Samoregulační funkce v praxi ARIZ ČR

Petr Šafránek | 9. 12. 2003
Samoregulační funkce v praxi ARIZ ČR
Jakým způsobem se bude Asociace registrovaných investičních zprostředkovatelů ČR snažit chránit klienty před nekvalitními službami? O vytváření systému samoregulace píše člen jejího Etického výboru.

Asociace registrovaných investičních zprostředkovatelů ČR (ARIZ ČR) si při svém založení stanovila jako jeden z hlavních úkolů vytvoření funkčního systému samoregulace, který naváže na příslušná zákonná ustanovení, týkající se činnosti investičních zprostředkovatelů. V současné době je to zákon o cenných papírech, v budoucnu to bude vládou již schválený zákon o podnikání na kapitálovém trhu a jeho prováděcí vyhlášky, vydané následně Komisí pro cenné papíry (KCP). 
Prvotním úkolem Etického výboru (viz box) je vytvoření návrhů příslušných vnitřních norem asociace, zejména etického kodexu a norem souvisejících. Tyto normy se v současné době zpracovávají. Vycházejí z výše specifikované právní úpravy, v mnohém však musejí jít dál, neboť legislativa si vždy musí zachovat jistou míru obecnosti. Normy budou veřejné a budou závazně upravovat činnost členů asociace ve vztahu ke klientům i ve vztahu k asociaci a jejím ostatním členům. Účelem norem je především zvýšená ochrana klienta před nekvalitními službami. Jde zejména o to poskytnout klientovi poměrně vysokou garanci toho, že investiční zprostředkovatel, který je členem asociace, postupuje podle jasně definovaných pravidel, jejichž prokázané porušení je dostatečně rychlým a průhledným způsobem sankcionováno. Na druhou stranu by normy měly garantovat členovi asociace, že jejich dodržováním se ochrání před důvodnými stížnostmi klientů či dokonce před sankcemi ze strany státního dozoru - KCP. Základním principem členství v asociaci je transparentnost, na webových stránkách asociace bude během několika měsíců (únor 2004) zveřejněn kompletní seznam členů asociace s detailními daty. Základní povinností člena je pak seznámit klienta se svým členstvím v ARIZu. Právě kvalitní asociační normy budou podkladem k hlavní činnosti Etického výboru - projednávání konkrétních podnětů a navrhování případných sankcí, jejichž ukládání je pak (na základě návrhu Etického výboru) v pravomoci předsednictva a Rady asociace.

Etický výbor

Z hlediska samoregulace je klíčovým orgánem asociace Etický výbor. Ke své činnosti má nejen velmi silný mandát (byl zvolen přímo nejvyšším orgánem asociace - valnou hromadou), ale i odpovídající profesní složení. V jeho řadách je odborník na regulaci působení jednotlivých subjektů na kapitálovém trhu, dva advokáti a čtyři zkušení investiční zprostředkovatelé. Do plného počtu 11 členů bude Etický výbor doplněn zástupci odborné veřejnosti, případně zástupci spotřebitelských organizací, tedy lidmi zcela nezávislými na orgánech asociace. To by mělo zaručit jak objektivnost a odbornou úroveň, tak i dostatečné sepjetí s praxí při řešení všech záležitostí v působnosti tohoto výboru.

Na co se chystá Etický výbor?

Lze očekávat, že Etický výbor bude řešit tři základní okruhy problémů:
1. Podněty klientů na členy asociace
2. Stanoviska ke správním řízením, zahájeným se členy asociace KCP
3. Spory mezi členy asociace týkající se vnitřních záležitostí asociace

Při řešení prvních dvou okruhů se předpokládá velmi těsná spolupráce s KCP, která by měla fungovat v obou směrech. To znamená, že asociace bude KCP průběžně a přehledně informovat o řešených podnětech klientů na své členy a současně předpokládá, že KCP bude asociaci informovat o podnětech, které obdrží na její členy. V případě, že KCP zahájí se členem asociace správní řízení, sdělí ji asociace svoje stanovisko popřípadě může svého člena na základě jím udělené plné moci přímo ve správním řízení zastupovat. Tato forma spolupráce bude jistě užitečná jak pro KCP, tak i pro členy asociace a především pak pro klienty. Z hlediska KCP by tato praxe měla "odfiltrovat" méně závažné podněty, které nezadávají důvod k zahájení správního řízení. Naopak člen asociace bude mít zajištěno bezplatné odborné zastupování v řízení před KCP. A klient bude mít garantováno, že řešeno a přiměřeně sankcionováno bude i méně závažné profesní pochybení člena asociace (případy, kdy ještě nebude porušen zákon, ale asociační norma již ano).
Vzájemná nezávislost asociace a KCP pak garantuje to, že pokud nebude klient spokojen s tím, jak jeho podnět vyřešila asociace, může se vždy obrátit ještě na KCP. Ta pak dostane k záležitosti kvalifikované a odůvodněné stanovisko asociace, což by ji mělo výrazně ulehčit práci. A naopak KCP bude moci méně závažné podněty postupovat asociaci (samozřejmě v souladu se správním řádem - tedy po sdělení stěžovateli, že KCP neshledala důvod k zahájení správního řízení). Pokud však zprostředkovatel nebude členem asociace, klient obdrží pouze sdělení KCP a více se jeho méně závažným podnětem nikdo zabývat nebude, neboť asociace má působnost pouze na své členy.

ARIZ ČR je připravena tyto principy samoregulace v budoucnu rozšířit i na další oblasti působení svých členů, neboť první valná hromada, konaná v říjnu tohoto roku, schválila rozšíření působnosti asociace z oblasti činnosti na kapitálovém trhu na činnosti na celém finančním trhu. Většina členů asociace má totiž širší spektrum poskytovaných služeb, než je pouze zprostředkování investičních instrumentů. Lze tedy předpokládat, že v brzké budoucnosti budou členové asociace vázáni obdobnými asociačními normami při veškeré své činnosti na finančním trhu, nikoliv pouze při zprostředkování investičních instrumentů. To by v konečném důsledku mělo klientům přinést garance kvalitních služeb ze strany členů asociace a naopak členům asociace zvýšený zájem právě o jejich služby ze strany klientů. Z dlouhodobého pohledu se ARIZ ČR připravuje na možnost převzít některé regulační funkce, které jsou nyní vyhrazeny pouze státním orgánům, pokud to umožní příslušná legislativa. Proto si ARIZ ČR klade za cíl vybudovat si co nejdříve pozici organizace, která to se samoregulací myslí opravdu vážně a vzniklé situace řeší otevřeně a objektivně.

Autor, člen Etického výboru ARIZ ČR, působí jako finanční konzultant a zprostředkovatel.

Co si myslíte o postupu ARIZu? Může být podle vás obecně její činnost užitečná?

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

0
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů

Oblíbená témata

Finanční trh, Kapitálový trh

A tohle už jste četli?

Kvalitní umění nemusí stát miliony, říká galerista Kodl

13. 9. 2023 | Matyáš Kodl

Kvalitní umění nemusí stát miliony, říká galerista Kodl

Češi se stále víc zajímají o investice do umění. Přinášejí řadu výhod a jsou dlouhodobě stabilnější než akcie. Sběratelské trendy a investiční potenciál českého umění nastínil Matyáš... celý článek

Dluhopisům se nebývale daří. Nová čísla o podílových fondech

7. 9. 2023 | Martin Mašát

Dluhopisům se nebývale daří. Nová čísla o podílových fondech

Léto bylo ospalé. Akcie v průměru trochu oslabovaly, zato dluhopisy si užívají výnosů, jaké v tomto tisíciletí skoro ještě nezažily. Napjatě se čeká, co přinese září.

ČNB varuje před „investicemi“ se značkou Areass

1. 9. 2023 | redakce Peníze.CZ | 1 komentář

ČNB varuje před „investicemi“ se značkou Areass

Česká národní banka upozorňuje veřejnost, že subjekt vystupující pod názvem Areass či Areass Group nemá žádné povolení k poskytování investičních služeb ani nedisponuje žádným jiným... celý článek

Nemovitostní fondy čeká podprůměrný rok. Známe výsledky za pololetí

1. 9. 2023 | Jan Traxler | 1 komentář

Nemovitostní fondy čeká podprůměrný rok. Známe výsledky za pololetí

Po tučných letech, kdy výnosy realitních fondů investory jen těšily, přicházejí horší roky. Výsledky za první polovinu roku neoslnily. Na inflaci nestačil nikdo, všichni skončili pod... celý článek

Čeští investoři jsou nepoučitelní. V čem chybují nejvíc?

23. 8. 2023 | Vladimír Weiss | 3 komentáře

Čeští investoři jsou nepoučitelní. V čem chybují nejvíc?

Nejčastější chyby investorů shrnuje Vladimír Weiss, finanční poradce z Partners Financial Services.

Partners Financial Services