Důvěra v pojišťovny během krize klesla

Důvěra v pojišťovny během krize klesla
Vedle bankovního sektoru doplácí na finanční krizi také sektor pojišťovnictví. Ceny akcií i dluhopisů pojišťoven výrazně ztratily. Klienti pojišťoven by v případě jejich potíží byli v rolích věřitelů.

Akcie – evropské pojišťovny (od začátku roku, v EUR)

Akcie - evropské pojišťovny

Akcie evropských pojišťoven ztratily od začátku roku v průměru 48 % (v EUR). Bankovní akcie poklesly za stejné období o 58 %, široký evropský akciový trh o 42 % (graf 1). V sektorovém akciovém indexu DJ Stoxx 600 Insurance se aktuálně nachází celkem 34 pojišťovacích titulů. Jedná se o největší evropské pojišťovny, jejichž akcie jsou veřejně obchodovány. Sedm z nich působí prostřednictvím dceřiných společností nebo poboček také v České republice (tabulka 1).

Akcie pojišťoven míří prudce dolů

Největší poklesy, až o desítky procent, přišly v druhé polovině září a první polovině října (graf 1). Situace v uplynulých třech měsících byla pro akcie mnoha pojišťoven velmi dramatická. Nejedná se přitom pouze o medializovanou americkou pojišťovnu American International Group (AIG), jejíž akcie klesly od začátku letošního roku ze 60 USD na současných 1,60 USD, a jíž se nakonec dostalo od vlády USA největší pomoci z veřejných zdrojů soukromé firmě v dějinách. Investoři například silně ztráceli důvěru také v ING Group. Akcie této nizozemské finanční skupiny propadly za uplynulé tři měsíce o 75 % (tabulka 1). Nadprůměrné propady v porovnání s pojišťovacím sektorem zaznamenaly i akcie nizozemské společnosti Aegon (-66 %), německé Allianz (-57 %) a rakouské Vienna Insurance Group (-56 %). Méně než index trhu ztrácely v uplynulých třech měsících akcie pojišťoven Generali (-25 %) a AXA (-44 %).

Tabulka 1: Akcie vybraných pojišťoven z indexu DJ Stoxx 600 Insurance

SpolečnostISINVáha v indexu*Tržní kapitalizace v mld. EUR*Float FactorVýkonnost za 3 měsíce**
AllianzDE000840400511,53%26,251-57%
AXAFR000012062810,73%24,420,8-44%
Assicurazioni GeneraliIT000006207210,27%23,380,84-25%
ING GrpNL00003036006,61%15,041-75%
AvivaGB00021623855,48%12,461-48%
AegonNL00003037091,93%4,390,89-66%
Vienna InsuranceAT00009085040,34%0,770,29-56%
Zdroj: Stoxx, Comdirect.
*K 31.10.2008.
**Perioda od 21.8.2008 do 21.11.2008. Poznámka: V indexu DJ Stoxx 600 Insurance se nachází celkem 34 největších evropských pojišťoven. Do tabulky byly vybrány ty, které působí prostřednictvím dceřiných společností nebo poboček také v ČR.

Graf 2 a 3: Vývoj ceny dluhopisu

Allianz
Vývoj ceny dluhopisu (Alianz)

Zdroj: Comdirect. Emitent dluhopisu: Allianz Finance II B.V. ISIN: DE000A0GNPZ3.

Aviva
Vývoj ceny dluhopisu Aviva

Zdroj: Comdirect. Emitent dluhopisu: Aviva PLC. ISIN: XS0138717441.

Krizový vývoj na trhu dluhopisů pojišťoven

Prudké propady hodnoty akciío desítky procent v horizontu několika týdnů analytiky už příliš nepřekvapí. V minulosti se velmi vysoká volatilita podobného typu na akciových trzích vyskytla několikrát. Do historie se ale letošní podzim zapíše vývojem na trhu korporátních dluhopisů. Tak výrazné vystřelení výnosů nahoru je ojedinělé. Investoři ztráceli důvěru ve všechny korporátní dluhopisy, nejvíc však v ty, které emitovaly finanční skupiny – banky a také pojišťovny.

Dva příklady za všechny jsou vidět v grafech 2 a 3. První ukazuje vývoj ceny dluhopisu emitovaného pojišťovnou Allianz za uplynulých 6 měsíců v procentech. V období od poloviny září do poloviny října klesla jeho cena z 95 na 64 (tj. o 32 %). V době, kdy se nezvyšovaly úrokové sazby Evropské centrální banky, resp. se očekává jejich snižování, se jedná o bezprecedentní rozšíření rizikového rozpětí. Dluhopisoví investoři si začali myslet, že riziko potíží firmy se splacením dluhopisuse náhle výrazně zvýšilo. Totéž platí i o druhém příkladu, dluhopisu emitovaného pojišťovnou Aviva (graf 3). Na začátku září měl tržní hodnotu 100, na začátku listopadu 68. Došlo k poklesu tržní hodnoty dluhopisu o 32 %. Důvod je stejný, investoři vyhodnotili, že pravděpodobnost neplnění závazků ze strany emitenta dluhopisu prudce roste.

Dluhopisyostatních pojišťoven jsou na tom podobně jako v popsaných příkladech. Některý emitent je na tom o něco lépe, jiný o něco hůře. Propady cen korporátních dluhopisů a růst jejich výnosů nastaly u všech velkých pojišťoven.

Během měsíce listopadu se situace na trhu korporátních dluhopisů začala uklidňovat. Panika poklesla, důvěra dluhopisových investorů ve schopnost pojišťoven plnit v budoucnu své závazky se mírně zvýšila, výnosy začaly klesat, ceny dluhopisů růst (grafy 2 a 3).

Graf 4: Credit Default Swap Speads

Credit Default Swap Speads

Credit default swaps to vidí černě

Na podzimní náhlý růst nedůvěry investorů ve schopnost pojišťoven plnit v budoucnu své závazky poukázal nedávno týdeník Economist. „Ceny credit default swaps, které měří riziko bankrotu, vyskočily u některých pojišťoven na znepokojující úrovně,“ napsal. Credit default swaps (CDS) slouží k zajištění dluhopisů proti kreditnímu riziku emitenta. Cena se udává v bazických bodech z kupní ceny ročně. U některých evropských pojišťoven se úrovně CDS aktuálně pohybují na úrovni 1 % až 3 % (graf 4). Zjednodušeně lze říci, že trh si myslí, že pojišťovna s CDS na 100 bazických bodech s pravděpodobností 1 % do roka zkrachuje (resp. nebude schopná plnit své závazky). Pokud se trh s CDS nemýlí, hodnoty CDS neklesnou a jejich predikce ohledně potíží pojišťoven se potvrdí, jedná se skutečně o znepokojující úroveň.

Z klienta věřitelem

Když pojišťovna přestane být schopná plnit své závazky, je to nepříjemné nejen pro držitele jejích dluhopisů (o akciích ani nemluvě), ale také pro klienty dané pojišťovny.

V relativně nejvýhodnější situaci jsou klienti s rizikovými pojistkami a průběžně placeným pojistným, u nichž nenastala pojistná událost. Rizikové pojistky jsou takové, u nichž si klient platí pouze krytí rizika. Když pojistná událost nenastane, pojišťovna mu nic nedá, nic za něj nespoří ani neinvestuje. Příkladem z oblasti neživotního pojištění je havarijní pojištění. Příkladem z oblasti životního pojištění je pojištění pro případ smrti. Tito klienti v případě pádu pojišťovny prostě přestanou platit pojistné a sjednají si podobnou pojistku u jiné pojišťovny. Pokud mají tu smůlu, že pojistná událost v nedávné době nastala a pojistná částka ještě nebyla vyplacena, stávají se z nich věřitelé firmy v úpadku. Musí počkat, co na ně v konkurzu předlužené společnosti zbude. V pořadí věřitelů ale stojí klienti velmi vysoko, na prvním místě. Tzv. recovery rate, míra uspokojení pohledávky, by u nich měla být velmi slušná (na rozdíl od držitelů dluhopisů, kteří stojí ve frontě až za nimi, a majitelů akcií, kteří jsou až úplně na konci).

Majitelé KŽP a IŽP nesou kreditní riziko pojišťovny

Do nepříjemné situace věřitelů by se v případě pádu pojišťovny dostali majitelé kapitálových a investičních životních pojistek(KŽP a IŽP). Jejich štěstím v neštěstí je opět výhodnější pozice oproti ostatním věřitelům.

Spořicí část pojistného u KŽP jde do rezerv pojišťovny. Pojišťovna vydala klientovi slib, že jeho peníze ze spořicí části pojistného bude v průběhu času zhodnocovat alespoň úrokovou sazbou sjednanou v době podpisu smlouvy. Pojišťovna má vůči klientovi závazek. Tento závazek bude splatný při pojistné události (dožití nebo úmrtí). Peníze, které klient do pojišťovny poslal, jsou v majetku pojišťovny. Nevztahuje se na ně pojištění vkladů (na rozdíl od bankovních vkladů).

PojišťovnaVlastník
Aegon Pojišťovna, a.s.Aegon
Allianz pojišťovna, a.s.Allianz
Aviva životní pojišťovna, a.s.Aviva
AXA životní pojišťovna, a.s.AXA
Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.Vienna Insurance Group
Česká pojišťovna, a.s.Assicurazioni Generali
ČSOB pojišťovna, a.s.KBC
Generali Pojišťovna, a.s.Assicurazioni Generali
ING Životní pojišťovna NV, pobočka pro ČRING
Komerční pojišťovna, a.s.Societe Generale
Kooperativa pojišťovna, a.s.Vienna Insurance Group
Pojišťovna České spořitelny, a.s.Vienna Insurance Group
První americko-česká pojišťovna, a.s. (AMCICO AIG Life)AIG
Uniqa pojišťovna, a.s.Uniqa International
Wustenrot životní pojišťovna, a.s.Wustenrot
Zdroj: FOND SHOP

Málo lidí si uvědomuje, že stejně jsou na tom i majitelé IŽP. Nesou kreditní riziko pojišťovny. Podílové jednotky fondů, které v rámci IŽP nakoupili, nejsou jejich vlastnictvím. Jsou v majetku pojišťovny. „Podkladová aktiva jednotlivých vnitřních fondů a výnosy plynoucí z těchto podkladových aktiv jsou vlastnictvím pojistitele a zůstávají jím po celou dobu trvání pojištění. Z pojištění nevzniká právní nárok na žádná podkladová aktiva společnosti a vnitřních fondů ani na žádné výnosy z těchto aktiv plynoucí,“ píše se jasně pojistných podmínkách například České pojišťovny. Podobně jasné je to v pojistných podmínkách pojišťovny AXA: „Aktiva jednotlivých fondů a výnosy z nich plynoucí jsou vlastnictvím pojistitele a zůstávají jím po celou dobu trvání pojištění. Pojištění proto nezakládá nárok na jakákoliv aktiva pojistitele a fondů.“

Majitelé i zprostředkovatelé IŽP si ve většině případů uvědomují tržní riziko související s podkladovými aktivy, do nichž se rámci vnitřních fondů investuje. O kreditním riziku pojišťoven se doposud málo mluvilo. Nebylo potřeba. Možná teď bude. Alespoň podle hodnot CDS a výnosů na dluhopisech. Přitom řada lidí má v pojišťovnách celoživotní úspory.

Kdo koho podrží

Téměř celý trh životního pojištění v ČR je v rukou západoevropských pojišťoven (tabulka 2). Zpravidla se tak děje prostřednictvím dceřiných společností. Otázkou je, zda zdravá dcera může přežít pád matky, a také, zda matka nechá padnout dceru v problémech. Obojí je možné. Záleží na konkrétních případech.

Článek vyšel v časopisu FOND SHOP 24/2008.

Líbil se vám článek?

+5
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 5 komentářů

Chcete prodat svou nemovitost?

Nechte si zpracovat ZDARMA cenovou nabídku!

Stačit nám bude pár základních informací o vašem bytě nebo domě a kontakt.

Cenu zjistíte OBRATEM.

Mám zájem prodat:

Prodej bytuByt
Prodej domuDům
Prodej pozemkuPozemek
Ostatní prodej nemovitostiJiné
Zpět

Získejte Vaše peníze zapomenuté v kuponovce!

Najděte s námi jednoduše všechny Vaše zapomenuté akcie i nároky z kuponovky a získejte za ně snadno a rychle peníze.

Zapomenuté miliardy logo
  • Zapojilo se již více než 100.000 klientů
  • Našli jsme už majetek za půl miliardy korun
  • Průměrný úspěšný klient získal více než 20 tis. Kč
    (¼ klientů získala více jak 100 tis. Kč)
Žádné zbytečné poplatky

Žádné zbytečné poplatky

U nás platíte poplatky jen když najdeme hodnoté akcie nebo pohledávky a vyřešíme vše za vás, jinka neplatíte nic.

Složitosti vyřešíme za Vás

Složitosti vyřešíme za Vás

Kromě akcií dohledáme související pohledávky až za 10 let zpětně, v případě odkupu vše zajistíme za Vás a vy tak nebudete muset do banky nebo vyplňovat složité dotazníky.

Odkup za nejlepší ceny

Odkup za nejlepší ceny

U našich nabídek garantujeme odkup nalezených akcií za nejlepší aktuání ceny na trhu.

A tohle už jste četli?

Nováček na burze: Akcie od 180 korun, úpis začíná

15. 10. 2021 | Jiří Hovorka | 5 komentářů

Nováček na burze: Akcie od 180 korun, úpis začíná

Od příštího úterý se můžou hlásit zájemci o akcie české společnosti Fixed.zone, která vyrábí příslušenství pro mobilní zařízení, lokátory nebo třeba chytré peněženky. Firma dnes obdržela... celý článek

Pražská burza láká na peníze, které neseberou svobodu

15. 10. 2021 | Jiří Hovorka | 9 komentářů

Pražská burza láká na peníze, které neseberou svobodu

Pražská burza v posledních měsících přináší vysoké výnosy, ale investorům přidělává i vrásky, když z ní mizí další společnosti. Petr Koblic, dlouholetý šéf burzy, v rozhovoru vysvětluje,... celý článek

Investice do realit jako v e-shopu. Bezděkův startup hlásí restart

11. 10. 2021 | Jiří Hovorka | 3 komentáře

Investice do realit jako v e-shopu. Bezděkův startup hlásí restart

Crowdfundingová služba CroFunGo, která lidem nabízí investice do developerských projektů, hlásí po roce fungování restart.

Čína vyplašila akciové investory, ČNB dluhopisové

6. 10. 2021 | Martin Mašát

Čína vyplašila akciové investory, ČNB dluhopisové

Vývoj podílových fondů pravidelně hodnotí Martin Mašát, investiční stratég skupiny Partners. Kolik si v průměru připsaly za září, za letošní rok nebo třeba za posledních pět či deset... celý článek

Nekonečný dluhopis, nebo riskantní nesmysl? Xixoio se brání kritice

5. 10. 2021 | Petr Zámečník, redakce Peníze.CZ | 2 komentáře

Nekonečný dluhopis, nebo riskantní nesmysl? Xixoio se brání kritice

Zařaďte se mezi vyvolené a podpořte svými penězi vznik smysluplného projektu, jehož ekosystém posune náš národ a postupně se rozvine do celého světa, láká firma Xixoio. Má to spoustu... celý článek

Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.