Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Primární emise akcií (IPO): Proč s akciemi na burzu?

| 23. 4. 2004
Primární emise akcií (IPO): Proč s akciemi na burzu?
Primární emise akcií byla na vyspělých trzích po dlouhá desetiletí důležitým finančním zdrojem pro další růst společnosti, známkou její stability a důvěryhodnosti podnikání. Víte, proč uvádět společnost na burzu, jaké výhody emise přináší?

Motivy pro primární emisi akcií (Initial Public Offering - IPO) mohou být různé a odlišné případ od případu. Může jím být nedostatek kapitálu k další expanzi společnosti, kdy stávající akcionáři nemohou nebo banky již nejsou ochotny podstoupit další riziko a vložit peníze do růstových, ale finančně náročných projektů. Podněty k primární emisi akcií mohou přijít i od stávajících akcionářů, obzvlášť fondů rizikového kapitálu, kteří hledají možnost realizace výnosu ze své investice.

Záměrem společnosti může být i upevnění vztahu ke klíčovým zaměstnancům nabídkou akciových opcí společně s likvidním trhem, na kterém se pak mohou tyto akcie volně obchodovat. Za dostatečně významné pro rozhodnutí přistoupit k primární emisi akcií považují společnosti často i marketingové podněty. Konkurenční společnosti, které již jsou na burze kotované, bývají svými partnery v obchodním styku považovány za důvěryhodnější, což kandidáta vede ke stejnému rozhodnutí. Postupné dokumentování finanční stability a transparentnosti společnosti ve veřejných médiích posiluje její celkový profil.

Sebereflexe

Na počátku úvah o primární emisi akcií musí být sebereflexe, tj. řádné zhodnocení skutečně dlouhodobých cílů společnosti, možností jejích vlastníků, manažerského týmu, tržní pozice a konkurence, kvality produktu a produktového portfolia. Přísun nového kapitálu umožní změny, ale také mnoho dalších změn vyvolá:

  • Je na tyto změny vlastník připraven?
  • Jaké jsou jeho dlouhodobé cíle, jak silná je jeho vazba na společnost?
  • Je vlastník připraven na nutné změny ve stylu řízení tak, aby byl kompatibilní s nároky na veřejně obchodovanou společnost? Jsou osobní vazby mezi vlastníkem a manažerským týmem dostatečně silné?
  • Je vlastník skutečně připraven na důsledné průběžné informování veřejnosti o činnosti společnosti i na příslušné regulatorní restrikce s tím spojené?
  • Je vlastník připraven na to, že o společnosti budou spolurozhodovat noví akcionáři?

Jaké výhody primární emise přináší

Primární emise
Primární emise jsou jednou z alternativ financování podniku. Kromě získání zdrojů na investice pro samotné společnosti posilují kapitálový trh a stávají se tak motorem sekundárního obchodování s cennými papíry. Kapitálové vybavení podniku je předpokladem jeho růstu a v neposlední řadě rovněž zlepšuje i celkovou bonitu a image podniku. Cílem Komise pro cenné papíry je mimo jiné rozvoj kapitálového trhu a snaha o vytvoření takových podmínek, které usnadní vstup podnikům na tuzemský kapitálový trh. V minulosti se KCP podílela na návrhu legislativních úprav ve vztahu k primárním emisím a nedávno rovněž připravila ve spolupráci s pražskou burzou návrh opatření zlepšujících fungování kapitálového trhu v České republice. Příručka "Jak emitovat akcie a dluhopisy na veřejném trhu" si klade za cíl posloužit jako návod pro emitenty, kteří se chtějí vydat cestou primárních emisí.

Milan Šimáček, člen prezidia vykonávající funkci předsedy Komise pro cenné papíry

Většina společností uvažuje na samém počátku především o finančních efektech. Teprve později bývají mnohdy překvapeny daleko širšími pozitivními nefinančními efekty.

Finanční síla

Základní výhodou je volnost, s jakou lze používat nový akciový kapitál na dlouhodobé projekty bez omezení, která jsou spojena s úvěrovým financováním. Většinou bývá tato kapitálová injekce využívána k posílení růstu společnosti a k akvizicím dalších společností na domácím nebo zahraničním trhu. Pokud jsou růstové cíle společnosti skutečně reálně naplňovány, pak jsou z pohledu investorů chápány jako zdravý základ pro následná navýšení kapitálu.

Pozice společnosti na veřejnosti

Veřejně obchodované společnosti jsou mnohem intenzivněji sledované médii než ostatní soukromě vlastněné společnosti. Spolu s vlastní reklamou lze tuto synergii využít k propagaci produktu a získání dalších zákazníků či obchodních partnerů. Posilování firemního profilu i jednotlivých finančních ukazatelů může být v neposlední řadě důležité při sjednávání výhodnějších podmínek s bankovními a obchodními partnery. Již samo uskutečnění hloubkové účetní, právní i ekonomické prověrky ("due diligence") společnosti v průběhu přípravy IPO může mít pozitivní efekt při hodnocení rizikovosti společnosti. Následná potřeba veřejné prezentace hospodářských výsledků vede obvykle k využívání účinnějších kontrolních a informačních mechanismů i ke zlepšení provozní výkonnosti.

Produktová diverzifikace a geografická expanze

Vhodným užitím nových zdrojů získaných primární emisí akcií může být i produktová diverzifikace nebo geografická expanze na nové trhy a rozložení rizika v odbytu vlastních produktů a služeb. Fúze a akvizice jsou často pro expandující společnosti životně důležité. Nabídka vlastních akcií pocházejících z primární emise nebo z dalšího navyšování akciového kapitálu pak bývá preferovanou formou pro platbu prodávajícímu subjektu. Tyto akciové swapy a křížová držení mají i některé další výhody.

Akcionáři, vedení společnosti a zaměstnanci

Vytvoření trhu pro volný nákup a prodej akcií společnosti jako důsledek primární emise akcií je pozitivní z mnoha dalších hledisek. Tím, že investoři, včetně stávajících vlastníků - někdy jsou to fondy rizikového kapitálu - drží akciové podíly, rozhodují o důvěře v podnikání společnosti. Programy akciových opcí pro manažery či zvýhodněné nabídky akcií manažerům a zaměstnancům podporují provázanost vedení společnosti i celého pracovního kolektivu s dlouhodobým úspěchem společnosti. Stávají se pak vhodným nástrojem personálního řízení. Tyto programy podporují společný zájem interních i externích akcionářů společnosti.

Nástupnictví

Rodinné nebo úzkým okruhem lidí vlastněné společnosti se mohou v průběhu existence dostat do problému s vyhledáním nástupce generálního ředitele – zakladatele společnosti. Vlastní životní dráha ostatních členů rodiny a komplikace s předáváním řízení mohou být pozitivně řešeny právě primární emisí akcií, to jest transformací soukromé na veřejně vlastněnou společnost, ve které jsou role vlastníka a profesionálního vedení firmy odděleny.

Výše uvedené informace jsou prvním dílem seriálu, který by měl podnikům, potenciálním emitentům cenných papírů, poskytnout všechny potřebné informace a přiblížit cestu financování prostřednictvím nástrojů kapitálového trhu. V dalších dílech vás postupně seznámíme s tím, jak realizovat emise dluhopisů a akcií, jak je uvést na trh, co je s těmito kroky spojeno, včetně nákladů, výhod a nevýhod, časového rámce a regulatorních aspektů.

Text je součástí publikace Jak emitovat dluhopisy a akcie na veřejném trhu, který vydala Komise pro cenné papíry.

Proč podle vás český kapitálový trh nefunguje, tak jak má? Přemýšleli jste o možnosti emise akcií své firmy na burze? Kdy se u nás tento způsob financování stane běžnou praxí?

Vytisknout

Líbil se vám článek?

+3
Ano
Ne

Diskuze

Žádný komentář nebyl vložen.

Partners Financial Services
 
 

Přihlášení

Jméno

Nemáte registraci? Zaregistrujte se zde!

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb nám k tomu udělujete souhlas. Další informace.OK