Zdeněk Lepka: Začínáme tam, kde bankovní domy končí

Martin Vlnas | rubrika: Rozhovor | 28. 8. 2014 | 1 komentář
S ředitelem a předsedou představenstva společnosti BH Securities Zdeňkem Lepkou jsme hovořili o aktuální situaci na kapitálových trzích, o tom, jací jsou Češi jako investoři a jestli investorů přibývá tak, jak klesají úroky bankovních vkladů. Řeč samozřejmě přišla i na vlastní podnikání BH Securities, která své už tak široké portfolio v nedávné době posílila i o zajímavou nabídku investic do zlata už od nízkých částek.
Zdeněk Lepka: Začínáme tam, kde bankovní domy končí

Na českém trhu působíte téměř dvacet let. Myslíte, že Češi konečně překonali obavy z investování, které jim do hlav zasela divoká kuponová privatizace a bouřlivá devadesátá léta?

Bohužel. Češi se investování do fondů i jiných nástrojů bojí. Strach je ale úhlavní nepřítel úspěchu. Brání člověku využít možnosti a příležitosti, které se nabízejí. Obavy přitom nejsou na místě. Vhodně rozložené investiční portfolio snižuje rizika a přináší obvykle zajímavé výnosy.

Zdeněk Lepka

Zdeněk Lepka

Předseda představenstva a ředitel BH Securities. Narodil se v roce 1973 a absolvoval obor finance a bankovnictví vyšší obchodně-podnikatelské škole. V BH Securities pracuje už od roku jejího založení, z back office se přes makléře vypracoval až k členství v představenstvu, ředitelem a předsedou představenstva BH Securities je od roku 2002.

Nepomáhají zájmu o investice ani rekordně nízké úrokové sazby? Před dvěma třemi lety nabízely standardní spořicí produkty alespoň nějaké zhodnocení…

Velmi nízké úrokové sazby bankovních vkladů samozřejmě zvyšují poptávku klientů po výnosnějších investicích a snižují jejich averzi k riziku. To se promítá i do zájmu o obchodování s akciemi a obdobnými nástroji, takže o této formě investic uvažují i lidé, kteří by v prostředí „normálních“ úrokových sazeb preferovali spíš spořicí nástroje.

Krátkodobá investice do prověřených faktur – výnos až 16 % p.a.

Jak úspěšní jsou Češi v investování – obecně i konkrétně u BHS?

Dluhopisový trh dnes klienty spíše odrazuje, protože úrokové výnosy zejména státních dluhopisů jsou obecně velmi nízké. A na rostoucím akciovém trhu jsou klienti přirozeně úspěšnější než v opačném případě. To se týká jak klientů, kteří preferují strategii kup a drž, tak klientů, kteří dávají přednost krátkodobým spekulacím na růst ceny u vhodně vytipovaných akciových titulů. Naopak se v současné době nedaří klientům, kteří sázejí na pokles trhu. Nelze ale paušalizovat, protože vždy záleží na konkrétním cenném papíru. To samozřejmě platí i v případě konkrétních klientů BHS.

Jak tvrdá je dnes na trhu brokerských společností konkurence? A jak nebezpečná je konkurence zahraničních brokerů?

Všechny české brokerské společnosti se potýkají v posledních letech s poklesem obchodní aktivity klientů a malou velikostí českého trhu (co do počtu potenciálních zákazníků). Z tohoto pohledu je konkurence na trhu tvrdá. Na druhé straně český trh prošel za poslední roky výrazným zúžením počtu brokerských společností. Konkurence zahraničních brokerů je relativně malá, právě kvůli velikosti tuzemského trhu o něj nejeví přílišný zájem. Navíc z naší zkušenosti vyplývá, že tuzemský zákazník preferuje komunikaci ve svém rodném jazyce.

Dokázal byste v pár větách popsat, jaká rizika klientům hrozí, pokud se vrhnou do internetového obchodování s více či méně pochybným partnerem?

Drobní investoři by před vstupem na investiční trh měli důsledně zvážit všechna rizika, jejichž důsledkem může být ztráta, která mnohonásobně překročí původní investici, a také zvážit svou ochotu a schopnost tato rizika podstupovat.

Společnost, která chce na území České republiky vstoupit na devizový trh a poskytovat hlavní investiční služby, musí mít k takové činnosti povolení České národní banky, případně orgánu dohledu jiného členského státu Evropské unie. Povolení má zajistit, že společnost bude dodržovat určitý standard, pokud jde o kapitál, obezřetnostní požadavky, odbornost, pravidla jednání se zákazníky a podobně. Oprávnění společností vstoupit na trh a poskytovat investiční služby k derivátům je možné zkontrolovat v registru České národní banky. Jestliže investor využije služby společnosti, která povolení pro devizový trh nemá, nemůže se na dodržování výše uvedených standardů spoléhat, navíc investované prostředky nejsou zahrnuty do záručního systému pro investory. Ten, kdo se rozhodne převést peněžní prostředky na účet u subjektu, který nabízí devizové obchodování výhradně prostřednictvím internetové obchodní aplikace a bez povolení České národní banky nebo orgánu dohledu jiného členského státu Evropská unie, musí počítat s tím, že se může stát obětí podvodného jednání.

Má regulace České národní banky ten správný efekt?

Samozřejmě. Rozsah dohledu nad brokery, kteří trh okupují a poskytují služby, se liší v závislosti na tom, zda je to subjekt s povolením vydaným Českou národní bankou, nebo orgánem dohledu v jiném členském státě Unie. Případně jestli je to subjekt, který poskytuje investiční služby prostřednictvím organizační složky umístěné na území Česka, nebo ne. Devizový trh v Česku zahrnuje mnoho společností, které jsou registrované jako investiční zprostředkovatelé, ale nabízejí drobným investorům investiční poradenství nebo zprostředkování obchodu s deriváty, přestože poskytování takových investičních služeb je investičním zprostředkovatelům zakázáno. Česká národní banka v několika případech také odhalila poskytování investičních služeb k derivátům osobami, které měly oprávnění jen k výkonu směnárenské činnosti. Tyto subjekty nemají kapitál a zpravidla ani odborný potenciál potřebný k poskytování investičních služeb k derivátům, a tedy ani na devizový trh.

Zatím jsme se bavili o temné straně vašeho byznysu, pojďme do té světlé. Kdo jsou vaši konkurenti v téhle oblasti? Banky, jiné investiční společnosti?

Banky to nejsou. Začínáme tam, kde bankovní domy končí. Jsme schopni klientům nabídnout osobní přístup a zajímavé alternativy, které banky nejsou schopny nabídnout: asset mangement nebo prostor pro zajímavé investování. V portfoliu máme mimo jiné akcie, investiční certifikáty, komodity, privátní dluhopisy. Obecně ale vždy platí to, že investičním aktivitám předchází diskuze s klientem o jeho představách a plánech, teprve poté mu nabízíme řešení na míru.

Emise korporátních dluhopisů slovenské společnosti Gevorkyan, které BH Securities nabídla svým klientům v červnu, byla rozebrána za méně než dva týdny. V rámci neveřejné nabídky se upsalo 200 milionů korun. Letos jde o třetí dluhopis, po úspěšných emisích společností LentiKat’s v hodnotě 37 milionů Kč a Euro Property Investment v hodnotě 50 milionů Kč.

Zmínil jste asset management, správu portfolií. Od jaké částky můžu tuto vaši službu využívat?

Dá se říci, že každý podle svých možností. Máme klienty, kteří obchodují s padesáti tisíci korunami a naopak klienty, kteří obchodují ve stovkách milionů. S objemem finančních prostředků ovšem souvisí dostupnost konkrétních produktů pro klienty, s rostoucím objemem lze vybírat z větší nabídky investičních nástrojů a portfolio vhodněji diverzifikovat.

Saxo Bank a jiní velcí obchodníci asset management nenabízejí, vy ano? Proč? Není to přece jen příliš velké riziko?

Máme s ním více než dvacet let zkušeností. Správě portfolia se věnujeme od svého založení a z pozitivních výsledků můžu říct, že víme jak na to. Neobchodujeme na úvěr, jsme poměrně konzervativní. Jdeme vstříc klientům, kteří se o své investice nechtějí starat. Zároveň si ale zakládáme na osobním přístupu, takže nám klient může kdykoliv zavolat a informovat se o stavu svého portfolia. A nerozlišujeme, jestli u nás má zainvestováno 250 tisíc nebo deset milionů.

Do čeho nejčastěji vaši klienti investují – akcie, komodity, měny?

Většina našich klientů preferuje investice do akcií a obdobných nástrojů (zejména na pražské burze, v USA a na západoevropských trzích). Značný zájem registrujeme o alternativní investice typu investiční certifikáty. Doplňkově klienti obchodují s dluhopisy, měnami, zlatem a případně s dalšími investičními nástroji.

Kromě svých klasických aktivit jste nyní rozšířili nabídku také o fyzické zlato? Proč? Vrací se opět do kurzu?

Přáli si to naši klienti. Řadu z nich vystrašila loňská krize na Kypru. Nemovitosti už mají, a tak přemýšlejí co dál. Samozřejmě nechodíme po světě a nehlásíme, pojďte s námi investovat do zlata, vyděláte jmění. Právě naopak, zlato je pro nás jeden ze způsobů, jak uchovat hodnotu peněz.

Za kolik můžou klienti nakupovat?

Nabízíme klientům na výběr ze tří velikostí: cihličku o stu, dvou stech padesáti a pěti stech gramech. Na začátku si klient vybere velikost, kterou chce zakoupit, a na tu si každý měsíc posílá částku (1500, 3750 nebo 7500 Kč). My mu každý měsíc za tuto částku nakoupíme zlato za aktuální tržní hodnotu.

Má tak možnost postupně si ukládat peníze do zlata, aniž musel mít celý obnos na začátku. Pomocí on-line účtu si může sledovat kolik gramů zlata má již nakoupeno. Jakmile má klient nakoupenou celou cihličku, předáme mu ji. Touto službou jsme dokázali oslovit i drobnější investory, kterým jsme doposud neměli co nabídnout. Podle velkého zájmu to vypadá, že jsme trefili hřebíček na hlavičku.

Ceny zlata: pět roků

Zdroj: peníze.cz

Propojeno!

Pavel Kočalka a Jan Váňa dlouho působili na trhu s cennými papíry. Kočalka se dokonce podílel na zrodu Capital Partners – firmy, která od ČNB dostala dvacetimilionovou pokutu a zákaz činnosti kromě jiného za nadměrné obchodování. Svůj nový byznys staví na důvěře v lidovou moudrost, že z pytláka je nejlepší hajný:

Na českém trhu se v poslední době objevila skupina bývalých aktivních obchodníků, kteří se snaží upozorňovat na neetické nebo nezákonné praktiky investičních společností. Jak aktivity lidí okolo KLV Consulting a pana Kočalky vnímáte?

S panem Kočalkou jsem měl možnost setkat se osobně. Myslím, že takoví lidé nestojí za diskuzi. Je neuvěřitelné, kolik škod se mu podařilo za poslední dva roky na českém trhu napáchat. Můžu hovořit jen za naši společnost, která vedla soudní spor s pěti z našich klientů, kterým dělal pan Kočalka poradenství. Všechny do jednoho jsme vyhráli. Nepoučitelný pan Kočalka se i dnes chová stejně jako během svého působení ve společnostech z holdingu Capital Partners. Je mu úplně jedno, jestli klientům pomůže. Důležité je, že pomůže sobě.

BH Securities

BH Securities, a. s., je licencovaný obchodník s cennými papíry, od roku 1994 členem Burzy cenných papírů Praha. Je součástí česko-slovenského holdingu PROXY – FINANCE, a. s., který je jejím stoprocentním vlastníkem. Je držitelem kompletní licence pro poskytování investičních služeb, kterou uděluje Česká národní banka. Společnost je zakládajícím členem České asociace obchodníků s cennými papíry (ČAOCP) a od května 2014 také členem Asociace pro kapitálový trh České republiky (AKAT).

BH Securities svým zákazníkům, mezi které patří jak fyzické osoby, tak institucionální investoři, umožňuje vstup na domácí a světové burzy a přímou realizaci obchodních pokynů bez dalších prostředníků. Zaměřuje se na vyhledávání příležitostí i produktů, investuje do rozvoje a zákaznického servisu. Společnost patří mezi nejvýznamnější nebankovní subjekty. Nabízí obchodování s cennými papíry na vlastní a cizí účet v tuzemsku i v zahraničí, obhospodařování individuálních portfolií a obchodování na úvěr. Zprostředkovává produkty kapitálového trhu od těch nejkonzervativnějších až po vysoce specializované obchody s nejrůznějšími investičními nástroji. Spravuje aktiva soukromé i korporátní klientele.

Spořící účet plně online

Spořící účet plně online

Spořte s úrokem 5,3 % ročně bez podmínek

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+3
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 1 komentářů

A tohle už jste četli?

Bitcoin připravil o peníze syna šéfky ECB a vypije všechnu vodu! Týden v kryptu

2. 12. 2023 | Tomáš Krause

Bitcoin připravil o peníze syna šéfky ECB a vypije všechnu vodu! Týden v kryptu

Syn Christine Lagardeové neposlouchal. Bývalý šéf Binance nesmí domů. Kryptopodvodníci si kupovali důvěryhodnost sponzoringem sportu, ten má teď platit. Drobný těžař trumfnul obry.... celý článek

Výnos na pár kliků a hned? Napřed se vzdělat, pak investovat

29. 11. 2023 | Petra Nová | 3 komentáře

Výnos na pár kliků a hned? Napřed se vzdělat, pak investovat

Lidé od investic čekají to, na co si zvykli při nákupech v e-shopu. Chtějí výnos na pár kliků a hned. „S takovým nastavením mysli většinou o peníze rychle přijdou,“ říká Michael Kopta,... celý článek

Pozor na sázky na umělou inteligenci, každý na ní nevydělá

27. 11. 2023 | Štěpán Hájek

Pozor na sázky na umělou inteligenci, každý na ní nevydělá

Rok 2022 se zapíše do historie jako rok, kdy přišla generativní umělá inteligence. Ta nám pomůže s produktivitou, efektivností a snad se díky ní budeme i trochu lépe rozhodovat. Pro... celý článek

Obří pokuta pro Binance. Bude Německo platit bitcoinem? Týden v kryptu

25. 11. 2023 | Tomáš Krause

Obří pokuta pro Binance. Bude Německo platit bitcoinem? Týden v kryptu

Binance zaplatí 99 miliard korun, fanoušek bitcoinu je prezidentem, německá poslankyně prosazuje bitcoin jako zákonné platidlo, Santander ho nabízí klientům a žaloba na Apple kvůli... celý článek

Trh Start pražské burzy dostane dividendový index

23. 11. 2023 | redakce Peníze.CZ

Trh Start pražské burzy dostane dividendový index

Burza cenných papírů Praha bude mít nový index, založený na cenných papírech, se kterými se obchoduje na neregulovaném trhu Start.

Partners Financial Services