Konec roku na spadnutí. Propadnou vám výhody?

Konec roku na spadnutí.  Propadnou vám výhody?
U některých finančních produktů je možné ještě na konci roku učinit kroky k získání maximálních výhod (přímých státních podpor nebo daňových odpočtů). Jaké produkty máme k dispozici a jak jich co nejlépe využít?

Proberme si je postupně:

Penzijní připojištění

Státní příspěvky u penzijního připojištění sice zpětně získat nemůžeme (připisují se jen k těm příspěvkům účastníka připojištění, které byly v příslušném měsíci fyzicky na účtu u penzijního fondu), nicméně můžeme ještě dosáhnout maximálního odpočtu od základu daně ve výši 12 000 Kč. K tomu je nutné, abychom v příslušném roce vložili na penzijní připojištění částku celkem 18 000 Kč.

§ 15 odst. 12 zákona 586/1992 Sb.
Od základu daně ve zdaňovacím období lze odečíst platbu příspěvků poplatníkem na jeho penzijní připojištění se státním příspěvkem podle smlouvy o penzijním připojištění se státním příspěvkem uzavřené mezi poplatníkem a penzijním fondem. Částka, kterou lze takto odečíst, se rovná úhrnu příspěvků zaplacených poplatníkem na jeho penzijní připojištění se státním příspěvkem na zdaňovací období sníženému o 6 000 Kč. Maximální částka, kterou lze takto odečíst za zdaňovací období, činí 12 000 Kč.

Pokud jsme tedy celý rok vkládali například 500 Kč měsíčně (6 000 Kč ročně), můžeme v prosinci vložit 12 000 Kč jednorázově a penzijní fond nám v lednu vystaví potvrzení tak, jako bychom spořili 1 500 měsíčně. Toto doplacení můžeme použít i v případě, kdy jsme smlouvu o penzijním připojištění uzavřeli v průběhu roku. Pokud například vkládáme od září 2004 částku 500 Kč měsíčně, můžeme dosáhnout maximálního daňového odpočtu za rok 2004, pokud do konce roku vložíme dodatečných 16 000 Kč.

 

Samozřejmě můžeme daňový odpočet využít jen částečně, vždy ovšem musíme mít na paměti, že pro odpočet lze uplatnit jen roční vklad převyšující 6 000. Do této částky se ovšem nezahrnují případné příspěvky zaměstnavatele ani příspěvky jiných třetích osob, na ty daňový odpočet uplatnit nemůžete.

Ve všech případech je nutné penzijnímu fondu oznámit písemně, že hodláme příslušnou částku jednorázově doplatit za účelem získání možnosti daňového odpočtu, aby fond přijatou částku správně zaúčtoval a vystavil správně potvrzení.

Stavební spoření

Zákon 96/1993 Sb.
Poskytovaná záloha státní podpory činí 15 % ( resp. 25 % - pro smlouvy uzavřené do 31. 12. 2003 a s nárokem uplatněným nejpozději do 31. 12. 2004) z uspořené částky v příslušném kalendářním roce, maximálně však z částky 20 000 Kč (resp. 18 000 Kč). Uspořená částka se rovná součtu vkladů, úroků z vkladů a úroků z připsaných záloh státní podpory, sníženému o daň z příjmů z těchto úroků (úroky ze stavebního spoření jsou prozatím od daně z příjmu osvobozeny ) a o úhrady účtované stavební spořitelnou.

Narozdíl od penzijního připojištění si zde můžeme doplatkem na konci roku maximální státní podporu zajistit zpětně. V případě tohoto produktu se sčítají vklady za celý kalendářní rok bez ohledu na to, v kterém měsíci byly vloženy a bez ohledu na to, kolik měsíců smlouva trvala. U smluv založených do 31. 12. 2003 je třeba pro dosažení maximální státní podpory vložit v daném roce 18 000 Kč, u smluv založených po 1. 1. 2004 je to 20 000 Kč. Od této částky se v obou případech odečítají všechny poplatky stavební spořitelně (u nově založené smlouvy je to i poplatek za uzavření ve výši zpravidla 1 % cílové částky). Naopak se ke vkladům přičítá úrok připsaný na účet v příslušném roce.

I tady platí, že samozřejmě nemusíme využít státní podporu naplno. Narozdíl od penzijního připojištění ale zde nezáleží na tom, zda peníze vložil přímo účastník stavebního spoření nebo kdokoliv jiný. Také nemusíme stavební spořitelně doplatek oznamovat.

Zbývá ještě připomenout, že doplacením částky na smlouvu založenou v průběhu roku lze získat maximální státní podporu, neznamená to však, že se do doby spoření započítá celý rok. Z hlediska vázací doby (5 resp. 6 let) je rozhodující datum sepsání smlouvy, nikoliv zpětné doplacení.

Životní pojištění

§ 15 odst. 13 zákona 586/1992 Sb.
Od základu daně za zdaňovací období lze odečíst poplatníkem zaplacené běžné pojistné ve zdaňovacím období na jeho soukromé životní pojištění podle pojistné smlouvy uzavřené mezi poplatníkem jako pojistníkem a pojištěným v jedné osobě a pojišťovnou, která je oprávněna k provozování pojišťovací činnosti na území České republiky podle zvláštního právního předpisu za předpokladu, že výplata pojistného (důchodu nebo jednorázového plnění) je ve smlouvě sjednána až po 60 měsících od uzavření smlouvy a současně nejdříve v kalendářním roce, v jehož průběhu dosáhne poplatník věku 60 let a u pojistné smlouvy s pevně sjednanou pojistnou částkou pro případ dožití, navíc za předpokladu, že splňuje podmínku minimální pojistné částky. Minimální pojistná částka se stanoví pro tyto pojistné smlouvy s pojistnou dobou od 5 do 15 let včetně na 40 000 Kč a pro pojistné smlouvy s pojistnou dobou nad 15 let na 70 000 Kč. U důchodového pojištění se za minimální pojistnou částku považuje odpovídající jednorázové plnění při dožití. Jednorázově zaplacené pojistné se poměrně rozpočítá na zdaňovací období podle délky trvání pojištění s přesností na dny. Maximální částka, kterou lze podle tohoto odstavce odečíst ve zdaňovacím období činí v úhrnu 12 000 Kč, a to i v případě, že poplatník má uzavřeno více smluv s více pojišťovnami. Při nedodržení těchto podmínek z důvodu zániku pojištění nebo dodatečné změny trvání pojištění nárok na uplatnění odpočtu nezdanitelné částky základu daně zaniká a příjmem podle § 10 ve zdaňovacím období, ve kterém k této skutečnosti došlo, jsou částky, o které byl poplatníkovi v příslušných letech z důvodu zaplaceného pojistného základ daně snížen. U pojistných smluv, u nichž nebude vyplaceno pojistné plnění nebo odbytné a zároveň rezerva nebo kapitálová hodnota pojištění bude převedena na novou smlouvu soukromého životního pojištění splňující podmínky pro daňovou uznatelnost, není poplatník jako pojistník a pojištěný v jedné osobě povinen podat daňové přiznání a uvést v něm jako příjem podle § 10 částky, o které mu byl v příslušných letech z důvodu zaplaceného pojistného základ daně snížen.

Ještě loni nebyla problematika daňových odpočtů ze životního pojištění zcela jasná (viz článek Připraví vás pojišťovna v dobré víře o 11 tisíc?). Platná novela daňové legislativy již ale hovoří zcela jasně o tom, že pro účely daňových odpočtů se započítává pojistné zaplacené ve zdaňovacím období. To vytváří teoretický prostor pro možnost "doplatit" za účelem dosažení maximálního daňového odpočtu i životní pojištění (pokud splňuje další zákonem stanovené parametry, viz článek Krausovo kukaččí vejce omezuje daňové odpočty).

V praxi to ovšem není až tak jednoduché. Zákon totiž současně vyžaduje, aby se jednalo o tzv. běžně placené pojistné. Pokud se jedná o pojištění se sjednanou pojistnou částku pro případ dožití (nebo sjednaným důchodem), znamená změna běžně placeného pojistného i změnu smlouvy. Z tohoto důvodu je prakticky nemožné tyto typy pojistek zpětně doplácet. Možné to teoreticky je u pojistek bez stanovených pojistných částek pro případ dožití (investiční životní pojištění a flexibilní životní pojištění), podstatné ovšem je, aby smlouva u konkrétního produktu umožňovala takovouto mimořádnou platbu přijmout jako běžně placené pojistné. Pokud tomu tak je, pak pojišťovna takto zaplacené pojistné může potvrdit pro účely daňového odpočtu.

Nenechávejme to na poslední chvíli

Ve všech případech je vždy podstatné, aby platba dorazila do příslušné finanční instituce v roce 2004, tedy do 31. 12. 2004. Pokud to nestihneme, a to třeba i proto, že si v předvánočním shonu spleteme číslo účtu a platba se neprovede, máme smůlu. Kromě bezhotovostních převodů máme samozřejmě možnost vkládat peníze i v hotovosti. Stavební spořitelny mají na svých centrálách i pokladny, které zpravidla fungují i 31. 12. 2004. U ostatních finančních institucí je možno navštívit libovolnou pobočku té banky, která vede jejich účet, a provést vklad hotovosti tam.

Zbývá ještě raději upozornit na to, že u stavební spořitelny má každý účastník veden individuální účet (s individuálním číslem), na který je třeba platbu vložit. Poměrně často se stává, že je doplatek za celou rodinu vložen na jednu smlouvu s více variabilními symboly v domnění, že jde o účet stavební spořitelny. Tak tomu je u penzijních fondů a u pojišťoven, nikoliv však u stavebních spořitelen.

Jaké finanční produkty se státní podporou či možností daňových odpisů využíváte vy? O kolik si tak snížíte daňový základ? Kolik přímo od státu ročně získáte?

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+6
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 1 komentářů

A tohle už jste četli?

Nejvyšší výnosy nabízí stát

26. 10. 2004 | Kateřina Havlíčková

Nejvyšší výnosy nabízí stát

Neexistuje u nás výnosnější produkt než příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění a životní pojištění zaměstnance. Onu výnosnost ovšem nezajišťuje samotný produkt, ale nepřímá... celý článek

Krausovo kukaččí vejce omezuje daňové odpočty

2. 4. 2004 | Simona Ely Plischke

Krausovo kukaččí vejce omezuje daňové odpočty

Uplatňujete daňové odpočty na životní pojištění? Vlastníte-li pojistku s nižší pojistnou částkou, než nově stanoví zákon, máte buď s dalšími odpočty smůlu, nebo vás čeká podpis nových... celý článek

Připraví vás pojišťovna v dobré víře o 11 tisíc?

11. 2. 2004 | Simona Ely Plischke

Připraví vás pojišťovna v dobré víře o 11 tisíc?

Nejednotný postup pojišťoven ve vystavování potvrzení pro daňový odpočet rozlousklo ministerstvo financí novým zákonem. Dvě změněná slova vnesla do problému jasno, některé pojištěné... celý článek

Penzijní fondy: naši atraktivitu má v rukou stát

30. 1. 2004 | Simona Ely Plischke

Penzijní fondy: naši atraktivitu má v rukou stát

Penzijní fondy mohou nově investovat do kvalitních zahraničních cenných papírů, jakou strategii tedy pro letošní rok zvolily? A jak se pokusí změnit současnou situaci, kdy lidé do penzijního... celý článek

Daňový odpočet všem lidem dobré vůle

11. 12. 2003 | Vendula Hilkovičová | 1 komentář

Daňový odpočet všem lidem dobré vůle

Závěr roku je časem bilancování. Jak účetního, tak toho osobního, lidského. Ještě není pozdě si obě dvě bilance vylepšit. Poskytnutím daru na charitu nebo třeba na zdravotnické účely... celý článek

Partners Financial Services