Osobní finance a MLM

Osobní finance a MLM
Multi-level marketing je tématem často a vášnivě diskutovaným. Tento systém distribuce je někdy uplatňován i v oblasti osobních financí. Je vhodné využívat MLM pro distribuci finančních produktů? Je vůbec možné touto formou poskytovat finanční poradenství?

Na téma MLM byla napsána již řada článků. Tento systém prodeje má své věrné zastánce i odpůrce. Řada výhrad ale pramení z jeho nepochopení či zaměňování s nelegálními pyramidovými strukturami, tzv. letadly, sněhovými koulemi apod. Než tedy začneme rozebírat použitelnost, či nepoužitelnost tohoto systému pro oblast osobních financí, ujasněme si nejprve, co pod touto zkratkou rozumíme.

Co je a co není MLM

MLM je jednou z forem přímého prodeje. Ten je založen na prodeji osobám, které jsou prodávajícímu buď osobně známy, anebo osobám, které mu byly předem doporučeny jeho předchozími zákazníky. Výhody přímého prodeje můžeme nalézt na straně zákazníka i na straně prodávajícího.

MLM (multi-level marketing), česky řečeno vícevrstvý, nebo také síťový marketing, pak formu přímého prodeje doplňuje ještě o duplikační efekt. Ten motivuje úspěšné prodejce, aby produkovali další, stejně úspěšné prodejce. Prodejní struktura se tak postupně rozrůstá a větví. Jednotliví prodejci jsou, podle obchodní úspěšnosti své větve, zařazování do příslušných provizních úrovní. Při postupu do vyšších úrovní pak stále více převažuje příjem z vybudované struktury nad příjmem z vlastní obchodní činnosti.
MLM ale nelze zaměňovat s pyramidovými systémy. Tam jde pouze o získávání nových účastníků a produkt, pokud vůbec existuje, pak jen jako zastírací manévr. Základním zdrojem příjmů je v tomto případě vstupní poplatek, který bývá značně vysoký. Za něj si účastník kupuje právo přivádět nové účastníky a participovat na jejich vstupních poplatcích.

Budeme-li tedy dále hovořit o MLM, budeme mít na mysli výše popsanou legální metodu přímého prodeje doplněnou o duplikační efekt, nikoli nezákonné pyramidové struktury. Nebudeme ale ani hodnotit systém jako takový, pouze se zaměříme na jeho použitelnost pro oblast osobních financí.

Personální práce v MLM

Finanční produkty prostřednictvím MLM?

Méně složité finanční produkty (stavební spoření, penzijní připojištění) lze celkem úspěšně a bez větších obav prostřednictvím MLM nabízet. Složitější finanční produkty (pojištění, investice) jsou ale pro daný účel nevhodné. Velmi těžko půjde do budoucna například touto formou naplnit požadavky zákonů ohledně související povinné informační povinnosti. MLM je do jisté míry použitelný pro prodej finančních produktů, ale naprosto nepoužitelný pro finanční poradenství.

Silnou stránkou MLM je decentralizace personální práce s následným duplikačním efektem. Pro úspěch v MLM nestačí být pouze schopným obchodníkem. Navíc je třeba být schopen vybudovat i vlastní obchodní skupinu a s ní pak aktivně pracovat, motivovat ji, předávat jí své znalosti a zkušenosti. Každý článek sítě je ekonomicky zainteresován i na úspěchu své vlastní personální práce. Systém MLM je založen na tom, že úspěšní produkují další úspěšné.

Role centrály je zpravidla omezena na výběr produktů a provozování provizního systému. Centrála, až na výjimky, nezasahuje do personální činnosti jednotlivých článků systému. Každý takový zásah totiž narušuje základní myšlenku šíření systému a tím i snižuje jeho účinnost. Hlavním kriteriem je obchodní úspěšnost a vše ostatní je druhořadé.
Tato decentralizace personální práce má ale i své stinné stránky. Centrála má velmi omezené možnosti vybírání, ovlivňování, a kontrolování svých spolupracovníků. Toto je v kompetenci jejich vedoucích a zásahy centrály jsou vnímány negativně. Tomu by proto měl být přizpůsoben i výběr distribuovaných produktů.

Role produktu v MLM

Ideálním produktem pro distribuci systémem MLM je produkt, který je sám o sobě kvalitní a jehož kvalitu nelze distribucí ovlivnit. Účinky pracího prášku jsou stejné bez ohledu na to, zda jsme prášek získali v supermarketu, zásilkovým prodejem či prostřednictvím MLM. Jeho použití a dávkování je popsáno na obalu. Úkolem prodejce je prášek prodat, aniž by sám k tomu přidával nějakou další užitnou hodnotu.
Naproti tomu nevhodné pro tento způsob prodeje jsou produkty, jejichž kvalitu, či způsob užití lze formou distribuce ovlivnit. Nelze například takto prodávat produkty s krátkou dobou trvanlivosti. Značným problémem mohou být rovněž sofistikované produkty, u kterých je nutný výklad či zaškolení obsluhy.

Pokud jde o distribuci finančních produktů, je třeba jejich vhodnost posuzovat podle výše uvedených hledisek. Méně složité produkty (stavební spoření, penzijní připojištění) lze celkem úspěšně a bez větších obav pro tyto účely využít. Složitější finanční produkty (pojištění, investice) jsou ale pro daný účel nevhodné. Velmi těžko půjde do budoucna například touto formou naplnit požadavky zákonů ohledně související povinné informační povinnosti.

Přenos informací v MLM

MLM finanční poradenství v praxi

Před několika měsíci jsme odstartovali testování finančních analytiků. Jako první dostala prostor společnost OVB, která své finanční poradenství poskytuje právě na systému MLM.  Zajímá vás, jak obstál její poradce? Čtěte!

Kdysi jsme ve školce hrávali hru na tichou poštu. Paní učitelka pošeptala Jirkovi, že venku svítí sluníčko. Jirka to zase pošeptal dalšímu, ten zase dalšímu a na konci řady se k Marušce doneslo, že Karel miluje Hanku. Odborně se takovému zkomolení informací říká informační šumy.
Přenos informací v systému MLM provází rovněž informační šumy. Při distribuci hmotných produktů to nevadí. Šumy nemají vliv na kvalitu distribuovaného předmětu. Kvalita je dána výrobcem a distribucí se nemění. Potřebné informace (například návod k použití) jsou, spolu s výrobkem, dodávány v písemné formě. Pokud ale takto mají být distribuovány rady, poučení, doporučení, či jiná informace, pak informační šumy jsou velkým problémem.

Z uvedeného důvodu je MLM do jisté míry použitelný pro prodej finančních produktů, ale naprosto nepoužitelný pro finanční poradenství. Představa, že by systémem MLM pracovali lékaři, advokáti či daňoví poradci nám připadá absurdní. S myšlenou poskytovat finanční poradenství prostřednictvím MLM ale stále někteří koketují.

Znám jednoho a ten je dobrý

V tuto chvíli řada čtenářů namítne, že zná nějakého poradce (poradkyni), který pracuje také v systému MLM a přesto lze jeho poradenství považovat za kvalitní. Po pravdě musím říci, že i já několik takových poradců znám. Problém je ve slovíčku "několik". Lze pracovat v systému MLM a zároveň poskytovat kvalitní poradenství, jedná se ale o osobní poradenství daného poradce, nikoli o systém poradenství poskytovaný centrálou a distribuovaný prostřednictvím MLM sítě. Důvody, proč se tito poradci sami dále vzdělávají, publikují, či jinak se na poli finančního poradenství angažují, mohou být různé. Ekonomický přínos se jeví, na první pohled, jako minimální. Své poradenství poskytují v drtivé většině bezplatně a nárůst osobně zprostředkovaných produktů není úměrný vynaloženému úsilí. Hlavním důvodem bývá marketingová podpora vlastního MLM podnikání, které, v těchto případech, zpravidla výrazně ekonomicky dominuje nad vlastní produkcí.

MLM je velmi racionální metoda prodeje zboží, jehož vlastnosti jsou neměnné a forma prodeje je nemůže znehodnotit. Distribuce finančních produktů prostřednictvím MLM je sporná a hodí se spíše pro méně složité produkty. Poradenství, tedy poskytování rad a doporučení, systémem MLM provozovat nelze. V MLM ale mohou být zapojeni i kvalitní finanční poradci. V tom případě se ale jedná o jejich vlastní poradenství, nikoli o poradenství MLM centrály. Tito poradci systém MLM využívají jako zdroj produktů, především ale jako hlavní zdroj svých příjmů. Pro jejich osobní klienty je to přínosné. Je to ale na úkor ostatních klientů dané větve MLM, kterým je tato kvalita nedostupná, ačkoli ji svými produkty spolufinancují.

Autor je analytikem poradenské firmy TriMan.

Jaký je váš názor na distribuci finančních produktů prostřednictvím MLM? Jste zapojen do takové sítě? Jste spokojen se svým finančním poradcem?

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+7
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 273 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

13. 8. 2004 18:52, Hana

Je vidět, že kritizovat umí každý "trouba", ale udělat něco pro sebe a ostaní ve své rodině chce opravdu hodně odvahy a inteligece, která vám zřejmě chybí. Ta parta lidí kterou jmenujete na svých stránkách dělá něco pro své okolí a společnost ve které žijí. Čím se živíte vy? Jak mnoho přispíváte této společnosti? Hlavně kritikou. Tím ještě nikdo nic nezískal. Bohužel nejste ani k politování, jste "chudák".

Zobrazit celé vlákno

+41
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

4. 12. 2004 22:47, Zvídálek

Mohl by se někdo informovaný vyjádřit v jakém stádiu se nachází akce HELVAG? Před 2 lety proběhla bouřlivá diskuze zastánců a odpůrců OVB na toto téma. Zastánci tvrdili, že teprve v roce 2004, kdy vyprší 7 leté investiční období, bude jasné, zda je Helvag prodělkem či nikoliv. Proto by mě zajímalo, jaká je skutečnost. A případně, kde je možné se dobrat bližších informací.

-21
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (273 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Placené či bezpoplatkové finanční poradenství?

18. 2. 2004 | Pavel Zachrdla

Placené či bezpoplatkové finanční poradenství?

Placené kontra bezpoplatkové finanční poradenství je jedno z dalších kontroverzních témat mezi finančními poradci. Obě skupiny mají své zaryté zastánce i odpůrce. Je požadavek na úhradu... celý článek

Certifikovaný finanční poradce podle AFPZ

13. 2. 2004 | Kristýna Havligerová

Certifikovaný finanční poradce podle AFPZ

Údajně již zhruba za měsíc by měla Asociace finančních poradců a zprostředkovatelů začít poskytovat certifikace. Zjišťovali jsme, jak bude tento projekt fungovat a zda může finančním... celý článek

Blíží se k nám vlna certifikací?

9. 2. 2004 | Petr Fejtek

Blíží se k nám vlna certifikací?

V poslední době se stále více mluví o certifikaci v oblasti finančního poradenství a s největší pravděpodobností se už také cosi chystá. Potřebujeme certifikace? Pomohou odstranit dlouho... celý článek

Finanční poradenství od finančních institucí?

27. 1. 2004 | Pavel Zachrdla | 1 komentář

Finanční poradenství od finančních institucí?

Finanční instituce nás denně přesvědčují, že jsou tu proto, aby nám sloužily. Některé z nich, aby nám sloužily ještě lépe, budují i sítě "osobních finančních poradců". Vydávat své zástupce... celý článek

Finanční plánování podle Sophia Finance II.

20. 11. 2003 | Vladimír Bádr

Finanční plánování podle Sophia Finance II.

Před několika dny jsme se mohli seznámit s prací analytika Sophia Finance před tím, než navrhl konkrétní řešení naší životní situace. Dnes si představíme výsledek jeho analýzy a zhodnotíme... celý článek

Partners Financial Services