Muži a ženy na radnici. Kolik berou?

Možná vás na konci roku taky zase jednou rozrušila debata o zvyšování poslaneckých platů. Nakonec dostali zastupitelé rozum a drželi se při zemi. Ovšem nejenom poslanci a senátoři vás zastupují a rozhodují za vás o věcech veřejných. Víte, kolik berou zastupitelé vaší obce, třeba váš starosta?
Muži a ženy na radnici. Kolik berou?

Tak na tuhle otázku neexistuje jednoznačná odpověď. Ani zastupitelé stejně velkých obcí totiž nemusí dostat stejné peníze. Především zákon o obcích, podle kterého se vyplácení odměn (mluví se o odměnách, nikoli o mzdě nebo platu) řídí, rozlišuje mezi takzvaným uvolněným a neuvolněným zastupitelem. Uvolněný člen zastupitelstva je ten, který je kvůli výkonu veřejné funkce uvolněn z dosavadního zaměstnání. Nejčastěji to bývají starostové a také místostarostové větších měst.

I neuvolněný zastupitel má ale pochopitelně právo chodit na zastupitelstvo ve své pracovní době. Jeho zaměstnavatel má pak povinnost ho z práce pustit a vyplatit mu náhradu mzdy. Tu pak zase jemu vyplácí obec, aby nebyl škodný, že zaměstnává politika.

Zastupitelé většinou dál chodí do své práce, jsou tedy neuvolnění. Neuvolnění ale můžou být i starostové vesnic, které mají pár stovek obyvatel. A zatímco uvolněnému členu zastupitelstva odměna náleží ze zákona, pro neuvolněné zastupitele platí jen maximální možná výše odměny, kterou stanovuje nařízení vlády, na zastupitelstvu dané obce pak záleží, jestli si pro své neuvolněné členy odhlasuje celou tuto částku nebo jen její část.

Litvínovští zastupitelé například dostávají podle starostky města Kamily Bláhové pouze 50 procent z maximální možné částky. Líp jsou na tom zastupitelé v Brně. „Odměny neuvolněných členů zastupitelstva města Brna jsou stanoveny ve výši 80 procent maximální odměny dle nařízení vlády,“ říká Soňa Haluzová z brněnského magistrátu.

Odměny zastupitelů obecně

Konkrétní částky jsou součtem pevného základu, který závisí na funkci zastupitele, a příplatku za počet obyvatel. Tabulku s přesnými částkami si můžete prohlédnout zde [pdf].

Výpočet měsíční hrubé odměny uvolněného starosty města s 45 tisíci obyvatel

základ

27 427 Kč

příplatek za obyvatele:

27 014 Kč

příplatek za 100 obyvatel nad 20 tisíc:

(25 000 : 100 × 22,60) = 5650 Kč

celkem:

60 091 Kč

 

Neuvolněný starosta vesnice se 750 obyvateli
(když zastupitelstvo schválí maximální možnou výši odměn)

základ

(0,6 × 27 427) = 16 485 Kč

příplatek za obyvatele

(750 : 100 × 1304) = 9780 Kč

celkem

26 265 Kč

Zkontrolujte si hospodaření obce

Když už víte, kolik berou, podívejte se také na to, jak hospodaří. Na regiony.penize.cz víme o vašem městě či vesnici úplně všechno. 

Vyhledat obec:

Čím víc lidí, tím víc peněz

Kolik přesně zastupitelé měsíčně dostanou, záleží taky na počtu obyvatel obce. Například starosta města s 45 tisíci obyvateli má nárok na odměnu ve výši 60 091 Kč hrubého, z toho přibližně 27 tisíc tvoří základ, dalších téměř 33 tisíc je příplatek za obyvatele. Pokud je starosta neuvolněný, může jeho odměna být maximálně 60 procent ze základní částky 27 427 Kč tedy zhruba 16 456 Kč, tuto odměnu mu však musí schválit zastupitelstvo, stejně jako příplatek za obyvatele. Realita však bývá mnohdy jiná. Například neuvolněný starosta Hoštic u Volyně, vesničky s přibližně 155 obyvateli, dostává měsíčně 10 tisíc korun.

Odměny pro řadové neuvolněné zastupitele se většinou pohybují v řádech stovek korun, pokud se nejedná o velká a statutární města, kde je možné dosáhnout na odměny v řádech tisíců. I když částka 910 korun, kterou dostávají zastupitelé v Liberci, může působit zanedbatelně, v rozpočtu se pěkně projeví – po vynásobení počtem zastupitelů (34) se dostaneme přes 370 tisíc za rok. Ve skutečnosti ale město vydá ještě víc: zastupitelé, kteří jsou zároveň členy rady obce nebo komise, mají odměny vyšší než řádoví zastupitelé. Uvolnění dostávají tu odměnu, která je nejvyšší a neuvolněným se odměny sčítají. „Neuvolněným zastupitelům, kterých je většina, vyjma primátora a náměstků, město Liberec měsíčně vyplácí 910 korun, členům výborů nebo komisí k tomu navíc 1000 korun a jejich předsedům 2700 korun. Na odměny všem neuvolněným členům zastupitelstva, předsedům, členům komisí a výborů města měsíčně město dává přibližně 208 000 korun. Tato částka ovšem není přesná, protože zastupitelé dosud neodsouhlasili počet výborů a komisí pro rok 2015 a ani počet členů výborů a komisí. Do sumy nejsou zahrnutí uvolnění členové zastupitelstva, tedy primátor a náměstci. Hrubé roční náklady na odměny neuvolněným zastupitelům odčerpávaly v minulosti  z rozpočtu města Liberce přibližně přes 2,4 milionu korun,“ řekla pro Peníze.cz Zuzana Minstrová, mluvčí libereckého magistrátu.

Příplatky ale nezávisí jen na počtu obyvatel. Odměny se zvedají i v případě, pokud se jedná o obec s rozšířenou působností. Starosta takové obce dostane navíc 3000, místostarosta 2500 a člen rady 2000 korun, podobné je to i v obcích s pověřeným obecním úřadem a v obcích se stavebním úřadem nebo matrikou, částky jsou ovšem o pár set korun nižší. Jiné podmínky platí také pro statutární města, zvláštní kolonku mají i Praha, Brno, Plzeň a Ostrava.

Jaké jsou tedy skutečné sumy, které musí obce a města vydat ze svého rozpočtu na odměny svých zastupitelů? V maličkých Hošticích u Volyně je to 200 tisíc korun ročně. Ve větších městech jde logicky o částky mnohonásobně vyšší. „Na rok 2015 je v rozpočtu města Litvínov rozpočtována celková částka na odměny uvolněných i neuvolněných zastupitelů, včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění, ve výši 3 220 000 Kč, z toho částka na odměny činí 2 444 000 Kč,“ řekla nám Kamila Bláhová, starostka Litvínova. V Brně předpokládají pro rok 2015 částku přibližně 7 806 000 Kč na uvolněné členy a 5 580 000 na neuvolněné členy.

Odměny pražských zastupitelů

Hlavní město Praha, Brno, Olomouc, Plzeň a statutární města mají odlišné podmínky, v zásadě ale ne příliš.

Měsíční odměny uvolněných zastupitelů hlavního města Prahy

 

Pevná složka

Příplatek podle počtu obyvatel

Zvýšení podle § 1 odst. 3 písm d) nařízení vlády

Celkem (zaokrouhleno)

primátor

26 054 Kč

69 946 Kč

3000 Kč

99 000 Kč

náměstek primátora

18 880 Kč

69 946 Kč

3000 Kč

91 826 Kč

člen rady

12 202 Kč

69 946 Kč

3000 Kč

85 148 Kč

předseda výboru nebo komise

8259 Kč

69 946 Kč

3000 Kč

81 205 Kč


Měsíční odměny neuvolněných zastupitelů hlavního města Prahy

 

Pevná složka

Příplatek podle počtu obyvatel

Celkem

předseda výboru zastupitelstva nebo komise rady

4304 Kč

1862 Kč

6166 Kč

člen výboru zastupitelstva, komise rady nebo zvláštního orgánu

3439 Kč

1862 Kč

5301 Kč

člen zastupitelstva

1606 Kč

1862 Kč

3468 Kč

Zdroj: Magistrát hlavního města Prahy

Své zastupitele mají i městské části některých měst. Princip odměňování není příliš odlišný. Kolik stojí například odměny jejích devětadvacíti zastupitelů Prahu 7? „Aktuálně se jedná o částku 483 051 Kč za uvolněné členy zastupitelstva a 27 350 Kč za neuvolněné měsíčně. Což činí 6 124 812 Kč hrubého ročně,“ vypočítává pro Peníze.cz Martin Vokuš mluvčí Prahy 7.

Anketa

Zajímá vás, kolik bere váš starosta?

Odstupné a náhrady

Jako všechno i volební období jednou skončí. Mají zastupitelé nárok na odstupné? Mají, i když se mu neříká odstupné, ale opět pouze odměna. Ne ale všichni. Především ji nedostanou ti, kteří byli znovu zvoleni do funkce. U těch, kteří měli ve volbách smůlu nebo do nich už nešli, se pak rozlišuje mezi uvolněným a neuvolněným členem – uvolněný nárok na odměnu má, neuvolněný pouze pokud zastával funkci starosty. Náleží jim měsíční odměna plus násobek této částky a počtu v kuse „odsloužených“ (maximálně ale pěti) let. Pokud jejich mandát zanikne před dnem konání voleb, jsou odvoláni nebo sami odstoupí, bude odměna, kterou měli dosud, vyplácena následující tři měsíce.

Poslanci si ke svému platu přilepšují díky náhradám, což jsou vlastně peníze na stravování na oblečení nebo na cestovné a podobně. A jak jsou na tom obecní zastupitelé? Rozhodnutí o náhradách mají v moci samotné obce. Zcela v jejich pravomoci je zřídit peněžní fond s předem stanoveným účelem, ale i bez něj. Pokud má obec zdroje a vypracuje pravidla, kdo, kolik a jak často nebo za jakých podmínek bude z fondu dostávat peníze, může klidně rozhodnout, že z něj bude přispívat zastupitelům na stravu nebo na reprezentativní ošacení (což bývá běžné například u zastupitelů, kteří z titulu své funkce oddávají novomanžele).

Zastupitelé obcí tedy o svých odměnách a případně i dalších požitcích rozhodují sami, mají ovšem jasně vymezené hranice. A to, co v těch hranicích provádějí… to už musíte hlídat vy sami. Jsou to přece vaši zastupitelé.

Kalkulačka čisté mzdy

Zastupitelé jsou odměňováni odměnami, úředníci placeni platem a zaměstnanci dostávají mzdu. Pro ty, kteří si chtějí ujasnit, kam mizí všecky ty peníze, které dělí jeho čistou mzdu od hrubé, máme mzdovou kalkulačku. Někteří si možná teprve s ní uvědomí, že ve skutečnosti musí vydělat ještě víc peněz než hrubou mzdu. Kromě toho, co do státní kasy odvádějí sami na sociálním pojištění, zdravotním pojištění a dani z příjmů, musí ještě vydělat peníze, které „za ně“ odvádí státu zaměstnavatel – tomu všemu se říká superhrubá mzda a slouží ke cti zlopověstnému démonu Kalouskovi, že ji začal lidem ukazovat.

Výpočet čisté mzdy

+

Další kalkulačky

Rychlé řešení škod na majetku

@SubmitCaption

Zvládněte nečekané situace v klidu. Více než 30 % škod na majetku vyřešíme již v den jejich nahlášení.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+20
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 1 komentářů

A tohle už jste četli?

Korupce nemůže za vaše posraný životy

10. 10. 2014 | Michal Kašpárek | 12 komentářů

Korupce nemůže za vaše posraný životy

Kdo vidí úplatky i za špatně označeným pítkem, těžko může s chladnou hlavou rozhodovat o fungování hlavního města. Korupce je problém — ale zdaleka ne jediný.

Test odborné způsobilosti komunálního voliče

9. 10. 2014 | Pavel Jégl | 1 komentář

Test odborné způsobilosti komunálního voliče

Zítra a pozítří volíme své zastupitele nejbližší – ve volbách do obecních zastupitelstev. Než se vydáte k urně, projděte si náš test – a pokud v něm propadnete, nikam nechoďte a udělejte... celý článek

Stát jako firmu, město jako klub

3. 10. 2014 | Michal Kašpárek | 9 komentářů

Stát jako firmu, město jako klub

Přichází čas vytáhnout nejhorší hadry, dva dny se nemýt a pak obsadit lavičky a zídky. Na důkaz toho, že i když jste ostuda, ulice jsou pořád ještě i vaše.

Paskvil v zákoně. Proč? Děti z dětských domovů prý korumpují obecní úředníky!

19. 3. 2013 | Petra Dlouhá | 13 komentářů

Paskvil v zákoně. Proč? Děti z dětských domovů prý korumpují obecní úředníky!

AKTUALIZOVÁNO: REAKCE OMBUDSMANA. Peníze.cz přinášejí druhý díl rozhovoru s advokátkou Alenou Vlachovou. Ta hájí děti z dětských domovů, které začínají dospělý život s exekucí na krku:... celý článek

Partners Financial Services