Odchod ze života podle nové legislativy

Odchod ze života podle nové legislativy
S novým rokem prošla změnou správa dědictví před ukončením dědického řízení, nově se nakládá s bankovními účty po smrti jejich majitele, jiné paragrafy mění podmínky zmocnění a prokury po smrti podnikatele. Jak se vás tyto novinky dotknou a co je jejich cílem?

Jedna z oblastí, která prošla novelou je dědické řízení. Nejvýraznější změna se týká takzvaného správce dědictví, tedy osoby, která spravuje pozůstalost až do té doby, dokud neskončí projednávání dědictví před soudem. (Správě dědictví může podléhat buď veškerý majetek zahrnutý do dědictví, nebo pouze jeho část, například nemovitost nebo podnik.)

Počínaje 1. lednem si správce toho, co po naší smrti zůstane, můžeme určit sami - ke správě dědictví může totiž nově dojít i z vůle zemřelého. Námi pověřený správce musí se svým ustanovením samozřejmě souhlasit.
Pokud zemřelý žádného správce dědictví nestanovil, může jej, tak jak tomu bylo ve staré úpravě, i nadále určit soud. Ten vybírá zpravidla z okruhu dědiců nebo osob blízkých zemřelému. Správcem dědictví se podle staré i nové úpravy může stát jak fyzická tak právnická osoba. Existuje i případ, kdy se jím stává stát, a to v případě tzv. "odúmrti" – tedy v takovém případě, kdy po zemřelém nemá kdo dědit a celé dědictví tak propadá státu.

Jak ustanovit správce dědictví?

V listině o ustanovení správce dědictví zůstavitelem musí být uvedeno:

  • Zda  správce dědictví má spravovat veškerý majetek zůstavitele (tj. zemřelého), nebo jen jeho část,
  • Kdo má funkci správce dědictví vykonávat,
  • Souhlas správce dědictví s ustanovením do této funkce.

Správce, kterého si zemřelý sám ustanovil, má povinnost se dědictví ujmout ihned, jakmile se o smrti zůstavitele dozví. O tomto pak informuje soud, který vede dědické řízení. Pokud se o úmrtí dozví naopak soud jako první, vyzve správce, aby se u ujal správy dědictví. Ten vykonává všechna práva a povinnosti, jaké k majetku měl zemřelý. Některé úkony ale může učinit pouze se souhlasem dědiců a se svolením soudu – jedná se zejména o ty úkony které přesahují rámec obvyklého hospodaření (jde například o prodej majetku, prodej nemovitosti, dary).
Pokud zůstavitel za svého života žádného správce nepověřil a ten byl určen až soudem, vykonává tento naopak správu pouze v tom rozsahu, jaký byl soudně vymezen. Po dobu trvání správy nemohou dědici s majetkem, který byl správci dědictví svěřen, nijak disponovat.

Správcovou povinností je i nadále pravidelně informovat soud o průběhu správy majetku. Po skončení dědického řízení podá soudu závěrečnou zprávu, kterou soud předá dědicům. V této zprávě také správce dědictví vyúčtuje výši odměny a náhrady nákladů, na které má ze zákona nárok. Tyto náklady hradí dědici podle výše svého dědictví. Správce může dokonce v průběhu dědického řízení požádat soud, aby uložil dědicům povinnost mu zaplatit zálohu na tuto odměnu.

Umírání podle obchodního zákoníku

Proč všechny tyto změny?

Cílem popsaných novel je snaha odstranit hlavní problém dědického práva. Ten nastává při spravování majetku zemřelého mezi smrtí a skončením dědického řízení. Teoreticky sice dědici nabývají majetek smrtí zůstavitele, prakticky ale nastávají různé komplikace - někteří dědicové nejsou známi, jiní mohou dědictví odmítnout, a není tak zřejmé, kdo se nakonec dědictví ujme. Řízení u soudu se může kvůli sporům dědiců táhnout až několik let.
Není-li ustanoven žádný správce dědictví, je k jakýmkoliv úkonům prováděným s děděným majetkem třeba souhlasu všech dědiců, čímž je majetek blokován. Není možno provádět pravidelné platby, ale ani kupříkladu vybírat nájemné. Proto zákon nově zůstaviteli umožňuje zvolit si správce svého majetku před svou smrtí.

Ještě větší komplikace nastávaly, pokud zemřel podnikatel. Aby bylo možné zanechat podnik v chodu nezávisle na tom, v jaké fázi a s jakými těžkostmi probíhá dědické řízení, došlo jednak k všeobecné úpravě v občanském zákoníku, která zůstaviteli dovoluje stanovit správce dědictví a jednak k několika dílčím úpravám obchodního zákoníka, které se týkají se zmocnění, prokury a bankovních účtů. Pokud by si podnikatel nepřál, aby například zmocnění trvalo i po jeho smrti, má možnost toto ve zmocňovací listině uvést.

Změnou prošel i obchodní zákoník. Po smrti podnikatele tak například od ledna nezaniká zmocnění k úkonům, které souvisí s výkonem činnosti, ke kterým je pracovník pověřen, leda že by podnikatel stanovil, že toto zmocnění má trvat pouze za jeho života. Ten, kdo je k nějaké činnosti zmocněn, ji však po podnikatelově smrti může vykonávat pouze v rozsahu obvyklého hospodaření. Jiné úkony lze opět vykonávat pouze se souhlasem dědiců a se svolením soudu. Typickým případem zmocněné osoby může být například manželka podnikatele, která podle práva nemůže být jeho zaměstnancem, ale která se přesto ve firmě angažuje.

Stejným způsobem po smrti podnikatele nezaniká ani prokura, pokud podnikatel výslovně nestanovil, že má trvat pouze za jeho života. Prokurou zmocňuje podnikatel prokuristu ke všem právním úkonům, k nimž dochází při provozu podniku, i když se k nim jinak vyžaduje zvláštní plná moc. Každý z prokuristů musí být zapsán v obchodním rejstříku. Jedná se tedy o jakési dlouhodobé zmocnění, které v sobě zahrnuje více kompetencí, než zmocnění obvyklé.

I mrtví mohou mít svůj bankovní účet

Podle novely obchodního zákoníku totiž smrtí majitele účtu smlouva o běžném účtu nezaniká. Banka pokračuje v přijímání peněžních prostředků na účet a ve výplatách a platbách z účtu, které jí dal majitel účtu nebo osoby jím zmocněné. Banka zastaví pouze ty platby, u kterých majitel účtu stanovil, že po jeho smrti nemá banka ve výplatách a platbách pokračovat.
Nezaniká ani plná moc k nakládání s peněžními prostředky na účtu udělená jiné osobě majitelem účtu, pokud z plné moci nevyplývá, že by měla po smrti majitele účtu zaniknout.

Disponovat s peněžními prostředky na účtu může i správce dědictví, který je ustanoven, pokud dotyčný účet spadá do dědictví jím spravovaného. Na správce pak přecházejí všechna práva a povinnosti majitele účtu a banka se musí řídi jeho příkazy.

Stará úprava přinášela mnoho komplikací, a tak si od nové zákonodárci slibují hodně (viz sloupek). Přesto vám přejeme, abyste tuto novou úpravu museli využívat co nejméně.

Brzy si přečtete, jaké změny nastaly v doručování soudních zásilek nebo jakých přestupků se můžete dopustit, pokud budete nevhodně nakládat se svým občanským průkazem. Podíváme se také na některé další změny obchodního zákoníku, na nové správní poplatky a na sazby dálničních poplatků pro rok 2005.

Co si o nových právních úpravách myslíte? Zjednoduší podle vás dědická řízení? Byla podle vás popsaná změna obchodního zákoníku skutečně potřebná?

Spořící účet plně online

Spořící účet plně online

Spořte s úrokem 5,3 % ročně bez podmínek

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+2
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 1 komentářů

A tohle už jste četli?

Na sociálních dávkách dostaneme v roce 2005 víc

5. 1. 2005 | Ludmila Řezníčková

Na sociálních dávkách dostaneme v roce 2005 víc

Zvýšení životního minima přinese rozsáhlé změny v sociální oblasti. Chcete vědět o kolik se zvýší porodné, přídavky na děti, částka životního minima k pokrytí nákladů na domácnost a... celý článek

Množme se a plaťme méně aneb daně a děti ve 2005

4. 1. 2005 | Kateřina Havlíčková

Množme se a plaťme méně aneb daně a děti ve 2005

Novela zákona o dani z příjmů přináší pro rok 2005 některé významné změny, ty nejdůležitější se týkají poplatníků s dětmi. Přečtěte si, co přesně pro vás budou znamenat. Připravili... celý článek

Jak drahé je dědictví

10. 12. 2004 | Lucie Aschenbrennerová | 17 komentářů

Jak drahé je dědictví

Zdědili jste auto, chalupu nebo dokonce luxusní vilu na Bahamách po bohatém strýčkovi a nevíte si rady s dědickou daní? Poradíme vám. Přečtěte si, kdy musíte podat daňové přiznání,... celý článek

Poplatky aneb úřední šiml řehtá stále vesele

11. 11. 2004 | Lucie Aschenbrennerová

Poplatky aneb úřední šiml řehtá stále vesele

Máte někdy pocit, že z nás úřady jen zbytečně tahají peníze? Přestáváte se ve změti nejrůznějších poplatků orientovat? Nový zákon o správních poplatcích navíc služby úřadů ještě zdražuje.... celý článek

Jak na daň z převodu nemovitostí

9. 11. 2004 | Vendula Hilkovičová | 28 komentářů

Jak na daň z převodu nemovitostí

Prodáváte či kupujete byt, dům nebo pozemek a nevíte si rady s daní z převodu nemovitostí? Kdo musí tuto daň zaplatit, v jaké výši a kdy a kam podat daňové přiznání? Jestli neznáte... celý článek

Partners Financial Services