Jaké ETF existují, kde je koupit a jak pomocí nich investovat

Roman Stuchlík | 5. 9. 2006
Jaké ETF existují, kde je koupit a jak pomocí nich investovat
Na tzv. exchange traded funds se často pohlíží jako na konkurenci otevřených podílových fondů. Jsou transparentnější, likvidnější a v mnoha případech levnější. Největším trhem ETF je burza AMEX v USA a XETRA ve Frankfurtu. Počet ETF dosáhl několika set. Pokrývají hlavně akciové trhy v USA a Evropě. Často kopírují index. Podívejme se na to jak fungují a kde je koupit detailněji.

Nelze přehlédnout, že exchange traded funds (ETF) si získávají u investorů v USA a západní Evropě stále větší oblibu. Nabídka různě zaměřených ETF se v posledních dvou až třech letech rozrostla natolik, že eurový i dolarový investor dnes může sestavit celou akciovou složku svého investičního portfolia pouze pomocí ETF, aniž by musel dělat kompromisy v oblasti diverzifikace. Rozsah pokrytí jednotlivých tříd aktiv a sektorů se u ETF přiblížil otevřeným podílovým fondům.

Co se objemu spravovaného majetku týká, pomocí ETF bylo doposud investováno mnohonásobně méně peněz než pomocí otevřených podílových fondů. Z burzovních statistik ovšem vyplývá, že fondům roste v podobě ETF nezanedbatelná konkurence.

Martin L. Flanagan, ředitel Investment Company Institute (americká obdoba českých sdružení AFAM a AKAT), řekl letos v květnu na slavnostním shromáždění této organizace, že hlavním posláním otevřených podílových fondů je zpřístupňování kapitálových trhů běžným občanům. Doslova prohlásil: "We bring Wall Street to Main Street." O ETF to platí také. Těm, kteří o to stojí, umožňují ještě bližší kontakt s burzou než fondy, a to při stejném riziku.


Koše akcií

Exchange traded fund (ETF), neboli burzovně obchodovaný fond, je ve své nejčastější podobě koš akcií. Cena takového koše je v každém okamžiku známá a odvíjí se od aktuální hodnoty akcií do koše zahrnutých. Emitenti ETF často konstruují své koše akcií jako věrné kopie akciových indexů.

O ETF se mluví jako o přímém konkurentu tří jiných investičních produktů. Jsou jimi pasivně řízené (tzv. indexové) podílové fondy, indexové certifikáty a portfolio akcií sestavené podle vlastního výběru.

Oproti všem třem mají ETF určité výhody. V porovnání s indexovými podílovými fondy jsou levnější, likvidnější, transparentnější a věrněji kopírují zvolený index. V porovnání s indexovými certifikáty nenese investor kreditní riziko emitenta, za investorovy peníze jsou nakupovány přímo akcie, nikoli slib finanční instituce. V porovnání s portfoliem akcií nakoupených přímo investorem stačí jeden obchod a menší investovaná částka k tomu, aby "koupil index".

Bývají zmiňovány i nevýhody ETF. Tyto cenné papíry je nutno nakupovat na burze prostřednictvím obchodníka s cennými papíry. Investor sice nenese kreditní riziko emitenta, ale kreditní riziko obchodníka s cennými papíry ano. Za každý obchod (nákup i prodej) si obchodník s cennými papíry účtuje poplatek za transakci, zpravidla minimálně 15 EUR nebo USD. Nižší náklady oproti podílovým fondům investor pocítí až od určité hodnoty investice.
Další nevýhodou je vyplácení dividend. U některých ETF nejsou reinvestovány, jak je to obvyklé u podílových fondů, ale emitent ETF je přeposílá investorovi na účet. Pro českého daňového rezidenta to znamená dividendu zdanit u českého finančního úřadu a přemýšlet, jak ji dál reinvestovat.


Obchodují se na burze

Hlavním trhem s ETF v Americe je newyorská burza AMEX (American Stock Exchange) a v Evropě XETRA Frankfurt. Existují i jiné burzy, kde je možné koupit a prodat ETF. V USA je to například NYSE (profil, názory) (New York Stock Exchange) a Nasdaq (profil, názory). V Evropě se ETF hodně obchodují také na burze Euronext (Paříž, Brusel, Amsterodam). Počet ETF kótovaných na těchto burzách je ale v porovnání s burzami AMEX a XETRA Frankfurt menší a platí, že většina ETF kótovaných na těchto burzách je kótována také na AMEX a XETRA Frankfurt.

Jak může dostat do svého portfolia "étéefka" český investor? Klienti privátního bankovnictví to mají jednodušší. Banky jsou obchodníky s cennými papíry, přístup na hlavní světové burzy mají a na přání dostatečně bonitního klienta mu nakoupí do portfolia vybraný ETF. Problém může být pro někoho v tom, že stát se dostatečně bonitním klientem privátního bankovnictví znamená mít k dispozici portfolio o velikosti v řádu jednotek milionů korun.

Ti, kteří se nekvalifikují jako klienti privátního bankovnictví, mohou k nákupu a prodeji ETF využít obchodníky s cennými papíry, kteří se orientují vedle velkých klientů také na tzv. retail (běžné investory s plánovanou investicí v řádu desítek a stovek tisíc korun). Příkladem takových obchodníků s cennými papíry je brokerjet České spořitelny (profil, názory), Cyrrus (profil, názory) a Fio (profil, názory). Existují i další. Všichni tři jmenovaní zprostředkovávají obchody na americké burze AMEX i na německé burze XETRA Frankfurt. Vedle toho mají přístup i na další burzy, ale pro zájemce o ETF jsou důležité tyto dvě.


AMEX

Užitečné adresy týkající se ETF
Jaké ETF existují? Kolik jich je? Jaké trhy pokrývají? Na burze AMEX je kótováno 215 ETF, na burze XETRA Frankfurt 118. Jestliže někdo hledá ETF na konkrétní sektor či region, může se "přehrabovat" hromadou dvou set jednotlivých titulů nebo použít filtr.

Začněme americkou burzou. Na internetových stránkách www.amex.com je v sekci ETF funkce ETF Screener (třídič). Dovoluje třídit podle emitenta, investičního stylu (růstové, hodnotové, stylově nerozlišené), kategorie (mezinárodní, sektorové, domácí celého trhu), nákladovosti, velikosti majetku ve správě, ceny za jednu akcii, výkonnosti od založení.
Pro hledání ETF na pokrytí určitého sektoru či regionu není filtr na AMEXu příliš užitečný. Dělí pouze na tři "kategorie" - mezinárodní, sektorové, domácí celého trhu. Mezinárodní (z pohledu amerického investora) zahrnují regionálně zaměřené ETF na trhy mimo USA. Domácí celého trhu (broad based) pokrývají americký trh. Sektorové zahrnují sektorově vyhraněné ETF bez ohledu na region. Takové členění je příliš hrubé.

Mnohem propracovanější "třídiče" lze najít na www.morningstar.com (ETF Screener) a na www.matketwatch.com (v sekci ETF Center je Quick Screener a Advanced Screener). Třídění ETF, stejně jako třídění otevřených podílových fondů, do skupin není sjednoceno, tudíž oba uvedené zdroje vytváří mírně odlišné skupiny ETF. Pro základní orientaci investora ve světě "étéefek" však postačují.

Jak si s tříděním ETF poradili v Market-watch ukazuje tabulka 1. Z představené "mapy" vyplývá, že drtivá většina ETF kotovaných na amerických burzách kopíruje vývoj ceny akcií. V poslední době se objevilo i několik na dluhopisy. Emitenti se soustřeďují zejména na domácí (americký) akciový trh. Ze zahraničních trhů je v oblibě Evropa. Nejplodnějším emitentem ETF je finanční skupina Barclays.

Podrobné informace o jednotlivých ETF lze najít na internetových stránkách emitentů (viz sloupek). Slušně propracovanou stránku má například největší emitent - Barclays. Početná řada ETF od Barclays nese obchodní název iShares. Na jejich internetových stránkách jsou o každém ETF zveřejněny základní informace v dokumentu fact sheet a podrobné v prospektu, stejně jako u klasických podílových fondů. Průběžně aktualizován je seznam držených titulů v jednotlivých ETF a jejich podíl v portfoliu.


XETRA

Českého investora budou možná více zajímat ETF obchodované na evropských burzách za eura (profil, názory). Seznam ETF kótovaných na burze EATRA Frankfurt lze najít na www.boerse- frankfurt.com. Jaké ETF v Evropě existují, kdo je vydává a jaké trhy pokrývají uvádí tabulka 2. Největším evropským producentem ETF je Indexchange Investments AG. Specializuje se na "kopírování indexů", minimalizaci tzv. tracking error.


Netradiční ETF

Emitenti ETF se snaží reagovat na poptávku a pokrýt svým produktem oblasti, o něž je mezi investory zájem. Poslední "módní vlnou" jsou komoditní ETF. Komodity jsou investory vnímány jako vhodné zajištění proti inflaci. Proto mají úspěch ETF, jež pořizují do portfolia futures kontrakty vázané na cenu komodit. Investoři se s těmito ETF podílejí přímo na růstech a propadech cen podkladových komodit.

 • Co jsou ETF?
  Ve své nejčastější podobě si je lze ETF jednoduše představit jako koš akcií, který se obchoduje na burze za cenu odvozenou od ceny akcií do koše zahrnutých. Emitenti ETF často kopírují složením koše určitý index.
 • Jaké mají výhody oproti otevřeným podílovým fondům?
  Vyšší transparentnost, vyšší likvidita, většinou i nižší náklady.
 • Jaké mají nevýhody oproti otevřeným podílovým fondům?
  Některé ETF vyplácí dividendy a posílají je investorovi na účet. Pro českého rezidenta to znamená dividendy zdanit a přemýšlet jak je reinvestovat.
 • Kde se ETF obchodují?
  V USA nejčastěji na burze AMEX, v Evropě nejčastěji na burze XETRA Frankfurt. Koupit a prodat lze i na jiných burzách. Zmíněné dvě jsou ale pro ETF největší.
 • Kolik ETF existuje? Několik stovek. Na burze AMEX je jich kótováno přes 200, na burze XETRA Frankfurt přes 100.
 • Jaké trhy ETF pokrývají?
  Zejména akcie v USA a Evropě. Jednotlivé ETF kopírují různé indexy, i sektorové. Někteří emitenti konstruují koše podle vlastního uvážení, bez návaznosti na index. ETF začínají pokrývat i rozvíjející se země. Objevilo se i několik ETF, které nakupují do portfolia dluhopisy. Poslední novinkou jsou ETF nakupující do portfolia futures na ceny komodit. Investor s nimi spekuluje na růst cen podkladových komodit.
 • Kdo je emitentem ETF?
  Zpravidla velké finanční skupiny. V USA například Barclays, Merrill Lynch, v Evropě Société Générale, AXA, BNP Paribas, Indexchange.
 • Jak dostanu ETF do svého portfolia?
  Nákup a prodej cenného papíru na burze v Německu nebo USA zprostředkovávají licencovaní obchodníci s cennými papíry. Jedna transakce stojí poplatek většinou minimálně 15 EUR nebo USD.

Trend nahrazovat akcie v portfoliu ETF finančními deriváty je zřejmý. Například Idexchange uvedla na trh řadu tzv. swap ETF, jimiž kopírují sektorové akciové indexy, ale nikoli pomocí akcií. Hlavní proud ovšem stále zůstává v ETF konstruovaných jako koše akcií. Investory jsou vnímány jako bezpečnější.

Článek vyšel v časopisu FOND SHOP 11/2006 dne 2. června 2006.

Co si o ETF myslíte? Jaký typ investování vás láká nejvíc? Máte již ETF ve svém portfoliu? 

Spořící účet plně online

Spořící účet plně online

Spořte s úrokem 5,3 % ročně bez podmínek

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+11
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů

A tohle už jste četli?

Stále ještě věřit akciím nemovitostních firem?

23. 5. 2006 | Roman Stuchlík

Stále ještě věřit akciím nemovitostních firem?

Během posledních tří let dosáhla výkonnost fondů investujících do akcií evropských nemovitostních firem přes 30 % p.a. Na přímé investici se v posledních 15 letech téměř nedalo prodělat.... celý článek

Jak a kde nakoupit nejlepší fondy různých rodin?

9. 5. 2006 | Roman Stuchlík

Jak a kde nakoupit nejlepší fondy různých rodin?

Jak pořídit portfolio z fondů různých investičních společností? Cesta vede přes pobočky menších bank. Další možností jsou investiční zprostředkovatelé a taky obchodníci s cennými papíry.... celý článek

Měření výkonnosti fondu při zohlednění rizika

25. 1. 2006 | Roman Stuchlík

Měření výkonnosti fondu při zohlednění rizika

Jak poznat, který fond je "nejlepší"? Seřazení podle výkonnosti za poslední tři roky nedává úplný obrázek, a to ani ve skupině stejně zaměřených fondů. Ukazatele Jensen Alpha, Sharpe... celý článek

ETF: investiční superstar má i nevýhody

30. 11. 2005 | Roman Stuchlík

ETF: investiční superstar má i nevýhody

"Chytří investoři přesouvají peníze do exchange traded funds," až tak nekritické články bylo možné v poslední době číst dokonce i v jinak seriózním finančním tisku. Jejich nejčastěji... celý článek

Jak měřit riziko investice do fondu

25. 10. 2005 | Roman Stuchlík

Jak měřit riziko investice do fondu

Jedním z největších rizik, které hrozí investorům do otevřených podílových fondů, je riziko kolísání kurzu fondu. Zjistit jak se kurz v minulosti "vlnil" nahoru a dolů, je pro investory... celý článek

Partners Financial Services