Finanční plán Fincentra očima odborné poroty

redakce Peníze.CZ | 18. 5. 2005
Finanční plán Fincentra očima odborné poroty
Práci poradce společnosti Fincentrum jsme, tak jako obvykle, nechali posoudit čtyřem odborníkům. Jejich komentáře jsme podle jednotlivých hodnocených kritérií přehledně seřadili do tabulky. Dva z porotců dokonce připravili vlastní návrhy řešení, které vám jsou samozřejmě rovněž k dispozici.

Jednotlivá hodnocení naší odborné poroty naleznete v samostatných dokumentech. Hodnotící Fredy a Petr Syrový navíc předkládají i vlastní návrhy řešení, můžete je zhodnotit a porovnat s analýzou Fincentra.

Kompletní texty naleznete zde:

Nová metodika hodnocení 

Aby hodnocení odborné poroty bylo co nejobjektivnější a porovnatelné, vypracovali jsme novou metodiku, kterou se naše komise ve svých analýzách návrhu řídila. Naleznete ji zde.

Výsledky jejich hodnocení jsme shrnuli do tabulky, nechybí ani poznámky Vladimíra Bádra, autora testu.

Hodnocení komise
Petr Syrový
Česká spořitelna, mobilní síť poradců
Petr Šafránek
finanční analytik
Martin Novotný
Sophia Finance
Fredy Vladimír Bádr
Vystupování a jednání klienta spíše profesionální
Rychlost odezvy na 1. kontakt do 24 hodin
Prezentace Chybí představení služby ohledně možností poradce, jeho vazeb na zprostředkování produktů a ceny za službu, informace o možnosti trvalejší spolupráce klienta s poradcem, z hlediska pojišťovnictví i pozice poradce chybí představení služby ohledně možností poradce, jeho vazeb na zprostředkování produktů a ceny za službu, informace o možnosti trvalejší spolupráce klienta s poradcem, z hlediska pojišťovnictví i pozice poradce (je zprostředkovatelem či není a pokud ano, v jakém postavení).
Analýza
• cílů a potřeb

Mluví se jen o bytě, jsou zmínky o vybavení dětského pokoje a uvedená cena 200 000 Kč. Nenašel jsem cenu za auto. U bytu se objevuje částka 2 500 000 Kč. Tyto údaje bych očekával v tabulce "požadavky klienta".

Reaguje pouze na přání klientů, neupozorňuje na další potřeby a rizika

Chybí dotaz na představu o hodnotě pořizovaného auta. V materiálech je zaznamenán pouze cíl vybavení domácnosti s hodnotou 200 000 Kč, ostatní cíle nejsou.

Poradce se orientoval hlavně na potřeby bydlení. Klient měl silněji trvat na komplexním řešení a nebo od dohody odstoupit.

• majetku

Chybí údaje o přibližné ceně bytu, který se bude pravděpodobně za 3 roky prodávat.

Chybí záznam o pojistce domácnosti a odpovědnosti za škodu.

Chybí snaha odhadnout cenu současného auta či bytu a tázat se na možnost jejich prodeje při realizaci cílů. Chybí informace o smlouvách o stavebním spoření.

Poradce se nezajímal o hodnotu současného bydlení a co se současným bytem hodlá klient udělat. Totéž v případě auta. Finanční záležitosti analyzoval celkem v normě.

• rod. poměrů

Poradce se mohl, snad jen z hlediska případných ručitelů, zajímat o rodiče, případně sourozence klientů.

• příjmů a výdajů

Analýza příjmů je provedena velice podrobně a dobře. Kladně hodnotím, že poradce objevil větší rezervu v rodinném rozpočtu. Nedostatkem je nezohlednění ukončení leasingu.

Pečlivá analýza příjmů rodiny. Oceňuji zejména nalezení dalších rezerv využitelných pro dosažení cílů. V navrhovaném řešení ale není zmíněná možnost využít 6 500 Kč měsíčně, které se uvolní po skončení leasingu.

Postup u současných příjmů bez připomínek. Uvažovaný příjem manželky klienta, v případě uvažovaná mateřské dovolené, je zcela chybný.

• stávajících smluv

Chybí bližší údaje o produktech, které klient má uzavřené.

Poradce nevybalil na klienta ihned při první "seznamovací" schůzce dlouhý elaborát dotazů pro zpracování analýzy, což je dobře. Dále už postupoval standardně.

• objekt. a subjekt. rizik

Použití rizikového životního pojištění je správné. Je zde nedostatečná analýza příjmových rizik. Očekával bych porovnání výdajů klienta s částkami invalidního důchodu, případně vdovského důchodu.

1) Reaguje pouze na přání klientů, neupozorňuje na další potřeby a rizika, 2) není řešeno zajištění zdrojů na studia dítěte (dětí) a penzi rodičů, 3) riziko smrti a úrazu je řešeno pouze ve vztahu k budoucímu úvěru, ve vztahu k zajištění rodiny ne, 4) neřešeno riziko dlouhod.nemoci, 5) neřešena prof. (zaměst.) odpovědnost za škodu.

Chybí ucelené posouzení příjmových rizik. Poradce zajímá jen riziko smrti a zapomíná na invaliditu a pracovní neschopnost. Navíc by poradce měl zjistit výši těchto rizik.

Zprac. invest. dotazníku

Poradce nezpracoval investiční dotazník s klientem. Ani nikde není zmínka o tom, že by zjišťoval jeho vztah k investičnímu riziku.

Není řešen investiční rizikový profil a návaznosti na to možnost využití nástrojů kolektivního investování.

Poradce nezjišťoval vztah klienta k investičnímu riziku a zkušenosti s investováním. Bez toho nemůže zodpovědně navrhnout způsob spoření či investování.

Chybí zjištění rizikového profilu klientů.

Řešení
a) zajištění

Nedostatečná analýza rizik, která mohou ohrozit příjem. Pojištění je voleno pouze na výši hypotečního úvěru. Poradce dobře upřednostňuje rizikové pojištění před dražším kapitálovým.

Pro zajištění příjmů bylo vybráno jen rizikové životní pojištění, což není dostačující. Typ produktu je pro pojištění rizika smrti správný, ale chybí řešení rizika invalidity či pracovní neschopnosti. Pojistná částka jen ve výši nesplaceného úvěru pro manžela jako živitele rodiny je nízká.

Navrhované zajištění majetku a příjmů bez výhrad. Chvályhodné je, že poradce netlačil na nějaké formy KŽP.

b) správa a tvorba kapitálu

Příliš konzervativní portfolio. Uvítal bych přinejmenším diskuzi nad tím, zda by nebylo vhodnější aspoň část peněz investovat rizikověji.

1) Navržené řešení využívá pouze část z volných zdrojů, umístění zbytku není řešeno,
2) chybí zmínka o možné daňové optimalizaci vyjma úroků z úvěru.

Jako finanční rezervu bych nedoporučil celých 300 000 Kč, ale jen zhruba 200 000 až 250 000 Kč. Fond peněžního trhu je pro finanční rezervu vybrán správně. Zbylá část by měla být zainvestována s ohledem na rizikový profil klienta a čas do realizace cílů.

Spíše je vidět snaha o protlačení bezproblémových a v současnosti preferovaných produktů jako je penzijní připojištění a stavební spoření. Chybí zde oblast investování do budoucna (zabezp. na stáří).

c) práce s dluhem

Klient má díky variantám představu s čím může do budoucna počítat. Dostává odpověď na nejdůležitější otázku: "Mám na to?" Škoda, že se poradce odchýlil od zadání.

Nesmyslné tlačení klientů do úvěru, jinak celkem v pořádku.

d) rozvržení mezi jednotlivými oblastmi

Poradce se změřil hlavně na bydlení. Neřeší ostatní cíle klienta.

Vzhledem k věku klientů chybí dlouhodobější investiční strategie. Poradce se viditelně zaměřil jen na horizont 3 let (vytěžit provizně maximum) a dál ho to ani moc nezajímá.

Bydlení

Jsou jenom naznačeny výpočty, protože záměr je až za 3 roky a nic jiného se dnes dělat nedá. Je dobře, že poradce zpracoval tolik variant.

1) Chybí hlubší řešení bytové situace,
2) není kalkulováno s příjmem z prodeje družstevního 2 + 1 ani zvažována možnost jeho pronájmu.

Rozdíl mezi byty 2+1 a 3+1 je od 0 do 500 tis. Kč. Za určitých okolností a dostatečném časovém prostoru, který zde je, by mohla být výměna provedena "bez ztráty kytičky". Proto nechápu tlak na hypotéku a meziúvěry.

Nové auto

Nové auto je možné pořídit s využitím starého. Částku získanou jeho prodejem lze použít na akontaci při nové leasingové smlouvě, čímž by se snížila výše měsíčních splátek.

Dětský pokoj

Tuto záležitost by bylo možné řešit za současných finančních podmínek klientů s využitím SS.

Ostatní

Chybí řešení penze, financování studií dítěte (dětí), zajištění rizika ztráty příjmů ve vztahu k rodině.

Ostatní záležitosti, jako rizikové a úrazové pojištění, včetně pojištění domácnosti a auta jsou, v tuto chvíli, podružné a vyhovují standardům.

Prezentace

Písemná a ústní; srozumitelná
Celkové hodnocení

Poradce nedal uspokojivé řešení, které by řešilo zadaný problém. Proto hodnotím řešení poradce jako nevyhovující. Při navrhování finančních produktů byly použity některé správné postupy (např. volba rizikového životního pojištění nebo výpočty k hypotečnímu úvěru.).

Pozitiva: 1) nadstandardně velký počet schůzek 2) není vnucováno kapitálové pojištění Negativa: 1) nepřehlednost ručně vyplněných materiálů, 2) nekomplexnost řešení – orientováno pouze na řešení bydlení (také nekomplexní), 3) podezřelé je, že by uzavření jednoho stavebního spoření pro dceru klientů mělo zafinancovat poradci zpracování celkového finančního plánu.

Narážím na zásadní rozpor mezi analýzou a navrženým řešením. Na základě analýzy se klient a poradce dohodli, že je možno měsíčně spořit 16 000 Kč, ale návrh počítá jen s 9 000. Spolu s tím, že poradce ignoruje možnost prodeje stávajícího bytu a auta, vychází cíle klienta jako obtížně realizovatelné, i když je skutečnost jiná. Z tohoto důvodu mi připadá nesmyslné hodnotit navržené řešení do podrobností. Pochvalu si poradce zaslouží alespoň za předložení variant možného financování nového bytu. Poradce zcela ignoruje jiné možnosti zhodnocování peněz než pomocí SS.

Potěšitelné je snad jen to, že poradce nechtěl ihned na první schůzce "prodávat". Viditelně se orientuje na úvěrové záležitosti a to ostatní bere jako doplněk. Poradce tlačil na pilu a chtěl za každou cenu "prodat" hypotéku, spolu s dalšími SS a novými PEPR, což je po KŽP provizně nejzajímavější. Po první schůzce bych mu dal vale. Nedostatky postupu poradce: - nezájem o cenu současného bydlení, což je zásadní chyba, - nezájem o cenu auta Fabia za 1,5 roku, - neznalost financování mateřské a rodičovské dovolené, - neřešení oblasti investování – budoucích příjmů.

Souhlasíte s poznámkami našich porotců? Máte vlastní výtky či pochvaly? Jak se vám líbí návrhy Fredyho a Petra Syrového?

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

-2
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů

A tohle už jste četli?

Hodnocení porotců: Fredy

18. 5. 2005 | Pavel Slavík

Hodnocení porotců: Martin Novotný

18. 5. 2005 | Pavel Slavík

Hodnocení porotců: Petr Šafránek

18. 5. 2005 | Pavel Slavík

Hodnocení porotců: Petr Syrový

18. 5. 2005 | Pavel Slavík

Finanční plánování podle společnosti Fincentrum

16. 5. 2005 | Vladimír Bádr | 21 komentářů

Finanční plánování podle společnosti Fincentrum

Po kratší odmlce přicházíme s dalším pokračováním našeho testování finančních poradců. Dnes je na řadě firma Fincentrum. Přečtěte si, jak proběhly schůzky se zástupcem firmy, na co... celý článek

Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.