Dlouhodobou investici ovlivňují i detaily

Dlouhodobou investici ovlivňují i detaily
I malou dírkou uteče hodně vody, i malým poplatkem hodně peněz. Lákat klienty na sedmiciferné sumy na konci 30letého "spoření" – to je klasická "pojišťovácká" matematika. Jaké náklady musí klient zaplatit za dlouhodobé "vedení" či správu svého portfolia a kolik tím z jeho hodnoty vlastně ztratí? Porovnáme několik strategiií ve snaze získat co nejvyšší zhodnocení.

Nemusíme opakovat jasná východiska:
1. Pouze na akciových trzích lze peníze zhodnotit,
2. jedině dostatečně dlouhým horizontem se snižuje riziko kolísání akciových trhů,
3. postupným (pravidelným) investováním lze nejen vůbec "poskládat" pořádnou sumu, ale současným efektem cost average (průměrování nákladů) se kolísání trhů dokonce "využije".

Více si přečtete v článcích Vyplatí se pravidelné investování po započtení poplatků? a Vyplatí se pravidelné investování po započtení poplatků? II.


Všechno něco stojí

Že nic není zadarmo je snad také zřejmé, přesto jsou vždy způsoby dražší a levnější. Zdánlivě ty levnější jsou horší, ale každý jistě najde stovky příkladů, kdy za dobrou věc příliš platit nemusí (často se dokonce zdá, že je tomu přímo naopak). A nakolik obchodníci zvládají to příznačné "vysvětlování" klientům, ví snad právě každý poradce nejlépe.
Podíváme se tedy blíže na náklady, které musí klient zaplatit za takovou dlouhodobou investici či správu svého portfolia a kolik tím z jeho hodnoty vlastně ztratí.


Poplatky fondů 

O nich bychom mohli popsat mnoho stránek (o tématu jsme psali např. v textu Podílové fondy: jsou výhodnější poplatky fixní, nebo z výnosu?). Pro modelové výpočty nyní použijme vstupní poplatek 5 % u akciového a 2 % u dluhopisového fondu. Obhospodařovatelský poplatek (management fee) u akciového fondu 2 % a u dluhopisového fondu 1 % (při racionální strategii půl na půl akcie a dluhopisy tedy 1,5 %).
Pro přímý nákup akcií je běžný brokerský poplatek 0,5 % z investované částky.

Původní teorie portfolia vycházela z toho, že je nutno "rozředit" riziko vývoje individuálních akciových titulů. Proti systematickému riziku (kolísání celého trhu) je ale taková diverzifikace bezbranná.
Navíc tedy pak přistupuje také diverzifikace sektorová a stále víc i regionální. Strategií zde najdeme do tuctu dvanáct až do úplného a globálního "rozpliznutí". Jak to ovšem bývá, každým snížením rizika se vzdáváme i určitého potenciálu výnosu…


Fondy či ETF?

Jednou z původních a největších výhod podílových fondů byla právě diverzifikace. Uvědomme si přitom také, že dostupnost akciových trhů byla vždy mírně problematická, protože byla možná jen přes brokera.
Zkrátka, protože správa takového fondu něco stojí, nepřipadal nikomu nejen vstupní poplatek, ale ani obhospodařovatelský poplatek (management fee), nijak nepřístojný.
Jak je tomu dnes? Dnes již mnohým lidem jako nepřístojný, anebo alespoň příliš vysoký - připadá! Konkurence tak začíná řádit i mezi fondy, byť investiční společnosti "drží basu" poměrně úspěšně. Dostávají však tvrdý úder od samotných burz a jiných finančních institucí v podobě indexových akcií (Exchange Trade Funds) a podobně konstruovaných certifikátů.
Chcete příklad? Podívejte se někdy na elektronickou burzu Nasdaq - většinou největší objem obchodů uvidíte s titulem QQQQ. To je právě ETF stovky technologických firem indexu Nasdaq 100 (profil, názory). Kdo chce tedy např. 15% podíl technologií do svého portfolia, koupí 15 % QQQQ.

BITVA FONDŮ S ETF? ČTĚTE ZDE!


A co s dluhopisy?

Z historických důvodů u nás retailový trh s dluhopisy v 90. letech vůbec nevznikl. Občas jsou k dostání hypoteční zástavní listy, ale ty jsou standardně 5leté a sestavovat z nich postupně dluhopisovou část portfolia je nevhodné. Na druhou stranu by dlouhodobé portfolio mělo být na začátku co nejvíc (plně) akciové, takže s dluhopisy si (zatím) nemusíme dělat takové starosti.
A snad nejdůležitější okolností je to, že dluhopisové fondy mají násobně nižší poplatky, takže na dluhopisovou složku je jejich využití vhodnější.


Tři varianty

1. Začněme velmi oblíbeným investičním životním pojištěním (IŽP), které jistě každý zná. Obecně: po stržení rizikového pojistného a poplatků je zbytek peněz investován do zvolené skladby fondů. Investiční riziko je plně na klientovi, jako v dalších variantách.
2. Plné využití fondů jak pro akciovou, tak dluhopisovou složku portfolia.
3. Akciová složka je investována přímo, pro dluhopisovou jsou využity fondy.

Základní rozdíl je tedy v poplatcích, které v jednotlivých variantách snižují výnos. Další okolností je možnost daňového odpočtu 12 000 Kč, který je zatím u IŽP možný (ale naopak se sazbou 15 % zdaňuje výnos). Snad není nutno zdůrazňovat, že efektivní vliv daňových odpočtů silně klesá jak s výší pojistného (pravidelně investované částky), tak i směrem k nižším daňovým pásmům investora.

Provádět propočty s 1 000 Kč měsíčně jistě tedy vychází nejlépe, ale nejde (bohužel) o realistickou částku ani pro účely kombinace s hypotékou, ani pro našetření potřebné sumy např. na důchod.
Přesto se podívejme na graf 1, který modeluje vývoj zhodnocování všech tří postupů či variant: přestože u IŽP maximalizuje daňovou úlevu, počáteční poplatky obvykle srazí křivku hned v začátku, další pokles na konci období pak způsobí zdanění výnosu.
Přímé investování akciové složky naopak favorizuje tento způsob i oproti plnému využití fondů, protože klient "ušetří" jak na vstupních poplatcích (poplatky brokerovi jsou nižší), tak zejména na management fee.


Graf 1: Vývoj hodnoty tří variant pravidelné investice 1 000 Kč měsíčně


A co 5 000 Kč měsíčně

Pokusme se ještě zjistit, jak se bude chovat hodnota vyšší pravidelně investované částky. Na grafu 2 vidíme období 50 let, kde je zdůrazněn efekt "výnosu z výnosů", takže varianta s přímou akciovou složkou ostatním "utíká" až na dvojnásobek cílové částky. Tak dlouhé období však zatím u nás jistě není příliš realistické.

Na grafu 3, který ukazuje vývoj od 4. do 20. roku, opět nevidíme nic překvapivého. Snad nejzajímavější je nepatrný rozdíl mezi oběma daňovými skupinami - ten se stírá právě s rostoucí výší měsíční investice, protože jeho vliv tím klesá.

Porovnání způsobů investování 5000 Kč/měs.

Porovnání pro období 4 až 20 let


Závěr je jasný

Čím delší je investiční horizont a čím je vyšší pravidelně investovaná částka, tím víc se vyplatí investovat přímo nebo alespoň prostřednictvím fondů. Naopak tím méně efektivní je k tomuto účelu využívat IŽP.
Pomíjíme ovšem zcela rizikovou složku, které má v určitém životním období jistě také význam.


Celkové grafické vyhodnocení výhod a nevýhod IŽP instruktivně ukazuje jak vliv délky pojištění, tak daňové skupiny klienta.


Vydrží daňový systém?

Častá námitka v diskuzích směřuje k "riziku", zda budou dnešní daňové zákony či podmínky platné ještě i za 10, 20 či 30 let. Přiznejme si otevřeně: s velkou pravděpodobností nebudou. Ale naopak to, že společnost (stát) bude chtít motivovat a podporovat určité racionální chování lidí, je jistě velmi pravděpodobné.
Některé podpory byly nastaveny ne zcela optimálně, takže se již změnily (např. stavební spoření). Jiné se "posunou" třeba jen změnou daňových pásem, vše lze ale přizpůsobit - například zvýšením částky odpočtu z 12 000 na 20 000 Kč. Anebo naopak zrušením (osvobozením od) zdanění výnosu atd.
Lze dokonce zvolit i řešení s více variantami či možnostmi, z nichž si občan/klient může vybrat, jak je tomu při spoření na penzi v USA.


Model - porovnání produktů IŽP

Pro naše účely vezměme kompromis 3 000 Kč měsíčně, což už by mohlo za období kolem 20 let dosáhnout hodnot, které nebudou zanedbatelné, tedy kolem miliónu korun.
Naspořená částka se však nerovná plnění, tedy částce, kterou klient dostane vyplacenou. Zhodnocení (výnos) je totiž nutno zdanit sazbou 15 %, takže při zhodnocení o 400 000 by se již jednalo o 60 000 Kč. Na druhé straně toto porovnání ale nezohledňuje ani daňové úlevy po dobu trvání produktu, které během 20 let při daňové sazbě 25 % také dosáhnou 60 000 Kč. Faktem je, že do daňové skupiny 32 % se za období několikaleté studené progrese již dostal leckdo. Produkt tím však zároveň značně ztrácí výhodnost pro OSVČ a jiné osoby bez zdanitelných příjmů, které vědí, jak optimalizovat své přiznávané příjmy či daňové povinnosti.


Osoby a obsazení

Pro model použijeme dvě varianty ING Investor Plus (tarify T150 a P150), produkt Finance Life (tarif FLV 35) pojišťovny Uniqa, Osobní životní plán a Komfort pojišťovny Aviva, dále produkt Perspektiva Kooperativy. Pro srovnání jsme použili i variabilní produkt Pojišťovny České spořitelny Flexi Invest s nulovou rizikovou složkou, protože se jeví poplatkově velmi příznivě.

Vstupní poplatky se u IŽP obvykle nazývají rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou, ovšem v převážné většině jsou na úrovni 5 % (Uniqa 3 % + 2 % z investované částky tzv. bezpečnostní přirážka).
Obhospodařovací poplatky (management fee) se různí poněkud víc od 2 % "natvrdo" (ING) přes 1,65 % u strategického profilu Avivy až po tzv. nulové poplatky u těch pojišťoven, které používají kombinace "veřejných" fondů. Tam jsme zvolili poměrně subtilní odhad 1,5 % (což by tak asi mělo být, i když TER hovoří značně drsněji). O těch však byť jen něco málo tuší pouze velmi poučený klient.


VÍCE O POROVNÁVANÝCH TARIFECH SI PŘEČTETE NA TOMTO MÍSTĚ

Porovnání některých produktů IŽP, jejich zhodnocení a efektivní výnos
Investor Plus T 150 Investor Plus B 150 Investor Plus B 150 (mimořádné pojistné) Aviva - Osobní životní plán Aviva - Komfort Kooperativa Perspektiva Uniqa Finance Life Pojišťovna ČS Flexi Invest
Efek. výnos
- rekapit.
manag. fee 2 % manag. fee 2 % manag. fee 2 % manag. fee 1,65 % manag.fee 1,65 % manag. fee 1,5 % manag. fee 1,5 % manag. fee 1,5 %
Celkem zapl.
720 000 Kč
Naspoř. částka 986 898 Kč 932 992 Kč 957 936 Kč 1 005 429 Kč 951 667 Kč 995 123 Kč 986 894 Kč 1 031 190 Kč
Celk.
popl.
241 133 Kč 252 559 Kč 240 074 Kč 222 109 Kč 234 737 Kč 242 248 Kč 220 933 Kč 203 730 Kč
Hrubé předpok. zhodn.
6,0 %
Skuteč. zhodn. (efektivní výnos) 2,91 % 2,41 % 2,65 % 3,08 % 2,59 % 2,99 % 2,91 % 3,31 %


Pozn.: Efektivní výnos = skutečné zhodnocení = míra výnosnosti 
V programu Excel je možné spočítat skutečnou míru výnosnosti v průběhu spoření, investování a jiných výnosů (např. kolísajících v čase).
Pro účely pojistných produktů je volně dostupný na serveru FinQ specializovaný program, do nějž se jen zadají výchozí parametry produktu.

Připravili jsme pro vás nový speciál: Vše o bydlení: smlouvy, financování a legislativa
Najdete v něm mnoho praktických informací pro případ, že se rozhodnete koupit nemovitost, zvažujete, zda si pořídit byt v osobním nebo družstevním vlastnictví či se chytáte svoje bydlení vylepšit rekonstrukcí. Zajímá vás deregulace nájemného? I tomuto tématu jsme se věnovali, a to hned v několika článcích. Přejeme vám mnoho inspirativního čtení v našem speciálu Vše o bydlení: smlouvy, financování a legislativa!


Psáno pro měsíčník Finanční poradce.

Jakou strategii dlouhodobého investování využíváte vy?

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+4
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 56 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

24. 7. 2007 10:41

Šmarja lidi když něčemu nerozumíte nebo se něčeho bojíte (ztráty peněz v investování) proč se někoho nezeptáte? Když vás bolí zub jdete k zubaři? Když potřebujete spravit auto jdete za automechanikem a když chcete poradit s penězma? Nezávislý fin poradce : ) jestli nikoho takového neznáte někoho vám doporučím. Já jsem nadmíru spokojen :o). A všechno ostatní jsou plky : ))

+48
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

7. 10. 2006 19:49, Jirka

Psal jsem o průměrném ročním výnosu. Ten se dá srovnávat s fondy podobného typu. Odhad budoucích výsledků je pravda dosti nesnadný. Ale o to mi nešlo. Pokud jdu do fondů, musím mít nějakou představu o tom, jakého výsledku má ten fond šanci dosáhnout. Např. když začínaly růst trhy středovýchodní Evropy, vsadil jsem na Sporotrend. Že mi dá víc, než tehdejší Globaltrend bylo prakticky jasné, protože ten druhý průměruje výkon ekonomik v různých částech světa a drží dolarové akcie (měnové riziko). A tak není divu, že ho často překonávaly i dluhopisové fondy denominované v CZK. Od akciového fondu očekávám podstatně vyšší výnos, než nějakých 0,9% manažerských poplatků. Tedy takové poplatky pro mne nejsou významné. Mám pocit, že oba jmenované fondy měly tyto poplatky dokonce stejné. Nižší poplatky mají fondy dluhopisové a peněžní. To už je dáno i objemem spravovaného jmění. Tedy pokud bych měl dát přednost nižším poplatkům, pak bych musel do peněžáku, který zcela jistě nepřekoná dlouhodobě výnosem dobře vedený fond akciový. Proto v takovémto způsobu výběru investičních instrumentů nevidím smysl. Je to jako investice do akcií firmy o které nic nevím, jen to, že vyplácí ročně 4% dividendy. Ale co když její kurz spadne o 30% za rok? Lepší by byla firma, která zhodnotí akcii i když dividendy nevyplácí. Jak takovou firmu poznat? O tom je přece investování. Musím mít představu o tom, jak si taková firma stojí, jak hospodaří, co má v plánu, atd. Tedy pouštím se do rizika a do neznáma, abych zhodnotil peníze. Nakupovat na blind akcie podle relativně jisté dividendy není investování, ale loterie. Mimochodem: víte, kolik peněz se zadře za drápky pojišťovákům z IŽP? Mám dojem, že poplatky za správu zveřejňují jen ty OPF. Co oči nevidí, to srdce nebolí. Nemám pravdu? ;-)

Zobrazit celé vlákno

-15
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (56 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Podílové fondy: jsou výhodnější poplatky fixní, nebo z výnosu?

6. 9. 2006 | Lukáš Marek

Podílové fondy: jsou výhodnější poplatky fixní, nebo z výnosu?

Z hlediska poplatkové politiky lze mezi tuzemskými podílovými fondy najít výjimku. Zatímco většina podílových fondů vám zinkasuje fixní poplatek za správu, ve fondu J&T Opportunity... celý článek

Vyplatí se pravidelné investování po započtení poplatků? II.

26. 7. 2006 | Lukáš Marek

Vyplatí se pravidelné investování po započtení poplatků? II.

V dokončení včerejšího článku se dozvíte, jak různé investiční společnosti stanovují poplatky. Nabídneme vám přehled výnosů různých fondů těchto společností včetně výše započítávaných... celý článek

Pravidelné investování po malých částkách: jak funguje a komu se vyplatí

14. 7. 2006 | Lukáš Marek

Pravidelné investování po malých částkách: jak funguje a komu se vyplatí

Snaha investičních společností nenechat ladem cílovou skupinu potenciálních klientů - drobných investorů stojí za vznikem programů pravidelného investování po malých částkách. Investovat... celý článek

Do banky pro fondy? Nechte si poradit i jinde.

14. 3. 2006 | Petr Vykoukal

Do banky pro fondy? Nechte si poradit i jinde.

Chystáte se do banky nakoupit podílové fondy? Zjišťovali jsme, na co byste se měli připravit. Chcete vědět, co předvedli bankovní poradci v několika českých a moravských městech? Kdo... celý článek

Investujte pravidelně

14. 9. 2005 | Petr Vykoukal

Investujte pravidelně

Kup levně a draze prodej – tak nějak by mohl vypadat plán jak zbohatnout na burze. Jenže má dva háčky. Kdy koupit, abychom měli jistotu, že skutečně kupujeme levně, a kdy prodat, abychom... celý článek

Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.