Investujte na sekeru

Investujte na sekeru
Jedním z mála dostatečně likvidních segmentů českého akciového trhu je tzv. SPAD na pražské burze. Obchodování na něm ale menším investorům komplikuje požadavek na minimální obchodované množství - lot, kde nejmenší vyžaduje alespoň milion korun. S využitím úvěru si ale ve SPADu můžete zaobchodovat už s 200 000 Kč.

Obchodní systém SPAD (Systém pro podporu trhu akcií a dluhopisů) představuje na pražské burze jediný segment, kde dosahují české akcie dostatečně zajímavé likvidity. Nejobchodovanější z jeho sedmi emisí dosahují denních obratů v řádu stovek milionů korun, což je dostatečný objem zajišťující jistou stabilitu a plynulost trhu. Pro menší investory ale může být nedostatkem SPADu skutečnost, že se obchoduje v minimálních obchodních jednotkách (tzv. lotech), kde ten "nejlehčí" (v hantýrce makléřů se používá termín "těžká akcie" pro cenný papír s vysokou tržní hodnotou za kus či za lot, příkladem by mohla být Erste či Komerční banka) představuje 3 000 akcií Českých radiokomunikací, což by podle zavíracího kurzu z 21. října bylo 963 tisíc (velikost dalších lotů najdete v tabulce). S pomocí úvěru už ale můžete jeden lot "rádia" (tak makléři říkají Českým radiokomunikacím) koupit tehdy, když máte k dispozici alespoň 150 tisíc Kč. K nákupu "nejtěžšího" lotu Erste bank pak potřebujete třikrát tolik (asi 450 tisíc). Zbývající peníze vám zajistí obchodník prostřednictvím REPO operace (půjčka zajištěná nakoupenými akciemi, technicky se provede tak, že půjčující instituce od vás koupí cenné papíry a v okamžiku splácení půjčky vám je prodá zpět; většinou dostanete úvěr 85 % tržní hodnoty) nebo standardním úvěrem (je vyžadováno nejméně 20 % vlastních prostředků).

Velikost lotů pro obchodování ve SPADu

Název

Velikost lotu
(v ks)

Lot v peněžním vyjádření*

České radiokomunikace

3 000

963 000

Český telecom

5 000

1 457 500

ČEZ

20 000

2 915 000

Erste Bank

1 000

2 972 000

Komerční banka

1 000

2 589 000

Philip Morris ČR

200

2 898 400

Unipetrol

20 000

1 300 800

* přepočteno zavíracím kurzem z 21. října

Nákup akcií na úvěr s sebou oproti běžnému obchodování nese dodatečné náklady. U všech obchodníků se platí úrok (v praxi mezi 7,5 – 14,5 %, vzhledem ke krátké době, na kterou si většinou půjčujete, jde ale o zanedbatelnou položku v řádu stovek, maximálně jednotek tisíc korun) a pak další poplatky v závislosti na tom, jak jsou peníze získány. Pokud jde o financování prostřednictvím REPO operace, pak platíte poplatky za převody cenných papírů (mezi jedním a dvěma tisíci). Jinou variantou je klasický úvěr (nabízí například FIO), kde nedochází k převodu cenných papírů do zajištění, pouze je vám poskytnut úvěr (ve výši 70 - 80 % aktuální tržní hodnoty). Z něj platíte úrok a ještě si vždy na čtvrtletí dopředu musíte sjednat úvěrový rámec, za jehož "přistavení" ve FIO zaplatíte 0,47 % z jeho objemu (jednomilionový úvěrový rámec vás tak vyjde na 4 700 Kč). Ač se to může jevit jako dražší, při častém obchodování to vyjde díky ušetřeným transakčním poplatkům levněji (FIO má ale zase jedny z nejvyšších úrokových sazeb - 11,45 až 14,45 % p.a.). Za jistých okolností se ale můžete vyhnout i placení úroků. Pokud se vám totiž podaří pozici otevřít a uzavřít v rámci jednoho obchodního dne, není nutné ji financovat, a můžete tak ušetřit na úrocích i poplatcích. Nikdy se ale nevyhnete poplatkům za obchodování. Ty se mohou pohybovat mezi 1 500 a 4 500 Kč v závislosti na velikosti obchodu.

Proč přínáší obchodování na úvěr vyšší výnos?

Chcete koupit akcie za 10 000 Kč. Máte dvě možnosti. (V tomto příkladě pro snažší pochopení nepočítáme s poplatky.)

1. K nákupu použijete své vlastní peníze. Za nějakou dobu jejich cena vzroste a vy je prodáte za 10 500.

vklad     10 000
koupě   -10 000
prodej    10 500
-----------------------------
zisk            500

hrubý výnos 500/10 000 = 5%

2. Ale také můžete vložit vlastních jen tisíc korun a zbývajících 9 tisíc si půjčit.

vklad       1 000
půjčka     9 000
koupě   -10 000
prodej    10 500
splátka   -9 000
----------------------------
zisk            500

výnos 500/1 000 = 50%

Celá věc samozřejmě funguje i obráceně. Pokles o pět procent by v prvním případě znamenal výnos – 5 %, v druhém by to bylo – 50 %.

Výnos v závislosti na podílu vlastních prostředků

Podíl vlastních peněz

100 %

50 %

30 %

20 %

15 %

Růst kurzu o 1 %

1 %

2 %

3,33 %

5 %

7 %

Růst kurzu o 5 %

5 %

10 %

16,66 %

25 %

33,33 %

Pokles kurzu o 10 %

-10 %

-20 %

-33,33 %

-50 %

-66,67 %

Důležitým faktorem, který je nutný u obchodování na úvěr brát v úvahu, je skutečnost, že půjčka na nákup akcií znamená potenciálně vyšší výnos z vložených peněz, ale současně podstatně vyšší riziko (viz tabulka). Při obchodování na margin (vysvětleno dále) totiž můžete skutečně přijít o všechno, což se vám při spekulacích pouze s vlastními penězi tak snadno stát nemůže. U obchodů na úvěr stačí pokles hodnoty nakoupených akcií o 15 či 20 % a pokud právě tolik činil váš vklad (vložili jste 15 až 20 % hodnoty nakupovaných CP), je vaše původní investice ztracena celá.

Příklad ztrátové transakce

Vklad na začátku (15 % hodnoty lotu)

375 000

Koupě 1 lot akcií KB (2. října, kurz 2 500 Kč/ks)

- 2 500 000

Poplatek obchodníkovi (0,28 % objemu)

- 7 000

Poplatek burze (0,08 % objemu)

- 2 000

Otevření repa na 2 125 000

- 1 320

Prodej 1 lot akcií KB (6. října, kurz 2352 za kus)

2 352 000

Uzavření repa na 2 125 000

- 1 320

Úrok (5 dní, sazba cca 10 % p.a.)

- 2 911

Poplatek obchodníkovi (0,28 % objemu)

- 6 586

Poplatek burze (0,08 % objemu)

- 1 882

Výsledek transakce

- 171 018

Konečný zůstatek na účtu

203 982

Výnos v %

- 45,60 %

Poplatky počítány podle obchodních podmínek Cyrrus. Obchodníky jsme pro spočítání transakcí vybrali náhodně. Skutečnost, že Cyrrus počítal ztrátový obchod a FIO ziskový tedy určitě neznamená, že byste u Cyrrusů dělali jen ztráty a u FIA jen zisk.

Co když zavolá pan Margin

Právě v situaci, kdy jste nakoupili na dluh a kurz klesá, se objevuje ještě jedno riziko. Noční můra každého spekulanta – "Margin Call" – v podstatě jde o výzvu vašeho makléře, abyste doplnil finanční prostředky. V českých podmínkách většinou nastává ve chvíli, kdy vaše vlastní peníze kryjí jen deset či méně procent otevřené pozice. V takové situaci většinou nedochází okamžitě k prodeji vašich akcií. Pokud ale pokles pokračuje, makléř pozici uzavře při poklesu o několik dalších procent na asi 7 % vlastních prostředků (pokud je tedy včas nedoplníte).

Příklad ziskové transakce
 

Spekulant (20% vlastních zdrojů)

Investor (30% vlastních zdrojů)

Vklad na začátku

285 000

427 500

Koupě 1 lot akcií Českého telecomu (8. října, kurz 285 Kč/ks)

- 1 425 000

- 1 425 000

Poplatek obchodníkovi (0,1 % objemu)*

- 1 215

- 3 615

Poplatek burze (0,015 % objemu)

- 214

- 214

Otevření úvěru (poměrná část poplatku)

- 774

- 677

Prodej 1 lot akcií Českého telecomu (21. října, kurz 292 Kč/ks)

1 460 000

1 460 000

Úrok (13 dní)*

- 5 867

- 4 068

Poplatek obchodníkovi (0,1 % objemu)*

- 1 215

- 3 615

Poplatek burze (0,015 % objemu)

- 219

- 219

Výsledek transakce

25 496

22 592

Konečný zůstatek na účtu

310 496

450 092

Výnos v %

8,95 %

5,28 %

Poplatky počítány podle obchodních podmínek FIO. * Spekulant má vyšší úrokovou sazbu (14,45 % p.a.), ale nižší poplatky za obchodování (max 1 200 Kč), Investor má nižší úrokovou sazbu (11,45 % p.a.), ale vyšší poplatky za obchodování (2 400 Kč za obchod ve SPADu), k poplatku se připočítává 15 Kč za podání pokynu.

Můžete vydělat i na poklesu

Podobný princip jako u úvěrů lze použít i u spekulací na pokles kurzu. Při ní prodáte za "vysoký" kurz akcie, které nemáte a dokoupíte je levněji, až kurz klesne (kurz může také stoupnout a vy místo zisku proděláte, protože budete nakupovat dráž). Cesty, jak to ve SPADu můžete udělat, jsou dvě. Buďto budete spekulovat, že kurz klesne v rámci obchodního dne, pak pokud např. ráno prodáte Český telecom za 294 a odpoledne ho za 291 koupíte zpátky, tak vzhledem k odloženému vypořádání (obchody se standardně vypořádávají v T+3, kdy T je den obchodu, počítají se samozřejmě jen obchodní dny) tuto transakci můžete udělat, aniž byste si dané cenné papíry skutečně půjčovali. Samozřejmě vám to musí dovolit váš obchodník, protože pokud pozici nestihnete včas uzavřít, musí sehnat cenné papíry, které jste prodali aniž jste je měli. Pokud už si pro vaši transakci cenné papíry půjčujete (například FIO ale půjčky cenných papírů vůbec nenabízí, pouze jsou ochotni udělat onen intraday obchod), už nejste omezeni jedním dnem, ale za půjčení zase musíte zaplatit (tedy většinou, například Atlantik FT půjčuje akcie zdarma, platíte ale poplatky) a navíc za převody cenných papírů.

Pokud vás možnost investování "bez peněz" zaujala, musíte ještě učinit nejdůležitější krok - vybrat si brokera, který tento typ obchodování nabízí. V současnosti je to například Atlantik Finanční trhy (profil, názory), Cyrrus, FIO (profil, názory) či Sati (profil, názory). Řada dalších obchodníků je ale schopna pro své klienty tento typ transakcí zajistit, současně to však příliš neprezentuje. Příkladem je brněnský Böhm & Partner (profil, názory). Kartami také může zamíchat brokerjet České spořitelny, který by měl být představen v listopadu. V dohledné době chce nové služby pro menší klienty nabídnout i Patria (profil, názory), ale podrobnosti zatím nebyly prezentovány.

Obchodovali jste někdy na margin? Byli jste při tom úspěšní?

Spořící účet plně online

Spořící účet plně online

Spořte s úrokem 5,3 % ročně bez podmínek

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

-214
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 10 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

24. 10. 2003 22:16, Sv. Matka Teresa

Panu Jindrichovi VIII. z Anglie a panu Josefovi z Fesoje nutno ríci , ze na SPADU lze koupit akcie jen za milion korun a víc za poplatek asi nad tisíc korun.
A na RM-Systému lze koupit akcie i za pár tisíc korun za poplatek asi 50 korun +0,1% obnosu , maximálne asi 50 + 500 korun.
Asi tak nejak je to na stránce RM-Systému.

Zobrazit celé vlákno

+65
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

28. 10. 2003 18:16

Spad= systém pro podporu trhu s akciemi a dluhopisy, neboli hlavní trh BCPP, tam obchodují nejvíce Tvůrci trhu (market makeři), zde se obchoduje v lotech, což znamená ve větších balících akcií. To ale neznamená, že na vedlejším trhu (KOBOS)nelze nakupovat po kusech a za vcelku přijatelných poplatku, pochopitelně ne osobně, ale prostřednictvím jednoho z výše zmíněných obchodníků. Fio, Cyrrus, Atlantik FT.....

Zobrazit celé vlákno

-25
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (10 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Co přinesou finanční trhy

15. 10. 2003 | Josef Stoulil

Co přinesou finanční trhy

Je zřejmé, že na světových finančních trzích dochází k významných změnám. Co tedy máme očekávat v letech 2004 - 2005? Které instrumenty budou pro investory zajímavé a které naopak na... celý článek

Máte už svého makléře?

1. 10. 2003 | Petr Vykoukal

Máte už svého makléře?

Přímé investice do akcií jsou dnes většinou mimo zorné pole drobných investorů. Ač v paměti mnohých zůstává splasknutí internetové bubliny a následný hrozivý propad akciových trhů,... celý článek

České šance správců aktiv

26. 8. 2003 | Petr Vykoukal

České šance správců aktiv

Asset managementu se v českých zemích daří. Dalo by se říci nadprůměrně, spravovaný objem majetku pravidelně roste. Nic to ale nevypovídá o majetku nejbohatších Čechů, ti totiž nejsou... celý článek

Akcie: Mírná aktivita na trzích v mezích zákona

18. 8. 2003 | David Petráček

Akcie: Mírná aktivita na trzích v mezích zákona

V uplynulém týdnu se trhy vyznačovaly mírnou obchodní aktivitou a převážně růstovými uzavřeními. Druhá půlka léta je zatím příjemně poklidná a investoři se zřejmě připravují na září.... celý článek

Partners Financial Services