Vyjádření představitele pojišťovny Allianz

Simona Ely Plischke | 14. 1. 2004

Jiří Charypar, místopředseda představenstva pojišťovny Allianz (profil, názory)

1. Rok 2004 bude zlomový nejen pro české pojišťovnictví. Česká republika v tomto roce vstoupí do EU a tomu se musí přizpůsobit také česká legislativa. V průběhu roku 2004 vstoupí v platnost novely zákona o pojišťovnictví, zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a na začátku roku 2005 novely zákona o pojistné smlouvě a zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí.
Nové zákony pojišťovnám, kromě jiného, ukládají silnou informační povinnost vůči zájemcům o pojištění, mj. o rozsahu pojistného krytí a vůbec právech pojištěného. Vytvářejí rámec pro to, aby vztahy byly co nejjasnější a sporů z pojištění bylo co nejméně. Značně je posílena ochrana spotřebitele, vzájemné vztahy pojišťovny a pojištěného jsou přesněji definovány, což přispěje k posílení právní jistoty na obou smluvních stranách.
V roce 2004 proto čeká pojišťovny zejména úprava smluvních dokumentů a pojistně-technických systémů tak, aby byly připraveny na změny, které nové zákony přinášejí.

2. Nepředpokládáme, že by v důsledku vstupu ČR do Evropské unie nějak radikálně vzrostly ceny pojištění. Zejména u majetkového pojištění, které je závislé zejména na vývoji spotřebitelských cen. Pojistné sazby se stanovují na základě škodních průběhů, které jsou ovlivněny výplatou pojistného plnění a četností škod. Ceny ovšem mohou ovlivnit některé připravované legislativní změny v odškodnění za smrt nebo úraz, které by se dotkly povinného ručení a pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci při pracovním úrazu či nemoci z povolání (zákonného úrazového pojištění).
Ani u životního pojištění samotný vstup ČR ke zdražení pojištění nepovede. Vliv na sazby pojistného by mohla mít direktiva EU, v níž se navrhuje rovnoprávné zacházení bez rozdílů pohlaví a rovnoprávný přístup ke službám a produktům, tzn. že pohlaví nebude moci být použito jako cenového kritéria.

3. Pro rok 2004 jsme připravili významné změny v tarifikaci pojištění vozidel. Pro přesnější stanovení rizikovosti jednotlivých skupin řidičů jsme začali používat další parametry, jako věk, bydliště nebo zda se jedná o soukromou osobu či podnikatele. Předpokládáme, že podobné parametry budou postupně využívat i další pojišťovny.
Zaměříme také na další růst životního pojištění. Pro rok 2004 jsme připravili novou řadu produktů životního pojištění, která je svou variabilitou jednoduše přizpůsobitelná požadavkům klientů.
Celkový růst předepsaného pojistného předpokládáme na úrovni roku 2003, tedy zhruba 15 %. Naším cílem je samozřejmě také upevnění pozice mezi třemi největšími pojišťovnami v ČR a ziskové hospodaření.

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Partners Financial Services