobní údaje?
Velmi zjednodušeně jsou to takové údaje, které mohou sloužit k jasné a nezaměnitelné identifikaci jednotlivce. Nemusí jít jen o jméno a příjmení, adresu, datum narození a rodné číslo. Osobní údaje mohou být jakékoli údaje, které umožňují vytvořit si obraz o tom, kdo jste a jak žijete (zájmy, zvyklosti, vlastnosti, názory, majetkové poměry, zdravotní stav, vztahy k jiným lidem apod.). Za citlivé údaje jsou považována data týkající se národnosti, politických postojů, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu, sexuálním životě či biometrické údaje (otisk prstu, obraz sítnice aj.).


Berte ochranu svého soukromí vážně

Možná si řeknete no a co. Co je na tom, že internetem koluje můj e-mail, banka zná pár mých osobních dat, taxislužba číslo mobilního telefonu, supermarket má záznam mého nákupu, americká ambasáda otisk mých prstů, moji obchodní partneři (a nejen oni) znají moje rodné číslo a z listu vlastnictví je možné vyčíst, že mám na bytě dvoumiliónovou hypotéku?

Problém je v tom, že už ani nevíme a jen těžko můžeme zjistit, kde všude o nás nějaký záznam existuje a jaká osobní data obsahuje. A díky rozvoji počítačů jsou všechna data uložena pěkně v elektronické podobě, což s nimi umožňuje snadnější manipulaci. Databáze se tak mohou jednoduše upravovat, porovnávat, vyměňovat, rozesílat, vypalovat nebo taky ztrácet, ať už z důvodu nedbalosti, nebo úmyslně.

Zneužití osobních údajů začíná např. nabídkou zboží či služeb firmy, které jste svoje data nikdy nedávali (možná jste vyplnili nějakou anketu v supermarketu) či nevyžádanými e-maily (možná posíláte řetězové e-maily), pokračuje třeba přes zamítnutý úvěr (možná jste se před x lety opozdili s jednou splátkou jiného úvěru), nepřijetí do zaměstnání (možná sympatizujete s radikály) a končit může dokonce tzv. krádeží identity, kdy se za vás může vydávat jiná osoba a poškodit vás.


Soukromí Čechů již 6 let chrání zákon

V řadě případů informace osobního charakteru vydat musíte, ale není důvod osobní údaje vyplňovat do každé ankety či dotazníku např. v rámci nějaké reklamní akce. A už vůbec ne rodné číslo, které je jedinečným identifikátorem, díky kterému lze propojit velké množství databází a vytvořit si podrobný profil každého občana. Od roku 2000 je v České republice tato oblast ošetřena zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, který stanovuje pravidla, zásady, práva a povinnosti při nakládání s nimi.

Vyjma situací, kdy vám to ukládají speciální zákony (např. o policii), je ke zpracování vašich osobních údajů zapotřebí váš souhlas. Vždy máte právo se ptát, na základě jakého předpisu je informace vyžadována a k jakému účelu. Samotný zákon sice ještě nikomu nezaručí, že jsou data v bezpečí nebo že všichni se budou chovat korektně, ale jsou nastavena alespoň nastavena určitá pravidla a sankce.

Na dodržování zákonem stanovených povinností při zpracování osobních údajů dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů. Každý, kdo v České republice shromažďuje údaje o lidech, musí být zařazen do registru úřadu. Na tento úřad se můžete obrátit s případnou stížností či žádostí o konzultaci v oblasti ochrany osobních údajů. Subjektům, které shromažďují a zpracovávají osobní údaje v rozporu se zákonem, může Úřad udělit pokutu ve výši až 10 miliónů korun. Pokuty za neoprávněné šíření obchodních sdělení se zatím pohybují v řádu tisíců až desetitisíců korun. Nejvyšší pokuta, kterou Úřad dosud udělil dosáhla 3,5 miliónu korun a byla letos v létě udělena Komerční pojišťovně za únik informací o klientech.

Exekuce majetku: práva exekutora a práva vaše
Hrozí vám exekuce? Nebo už vám dokonce exekutor stojí v kuchyni? Přečtěte si, co vám smí a nesmí zabavit. Že dlužník nejste vy? Nevadí, exekutor může sebrat i cizí věci. Chcete vědět, proč tomu tak je a jaká práva máte? Připravili jsme pro vás nový seriál, v jehož rámci vám nabízíme právní i praktické rady jak se zachovat v případě, kdy vám hrozí exekuce nebo již dokonce máte s exekutorem co do činění. Exekuce majetku: práva exekutora a práva vaše.

Téma ochrany soukromí je podle sdělení Igora Němce, předsedy Úřadu na ochranu osobních údajů, tématem 21. století. Vedle samotného úřadu, který pro Českou televizi připravil např. seriál na téma ochrany osobních údajů "Neznalost neomlouvá aneb Každý máme tajemství", se toto téma snaží zpopularizovat i další subjekty. Např. nevládní organizace Iuridicum Remedium letos v ČR již podruhé uspořádala tématickou soutěž, tzv. "Ceny Velkého bratra".


Ceny Velkého bratra

Cílem soutěže Velký bratr, která již druhým rokem existuje i v České republice, je ty největší "slídily" vytáhnout na světlo a na porušování soukromí upozornit širokou veřejnost. Soutěž vznikla v roce 1998 v USA a Austrálii a v současné době se koná v 16 zemích. Ceny se vyhlašují v několika kategoriích (viz tabulku) a kandidáty na ocenění může navrhovat každý, z návrhů pak "vítěze" vybere porota složená z odborníků na nové technologie, právníků, obránců lidských práv a novinářů.

Ceny Velkého bratra 2006 - 2. ročník
Cena velkého bratra (kategorie) vítěz letošního ročníku důvod, proč mu byla cena udělena
Největší úřední slídil Ministerstvo financí za navržení systému konstrukce daňového identifikačního čísla (DIČ) pro podnikající fyzické osoby, který je složen z rodného čísla, a to přes výhrady Úřadu na ochranu osobních údajů a podnikatelů
Největší komerční slídil Komerční banka (profil, názory)  za shromažďování a uchovávání osobních údajů o bývalých zákaznících nebo i pouhých zájemcích o služby banky (jméno, bydliště, rodné číslo, příjem pro výpočet úvěru)
Slídil mezi národy vláda Spojených států amerických zejména za vymáhání detailních údajů o cestujících leteckých linek létajících do USA a za přístup a shromažďování údajů o mezinárodních bankovních transakcích z mezibankovní sítě SWIFT
Výrok Velkého bratra Doc. Ing. Miloš Titz, CSc. (někdejší poslanec za ČSSD a místopředseda Výboru pro obranu a bezpečnost) za výrok: "Jestliže nedělám nic špatného, proč bych se měl nějakého odposlechu bát?" proneseném dne 19. 4. 2006 v šotu pro TV Nova.
Právní norma Velkého bratra zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích za § 97 odst. 3, který všem mobilním i klasickým teleoperátorům, internetových providerům a jakýmkoli poskytovatelům elektronických komunikací ukládá povinnost až 1 rok uchovávat provozní a lokalizační údaje a tyto údaje na požádání poskytnout orgánům oprávněným k jejich vyžádání podle zvláštního právního předpisu
Nebezpečná nová technologie České dráhy za použití bezkontaktního čipu v nových zákaznických jízdenkách tzv. In-kartách (více o In-kartách se dočtete v článku Čipová karta brzy v každé kapse: (ne)bezpečí pro osobní data?), podle odhadů společnosti u sebe bude čip nosit až 1 milión jejích zákazníků, což je spolu s novými cestovními pasy zatím nejmasivnější použití této kontroverzní technologie v ČR
Dlouhodobé porušování soukromí Czech Credit Bureau, a.s. (CCB) již podruhé za provozování obrovských databází s údaji o všech osobách v ČR, které čerpají nějaký úvěr, půjčku, leasing apod. V databázích jsou evidováni jak neplatiči, tak lidé, kteří řádně své závazky splácejí. Do databází má přístup 19 bank a stavebních spořitelen a celá řada leasingových společností a provozovatelů splátkového prodeje. Záznam a zejména sdílení informací o klientech různými společnostmi se údajně provádí se souhlasem klientů. Poskytnutí tohoto souhlasu je mnohdy vynuceno při uzavírání smluvních vztahů
Pozitivní cena za ochranu soukromí evropská organizace European Digital Rights zejména za dlouhodobé fungování jako zastřešující organizace národních organizací zabývajících se ochranou soukromí a "digital rights" (ochrana autorských práv u elektronických děl)

Co (ne)děláte pro ochranu svých osobních údajů? Myslíte si, že vzhledem k rozvoji informačních technologií je ochrana soukromí vůbec v lidských silách? Jakou pomoc očekáváte od státu?

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

-1
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 6 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

8. 11. 2006 12:46, Eric

Odpověď na otázku z titulku zní - jistě a už to probíhá...Všechny nové technologie z tohoto oboru lze směle nazvat technologiemi "big brother". A my namísto toho, abychom je zakázali o nich nesměle diskutujeme.

+55
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

8. 11. 2006 11:58, Pavel

Já ve svém mobilu shromažďuji osobní údaje mých známých, kolegů a příbuzných (adresa, telefoní čísla, emaily, ...) a přitom nejsem registrován na tom ouřadě. Nezavřou mě kvůli tomu?

-7
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (6 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Čipová karta brzy v každé kapse: (ne)bezpečí pro osobní data?

27. 9. 2006 | Kateřina Boušová | 1 komentář

Čipová karta brzy v každé kapse: (ne)bezpečí pro osobní data?

Čipová technologie nachází svoje uplatnění nejen v bankovní sféře. Kde, kromě platebních karet, se dnes s čipy můžete setkat? Mohou být osobní údaje z čipu zneužity? Nehrozí, že nás... celý článek

O vykradených účtech Komerční banky a (ne)bezpečnosti elektronického podpisu

25. 8. 2006 | Jiří Nápravník

O vykradených účtech Komerční banky a (ne)bezpečnosti elektronického podpisu

Do nedávna to vypadalo, že vykradení účtu přes internetové bankovnictví je nepravděpodobné, a pokud už k němu došlo, byla to "chyba klienta, který si účet dobře nezabezpečil". Nedávné... celý článek

Registry: co všechno o vás ví váš bankéř

11. 11. 2005 | Petr Vykoukal

Registry: co všechno o vás ví váš bankéř

Už jste někdy měli bankovní úvěr, zároveň například ledničku koupenou na splátky a došly vám peníze na splácení dluhů? Napadlo vás jít si půjčit do třetí instituce? Tak na to rychle... celý článek

Nový registr ochrání věřitele i dlužníky

23. 6. 2005 | Jiří Šedivý

Nový registr ochrání věřitele i dlužníky

Neplatiči v ČR to budou mít opět o něco složitější. Po vzoru bankovních sestřenic spouštějí registr neplatičů i úvěrové a leasingové společnosti. Jde spíše o ochranu před riziky společností,... celý článek

Ve švédském registru najdeš vše

8. 9. 2004 | Kristýna Havligerová

Ve švédském registru najdeš vše

Ve Švédsku obsahuje databáze s osobními údaji o občanech mnohem více údajů než u nás, například identifikační číslo, hodnotu majetku nebo výši zaplacených daní. Pojďme se podívat, jak... celý článek

Partners Financial Services