Běžné omyly aneb operativní leasing vám nemá co nabídnout?

Běžné omyly aneb operativní leasing vám nemá co nabídnout?
Nepotřebujeme služební automobily, a tedy ani operativní leasing. Máme uzavřenou kalkulaci, s autem si tak můžeme dělat, co chceme. Konkurence má významně lepší cenu pojištění, bereme je. Dodavatele operativního leasingu zvolíme jednoduše podle ceny ve výběrovém řízení. Náš poradce pro nás vybere nejlepší řešení, a to zadarmo... Toto jsou jen některé z běžných omylů, s kterými si na poli operačního leasingu často setkáváme. Uveďme je na pravou míru.

V okamžiku, kdy je provozní nebo finanční ředitel postaven před požadavek zajištění vozového parku formou operativního leasingpotřebuje zodpovědět množství otázek ekonomického i provozního charakteru. Tito pracovníci jsou často velice zkušení a zhostí se tohoto úkolu se ctí. Často je ale problematika, kterou potřebují řešit dost široká na to, za jak krátký čas musí nalézt řešení. A tak jsme tu my s reakcí na omyly, které se občas objeví a nikdo vlastně neví odkud se vzaly...

Omyl první: Operativní leasing je vlastně financování se službami, které přitom každý provozovatel vozidel zná. To by měl umět každý.

Ne tak docela. Musíte si totiž uvědomit, že leasingová společnost vám bude služby dodávat na základě kontraktu. Všechny služby je tedy nutné popsat a specifikovat. Víte jak funguje silniční asistence, kterou máte u nového vozidla? Víte, kolik kilometrů ročně vlastně najedete? Víte, jaká je vaše spotřeba pneumatik? A po leasingové společnosti požadujete, aby tyto parametry uměla nastavit a ocenit. Společnosti tak většinu těchto služeb nastaví podle "běžných požadavků" a v případě, že vám tato úroveň nevyhovuje, musí to vědět dopředu. Co třeba zvyk prodeje vozidel zaměstnancům po předem definované době užívání vozidla. A jaké je překvapení, jestliže místní dealer, který dodává vozidla, je umí zaregistrovat do druhého dne a leasingová společnost nikoliv. No samozřejmě, vždyť ona registruje někdy i desítky vozidel denně a to není možné realizovat tak, že si servisní technik stoupne do fronty na DI. Vždy je dobré mít všechny požadované služby popsány jak kvalitativně, tak i objemově.

Omyl druhý: Partnera pro operativní leasing najdeme podle ceny ve výběrovém řízení. Poptali jsme všechny členy Finanční a leasingové asociace.

To samozřejmě lze. Musíme ale vědět, co lze od tohoto kroku očekávat. Při tomto řešení zákonitě obdržíme až několik desítek nabídek, každou jinou. Jediné, co budou mít společného je požadovaný automobil a nějaká měsíční cena. V rámci mezinárodních výběrových řízeních je tato forma posouzení podmínek nabídky více méně nutností. To ale znamená, že výběrová komise se musí smířit s tím, že při porovnávání nabídek musí jít do toho největšího detailu a ten si stanovit sama. Například u pojištění. Nejen jaká je výše měsíční platby, ale i jaká je výše pojistných limitů, jaké jsou procesní požadavky na klienta i řidiče při likvidaci pojistných událostí, zda je pojistná událost hrazena leasingovou společností a až následně vyřízena s pojišťovnou, nebo se využívá systému tzv. krycích dopisů, jaká je ve smlouvě možnost změny rozšíření pojistných sazeb v době trvání kontraktu atd. Nejen provozní procesy, ale i smluvní podmínky mohou často ovlivňovat celkovou nákladovost pro klienta a rozhodně to není vidět na první pohled z jednotlivých nabídek.

Omyl třetí: Nabídněte mi automobil odpovídající požadované kategorii. Nechám to na vás. Ano zadání jsme zaslali více firmám.

Klasické porovnávání různých samo o sobě neporovnatelných zadání. Každá leasingová společnost vám může nabídnout jiné vozidlo. A vy budete porovnávat nejen služby, které by asi u leasingových společností měly být porovnávány prioritně (viz omyl druhý), ale současně i vozidla, která činí nezanedbatelnou část služeb. A tak jako existuje minimálně pět výrobců, kteří budou přicházet do úvahy se svým vozidlem, tak budete mít pět různých výbav, pět bezpečnostních parametrů atd. Při přípravě přechodu na operativní leasing se vyplatí nastavit ve spolupráci s leasingovou společností firemní "Politiku vozového parku" a na základě předem definovaných parametrů vozidel zvolit výrobce a typ vozidla. Pak vám nic nebrání tomu, aby jste si zvolili právě toho poskytovatele, který bude splňovat vaše požadavky na služby nejlépe.

Omyl čtvrtý: Chci uzavřenou kalkulaci operativního leasingu. Veškerá rizika jdou tedy za leasingovou společností.

Ano je to možné. Ale tak, jako jsou extrémní sporty vyloučeny ze životního pojištění, tak i extrémní použití vozidel je vyloučeno z provozu vozidel. Leasingová společnost umí spočítat, jaké náklady může očekávat při běžném nebo očekávaném provozu vozidla. Vždy je ale nutné, aby se seznámila s podmínkami, za kterých bude vozidlo provozováno. Častým omylem je využívání vozidel na některé sportovní i závodní aktivity. Leasingová společnost má přitom možnosti, které jí umožní monitoring použití vozidel. A jakmile je řidič vozidla odhalen jako závodník, příslušné náklady na vozidlo se musí nutně změnit. Nestandardní provoz vozidla je vždy smluvně ošetřen a většina výrobců automobilů seznamuje servisní síť a odbornou veřejnost s očekávanou životností jednotlivých provozních dílů vozidla. Následná diskuse nad přeúčtovanými náklady tak často naráží na argumenty na straně leasingové společnosti. Zjednodušeně řečeno - operativní leasing může převzít pouze ta rizika, která je schopen ohodnotit nebo ocenit. Pokud je provoz vozidla natolik specifický, že toho leasingová společnost není schopna, asi vám neodmítne připravit nabídku, cena tomu ale bude odpovídat.

Abecedu operativního leasingu,
kterou jsme pro vás připravili ve spolupráci se společností , najdete na tomto místě. Každému písmenu abecedy přiřadíme jedno téma, kterému se budeme podrobněji věnovat.

Omyl pátý: Konkurence má významně lepší cenu pojištění. Jdeme do toho.

"Full service operativního leasingu" pokrývá veškeré náklady spojené s provozem vozidla. Tedy i jednotlivé sazby pojistného. Některé leasingové společnosti ale pracují flexibilně s ročními pojistnými sazbami. Smlouva operativního leasingu je standardně uzavřena na tři až čtyři roky provozu. Pokud smlouva umožňuje úpravu nebo vyúčtování pojistných podmínek v průběhu nebo na konci kontraktu - zpravidla s argumentem snížení ceny při dobrém průběhu bez havárií, je dobré se seznámit s podrobnostmi. Mohlo by se vám stát, že po ukončení kontraktu obdržíte dodatkovou fakturu na úhradu rozdílu mezi požadovaným a uhrazeným pojistným, které původní rozhodnutí o nejvýhodnější nabídce "full service leasingu" postaví úplně na hlavu.

Omyl šestý: Máme lokálně naprosto nadstandardní podmínky nákupu i servisu. Operativní leasing nám nemá co nabídnout.

Ale má. Pokud si necháte připravit nabídku operativního leasingu, zjistíte, že cena vozidla tvoří maximálně jednu třetinu celkových nákladů a servisní náklady kolem 15-20 %. Pokud tedy společnost využívá lokálních, nadstandardních cenových podmínek např. o 5 % vyšší slevu na servisní práce u dealera, znamená to, že oněch 5 % se podílí na změně celkových nákladů někde v úrovni jednoho procenta. Pokud je leasingová společnost kvalitní, nabídnout úspory nákladů nad jedno procento vůči stávajícímu stavu by neměl být problém. Navíc by vzhledem ke standardům na trhu neměl být problém využít již existujících ekonomických podmínek v rámci připravované spolupráce operativního leasingu a využít tak toho lepšího z obou řešení.

Omyl sedmý: Nepotřebujeme služební automobily, a tedy ani operativní leasing. Využíváme automobilů našich zaměstnanců a náhrada podle vyhlášky MPSV je více než dostačující, takže jsou vlastně spokojeni všichni, jak firma, tak i zaměstnanci.

Ožehavá problematika. Zasahuje totiž do soukromého financování a zde je vždy třeba počítat dvakrát. Nebudeme se zde pouštět do větších ekonomických elaborátů. Snad stačí říci, že zaměstnanci jako soukromé osoby nejsou a nebudou plátci DPH a všechny náklady, které tak částečně hradí ze svého, jsou o příslušnou DPH nákladnější, než by být musely. To, že objemová cena nákupu vozidel, nebo vyjednávání s několika dodavateli vozidel bude zcela jistě na jiné úrovni dodavatel vs. zákazník, asi není třeba zdůrazňovat. Samozřejmě v případě, že zaměstnanec bude jezdit vozidlem 13 let starým (a pozor, to je v ČR průměrné stáří vozidla!), tak firmě na služební cestě asi moc velkou reklamu neudělá. U téměř jakéhokoliv vozidla stáří do 4-6 roků pak při základní ekonomické rozvaze provozních nákladů zjistíme, že náhrada podle vyhlášky nemůže pokrýt všechny tyto náklady. Pokud bude mít zaměstnanec velkou nehodu s likvidací vozidla, asi bychom u odborů narazili, pokud bychom to chtěli vydávat za důvod k výpovědi z pracovního poměru. A o tvorbě firemní politiky vozového parku si asi můžeme nechat jen zdát.

Omyl osmý: Náš konzultant nám vyhodnotí vaše i konkurenční nabídky, a to zdarma!

I s takovouto situací se můžete na trhu operativního leasingu setkat. Bohužel, v západní společnosti neexistuje asi nic, čím by se člověk byl schopen živit a přitom pracoval zadarmo. Občas se jako odpovědné osoby snažíme si zjednodušit situaci a na takovouto nabídku konzultanta kývneme. Holá pravda je stejná, jako u produktů finančního trhu a je naprosto v pořádku. Poradce je odměněn provizí poskytnutou leasingovou společností. Na rozdíl od trhu finančních produktů pro soukromé osoby jsou ale produkty pro podnikatele tvořeny tak, aby byly konkurenceschopné samy o sobě, nepočítají s další distribuční sítí a velice často jsou vystaveny silnému konkurenčnímu tlaku. V takové situaci je podstatně důvěryhodnější, pokud je konzultant odměňován přímo v rámci smluvního vztahu ke klientovi a jeho zájmy na výběru partnera operativního leasingu jsou tak naprosto transparentní.

Jaký je váš důvod, proč nevyužívat operativního leasingu? Máte otázky nebo pochybnosti o smyslu tohoto způsobu provozu firemních vozidel?

Podpojištění řeší kalkulačka

Podpojištění řeší kalkulačka

Většina Čechů má podpojištěné domy a neví o tom. Nová kalkulačka pomáhá správně a rychle nastavit výši pojistné částky.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

-5
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 9 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

16. 6. 2006 15:11, iscuka

To je daň za úpravy textu, nejde o náhradu škody. Již jsme se setkali s tím, že vlastnictví osobního automobilu bylo podmínkou přijetí zaměstnance do pracovního poměru, protože zaměstlavatel počítal s jeho využíváním touto formou. Současně si ale nikdo neuvědomil, že pokud zaměstnanec havaruje, tak se může jednoduše stát, že prostě nebude mít v rodinném rozpočtu dostatek prostředků na pořízení byť zánovního automobilu. Zaměstnanec nebude mít vozidlo a zaměstnavatel způsob řešení. Pokud se to stane u firmy, která takto využívá vozidel "jen pár a občas", nic se neděje. Postavit na tomto systému provozní politiku firmy je ale i z tohoto důvodu dost diskutabilní.

Zobrazit celé vlákno

+76
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (9 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Operativní leasing: Rozvoj vozového parku aneb jednotná pravidla jsou nutná

26. 4. 2006 | Ivo Ščuka

Operativní leasing: Rozvoj vozového parku aneb jednotná pravidla jsou nutná

Malá úspěšná firma roste a místo původních čtyř aut jich najednou má 23. S tím přicházejí problémy typu kolik vozidel ročně obměnit, za kolik, je klimatizace povinnou výbavou, nebo... celý článek

Zabezpečení vozidel v operativním leasingu

12. 4. 2006 | Ivo Ščuka

Zabezpečení vozidel v operativním leasingu

Bojíte se, že vám ukradnou auto? Asi to nebude tak úplně zbytečná obava. Vždyť nejrůznějších zabezpečovacích systémů se v roce 2005 prodalo více, než nových vozidel. Znamená to tedy,... celý článek

Operativní leasing: Jízda soukromá, jízda služební aneb jak na knihu jízd

15. 3. 2006 | Ivo Ščuka

Operativní leasing: Jízda soukromá, jízda služební aneb jak na knihu jízd

Přes 90 % uživatelů služebních automobilů to řeší. Někdo za pomoci sofistikovaného software, někomu stačí excel, stále je k vidění i papírová podoba. Ano, mluvíme o Knize jízd a o všem,... celý článek

Hodnota vozidla v bazaru určuje cenu operativního leasingu

15. 2. 2006 | Ivo Ščuka

Hodnota vozidla v bazaru určuje cenu operativního leasingu

Celková hodnota odpisů, které jsou kalkulovány v rámci nákladů operativního leasingu, je závislá na prodejnosti vozidla na konci kontraktu. Čím je tato hodnota ovlivňována a co mít... celý článek

Evropa a operativní leasing: je u nás dražší?

26. 1. 2006 | Ivo Ščuka | 1 komentář

Evropa a operativní leasing: je u nás dražší?

České pobočky mezinárodních firem často musejí ústředí vysvětlovat, proč v ČR zaplatily za služby operativního leasingu víc, než by vydaly na západ od nás, nebo proč se někdy tolik... celý článek

Partners Financial Services