Je lepší mít půlku velkého koláče než celý malý

Daniel Tácha | rubrika: Rozhovor | 11. 9. 2015 | 3 komentáře
BH Securities otevírá nový private equity fond kvalifikovaných investorů. Fond se soustředí na investice do malých a středních podniků v Česku a na Slovensku. „Příležitosti k investicím tu jsou. Naší strategií je podnik, do kterého vstoupíme, zvětšit, zlepšit a v horizontu tří až pěti let s několikanásobným ziskem prodat,“ říká správce fondu Luděk Palata.
Je lepší mít půlku velkého koláče než celý malý

Jak dlouho trvala příprava nového BHS private equity fondu?

Zhruba rok. Dost času nám zabrala vůbec příprava právní struktury fondu. Chtěli jsme, aby měl sídlo v České republice a nesídlil v některém z daňových rájů. Což je dost komplikované, protože s tím u nás, pokud se rozhodnete pro fond kvalifikovaných investorů, který se k tomuto účelu nabízí, není zatím moc zkušeností.

Proč jste chtěli, aby fond sídlil v Česku?

Protože fond bude investovat do českých a slovenských podniků. Předpokládáme, že investoři budou zejména čeští a slovenští občané. Proto jsme chtěli, aby fond sídlil v České republice.

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Luděk Palata

V oboru venture capital a private equity působí od roku 1994. Do roku 1998 byl členem několika týmů investujících do rozvoje malých a středních podniků v Česku. V letech 1998 až 2005 řídil české a slovenské aktivity private equity fondů sponzorovaných vlámskou investiční společností Gimv. Od roku 2005 do začátku 2014 pracoval pro americkou společnost Riverside, globálního investora pro malé a střední společnosti. 

Nyní spolupracuje s BH Securities.

Fondy kvalifikovaných investorů nabízejí atraktivní daňová zvýhodnění. Bylo i to pro vás důležité?

Ano, u fondu kvalifikovaných investorů se zisk fondu daní pěti procenty. Zisky investorů jsou po třech letech daněny nulovou sazbou.

Jakým investorům je váš fond určen?

Ideálně těm, kteří mají vlastní zkušenost z podnikatelské či investiční činnosti. Například lidem, kteří vybudovali vlastní firmu, kterou buď už předali svým nástupcům, nebo ji prodali, a mají volné peníze, které investují. Tito lidé vědí, že investice do private equity fondů nabízí při odpovídající míře rizika nadstandardní výnosy. Stejně tak jsou našimi investory manažeři velkých korporací, disponující kapitálem, který mohou investovat. Očekáváme, že takoví investoři nám vedle finančních prostředků poskytnou také svoje znalosti, zkušenosti a kontakty, které my rádi využijeme při rozvoji portfoliových firem. Ale investovat s námi můžou samozřejmě i ti, kteří nechtějí nebo nemají ambici se na investování fondu aktivněji podílet, ale chtějí třeba jen víc diverzifikovat svá portfolia a zajímá je nadstandardní výnos a výhodný daňový režim.

Kolik činí minimální investice do vašeho fondu a kolik vstupní poplatek a poplatek za správu?

Jelikož se jedná o fond kvalifikovaných investorů tak zákonná minimální investice je korunový ekvivalent 125 tisíc eur. Vstupní poplatek činí maximálně dvě procenta z investované částky a manažerský poplatek jsou dvě procenta ročně za správu fondu.

Příležitosti jsou

Zmiňujete nadstandardní výnos, jak vysoký je podle vás nadstandardní výnos?

Manažeři private equity fondů obecně deklarují, že dokážou dosáhnout zhodnocení kapitálu na úrovni dvaceti a víc procent ročně. Ve fondech, v nichž jsem dosud působil, se to dařilo, čili já věřím, že se to bude dařit i v tomto našem novém fondu. Nicméně vzhledem k tomu, že se zaměřujeme zejména na tradiční ekonomiku, to znamená na výrobní sektor a na firmy, které poskytují reálné služby; očekáváme konzervativně zhodnocení v pásmu 15 až 20 procent IRR (Internal Rate of Return/ vnitřní výnosové procento). Nebudeme se pouštět do rizikovějších investic typu venture capital, tedy třeba do technologických firem, start-upů a firem v raných stádiích rozvoje. Míříme na firmy, které už úspěšně řeší reálné potřeby trhu, mají pozitivní cash flow a výrazný růstový potenciál.

Mají zájem malé a střední podniky spolupracovat s vaším fondem?

Zájem tu je a množství reálných investičních příležitostí také. To jsme si ověřili u emisí korporátních dluhopisů, které pro firmy tohoto charakteru realizujeme už víc než rok. Soustavně sledujeme trh a za ten zhruba rok, co se tomu intenzivně věnujeme, jsme evidovali víc než sto relevantních investičních příležitostí.

To byl hlavní důvod, proč jste se rozhodli založit private equity fond?

Těch důvodů bylo samozřejmě víc. Tím hlavním je přesvědčení, že segment malých a středních podniků nabízí příležitost dosahovat zajímavého zhodnocení investovaného kapitálu. Jak v Česku, tak na Slovensku hrají tyto podniky v ekonomice zásadní roli. V obou zemích se významně podílejí na tvorbě HDP a zaměstnávají nejvíc lidí. Podniky této velikosti jsou nicméně pro velké private equity fondy, které působí nebo donedávna působily na obou trzích, už pod jejich rozlišovací schopnosti. Většina private equity fondů působících ve střední a východní Evropě, se dnes nebude zabývat transakcí menší než řekněme padesát milionů eur. Jenže taková investice se na našich trzích objeví jednou za delší čas a vzhledem ke své velikosti se dá poměrně dobře zrealizovat takříkajíc od stolu z Londýna nebo Frankfurtu. Zavedení private equity investoři v poslední době opouštějí Českou a Slovenskou republiku, takže se otevřel prostor pro domácí investory se zaměřením na malé a střední podniky.

A další důvody?

Dalším důležitým momentem je, že český a slovenský trh nabízí mnoho podniků, s nimiž se dá pracovat. Velmi často se jedná o firmy, které byly založeny v 90. letech lidmi, kteří se nyní dostali do životní fáze, kdy se už nechtějí nebo nemohou svým podnikům naplno věnovat. Nástupce z rodiny nemusí vždy k dispozici, takže prodej podniku vhodnému novému majiteli je dobrá alternativa, jak na jednu stranu zhodnotit celoživotní úsilí a na druhou stranu zajistit firmě a jejím zaměstnancům další úspěšnou budoucnost.

A co investoři, kteří jsou ochotni investovat minimálně tři a půl milionu korun? I v tomhle ohledu je na českém a slovenském trhu, abych tak řekl, dostatečná nabídka?

Máme za to, že ano. I když je třeba říci, že private equity je u nás obecně zejména pro menší lokální investory stále relativně nová věc, a proto je potřeba tuto investiční strategii pečlivě vysvětlovat. V minulosti bylo private equity záležitostí většinou zahraničních institucionálních investorů… Ale i v tomto ohledu je situace na trhu příznivá, protože místní investoři mají dostatek likvidních prostředků a velmi pozitivně vnímají, že jejich investice bude prostřednictvím našeho fondu směřovat do českých a slovenských firem. I proto se nám zatím daří fond relativně dobře naplňovat.

Aktivní investiční strategie

Kolik firem obhospodařuje nyní váš fond?

Naše strategie je fond naplnit během příštích dvou let kapitálem ve výši zhruba půl miliardy korun a vytvořit portfolio desíti až patnácti firem. To je náš základ s tím, že do budoucna bychom rádi objem fondu zvyšovali.

Mluvili jsme o zhodnocení, jak konkrétně budete zhodnocovat peníze investorů?

Akcionářskou hodnotu lze zvyšovat několika způsoby, které je potřeba vždy kombinovat. V základu je však třeba zopakovat, že private equity je aktivní investiční strategie, kdy investor získá podíl ve firmě, která není veřejně obchodovaná, firmu zvětší a zlepší, a následně ji se ziskem prodá někomu, kdo má dost dobrý důvod ji koupit. Peníze investorů se použijí na zvelebení firmy, zisk z následného prodeje firmy je pak vyplácen zpět investorům. Investici vždy předchází pečlivá analýza a v okamžiku vstupu máme už dobrou představu jak ve firmě působit a jakým směrem ji rozvíjet.

Jak vypadá řízení takového fondu a zároveň spolupráce s jeho podílníky, s kvalifikovanými investory, kteří se rozhodnou vám svěřit své peníze?

Investory samozřejmě pravidelně informuje o dění ve firmách v portfoliu fondu. A vítáme i jejich názor na vývoj ve spravovaných firmách. Tedy, pokud jsou vstřícní, tak u nich hledáme i oponenturu k naší práci. Ostatně, jak už jsem říkal, náš ideální investor je takový investor, který se orientuje v byznysu. Byli bychom sami proti sobě, kdybychom opomíjeli jeho názor na věc. Do budoucna bychom i rádi z těch větších a zkušenějších investorů vytvořili určitý poradní orgán, s nímž bychom mohli vývoj portfolia fondu pravidelně konzultovat.

Jak vypadají smlouvy v případě, že se někdo rozhodne investovat do vašeho fondu?

Investor nákupem takzvaných investičních akcií fondu se stane podílníkem fondu kvalifikovaných investorů, cože je česká akciová společnost s proměnlivým kapitálem. Fond má ještě zakladatelské akcie, které drží společnost BH Securities. Investiční akcie může investor v pravidelných časových intervalech zpět prodat fondu za nezávislým auditorem určenou cenu. Smlouva není žádná jiná, než že si investor koupí určitý počet akcií fondu.

Dostat je do formy

Hlavní nástroje private equity fondu pro zvýšení hodnoty firmy, do které investuje

  • Expanze na nové trhy
  • Zvyšování zisku formou investic do výrobků a služeb s vyšší přidanou hodnotou a do zvyšování produktivity
  • Optimalizace výrobních prostředků a zvyšování efektivitu provozu
  • Konsolidace a reorganizace podnikání

S jakými poměry ve firmách se setkáváte?

Například mnoho rodinných firem, které jsou mnohdy i velmi úspěšné, stále nemají nastavené standardní modely řízení. Všechno bývá historicky vysoce závislé na „otcích zakladatelích“. Proto, když do takové firmy vstoupíme, snažíme se implementovat standardní procesy řízení a už jenom tím ji dostaneme do znatelně lepší kondice ve smyslu předpokladů pro další růst. Někdy je třeba upravit majetkové vztahy, optimalizovat akcionářskou strukturu, a správně namotivovat management. Vždy nás ale nejdřív zajímá, jestli má firma dostatečný předpoklad pro růst a jestli existuje někdo, kdo v případě, že my náš plán úspěšně realizujeme, bude mít důvod ji koupit.

Následný prodej je tedy cíl, ke kterému vždy směřujete…

Ano. Neděláme nic jiného, než že se podnik, do kterého investujeme peníze, snažíme s využitím investovaných peněz dostat z bodu A do bodu B, kdy bude v dobré kondici a připraven k prodeji. Stanovíme si plán, a po dobu naší investice s daným podnikem velmi úzce spolupracujeme. Nemáme ambici podílet se na provozním řízení firmy, ale vždy kontrolujeme strategické řízení a plnění stanovených cílů a výsledků, a to prostřednictvím pozic v představenstvu a dozorčí radě dané firmy.

Máte stanovený nějaký časový limit, v němž je potřeba dovést firmu, do níž investujete, k prodeji?

Záleží na typu firmy a situaci v ní. Avšak pohybujeme se od tří do zhruba sedmi let. To nelze přesně určit. Je potřeba firmu prodat v ten správný moment. Vzhledem k vysokému zhodnocení prostředků, o které usilujeme, není pro nás natolik zajímavé setrvávat ve firmě, která je už stabilní a neroste.

Segment „Czech Tech“

V jakém oboru „své“ firmy hledáte?

Hledáme výrobní podniky, o jejichž výrobní program existuje prokazatelná poptávka. Pracujeme třeba s inženýrskou firmou, která vyrábí inovativní a celosvětově konkurenceschopné produkty pro energetický průmysl. Zatím ale působila jen na domácím trhu a naším plánem je rozvinout export. Nebo pracujeme se strojírenskou firmou, která úspěšně vyrábí výrobky pro tepelné hospodářství. V jejím případě budou naše aktivity budou směřovat do rozšíření distribučních kanálů a dalších inovací. Dále se například díváme na podnik vyrábějící složité agregáty pro jeřáby a podobná zařízení. Osobně tento segment nazývám „Czech Tech“. Myslím tím sofistikované výrobní podniky, které jsou schopné dodat vysokou kvalitu a zároveň jsou díky své menší velikosti schopné flexibilně vykrývat menší a často i nestandardní zakázky, které velké mezinárodní koncerny nemůžou za ekonomicky rozumných podmínek realizovat.

Bude se dařit?

Křišťálovou kouli nikdo nemá, ale na základě známých čísel se dá ledacos usuzovat. Prostor pro rozvoj bude určitě:

Statistiky Evropské asociace venture kapitálu a private equity (EVCA) uvádějí, že v Česku se pomocí fondů soukromého kapitálu v roce 2013 investovalo pouze 0,09 procenta HDP, což je po Řecku druhé nejnižší číslo v Evropě. Pro srovnání v Polsku to bylo 0,15 %, v Německu 0,2 %, v Dánsku 0,74 % a ve Velké Británii 0,5 %. HDP Unijní průměr je 0,25 % HDP. Tato čísla dokládají, že v Česku můžeme očekávat rozvoj trhu pro investice soukromého kapitálu, a to zvlášť teď, když přichází celkové ekonomické oživení a kdy v segmentu malých a středních firem stále působí jen velmi omezený počet profesionálních investorů. Podle různých průzkumů navíc vychází, že víc než dvě třetiny českých podniků se chystá v příštích letech investovat do svého rozvoje.

Proč by měl majitel firmy financovat rozvoj firmy spoluprací s vámi, a ne jednodušeji úvěrem od banky?

Private equity samozřejmě nikdy nenahradí standardní bankovní financování. Z hlediska podniku je to alternativní zdroj kapitálu, který je nicméně v určitých situacích výhodnější nebo vhodnější než financování bankou. Každý bankovní úvěr, i když jsou peníze dnes levné, něco stojí. A pokud máte aktuální příležitost k růstu, která bývá obvykle vždy časově omezená, je lepší použít všechny peníze, které máte k dispozici, okamžitě na financování růstu, a nikoli je ponížit tím, že část z nich budete muset vydávat na servis dluhu. Každá půjčka firmu vždy nějakým způsobem omezí. Private equity je flexibilní. Firma získá peníze na financování svého růstu a nemusí se stresovat se splácením, dodržováním kovenantů a podobně. Peníze investorům vrátí až z prodeje svých akcií nebo obchodního podílu.

To za předpokladu, že se vám skutečně podaří dostat firmu z bodu A do bodu B. Tak jako tak se ale v případě private equity majitel firmy vzdává části svých vlastnických práv. Skutečně se mu to ve srovnání s klasickým úvěrem vyplatí?

Odpovím vám přirovnáním. Je lepší mít padesát procent velkého koláče, než sto procent malého koláče – když padesát procent velkého koláče bude nakonec víc než sto procent malého koláče.

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+11
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 3 komentářů

A tohle už jste četli?

Kvalitní umění nemusí stát miliony, říká galerista Kodl

13. 9. 2023 | Matyáš Kodl

Kvalitní umění nemusí stát miliony, říká galerista Kodl

Češi se stále víc zajímají o investice do umění. Přinášejí řadu výhod a jsou dlouhodobě stabilnější než akcie. Sběratelské trendy a investiční potenciál českého umění nastínil Matyáš... celý článek

Dluhopisům se nebývale daří. Nová čísla o podílových fondech

7. 9. 2023 | Martin Mašát

Dluhopisům se nebývale daří. Nová čísla o podílových fondech

Léto bylo ospalé. Akcie v průměru trochu oslabovaly, zato dluhopisy si užívají výnosů, jaké v tomto tisíciletí skoro ještě nezažily. Napjatě se čeká, co přinese září.

ČNB varuje před „investicemi“ se značkou Areass

1. 9. 2023 | redakce Peníze.CZ | 1 komentář

ČNB varuje před „investicemi“ se značkou Areass

Česká národní banka upozorňuje veřejnost, že subjekt vystupující pod názvem Areass či Areass Group nemá žádné povolení k poskytování investičních služeb ani nedisponuje žádným jiným... celý článek

Nemovitostní fondy čeká podprůměrný rok. Známe výsledky za pololetí

1. 9. 2023 | Jan Traxler | 1 komentář

Nemovitostní fondy čeká podprůměrný rok. Známe výsledky za pololetí

Po tučných letech, kdy výnosy realitních fondů investory jen těšily, přicházejí horší roky. Výsledky za první polovinu roku neoslnily. Na inflaci nestačil nikdo, všichni skončili pod... celý článek

Čeští investoři jsou nepoučitelní. V čem chybují nejvíc?

23. 8. 2023 | Vladimír Weiss | 3 komentáře

Čeští investoři jsou nepoučitelní. V čem chybují nejvíc?

Nejčastější chyby investorů shrnuje Vladimír Weiss, finanční poradce z Partners Financial Services.

Partners Financial Services