Kompletní seznam odpovědí Miroslava Hořejšího na dotazy čtenářů.

O smyslu tepelných čerpadel

jezevec
Vaše tepelná čerpadla se cenově pohybují od 200 tisíc Kč nahoru, s instalací a vybavením snadno přesáhnou půl miliónu Kč. Mountfield prodává čerpadla vzduch-voda za 20 tisíc Kč, Žeravík je staví ještě za méně. Co je na těch vašich 10x účinnějšího či lepšího?
Pořád mám pocit, že tepelné čerpadlo je jen klimatizace s obráceně zapojeným teplovodem, a že neexistuje důvod, aby i velmi drahé čerpadlo s regulací stálo víc než 20 až 30 tisíc Kč.

MH: Nevím jaká "vaše" tepelná čerpadla máte na mysli. Jen na vysvětlenou, pracuji jako šéfredaktor nezávislého internetového portálu TZB-info. Nemám tedy žádný obchodní zájem na upřednostňování tepelných čerpadel jako zdroje tepla ani nejsem spojen s žádnou konkrétní firmou, která by tepelná čerpadla prodávala. Pouze se snažím o maximálně objektivní informování veřejnosti o problematice hospodaření s energiemi a úsporách energií.
Nechci polemizovat o tom, kde začínají nebo končí ceny tepelných čerpadel. V České republice je na trhu dostatek kvalitních výrobců tepelných čerpadel a není problém si nechat zpracovat konkrétní kalkulaci. Z cenového hlediska je třeba vždy posuzovat celkové náklady, které zahrnují nejen tepelné čerpadlo, ale veškeré související vybavení. Stejně je tomu ale i ostatních zdrojů tepla, kde je třeba brát v potaz, co všechno je obsaženo v základní ceně zdroje tepla a co je třeba dále dokupovat. Proto nemá smysl takto nekonkrétně diskutovat o tom, kolik stojí tepelné čerpadlo. Pro běžný případ rodinného domku to ale určitě není půl milionu Kč, jak uvádíte.
K tepelným čerpadlům od Mountfieldu Vám asi mohu říci pouze to, že se jedná o hromadně vyráběná jednoúčelová tepelná čerpadla pro ohřev bazénů. Ale vytápění domu při venkovní teplotě -15 °C je přeci jen trochu něco jiného než ohřev bazénu při venkovní teplotě +15 °C. Tepelná čerpadla pro vytápění domů nejsou 10x účinnější než tepelná čerpadla od Mountfieldu, ale jedná se o zcela jiný výrobek, který bohužel opravdu nemůže stát 20 až 30 tisíc Kč. Společný je zde pouze princip tepelného čerpadla.
Tepelná čerpadla pro vytápění domů v sobě navíc často obsahují mnoho dalších vestavěných komponentů – může to být třeba velmi kvalitní regulace celého topného systému a ohřevu teplé vody, elektrokotel pro dohřev za nízkých teplot, zásobník na teplou vodu, oběhová čerpadla, atd. Že jsou v cenách tepelných čerpadel někdy i velké rozdíly je faktem a je na zákazníkovi, aby si vybral co mu vyhovuje. Mimochodem třeba horské kolo si také můžete koupit v supermarketu za 2 000 Kč a přitom kvalitní kolo, které má nějakou dobu vydržet stojí minimálně 10 000 Kč.

Kdo odpoví na vaše otázky?

Ing. Miroslav Hořejší

v roce 2001 ukončil studium na Českém vysokém učení technickém v Praze, obor Technika životního prostředí. Svoji diplomovou práci věnoval studii využívání alternativních zdrojů energie pro vytápění historických objektů. Je spoluzakladatelem a v současné době šéfredaktorem internetového portálu TZB-info, který se věnuje především vytápění, úsporám energií v budovách a souvisejícím stavebním oborům.

Liška
Má tepelné čerpadlo smysl? V diskuzním fóru u jiného článku o tepelných čerpadlech jsem narazil na názor, se kterým se ztotožňuji: "Čím více člověk dbá o ekologii, tím lépe má dům zateplený. A čím lépe má dům zateplený, tím menší úsporu mu tepelné čerpadlo přináší. Započítají-li se investiční náklady a náklady nutné na splácení, nemůže se tepelné čerpadlo v normálním domě vyplatit. Pokud má někdo hodně vysoké náklady na vytápění, měl by spíše uvažovat o zateplení domu než o tepelném čerpadle." Co si o tom myslíte vy?

MH: Máte pravdu v tom, že čím menší má dům spotřebu tepla, tedy i čím je lépe zateplený, tím relativně menší úspory přináší vytápění tepelným čerpadlem. Rovněž mohu jen doporučit zabývat se současně s investicí do úsporného zdroje tepla i ostatními opatřeními, která přinesou úspory tepla. Kromě zateplení to může být třeba výměna oken, omezení přetápění instalováním termostatických ventilů na otopná tělesa, instalace nuceného větrání s rekuperací tepla a další. Při výběru úsporných opatření nelze jednoznačně říci, zda je lepší zateplení nebo tepelné čerpadlo. Energeticky úsporného provozu domu nebo bytu lze vždy dosáhnout pouze kombinací mnoha různých opatření. Jisté je pouze to, že všechny investice do opatření snižujících spotřebu energie (ať už je to zateplení nebo tepelné čerpadlo), budou mít pravděpodobně mnohem kratší návratnost, než to dnes vypadá. Ceny všech energií totiž budou neustále stoupat. Proto je ideální variantou spotřebovávat co nejméně energie a současně získávat teplo pro vytápění z co nejúspornějšího zdroje. A tím tepelné čerpadlo bezesporu je.


VlK
Po přečtení článků o tepelném čerpadle jsem nabyl dojmu, že má smysl jen v případě celoročního   "obousměrného" provozu nejlépe současně se stavbou nového domu (k vůli výkopům pro tepelné čerpadlo). Čistě hypoteticky: Zajímaly by mně náklady a rentabilita provozu tepelného čerpadla pro vytápění domu v zimě, klimatizaci domu a ohřívání bazénu (sauny?) v létě, a porovnání s "klasickým" řešením.

MH: Na Váš dotaz bohužel nelze v rámci tohoto článku odpovědět. Každé porovnání a určení rentability vyžaduje velice pečlivé posouzení a zohlednění mnoha faktorů, z nichž ne všechny lze kvantifikovat finančně. Je nutno posuzovat zcela konkrétní případ a všechny výchozí podmínky. S problematikou by Vám měl poradit buď energetický poradce nebo projektant vytápění.

O základní DPH

Karel
Dobrý den, jak je to teda s tou DPH u tepelných čerpadel? Proč mám platit víc za to, že se budu chovat šetrně? Nezmění se přístup po výměně vlády? Máte nějaké informace, zda se například povedou nová jednání o to, abych za tepelné čerpadlo neplatil 19%, ale jen 5% daň?

MH: S uplatněním snížené sazby DPH ve výši 5 % na tepelná čerpadla je to poměrně složité. Obecně lze sníženou sazbu DPH uplatnit na stavby pro bytovou výstavbu. Do stavby lze zahrnout i veškerá zařízení a stroje pevně spojené se stavbou a nacházející se uvnitř půdorysu domu. Podmínku, aby bylo zařízení uvnitř půdorysu stavby, bohužel splňují jen některá tepelná čerpadla. Tepelná čerpadla se totiž vyrábějí v různém provedení – může být čistě vnitřní provedení, čistě venkovní provedení, provedení kombinované s venkovní i vnitřní jednotkou. Bohužel tepelná čerpadla umístěná zcela uvnitř stavby jsou spíše v menšině. Výše DPH tedy paradoxně závisí na tom, jaké provedení tepelného čerpadla zvolíme.
Více o celé problematice včetně vyjádření Ministerstva financí si můžete přečíst zde: Tepelná čerpadla - dotace a DPH. Na to, proč máte platit víc, když se chcete chovat šetrně, se bohužel musíte ptát jinde. O tom, zda se v tom něco změní bohužel nemám žádné informace. Ale v delším časovém horizontu lze očekávat spíše celkový přesun celé bytové výstavby do základní sazby DPH.


PetrM
Nevidím nejmenší důvod, proč by dodávka TČ s montáží v bytovém domě nemohla být s 5% DPH.

MH: Odpověď viz předchozí dotaz.


MoB
Já mám spíš problém s faktem, že elektrická energie pro vytápění je stále v základní sazbě DPH. Přitom dálkové vytápění je ve snížené sazbě. Docela bych byl pro srovnání podmínek - jde přece v obou případech o vytápění...

Jarmila
Nejenom elektrická energie. Stát mele cosi o ekologii, ale zdroji energií pro dálkové vytápění jsou topné oleje a uhlí, tedy to, co není ekologické. Rozdíl je jen v tom, že pro X bytů je jeden komín. Nechápu, proč jedna skupina obyvatel může mít regulované nájemné a topení v 5% sazbě DPH, a podstatně větší skupina obyvatel platí neregulované nájemné nebo si zajistí bydlení na svoje náklady a k tomu platí za topení 19% DPH. Proč je tato skupina obyvatel diskriminována?

MH: S tím nelze než souhlasit. Zařazení centrálního zásobování teplem do snížené sazby má asi stejnou logiku jako to, že o sazbě DPH na tepelná čerpadla rozhoduje skutečnost, zda si vyberete venkovní nebo vnitřní provedení. Abych byl ale úplně objektivní, tak dodavatelé centrálního tepla argumentují tím, že snížená sazba DPH je uplatňována proto, že lidé v domech napojených na centrální vytápění jsou omezeni ve výběru zdroje energie a tepla. Osobně jsem přesvědčen, že jediným řešením těchto nekonečných problémů a výjimek je jedině jedna společná sazba DPH na všechno.

Rozhovory na Peníze.CZ
Které osobnosti (nejen) finančního světa jste už vyzpovídali? Podívejte se na Rozhovory Penize.CZ

Máte-li tip na zajímavou osobnost, která by neměla v našem seriálu rozhovorů chybět, nebo téma, kterého by se měl rozhovor týkat, pište nám své náměty sem.

O škodlivé dotaci

Petr Lukáš
K čemu je dotace, když nevím, jestli ji dostanu, a pokud ano, pokryje jenom několik procent nákladů? Nebylo by efektivnější systém dotací úplně zrušit a peníze dát třeba do informační kampaně, která by lidem přiblížila tepelná čerpadla? Nebo si myslíte, že systém dotací je vyhovující? Děkuji.

MH: Stávající systém dotací považuji za jednoznačně zcela nevyhovující a podle mého názoru pro tepelná čerpadla dokonce spíše škodlivý, protože mnoho lidí považuje dotaci za hlavní faktor při svém rozhodování. Není zde prostor na rozebírání velmi složité problematiky dotací. Navíc je to problematika vázaná na celkovou energetickou politiku státu a všemocné státní přerozdělování. Osobně nejsem zastáncem jakýchkoliv státních dotací. Stát by měl dle mého názoru investovat pouze do objektivního informování o nutnosti úspor, a to ve velmi omezené míře.


Frenky
V prvé řadě je třeba přehodnotit systém dotací. Proč dotovat tepelné čerpadlo, a ne třeba kogenerační jednotku, kotel na peletky, či klimatizační jednotku, která po přepnutí pracuje jako TČ? Proč dotovat až následná řešení, když účinnější by bylo dotovat odstranění příčiny vyšších tepelných ztrát, tedy nedostatečné zateplení. Dokonalé zateplení objektu je řešení trvalé, které nepodléhá vlivům ropných krizí, zdražování energií a nedostatku paliv. Kdysi se vedla diskuze o tom, že když už dotace, tak adresně tomu, kdo svým opatřením (systémem výstavby a hlavně zateplením) bude mít co nejmenší tepelné ztráty. Tento systém se někde v zahraničí již uplatňuje.
Dotace na tepelná čerpadla je, podle mého názoru, kontraproduktivní a míjí se účinkem. Největší díl z toho si ukrojí výrobci a prodejci tepelných čerpadel, jejichž ceny jsou takto drženy uměle vysoko. Každý, kdo uvažuje o výběru systému topení, tak by si měl udělat jednoduchou tabulku. Na řádky si uvede jednotlivé druhy topení a do jednoho sloupce si napíše pořizovací cenu, do druhého náklady na energii a do třetího náklady na údržbu, opravy a výměny. Samozřejmě s přihlédnutím k tepelným ztrátám objektu. Ten, kdo investoval do dobrého zateplení, tak mu v tabulce vyjde tepelné čerpadlo, jako nejhorší možná varianta. Co Vy na to?

Anonym
Žádné dotace to nevyřeší! Jedině skutečné tržní ceny přinutí lidi, aby si nechali navrhnout optimální (individuální) řešení (způsob vytápění, zateplení atd.). Když říkáte, že dotace na tepelné čerpadlo schramstnou výrobci a prodejci tepelných čerpadel a jejich ceny jsou drženy uměle vysoko. Myslíte si, že výrobci a prodejci tepelné izolace se budou chovat jinak, pokud ta bude dotována. A kolik úředníků se na tom přiživí?

MH: Mohu pouze zopakovat výše uvedený názor, že rovněž nejsem příznivcem jakýchkoliv dotací. Dotace vždy zajistí pouze určité krátkodobé vybočení z reality a dlouhodobě přinesou více problémů než užitku. Nehledě na velmi diskutabilní efektivitu při jejich rozdělování i spotřebovávání. Rovněž lze jen souhlasit s názorem, že jedině zcela individuální přístup k úsporným opatřením pro daný konkrétní případ a komplexní posouzení všech vlivů, může zajistit dobrý výsledek. Znovu ale zopakuji, že určitě nelze tvrdit, že když investujete do zateplení, tak tepelné čerpadlo nemá význam.

O konkrétních radách

Alice N.
Bydlím v paneláku. Máte nějaký tip, jak bych i já ve své domácnosti mohla využívat alternativní zdroje energií? Děkuji

MH: V paneláku je třeba se orientovat spíše na úspory energie než na alternativní zdroje. Výběr zdroje tepla je zde záležitostí celkové koncepce, která je omezena mnoha faktory, a měl by vždy podléhat velmi pečlivému zvážení odborníkem. Úspor energie můžete dosáhnout jednoduše třeba tím, že nebudete byt přetápět nebo že si pořídíte úsporné žárovky.


Pet
Mám skoro nový dům, zateplený, ale nic speciálního. Účet za plyn, který používám na přípravu teplé vody a vytápění byl za rok něco přes 14 tisíc Kč. Myslíte, že by se to dalo spočítat, aby se tepelné čerpadlo vyplatilo?
Jinak mě byznys ohledně tepelných čerpadel připadá jako dobrá bublina, která slouží jen jako krmelec, ale výsledek je nulový. Všechno je to opřeno jen na slibování dotací (většinou tak 50 %, samozřejmě bez záruky) a levnější sazbě elektřiny.

MH: Problematika tepelných čerpadel určitě není opřena jen o slibování dotací a levnější sazbu elektřiny. Jedná se o úsporný zdroj tepla, o kterém se vyplatí uvažovat s výhledem do budoucna. Znovu opakuji, že je vždy třeba posuzovat každý individuální případ. Ale tepelná čerpadla se používají i v zemích, kde žádné dotace nejsou, a přesto si je lidé pořizují.
Platit v domě za vytápění a přípravu teplé vody plynem 14 tisíc Kč ročně je samozřejmě poměrně příznivé. Otázka je, kolik budete platit za dva roky a kolik za deset let. Vzhledem k tomu, že plyn budeme vždy nakupovat ze zahraničí, je vysoce pravděpodobné, že jeho cena poroste výrazně rychleji než cena elektrické energie.


Anonym
Mám nezateplený RD, obytná plocha asi 150 m2, topení el. akumulační, příkon cca 30 kW + nějaké přitápění na chodbách. Platím cca 60 tisíc Kč, tj. spotřeba hrubým odhadem asi 35 tisíc kWh.
Uvažuju, co s tím při rekonstrukci, ale TČ se svými pravidelnými náklady a každoročními revizemi asi není to pravé a už loni snížili dotace. Elektrokotel a trubky v podlaze nebo přímotopy v podlaze se mi zdají lepší.

MH: Nebudu Vám radit co s tím při rekonstrukci, protože na to je potřeba znalost mnohem více informací, než které uvádíte.
Na tepelné čerpadlo ale nejsou potřeba žádné každoroční revize a rovněž nevím, co máte na mysli pravidelnými náklady. Tepelné čerpadlo nevyžaduje žádné mimořádné náklady, které by výrazným způsobem prodražovaly jeho provoz.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+5
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 2 komentářů
Simplecoin

A tohle už jste četli?

První restaurace na burze. Coloseum si jde pro 100 milionů

21. 6. 2022 | redakce Peníze.CZ

První restaurace na burze. Coloseum si jde pro 100 milionů

Česká gastronomická skupina Coloseum odstartuje ve středu 22. června veřejnou nabídku akcií (IPO). Přes trh Start pražské burzy nabídne 425 tisíc akcií, které mohou představovat až... celý článek

Nejdražší akcie vstupuje na burzu. Úpis se povedl

21. 6. 2022 | Jiří Hovorka | 2 komentáře

Nejdražší akcie vstupuje na burzu. Úpis se povedl

Společnost M&T 1997 dnes zakončila veřejnou nabídku akcií (IPO). Majoritní akcionář Ivo Ulich prodal všech 1440 nabízených akcií za cenu 30 000 Kč za kus. Akcie tak na pražskou... celý článek

Stát chce vyšší dividendu z ČEZ, pomůže lidem se zdražením

20. 6. 2022 | Petr Kučera | 20 komentářů

Stát chce vyšší dividendu z ČEZ, pomůže lidem se zdražením

Energetický gigant ČEZ zřejmě vyplatí vyšší dividendu, než původně navrhovalo vedení této státem ovládané firmy.

Volné peníze u obchodníka s cennými papíry. Jak jsou pojištěné?

17. 6. 2022 | Petr Kučera | 12 komentářů

Volné peníze u obchodníka s cennými papíry. Jak jsou pojištěné?

Nižší limit pro náhradu z garančního fondu se vztahuje jen na zainvestované peníze, říká jeden z největších obchodníků. Na takzvanou volnou hotovost klientů, kterou obchodník uloží... celý článek

Cena se mi začíná líbit, říká investor o padajícím bitcoinu

16. 6. 2022 | Jana Divinová, Jiří Hovorka | 23 komentářů

Cena se mi začíná líbit, říká investor o padajícím bitcoinu

Bitcoin teď ztrácí na hodnotě ze stejných důvodů jako akcie. Investoři se bojí rizika. Bude se opakovat historie a spadne cena z vrcholu zase o zhruba 80 %? Máte ho držet dál, nebo... celý článek

Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.