Mám charge kartu. Patřím mezi elitu?

Mám charge kartu. Patřím mezi elitu?
Téměř neomezené nákupy. Vstup do letištních salónků. Vysoké limity pojistek. Toto a mnohé další vám zajistí charge karty. Chcete-li patřit mezi elitu, pořiďte si právě tuto kartu. Dobře však vybírejte banku, od níž kartu získáte, některé totiž mnoho výhod neposkytují.

Důvodem pro počátek vydávání platebních karet bylo prodat více nebo prodat i dražší zboží a přesunout placení "na později". K tomuto účelu dobře posloužily (a slouží) charge karty, které umožňují půjčit si najednou i několik set tisíc korun, odjet do zahraničí nadstandardně cestovně pojištění, bez obav o zneužití své karty a se spoustou dalších výhod. Jednoduše vyvolávat v hotelích, restauracích, obchodech dojem zámožného člověka. Stačí vydělávat hodně peněz.

Dluh na charge kartě musíte splatit vždy celý do určitého data, například do 25. dne následujícího měsíce, v němž jste si peníze půjčili. Toto je hlavní rozdíl oproti kartám kreditním, u nichž stačí splatit pouze minimální částku, která činí nejčastěji 5 nebo 10 % z dlužné částky (více se dočtete v článku Toužíte po kreditní kartě? Výběr neuspěchejte).

Banky nabízejí charge karty jen těm nejbonitnějším klientům s dlouhou historií, pokud vás vyhodnotí jako vhodného klienta, samy vám kartu nabídnou. O kartu však můžete požádat i z vlastní iniciativy, a to nejen banky, ale i přímo kartové společnosti Diners Club (DC) a American Express (AmEx). Kartové společnosti vydávají pochopitelně pouze karty své asociace, bankovní domy vydávají jako charge karty karty různých asociací, tedy kromě DC a AmEx i MasterCard a VISA. Takovéto typy karet většinou slouží jako karty debetní, tedy takové, které se váží k běžnému účtu v bance (ne k úvěru), avšak záleží pouze na dané bance, jakou funkci kartě přiřadí. S nimi už však nejsou spojeny tak nadstandardní výhody a nepůsobí tolik prestižně jako právě karty pyšnící se názvem DC nebo AmEx. Na konkrétní nabídku se podívejte do tabulky.

  • Bankovní domy, u kterých můžete jako soukromá osoba v současné době získat charge kartu: BAWAG Bank, Česká spořitelna, ČSOB, eBanka, HVB Bank a Volksbank. Kromě eBanky a Volksbank musíte být vždy klientem banky, karty od obou těchto bankovních domů však nejsou typické charge karty, jejich roční poplatky nedosahují ani tisícikoruny, úvěrový limit je maximálně 100 tisíc Kč a nejsou s nimi spojeny žádné další výhody (například eBanka je nabízí místo karet kreditních).
  • Kartové společnosti, které můžete požádat o vydání charge karty:
    American Express – o dolarovou charge kartu American Express (AmEx) musíte požádat až v britském Brightonu, v České republice její vydávání zprostředkovává pouze BAWAG Bank, ta však vyžaduje běžný účet a dostatečné krytí (nejméně 5 tisíc USD, tedy zhruba 113 tisíc Kč, například na termínovaném účtu, spořícím účtu, plus 10 % navíc kvůli rozdílům v kurzech ). Banka totiž musí mít jistotu, že budete své dluhy řádně platit, protože se za vás zavázala společnosti AmEx bankovní zárukou, že účet z charge karty bude vždy řádně uhrazen. Toužíte-li po prestižní kartě AmEx a obejdete-li se bez úvěru, její debetní "sestru", tedy kartu bez jakéhokoli úvěrového rámce, můžete mít od Komerční banky. (Ostatní výhody, kromě již zmíněné možnosti úvěru, zůstávají stejné.)
    Diners Club – charge karty Diners Club (DC) patří vůbec k nejprestižnějším kartám na světě. Můžete o ni požádat buď vybrané banky, nebo přímo vydávající společnost. Pokud neuspějete v bance, běžte přímo do DC, banka klade na zájemce vyšší požadavky, protože opět společnosti ručí za to, že vše bude vždy v pořádku splaceno. Abyste mohli využívat cestovní pojištění vážící se k těmto kartám, musíte zaplatit alespoň část nákladů na cestu kartou, například jí uhradit letenky, benzín,... (u AmEx tato podmínka není nutná). Narozdíl od AmEx má sídlo v Praze.

Přísný režim charge karet

Charge kartu tedy nezíská jen tak ledajaký obyčejný smrtelník. Můžete její pomocí sice zaplatit například nákup nového auta, ale všechny vypůjčené peníze musíte splatit do určitého data, například do 25. dne následujícího měsíce. Vysoce nadprůměrné příjmy jsou tedy podmínkou.
Pokud úvěr, který vám poskytuje charge karta, splatíte v požadovaném termínu (k čemuž se ve smlouvě zavazujete), nebude vám vůbec úročen. Charge karty jsou totiž automaticky spojeny s takzvaným bezúročným obdobím (které najdete i u karet kreditních, rozdíly mezi oběma typy karet najdete ve sloupku). V případě, že úvěr na charge kartě z nějakého důvodu nestihnete včas zaplatit, banka vám pošle upomínku, která vás vyjde na stokoruny a vyměří sankční úrok kolem 20 až 30 % p.a. z dlužné částky.

Za charge kartu budete ročně platit poplatek v řádech tisíců Kč, za to však získáte komplexní cestovní pojištění s nadstandardními limity, které se bude vztahovat i na další osoby cestující s vámi, asistenční služby na zahraničních cestách, dále možnost vydání náhradní hotovosti, při blokaci ztracené nebo odcizené karty neponesete odpovědnost za případnou škodu, volný vstup do V.I.P. letištních salónků a mnoho dalších výhod. Kartou můžete i vybírat z bankomatu, i na takto získaný úvěr se vztahuje bezúročné období, připravte se však na vyšší poplatek, který dělá například u karet Diners Club 4 % z vybírané částky.

Srovnání charge karet
Společnost a název karty Podmínky vydání Roční poplatek Bezúročné období Sankční úrok v p.a. Limit Poznámka
BAWAG Bank (profil, názory) (AmEx Green / Gold / Platinum) běžný účet a dostatečné krytí v bance (například na termínovaném účtu, spořícím účtu) v minimální výši 5 000 USD / 10 000 USD / 50 OOO USD (plus 10 % navíc u všech druhů) 80 USD za vydání (jednorázový poplatek, pro všechny tři stejný), dále 100 USD / 200 USD / 400 USD 30 dní mluvčí neuvedla 125 000 Kč / 250 000 Kč / neomezeno výhody viz AmEx
Česká spořitelna (profil, názory) (Diners Club) účet v ČS vedený alespoň 6 měsíců, průměrný zůstatek min. 140 000 Kč (min. však dvojnásobný než je klientem požadovaný úvěrový limit) 4 000 Kč 55 dní (splatnost do 25. dne následujícího měsíce) 30 % min. 70 000 Kč, max. 300 000 Kč výhody viz DC
ČSOB (profil, názory) (Diners Club) Vedení účtu po delší dobu bez nepovoleného debetu, příjem na účet odpovídající měsíčnímu průměru 40 000 Kč. K vydání karty se však přistupuje individuálně. 4 000 Kč 55 dní (splatnost do 25. dne následujícího měsíce) 30 % Základní úvěrový limit karty Diners Club – ČSOB je 110.000 Kč. Z toho pro bezhotovostní transakce 80.000 Kč a pro výběr hotovosti 30.000 Kč. Ke stanovení limitu se však rovněž přistupuje individuálně. výhody viz DC
eBanka (profil, názory) (Charge karta) o úvěr lze požádat ihned, přesto že zájemce není klientem eBanky 850 Kč nejpozději do 14. dne následujícího měsíce 29 % od 10 000 do 100 000 Kč banka je vydává místo karet kreditních, nejsou s nimi spojeny další výhody (jako například cestovní pojištění,...)
HVB Bank (profil, názory) (Diners Club / DC ČSA / DC Golf) účet u HVB Bank nutností 5 000 Kč / 6 000 Kč / 6 000 Kč (pro členy klubů České golfové federace ve výši 4 000 Kč) 55 dní (splatnost do 25. dne následujícího měsíce) 30 % min. 100 000 Kč, max. neomezeno (podle kredibility) výhody viz DC
HVB Bank (profil, názory) (MasterCard Gold) účet u HVB Bank nutností 5 000 Kč 45 dní (do 15. dne následujícího měsíce) mluvčí neuvedla min. 100 000 Kč, max. neomezeno (podle kredibility) cestovní pojištění pro vás i osoby žijící s vámi ve společné domácnosti v ceně
Volksbank (profil, názory) (MasterCard Charge Standard / MC Charge Gold ) předchozí vedení účtu není podmínkou, jen bonitním 500 Kč / 4 000 Kč 45 dní (do 15. dne následujícího měsíce 18 % max. 100 000 Kč / max. 500 000 Kč žádné další výhody / cestovní pojištění v ceně
Volksbank (BAVB) (VISA Classic Charge / VISA Gold Charge) předchozí vedení účtu není podmínkou, jen bonitním 500 Kč / 4 000 Kč 45 dní (do 15. dne následujícího měsíce 18 % max. 100 000 Kč / max. 500 000 Kč žádné další výhody / cestovní pojištění v ceně
Diners Club (DC / DC ČSA / DC Golf) potvrzení o výši příjmů (daňové přiznání) a výpisy z bankovního účtu za poslední 3 měsíce 5 000 Kč / 6 000 Kč / 6 000 Kč 55 dní (splatnost do 25. dne následujícího měsíce) 30 % min. 30 000 Kč, max. 500 000 Kč napříkad možnost volby PINu, komplexní cestovní pojištění pro vás a další 3 osoby (to však musíte před cestou "nastartovat", to znamená například zaplatit kartou letenky, zaplatit benzín, apod.), asistenční služba, zbavení odpovědnosti za zneužití karty při její ztrátě nebo odcezení, volný vstup do letištních salónků (seznam najdete na tomto místě)
American Express (Green / Gold / Platinum) žádost nutno podat v Brightonu v Anglii 100 USD / 200 USD / 400 USD 39 dní mluvčí neuvedla min. 100 000 Kč, max. individuálně / min. 200 000 Kč, max. individuálně / min. 200 000 Kč, max. individuálně podobně jako DC, cestovní pojištění není třeba předem "aktivovat" jako u DC (konkrétní výhody na tomto místě)
Zdroj dat: společnosti

Na závěr si tedy shrňme hlavní výhody a nevýhody charge karet. Prestiž, velmi vysoký limit, kvalitní pojištění a další služby, které byste jinak buď neměli možnost využívat, případně za poplatek jsou těmi lepšími stránkami většiny karet, charge karty eBanky a Volskbank se jako prestižní pouze tváří, ale připomínají spíše "běžné" karty kreditní. Vysoká cena a nutnost vždy úvěr doplatit celý hovoří proti nim. Pokud však toužíte zařadit se ve společnosti mezi elitu, pak je charge karta to pravé po vás.

Máte charge kartu? Nebo byste ji rádi měli, ale nejste dostatečně bonitní? Máte dost peněz, ale po charge kartě netoužíte? Podělte se s námi

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+17
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 4 komentářů
Simplecoin

A tohle už jste četli?

Na nákupy s úvěrovou kartou a s rozumem

19. 4. 2006 | Dana Chytilová

Na nákupy s úvěrovou kartou a s rozumem

Koupili jste si něco třeba k Ježíšku na splátky? Počítejte s tím, že se vám již brzy ve schránce objeví takzvaná nákupní úvěrová karta. Ta bývá často zaměňována s kartou kreditní, na... celý článek

Toužíte po kreditní kartě? Výběr neuspěchejte

12. 4. 2006 | Dana Chytilová | 2 komentáře

Toužíte po kreditní kartě? Výběr neuspěchejte

Chcete nosit v kapse plastovou jistotu pro případ potřeby něco nečekaně koupit či výpadku příjmu? Kreditní karta je k tomu jako dělaná. Ovšem pozor, při jejím výběru dobře zvažte banku,... celý článek

Nebezpečná Visa Electron od ČSOB?

22. 3. 2006 | Dana Chytilová | 3 komentáře

Nebezpečná Visa Electron od ČSOB?

Máte elektronickou Visa kartu od ČSOB? Víte, že s ní můžete platit na internetu? A že k tomu nemusíte ani zadávat PIN? Pokud jste o tuto službu neměli zájem, máte smůlu, ČSOB ji povolila... celý článek

Nemáte na splátky? Poradíme, kde hledat pomoc

21. 3. 2006 | Dana Chytilová | 16 komentářů

Nemáte na splátky? Poradíme, kde hledat pomoc

Máte dluhů tolik, že nevíte, jak je všechny splatit? Rozhodně nečekejte, až za vámi přijde exekutor. Jakmile zjistíte, že vám teče do bot, vyhledejte pomoc. Kde? Dozvíte se v našem... celý článek

Pojištění schopnosti splácet: vytáhne trn z paty, nebo peníze z kapes?

27. 1. 2006 | Simona Ely Plischke

Pojištění schopnosti splácet: vytáhne trn z paty, nebo peníze z kapes?

Splácíte leasing, k tomu úvěr ze stavebního spoření a navrch ještě osobní půjčku, pomocí které jste vyřešili Vánoce? Napadlo vás, co byste dělali, kdyby vás mrazivé počasí skolilo a... celý článek

Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.