Jak se vaří strukturované produkty

Jak se vaří strukturované produkty
Zajištěné fondy či termínované vklady s proměnlivým výnosem jsou příkladem tzv. strukturovaných produktů. Jsou sestaveny z několika složek, které dávají navenek docela jednoduchý produkt. Podívejme se, jak vypadají "zevnitř", v jaké podobě jsou "vyráběny" pro český trh a kolik na nich banky vydělávají.

Prvním strukturovaným produktem, se kterým jste se mohli před několika lety na českém trhu setkat, byly zajištěné fondy (viz článek Jde investovat bez rizika?). Slovo fond v jejich názvu může být poněkud zavádějící, ve skutečnosti totiž jde o termínovaný vklad kombinovaný s opcí . Díky tomu je totiž možné dodržet první slib – návratnost alespoň slíbené sumy a v případě splnění další podmínky přidat i něco navíc. Novější krátkodobé termínované vklady s výnosem fixovaným na chování měnového kurzu (více v článku  Kurzové spekulace pro každého?) si už na fondy nehrají, stojí však na úplně stejných principech.

Zajištěný fond ve výrobě

Banky či investiční společnosti, které tyto produkty nabízejí, je většinou nakupují či si nechávají sestavit na míru od velkých investičních bank a v podstatě je jen "přebalí" (rozdělí velkou tranši na menší kousky) a dále prodávají. Jak již bylo zmíněno, "neviditelnými složkami" většiny těchto produktů bývají termínovaný vklad a opce či portfolio opcí (více se o opcích dočtete zde).
Termínovaný vklad musí být tak vysoký, aby po uplynutí sjednané doby dosahoval výše garantované částky. Například u fondu na čtyři roky s garancí přesně 100 % vkladu při úrokové sazbě 2,5 % musí banka na termínovaný vklad uložit 90,59 % garantované částky (100 % / (1+0,025)4; pokud je garantována výplata více než 100 %, pak se ve výpočtu změní 100 % na příslušná garantovaná procenta). Zbývajících 9,41 % je prostor pro nákup druhé složky produktu (tedy opce) a bankovní marži. Tato druhá část by měla pokrýt distribuci, správu a zisk.

Opce jako taková (jedna či celé portfolio) zajišťuje naplnění druhého příslibu, tedy podílu na výnosu. Tím může být podíl na výnosu indexu, na výnosu určité komodity či "výhra" ze sázky na chování kurzu měn. Jedna opce stačí v případě, že variabilní složka výnosu je počítána jednoduše, tedy například jako podíl na růstu některého z indexů.
Pokud je výnos vypočítáván komplikovaněji, je třeba opcí několik. Příkladem může být jedna z tranší slovenské Volksbank, která nabízela vyšší výnos v případě, že se slovenská koruna bude pohybovat v užším pásmu, nižší výnos naopak tehdy, když se vejde alespoň do pásu širšího. Pro takový produkt jsou potřeba opce přinejmenším dvě.

Bez exotiky to nejde

U produktů typu "dostanete xy % růstu indexu Dow Jones Industrial Average (profil, názory) za čtyři roky" stačí bance nakoupit kupní opci evropského typu (tedy takovou, kterou lze uplatnit pouze v den splatnosti) na čtyři roky na index Dow Jones Industrial Average. Ač si poskytovatelé těchto produktů většinou tento derivát nechají udělat od specializovaných institucí, takovouto opci by mohli zakoupit i na trhu.
Složitější produkty typu spekulativního termínovaného vkladu (zaměříme se na ně v dalším textu), které nabízí vyšší úrokovou sazbu v případě, že se daný měnový pár (např. CZK/EUR) bude pohybovat v předem daném rozmezí, vyžadují již tzv. exotické opce. Zde konkrétně opci zvanou Range digital (můžete ji také najít pod názvy Range bet, Binary range). Ta se od klasických opcí liší především stanovením částky pro vypořádání při její splatnosti. V případě, že daná podmínka je splněna (jak dále uvidíme, někdy je potřeba splňovat podmínku v každém okamžiku doby platnosti, jindy stačí jen v jeden den), dostává držitel opce vždy celou dopředu sjednanou sumu (někdy se také říká "cash or nothing").

U strukturovaných produktů se vždy kupují evropské opce, tedy takové, které lze uplatnit pouze v okamžiku jejich splatnosti. Mohou se ale lišit něčím jiným, rozhodným datem pro splnění podmínky. U spekulativního vkladu České spořitelny (profil, názory) je to "at expiry" (rozhoduje pouze kurz v den splatnosti opce), u Volksbank CZ (profil, názory) je to "one touch" (stačí porušení podmínky kdykoliv během platnosti opce a nárok na sjednanou částku je ztracen).
Opce druhého typu jsou podstatně levnější, protože pravděpodobnost splňování podmínky v každém okamžiku její doby platnosti je menší, než pravděpodobnost splnění podmínky v jednom konkrétním okamžiku.
Z podmínek dvou zmiňovaných termínovaných vkladů jsou vidět další rozdíly. To, že u České spořitelny rozhoduje oficiální kurz ČNB svědčí o tom, že tato opce je bance ušitá na míru. Naopak Volksbank CZ pravděpodobně nakoupila derivát přímo na trhu. Především u malých tranší to může být výhodnější, neboť měnový pár EUR/USD patří k nejobchodovanějším a derivátů na ně budou na trhu spousty.

Jak moc nás berou na hůl?

Právě opční složka dělá strukturované produkty pro banky velmi atraktivní. Pro běžného klienta je totiž velmi těžké rozhodnout, zda-li je cena strukturovaného produktu férová či ne. Analytik české pobočky jedné velké světové banky nám dokonce řekl, že jeho kolegové z dealingu si musí pro ocenění takových derivátů volat na evropskou centrálu. Rozhodnutí o férovosti nabídky tak může být oříškem i pro odborníka. Přesto se o to pokusme.
Opce, kterou používá Česká spořitelna, má díky tomu, že podmínka musí být splněna jen na konci, relativně jednoduchý postup oceňovaní vycházející z modelu "Black-Scholes". Jediným problémem, na který narazíme, je stanovení jednoho z parametrů, kterým je volatilitaTa výsledek významně ovlivňuje (viz tabulku). Další složkou jsou úrokové sazby, které však na výsledek nemají příliš velký vliv, proto lze dosadit například sazby PRIBOR a LIBOR na půl roku. Při výpočtu můžeme použít zjednodušujícího předpokladu: budeme očekávat, že volatilita bude v následujícím období stejná jako v uplynulém. U kurzu CZK/EUR je anulizovaná volatilita (tedy přepočtená na rok) vypočtená z dat za poslední pololetí přibližně 3,14 %. Za předpokladu domácí úrokové sazby 2,57 % a zahraniční 2,22 % (obě jsou s tzv. nepřetržitou kapitalizací, tzn. že se úroky připisují v každém okamžiku a úročící faktor se vypočte jako er) je teoretická hodnota opce 101,68 Kč. Jak vyplývá z další tabulky, má Česká spořitelna v tomto produktu prostor pro nákup opce a marži 128,52 Kč. Na každých prodaných 10 tisíc Kč tohoto produktu tak má necelých 27 Kč prostoru na úhradu nákladů a zisk.

Závislost teoretické hodnoty opce na volatilitě podkladového aktiva
volatilita 1,00 % 3,14 %*** 5,00 % 7,8 %*** 10,00 % 15,00 % 20,00 % 25,00 % 30,00 %
teoretická cena opce (v Kč) v produktu ČS* 187,341 101,676 68,051 44,733 35,111 23,482 17,574 13,994 11,588
teoretická cena opce (v Kč) v produktu VB* 268,407 254,988 202,959 111,726 57,834 7,047 0,351 0** 0**
Poznámky: *teoretická cena je vypočtena na nejmenší možný vklad, tj. 10 000 Kč ve spořitelně a 30 000 Kč ve VB a pro parametry daného produktu, u ČS tedy půjde o Range digital at expiry, u Volksbank o Range digital one touch, vyplácená částka u ČS je 245 Kč (4,9 % p.a. prémie při splnění podmínky z částky 10 tis. Kč za půl roku), u VB 270 Kč (3,6 % p.a. prémie při splnění podmínky z částky 30 tis. Kč za 3 měsíce)
** nulová je pouze teoretická hodnota, tržní hodnota bude nenulová, nicméně se jí bude velmi blížit
*** vypočtené hodnoty volatility pro CZK/EUR (3,14 %) a USD/EUR (7,8 %)

Ocenění opce, kterou využívá Volksbank CZ, je podstatně složitější. Můžeme k němu ale využít například tento webový nástroj. Po zvolení typu opce Range bet, dosazení úrokových sazeb (2,35 % pro dolar a 2,22 % pro euro), aktuálního kurzu v den emise (1,309 USD/EUR), volatility (tříměsíční anualizovaná volatilita byla k 23. listopadu 7,8 %), horního a dolního pásma a forwardového kurzu (1,309 + 8 bodů, tj. 1,317) získáme výsledek 41,38. Tento údaj je ještě třeba vynásobit potenciálně vyplácenou částkou. Teoretickou cenu této opce tak spočteme jako 270 Kč (30 000 x 3,6 % x 3/12 roku) x 0,4138 (cena opce na 1 korun) tj. 111,73 Kč. Z následující tabulky tedy vyplývá, že banka má na tomto produktu prostor pro nákup opce 0,62 % resp. 185,67 koruny (0,62 % x 30 000 Kč). Opět má tedy dost prostoru pro pokrytí dalších nákladů.

Jak velké jsou jednotlivé složky strukturovaných produktů
v % v Kč
ČS (počítáno pro nejmenší
možný vklad - 10 tis. Kč)
98,86 % 9 886,476
garant. částka 100,15 % 10015 (100% vkladu plus úrok
0,3 % p.a. za půl roku)
trvání vkladu
v letech
0,5
tržní úroková
sazba PRIBID 6 měsíců
2,6 %
prostor pro nákup
opce a marži

1,29 %

128,5242

VB (počítáno pro
nejmenší možný
vklad - 30 tis. Kč)
99,42 % 29 825,59
garantovaná částka 100,04 % 30 011,25 (100% vkladu plus úrok
0,15 % p.a. za čtvrt roku)
trvání vkladu v letech 0,25
tržní úroková
sazba PRIBID 3 měsíce
2,49 %
prostor pro nákup
opce a marži
0,62 % 185,6643

Jsou tedy tyto dva produkty drahé? Či naopak levné? Spíše druhá varianta je správně. Pokud se totiž na ně podíváme z pohledu klienta, který nemá možnost uložit peníze za mezibankovní sazbu, pak by jeho prostor (rozdíl mezi celkovou investicí a částkou, kterou by měl uložit na termínovaný vklad) ke koupi opce byl menší. U spořitelního produktu by to bylo 54,78 Kč (pokud by peníze uložil na termínovaný vklad u ČS za 1,1 %) a u produktu Volksbank CZ 97,22 Kč (pokud by peníze uložil u Volksbank CZ za 1,3 %). Ani v jednom případě by tedy nestačil na nákup zmíněné opce. Pokud tedy máte chuť si zaspekulovat na vývoj daných měn, jděte do toho, banky vám nabízejí obchod s fér cenovkou.

Závěrem je nutno podotknout, že výše uvedené výpočty pracují s teoretickými hodnotami opcí, a je tak možné, že cena placená bankami je vyšší, ale také nižší než uvedená. Vypočtený prostor pro další náklady a zisk tak může být nižší, ale i vyšší.

Považujete strukturované produkty za dobrou investici? Proč?

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+9
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 5 komentářů

A tohle už jste četli?

Kurzové spekulace pro každého?

30. 11. 2004 | Dušan Hradil

Kurzové spekulace pro každého?

Na našem trhu můžete narazit na nový typ termínovaného vkladu. Jeho garantovaný výnos je zanedbatelný, ovšem prémie téměř 5 % z něj činí zajímavou investici. Celá věc má ale háček -... celý článek

Je z krajů k lidem skutečně blíž?

24. 11. 2004 | Kateřina Havlíčková

Je z krajů k lidem skutečně blíž?

Opravdu nám pomůže, když bude stát na kraje převádět více peněz než dosud? Skutečně chceme, aby krajští úředníci rozhodovali například o tom, kolik peněz budou dostávat školy? Jedno... celý článek

Poslední světadíly mapy finančních derivátů

24. 11. 2004 | redakce Peníze.CZ

Poslední světadíly mapy finančních derivátů

Opce, warranty, instrumenty caps, floors a collars či swapy… Některá nesou právo nakupovat, další zjišťují úroková rizika a snižují transakční náklady, s jinými se spekuluje. Společné... celý článek

Finanční deriváty by neměly být přehlíženy

10. 11. 2004 | redakce Peníze.CZ

Finanční deriváty by neměly být přehlíženy

Opce na futures, futures na opce, opce na opce, opce na swapy, forwardové swapy… Bojíte se, že "tohle prostě nezkousnete"? Důvěřujte nám. Jednoduchou formou vám vysvětlíme, co jsou... celý článek

Jde investovat bez rizika?

25. 6. 2002 | Tomáš Mergl

Jde investovat bez rizika?

Chcete-li investovat "bez rizika" a přitom se podílet na případném růstu akciového indexu, pak se vám nabízejí zajištěné fondy.

Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.