Online investice do fondů náklady nešetří

Online investice do fondů náklady nešetří
Široký výběr otevřených podílových fondů má z českých online brokerů v nabídce zatím jen brokerjet České spořitelny. Žádný velký poplatkový diskont ale nenabízí. Výjimkou jsou občasné speciální akce.

Poplatky, to je to, oč tu běží, uvažujeme-li o investování na dlouhých časových periodách. Nadvýkonnost a podvýkonnost jednotlivých fondů je nestálá a nejistá, nelze ji předvídat. Naproti tomu poplatky odvádí svoji černou práci v každém portfoliu neustále a zcela jistě, jejich negativní dopad na výkonnost portfolia lze vypočítat. Není překvapením, že jednou z důležitých činností sofistikovanějších investorů a investičních poradců je snaha minimalizovat poplatky spojené s investováním.

Jednou z možností úspory nákladů je nákup a prodej investičních nástrojů a správa portfolia přes internet, tzv. online. Takovou příležitost nabízí obchodníci s cennými papíry, kteří provozují online platformu pro zadávání příkazů k nákupu a prodeji cenných papírů přes internet. Často jsou nazýváni online brokeři.

Z průzkumu FOND SHOPu vyplynulo, že investování do otevřených podílových fondů online přes obchodníka s cennými papíry žádnou velkou úsporu nákladů v porovnání s klasickou cestou přes pobočku banky nebo nezávislého investičního zprostředkovatele zpravidla nepřinese. Jako levnější alternativa než podílové fondy se u online brokerů jeví exchange traded funds (ETF). Ty se však nehodí pro pravidelné investování menších objemů.


OPF online brokery nelákají

Tuzemští online brokeři se zaměřují na obchodování s akciemi, dluhopisy, certifikáty, warranty a ETF. Zprostředkování nákupu a prodeje podílových listů otevřených podílových fondů je příliš neláká. Výjimkou je brokerjet České spořitelny (profil, názory), který má jako jediný v nabídce vedle vyjmenovaných investičních nástrojů i široký výběr otevřených podílových fond. Patria Direct s online investováním do fondů začíná. V sazebníku platném od 18. 6. 2007 se objevily poplatky za nákup a prodej fondů online. Zatím jsou v nabídce fondy dvou investičních společností (Credit Suisse, ING). Z rozhovorů FOND SHOPu s představiteli investičních společností působících v ČR vyplynulo, že probíhají jednání s několika dalšími investičními společnostmi o zařazení fondů do nabídky. Patria Direct se pravděpodobně snaží dohnat dosavadní náskok brokerjetu. Cenovou válku ovšem nevyhlásila. Poplatky jsou zhruba na podobné úrovni.

Klienti společnosti brokerjet mohou přes internet investovat do více než 500 otevřených podílových fondů od 20 převážně zahraničních investičních společností. Jedná se o podílové fondy s licencí České národní banky (profil, názory) pro prodej v ČR. Technicky by brokerjet díky spolupráci se svojí mateřskou společností ecetra, což je dceřiná společnost rakouské Erste Bank, uměl zprostředkovávat i velký počet otevřených podílových fondů, jež nemají v ČR aktivního distributora a tudíž pro ně nikdo nežádal ČNB o povolení k prodeji na území ČR. "Z analýzy našich právníků vyplynulo, že pro nás bude bezpečnější zprostředkovávat prodej podílových listů jen takových fondů, které mají povolení pro prodej v ČR," sdělil FOND SHOPu Libor Janoušek, marketingový manažer brokerjetu.

Při nákupu nebo prodeji podílových listů OPF přes online brokera neprobíhá na rozdíl od jiných investičních nástrojů obchodování v reálném čase. Například u brokerjet je "cesta" následující: Příkaz k nákupu putuje z počítače klienta do společnosti brokerjet do Prahy, odtud do Erste Bank do Vídně (výjimkou jsou fondy tuzemského správce ISČS) a odtud do konkrétní investiční společnosti, resp. ke custodianovi dané investiční společnosti, který pro většinu nabízených fondů sídlí v Lucembursku. I kdyby příkaz doletěl od klienta do Lucemburska rychlostí světla, realizován bude až následující pracovní den, a to za kurz platný ke dni realizace nákupu. Na rozdíl od akcií či ETF kupuje investor za kurz, který ještě nezná. U některých investičních společností navíc nemusí dojít k realizaci příkazu následující pracovní den (T+1), ale později, například až třetí pracovní den (T+3). Při nákupu podílových listů (PL) jiným distribučním kanálem, například přes pobočku banky nebo nezávislého investičního zprostředkovatele, by však cesta nebyla rychlejší, spíše naopak.

Při nákupu PL přes online brokera je uplatňován tzv. nominee princip. Zahraniční investiční společnost neeviduje jako majitele podílových listů konkrétní osobu z České republiky, ale hromadného klienta, jímž je například Erste Bank. Seznamy majitelů PL jako konkrétních osob pak existují v subregistru Erste Bank.


Úspora nákladů není velká

Zřejmě vlivem nedostatku konkurence to s úsporou na poplatcích není při investování do fondů online nijak valné. Lze ušetřit, ale ne moc.

Vstupní poplatky do fondů Investiční společnosti České spořitelny (profil, názory) a Erste Sparinvest (profil, názory), což jsou fondy od investičních společností majetkově spřízněných s Erste Bank, jsou při investování přes brokerjet stejně vysoké jako při nákupu na pobočkách České spořitelny. Manažerské poplatky jsou také stejné. Úspora poplatků se v případě těchto fondů nekoná. Výhodou tedy pro investory zůstává jen úspora času při správě portfolia online. Vedlejší náklady jsou u brokerjet nulové. Vedení majetkového a hotovostního účtu je zdarma, podání příkazu online také a zpětný prodej je bez poplatku.

Brokerjet – otevřené podílové fondy online
Nákup Objem obchodu Poplatek
Fondy ESPA - peněžní do 200 000 CZK 0,30 %
200 000 CZK - 500 000 CZK 0,24 %
500 000 CZK - 2 000 000 CZK 0,18 %
od 2 000 000 CZK 0,12 %
Fondy ESPA - ostatní do 200 000 CZK 1,75 %
200 000 CZK - 500 000 CZK 1,40 %
500 000 CZK - 2 000 000 CZK 1,05 %
od 2 000 000 CZK 0,35 %
Ostatní fondy - peněžní do 200 000 CZK 0,50 %
200 000 CZK - 500 000 CZK 0,45 %
500 000 CZK - 2 000 000 CZK 0,40 %
od 2 000 000 CZK 0,35 %
Ostatní fondy - nepeněžní do 200 000 CZK 2,50 %
200 000 CZK - 500 000 CZK 2,25 %
500 000 CZK - 2 000 000 CZK 2,00 %
od 2 000 000 CZK 1,75 %
Poznámka: Nákup fondů ISČS se řídí jiným sazebníkem. Poplatek za nákup fondů ISČS přes brokerjet je stejný jako vstupní poplatek při pořízení přes pobočku banky.

O úspoře na poplatcích lze u brokerjetu mluvit při investování do některých fondů jiných investičních společností než ISČS a ESPA. Vstupní poplatek je stanoven pro všechny "cizí" fondy na 2,5 % a níže podle objemu investice. Některé fondy vybírají standardní vstupní poplatek až dvojnásobný, tudíž u brokerjet se "stropem" na 2,5 % lze nakoupit levněji.

Spořivé investory potěší u brokerjet občasné akce na podporu prodeje, při nichž dochází u vybraných fondů ke slevám na vstupním poplatku. Například pravidelně vyhlašovaný fond měsíce je možné nakoupit se zlevněným vstupním poplatkem až o 90 %.

Pro dlouhodobé investice však vstupní poplatek nemá takový význam jako manažerský. Manažerský poplatek ale platí klient v otevřených podílových fondech stejný bez ohledu na použitý distribuční kanál.


ETF jen pro větší objemy

Snaha investorů o minimalizaci průběžně strhávaných manažerských poplatků, jejichž výše je na delších periodách mnohem důležitější než výše vstupních poplatků, vedla mnohé z klientů online brokerů k preferenci ETF před OPF. Zatímco roční manažerský poplatek se u většiny akciových OPF pohybuje v rozmezí 1 % až 2 %, u ETF správci ročně strhávají jen 0,2 % až 0,5 %.

ETF ovšem nejsou v porovnání s OPF výhodnější alternativou ve všech případech. Investor musí počítat se dvěma hlavními nevýhodami. První jsou dividendy. Většina ETF dividendy vyplácí. Investor pak musí dividendový výnos zdanit a přibude mu starost, jak jej reinvestovat. Někteří online brokeři si navíc účtují poplatek za inkaso dividend.

Druhou nevýhodou jsou poplatky za každý nákup nebo prodej, které začínají někde pod 10 EUR či USD. ETF tudíž nelze na rozdíl od fondů použít pro pravidelné měsíční investice menších objemů.

V oblasti online investování do ETF je na rozdíl od fondů v ČR větší konkurence. Vedle brokerjetu tuto službu nabízejí i další významní retailoví online brokeři. Je to Patria Direct (jež spadá majetkově pod KBC) a Fio. Atlantik FT na zařazení ETF do nabídky momentálně pracuje, sdělil FOND SHOPu David Nový, který má v Atlantiku na starosti aplikaci eBroker.

Patria Direct – ETF online
Typ poplatku Výše poplatku
Poplatek za obchod
na burzách v USA
objem obchodu* do 299 999 CZK 14,95 USD
300 000 CZK a více 4,90 USD + 0,10 %
Poplatek za obchod
na burzách v Evropě
objem obchodu * do 299 999 CZK 16,90 EUR
300 000 CZK a více 6,90 EUR + 0,15 %
Devizová konverze rozdíl mezi nákupním a prodejním devizovým kurzem, tzv. spread
Vedení hotovostního účtu zdarma
Vedení majetkového účtu CP 0,06 % p.a. z průměrné tržní hodnoty, strháváno měsíčně
Inkaso dividend zdarma
* Pro výpočet objemu obchodu se použije kurz ČNB „střed“ ke dni realizace pokynu.
Fio – ETF online
Typ poplatku Výše poplatku
Poplatek za obchod
na burzách v USA
Obchod do 100 kusů včetně 7,95 USD
Obchod nad 100 kusů 9,95 USD
Poplatek za obchod
na burzách v Evropě
0,15 % z objemu, minimálně 9,95 EUR
Devizová konverze rozdíl mezi nákupním a prodejním devizovým kurzem *, tzv. spread.
Vedení hotovostního účtu zdarma
Vedení majetkového účtu CP zdarma
Inkaso dividend zdarma
* Směnné kurzy ČSOB.

Poplatky za obchod se liší v řádu několika eur nebo dolarů. Pro méně aktivní investory bude tedy větší roli hrát spíše důvěra než cena. Na hlavní "étéefkové" trhy, AMEX a Xetru, mají přístup všichni uvedení online brokeři. Někteří z nich mají v nabídce přístup i na další burzy, zejména evropské.

Článek vyšel v časopisu FOND SHOP 12/2007 dne 15. června 2007.

Kupovali jste už podílové listy otevřených podílových fondů přes internet?

Spořící účet plně online

Spořící účet plně online

Spořte s úrokem 5,3 % ročně bez podmínek

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

-4
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 10 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

21. 6. 2007 17:52, Michal Kára

To pak dopada tak, ze fond v jednom roce o 20% klesne, v druhem o 25% stoupne, takze vy jste teoreticky na nule, ale de-fakto 5% v minusu, protoze v druhem roce si manazer vezme ze "zhodnoceni": svych 20%...

Pokud vam poplatek vadi, neni nic jednodussiho, nez si delat manazera sam :-)

Ale manazer nema na vykon az takovy vliv, pokud trh jde dolu, tak s tim nic nenadela.

Zobrazit celé vlákno

+72
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

21. 6. 2007 16:37, pxx

Nějaké vtupní poplatky okolo 1% plus mínus nějaké desetiny, to je skoro takový jednorázový detail. Víc mi vadí roční manažerský poplatek za správu, který se pohybuje v rozmezí cca 0,5% až cca 2%, to je docela zlodějina, mělo by to být vždy jen z ročního zisku tak 15% až 20% z něj, to ti správci fondů dobře vědí, že to není teď v pořádku, ale takhle mají vždy peníze jisté, kdyby měli být placeni ze zisku tak by skutečně museli něco dělat. Před několika lety jsem si situaci blíže sledoval a nějaký fond, kde byl mamažer placen ze zisku ( myslím že 25% ) jsem i objevil, ale pochybuji o tom, že se to u nás ujme, když lidé ( investoři ) na manažery fondů v tomto netlačí.

-22
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (10 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Nenechte banku, aby vydělávala místo vás

17. 5. 2007 | Vladimír Bádr

Nenechte banku, aby vydělávala místo vás

Banky investují část úspor svých klientů na kapitálovém trhu. Výnosy z těchto transakcí jsou vyšší než úrok, který střadatelům nabízí. Není přitom důvod, aby střadatelé místo nízkého... celý článek

Nejčastější investiční omyly: čeho se vyvarovat

26. 4. 2007 | David Urbánek | 3 komentáře

Nejčastější investiční omyly: čeho se vyvarovat

Pokud investujete sami a nemáte s kapitálovými trhy dostatečné zkušenosti, možná využijete některé z následujících rad. Vyhnout se základním chybám znamená vyhnout se zbytečným ztrátám.... celý článek

Minulá výkonnost fondů vypovídá spíše o budoucích neúspěších

12. 12. 2006 | Milan Šmíd | 1 komentář

Minulá výkonnost fondů vypovídá spíše o budoucích neúspěších

Nalézt fond stabilně překonávající konkurenci je snem každého investora. Ačkoli takové existují, je jich velmi málo a většinou v České republice nejdou nakoupit. Narazit na stabilně... celý článek

Pravidelné investování po malých částkách: jak funguje a komu se vyplatí

14. 7. 2006 | Lukáš Marek

Pravidelné investování po malých částkách: jak funguje a komu se vyplatí

Snaha investičních společností nenechat ladem cílovou skupinu potenciálních klientů - drobných investorů stojí za vznikem programů pravidelného investování po malých částkách. Investovat... celý článek

Do banky pro fondy? Nechte si poradit i jinde.

14. 3. 2006 | Petr Vykoukal

Do banky pro fondy? Nechte si poradit i jinde.

Chystáte se do banky nakoupit podílové fondy? Zjišťovali jsme, na co byste se měli připravit. Chcete vědět, co předvedli bankovní poradci v několika českých a moravských městech? Kdo... celý článek

Partners Financial Services