Jak nejvýhodněji uložit krátkodobý přebytek? Do banky, nebo do fondu?

Jak nejvýhodněji uložit krátkodobý přebytek? Do banky, nebo do fondu?
Co dělat s krátkodobým přebytkem peněz? Existují dvě možnosti: uložit do banky nebo do fondu peněžního trhu. Oboje pochopitelně má své výhody a nevýhody, vše jsme proto porovnali. Víte, co je pro vás lepší v různých časových obdobích a na co si dát zejména pozor?

Každá z možností krátkodobé úložky funguje jinak. Právě znalost principů, jak úložky fungují, je ale důležitá pro správné rozhodnutí kterou z možností zvolit. Pojďme se podívat, co vám nabízejí.

Co vám dají termínované vklady

Termínovaný vklad je produktem, který není nutno představovat. Své peníze svěříte bance na předem pevně danou dobu výměnou za vyšší úrok. Porušení této doby má za následek sankci, která může být i dosti vysoká (až 2 % z vybírané částky), proto se termínované vklady nehodí na uložení peněz, u kterých nevíme, kdy je budeme potřebovat.

Z námi porovnávaných vkladových produktů vybočuje ING konto. Nemá totiž výpovědní lhůtu. Podmínky, které musíte splnit, říkají, že peníze musí přijít z jiné banky (ING Bank nemá vlastní pokladny), minimální zůstatek (aby byl účet úročený) je 10 tisíc korun a peníze mohou odcházet pouze na předdefinované účty. Více se o ING kontu dočtete v článku Bankovní účet bez poplatků? Existuje!
Díky tomu, že funguje bezhotovostně, má banka nižší náklady, a tak vám dá více: 1,7 % p.a. před zdaněním. Jeho velkou výhodou je, že vás nic nestojí bez ohledu na to, v které bance máte svůj hlavní účet. Tato výhoda je na českém trhu specifikem, většina bank totiž v případě, že máte zájem o založení termínovaného vkladu, vyžaduje, abyste u ní měli vedený účet. To dělá z termínovaných vkladů mimo vaši "domovskou banku" nevýhodnou investici. Provozní náklady prázdného účtu snadno dosáhnou 500 i více korun ročně.

fond poplatek výnos ** investice do
fondu po
započtení
poplatku
vývoj hodnoty investice v Kč
3 měsíce 6 měsíce 1 rok 3 měsíce* 6 měsíců* 1 rok
Pioneer
- Sporokonto
(profil, názory, koupit)
0,50 % 0,30¨% 0,49 % 1,36 % 49 750 49 871 49 994 50 427
Conseq Invest
Konzervativní A
(profil, názory)
0,50 % 0,40 % 0,84 % 2,09 % 49 750 49 911 50 168 50 790
ING český
peněžní trh
(profil, názory, koupit)
0,50 % 0,26 % 0,52 % 1,34 % 49 750 49 855 50 009 50 417
ESPA český fond
peněžního trhu
(profil, názory)
0,50 % 0,32 % 0,60 % 1,48 % 49 750 49 879 50 049 50 486
ABN Amro
mezinárodní růstový
(profil, názory)
0,50 % 0,34 % 0,62 % 1,62 % 49 750 49 887 50 058 50 556
HVB peněžní trh
- plně reinv.
(profil, názory)
0,30 % 0,18 % 0,31 % 1,56 % 49 850 49 923 50 005 50 628
ISČS
Sporoinvest
(profil, názory)
0,30 % 0,34 % 0,68 % 1,72 % 49 850 49 987 50 189 50 707
Credit Suisse
Money Czech Crown
Fund růstový
(profil, názory)
0,10 % 0,35 % 0,71 % 1,73 % 49 950 50 092 50 305 50 814
KBC MultiCash
ČSOB CZK
(profil, názory)
0,10 % 0,27 % 0,53 % 1,53 % 49 950 50 059 50 215 50 714
IKS Peněžní
trh
(profil, názory, koupit)
0,00 % 0,16 % 0,46 % 1,96 % 50 000 50 065 50 230 50 980
ČSOB
výnosový
(profil, názory)
0,00 % 0,41 % 0,78 % 1,66 % 50 000 50 166 50 390 50 830
ČP Invest Fond
peněžního trhu
(profil, názory)
0,00 % 0,33 % 0,43 % 1,43 % 50 000 50 134 50 215 50 715
průměr 0,28 % 0,31 % 0,58 % 1,62 % 49 986 50 152 50 672
* výnos podílových fondů do 6 měsíců se musí danit, uvažujeme daň 19%, u 6 měsíců z daňových důvodů předpokládáme, že peníze budou ve fondu 6 měsíců a jeden den
** výnos je absolutní - fond za dané období vydělal uvedená procenta

Je také nutno podotknout, že veškeré úrokové výnosy z termínovaných vkladů podléhají 15% dani (u fyzických osob). Jelikož není možné se této dani vyhnout, je v naší srovnávací tabulce již započtena.

Co nabízejí fondy?

Více o spořících produktech najdete zde.
Když ukládáte peníze do podílového fondu, svěřujete je investiční společnosti. Ta vámi poskytnuté peníze investuje podle předem daných pravidel a po odečtení správcovských poplatků se podílíte na výsledku tohoto investování. Díky tomu může být výnos fondů peněžního trhu lepší než u termínovaných vkladů, protože přímo investují do krátkodobých dluhopisů. Především do státních pokladničních poukázek, které mají vyšší výnosy než termínované vklady. Pokud byste však do těchto nástrojů chtěli investovat sami, není to jednoduché, nominál bývá kolem miliónu korun.

Termínované vklady
Výhody:
 • dopředu známý výnos
Nevýhody:
 • předčasná výpověď je často drahá, záleží však na podmínkách konkrétní banky,
 • výnos se vždy zdaňuje 15 %,
 • musí se dodržet výpovědní lhůta, resp. není možno uložit peníze na variabilní období,
 • musíte mít běžný účet ve zvolené bance (neplatí u všech bank).

Podílové fondy
Výhody:
 • vyšší výnos, blížící se mezibankovním sazbám,
 • výnos se nedaní (při investici na půl roku a déle),
 • možnost uložení na libovolně dlouhou dobu a výběru peněz kdykoliv do tří dnů.
Nevýhody:
 • výnos není dopředu znám,
 • daní se sazbou daně z příjmu (až 32 %, v tabulce jsme uvažovali 19 %), pokud nešlo o investici na půl roku či déle,
 • výjimečně musíte mít účet v prodávající bance.

Fondy peněžního trhu vybírají takové dluhopisy, aby durace (střední doba splatnosti) celého portfolia byla menší než rok. Díky tomu limitují možnost ztrát. Ta může ve fondu peněžního trhu výjimečně vzniknout při změnách úrokových sazeb (neboť v takové situaci ceny dluhopisů klesají), právě díky krátké splatnosti je většinou velikost této ztráty minimální, v řádu desetin procenta (například u padesátitisícové investice by šlo o padesát, nejvýše sto korun).

spořící účet
(všechny sazby po zdanění)
úrok*) vývoj hodnoty investice v Kč
3 měsíce 6 měsíců 1 rok 3 měsíce 6 měsíců 1 rok
Bawag
(profil, názory)
0,50 % 0,30 % 0,63 % 50 315
ČS
(profil, názory)
0,43 % 0,60 % 0,77 % 50 053 50 149 50 383
ČSOB
(profil, názory)
0,55 % 0,72 % 0,89 % 50 069 50 181 50 446
Poštovní spořitelna
(profil, názory)
0,43 % 0,60 % 0,77 % 50 053 50 149 50 383
ING konto
(profil, názory)
1,45 % 1,45 % 1,45 % 50 181 50 361 50 723
průměr 0,71 % 0,84 % 0,90 % 50 089 50 210 50 450
*) úrok je uveden p.a. při uložení na kratší dobu než rok je nutno je přepočítat na příslušné období

Je nutno podotknout, že kvůli principu fungování podílových fondů není  možné jejich výnos dopředu určit. Z toho důvodu je v našich tabulkách  počítáno s minulými výnosy uvedených fondů. Do budoucna tedy nemusí nejvíce vynést ten fond, který nejvíce vynesl v naší tabulce!

Velkou výhodou podílových fondů obecně je možnost kdykoliv z nich peníze vybrat (reálně je dostanete za jeden až tři dny). Díky tomu jsou podílové fondy vhodným uložením peněz pro "strýčka příhodu". Je nutné pouze myslet na to, že výnosy z podílových fondů realizované (tedy skutečně vybrané) během prvních šesti měsíců podléhají dani z příjmu, podle toho, do které daňové "škatulky" patříte. Zdanění se tak podle výše vašeho zdanitelného příjmu může pohybovat od 0 do 32 %. V tabulce počítáme s průměrnou sazbou 19 %, kterou se zdaňuje roční daňový základ v rozmezí 121 200 a 218 400 korun.

Fondy si samy podráží nohy

Více o spořících produktech najdete zde.
Poslední dobou se začíná objevovat snaha správců fondů peněžního trhu vybírat vstupní poplatky. Ty dříve jednoznačného vítěze nad termínovanými vklady značně diskvalifikují. Jak je patrné z tabulky, fondy, které si účtují vstupní poplatek vyšší než 0,1 % nejsou vůbec vhodné na krátkodobé uložení peněz. I po třech měsících je kvůli poplatkům hodnota vaší investice stále nižší než to, co jste do banky donesli! To je omluvitelné u akciových fondů, které mají větší růstový potenciál. Ale u fondů určených ke krátkodobému uložení peněz je to slušně řečeno neslušné. Naštěstí pro ty, kteří chtějí ukládat peníze na tři měsíce, stále existují fondy s nulovým vstupní poplatkem, za rozumný ještě můžeme označit poplatek ve výši 0,1 %.
Výnos fondů, které si účtují nulový nebo velmi nízký poplatek je srovnatelný či vyšší s ekvivalentními termínovanými vklady. Možným důvodem zavedení vstupních poplatků může být i snaha bank, aby klienti nechávali peníze ve fondech déle nebo krátkodobé peníze dávali na termínované vklady. Určitě není nutno vysvětlovat, že v obou případech na tom vydělají.

termínované vklady
(všechny sazby po zdanění) )
úrok*) vývoj hodnoty investice v Kč
3 měsíce 6 měsíců 1 rok 3 měsíce 6 měsíců 1 rok
Bawag Bank CZ
(profil, názory)
0,59 % 0,69 % 0,86 % 50 073 50 172 50 429
Citibank
(profil, názory)
0,55 % 0,65 % 0,82 % 50 069 50 164 50 408
ČSOB
(profil, názory)
0,47 % 0,64 % 0,81 % 50 058 50 159 50 404
eBanka
(profil, názory)
0,60 % 0,68 % 0,89 % 50 074 50 170 50 446
HVB Bank
(profil, názory)
0,48 % 0,61 % 0,81 % 50 061 50 153 50 404
KB
(profil, názory)
0,60 % 0,73 % 0,95 % 50 074 50 183 50 476
PPF banka
(profil, názory)
0,43 % 0,47 % 0,51 % 50 053 50 117 50 255
Raiffeisenbank
(profil, názory)
0,47 % 0,51 % 0,68 % 50 058 50 128 50 340
Volksbank CZ
(profil, názory)
0,77 % 0,81 % 1,11 % 50 096 50 202 50 553
ŽB
(profil, názory)
0,48 % 0,58 % 0,75 % 50 061 50 145 50 374
průměr 0,54 % 0,64 % 0,82 % 50 068 50 159 50 409
*) úrok je uveden p.a. při uložení na kratší dobu než rok je nutno je přepočítat na příslušné období

A vítězem se stává... 

Přišel čas rozhodnout, kdo vyhrál. Ale tak jednoduché to nebude. Pohled do naší tabulky sice snadno určí vítěze na tři měsíce - ING konto, na šest měsíců - ČSOB Výnosový PF a na rok IKS Peněžní trh. Nicméně, jak jsme již podotkli, u fondů není nic jisté. Měly by tedy být vaší volbou jen tehdy, pokud jste ochotni přijmout, že dopředu nevíte přesně kolik vyděláte. To, čím si můžete být jisti, je, že výnos se vždy blíží spíše sazbám na mezibankovním trhu než tomu, co dostanete na termínovaném vkladu.
Ovšem skutečnost, že na tři měsíce zvítězil spořící produkt, tedy ING Konto, nám říká, že bychom neměli na bankovní spořící vklady zanevřít. A to především na velmi krátké období, kdy se podílovým fondům nedaří překonat handicap vstupních poplatků či nestabilní situace na trhu (tříměsíční výnosy poznamenaly listopadové změny úrokových sazeb ČNB). Pohled na první místa v delších obdobích nám ukazuje, že tady už se fondům daří lépe než sebelepšímu spořícímu produktu. Nicméně je třeba říci, že fondy, který si účtují vstupní poplatek, vám špičkový výnos nedají. Proto se jim raději vyhýbejte.

Za kolik banka prodá vaše peníze
Mezibankovní sazby PRIBOR
3 měsíce 2,12 % p.a. (po zdanění z 50 tisíc - 225 korun)
6 měsíců 2,21 % p.a. (po zdanění z 50 tisíc - 470 korun
1 rok 2,34 % p.a. (po zdanění z 50 tisíc - 995 korun)

Pokud máte chuť nadávat, na chvilku zastavte. Banka má totiž se zpracováním vašich peněz náklady - musí zpracovat hotovost, sepsat s vámi smlouvu na termínovaný vklad atd. Pokud tedy dostanete polovinu mezibankovní sazby, je to přiměřené. Na druhou stranu je také třeba podotknout, že banka nemusí prodat vaše zdroje jiné bance na mezibankovním trhu, ale může je půjčit na hypotéku (s krátkodobou sazbou) za přibližně 3,5 % p.a. nebo na spotřebitelský úvěr za klidně i 16 % p.a.

Druhou příznivou kartou, především pro podílové fondy, je vysoká likvidita. Pokud vám nejistý výnos nevoní, ale nevíte, kdy budete peníze potřebovat, jsou opět obecně podílové fondy lepší volbou pro možnost vybrat peníze kdykoliv. Slovo obecně v předchozí větě je ale důležité, protože ING konto svými výsledky a parametry podílovým fondům úspěšně konkuruje, peníze tu můžete získat v podobné lhůtě jako u peněžního fondu (do tří dnů). Jedinou "nevýhodou" je, že pokud nejste z Prahy (kde stačí zajít do Oranžového domu), musíte si na jeho zřízení objednat poradce, jehož motivací bude vám prodat něco více než jen ING konto. Dejte si tedy pozor, abyste si kromě výhodného spořícího účtu nepořídili pro sebe naprosto nevhodné životní pojištění.

Kam ukládáte peníze nakrátko vy? Co si myslíte o vstupních poplatcích u fondů peněžního trhu?

Investujte do indexu S&P 500!

Investujte do indexu S&P 500!

Zabezpečte svou budoucnost. Investujte do akcií globálních firem jako Apple či Coca-Cola díky fondu EFEKTIKA! S předpokládaným výnosem přes 7 % ročně.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

-29
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 26 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

4. 2. 2006 11:09, ddo

Informace o ING kontu jsou v článku správně. Od úroku 1,7% vám musejí v ING odečíst 15% a to odvést jako srážkovou daň.

Zobrazit celé vlákno

+45
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

2. 2. 2006 9:24, JaM

Pokud prodáváte drogy, popř. Kalašnikovy, proč tak malá výnosnost?

Zobrazit celé vlákno

-33
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (26 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Peněžní trh má vždy smysl

12. 1. 2006 | David Urbánek

Peněžní trh má vždy smysl

I když nyní nepřináší fondy peněžního trhu po zohlednění inflace kladný reálný výnos, není důvod se jim vyhýbat. Stále plní svůj účel výhodné alternativní investice k bankovním účtům.... celý článek

Podílové fondy na krátko, středně i dlouho

9. 12. 2005 | Petr Vykoukal

Podílové fondy na krátko, středně i dlouho

Rozhodli jste investovat do podílového fondu, ale nevíte, jak si na trhu vybrat? Pomůžeme vám. Kdy zvolit fond peněžního trhu, kdy fond dluhopisový a kdy akciový? Na co si dát pozor... celý článek

Bohatý svět podílových fondů

29. 11. 2005 | Petr Vykoukal

Bohatý svět podílových fondů

Je pro vás vkladní knížka či termínovaný vklad jediným nástrojem pro uložení peněz? A pod slovem investor si umíte představit kohokoliv jen ne sebe? Čtete dále, podílové fondy nejsou... celý článek

Nejvíc prodělá, kdo neinvestuje. Inflace mu zdaní úspory

23. 11. 2005 | Roman Stuchlík, Milan Šmíd | 1 komentář

Nejvíc prodělá, kdo neinvestuje. Inflace mu zdaní úspory

Za posledních deset let "ukradla" inflace českým občanům 35 % neinvestovaných úspor. Obrana proti tomuto "zloději" je jediná – investovat. Přinášíme výpočty reálného zhodnocení v jednotlivých... celý článek

S cizí měnou na termínovaný vklad?

18. 11. 2005 | Dana Chytilová

S cizí měnou na termínovaný vklad?

Neutratili jste na zahraniční dovolené všechny valuty? Vložte je do termínovaných vkladů. Ty nabízejí lepší úrok než běžný účet, nižší poplatky a vysokou likviditu. Je tu však zároveň... celý článek

Partners Financial Services