HodněVydařenéBludiště.cz

HodněVydařenéBludiště.cz
Nemám rád weby, které jsou sterilní. Internetová prezentace HVB mezi takové rozhodně nepatří. Pomohou nebo uškodí internetové aktivity subjektu, kterému patří 4. místo na bankovním trhu v této zemi? Odpověď možná najdete v dalším kole soutěže Best Web 2002.
www stránky finančních institucí
Připravili jsme pro vás cestopis po serverech na českém internetu. Týden co týden se podíváme na jednu finanční instituci a její způsob prezentace na síti sítí. Hodnotíme vždy pět nejvýznamnějších firem daného oboru (banky, stavební spořitelny, investiční společnosti...), každý týden jednu. Poté (v šestém týdnu) bude následovat článek shrnující využití internetu daným odvětvím.
Hlavním hodnotitelem je Leoš Bárta, ředitel agentury eMARKET, porotu serveru Peníze.CZ tvoří deset osobností.
Adresa dnes hodnocených stránek:
www.hvb.cz

Hodnocení - výsledky
Kreativní rovina: 3 Marketingová rovina: 2- Informační rovina: 3 Grafická rovina: 3 Jazyková rovina: 1- Navigační rovina: 3- Technická rovina: 3 Bezpečnost: 3
Výsledná známka: 2,81Kreativní rovina:

Na začátku všeho byly podle mého názoru cíl a potřeba BÝT KREATIVNÍ. Ne že by tento cíl neměli téměř všichni tvůrci internetových prezentací, ale v tomto případě mi připadá ona touha téměř hmatatelná. Výsledkem je však web, který se jen KREATIVNĚ TVÁŘÍ. A v tom "být" nebo "tvářit se" je zásadní rozdíl. Snaha, která stála na začátku snažení, byla možná dobře definovaná. Cesta možná vedla správným směrem, ale výsledek zůstal někde uprostřed cesty. A tak má po kreativní stránce podle mého přesvědčení stejně daleko k nudnému sterilnímu webu i k dobré originální www prezentaci.

Netradiční je uspořádání úvodní stránky. Tahle zvláštní směs navigačních a obsahových prvků se takřka totožným způsobem zrcadlí i v jednotlivých podsekcích. Tato prvoplánová netradičnost je bohužel v mnohých ohledech na úkor srozumitelnosti a přehlednosti a často je s nimi dokonce v přímém rozporu.

Mohli bychom tedy vznést otázku. Co je víc? Co je důležitější? Kreativita nebo přehlednost? Uživatelské pohodlí nebo originalita za každou cenu? Přehlednost nebo experimentální pojetí?

Nejsme pak daleko k otázce finální: je v takovém uspořádání, jaké vidíme na hodnocené prezentaci, uživatel účelem nebo jen prostředkem?

Výsledná známka (jako ve škole): 3Marketingová rovina:

Už dlouho se mi nestalo, abych měl při prvních několika návštěvách některého webu tak silný pocit DEZORIENTACE. Nějak jsem nevěděl (asi jsem hlupák, ale nevím to vlastně doteď), co dělat, abych získal požadovanou informaci a kterou cestou se za ní vydat. Doporučuji všem uživatelům, kteří přijdou na hvb.cz poprvé - nejprve se důkladně seznamte se vším, co úvodní stránka nabízí a teprve pak začněte s prezentací dál pracovat. Nemohu se zbavit dojmu, že komunikační strategie (byla-li na začátku nějaká) je nepromyšlená nebo že ji možná její tvůrci nedotáhli do řádného stavu. A opět musím zmínit příslovečnou trpělivost, kterou možná část uživatelské obce brzo ztratí a možná odejde přímo z homepage někam ke konkurenci. Ne každý má totiž náladu na bludiště, hlavolamy a záhady.

Jestli předchozí odstavec po právu odsuzuje, nastává čas pro změnu po zásluze chválit. Uživatel totiž na stránkách HVB dostává k dispozici mnohé dynamické aplikace, s jejichž pomocí si může vypočítat, co se dá. Znám teď dokonale například možné výnosy z vkladní knížky, orientuji se v úrocích z termínovaných vkladů a upřímně jsem se rozplakal nad výší splátek poskytnutých úvěrů. Tohle se tedy tvůrcům opravdu povedlo. Tvůrcům kalkulaček, myslím.

Výsledná známka: 2-Informační rovina:

Nelze říci, že tvůrci prezentace nechtějí komunikovat. Je toho dost, co se dozvíte, pokud pozorně hledáte a máte dostatek trpělivosti. Pokud máte dokonce zájem o získání bližších informací, můžete o ně požádat pomocí mailového formuláře. Jen nezapomeňte, že v takovém případě budete nuceni zadat své osobní údaje. Tato skutečnost se spoustě potenciálních klientů nemusí zrovna líbit. Když se chci jen nezávazně zeptat, tak proč hned výslech? Vítám, že existuje také možnost získat odpověď na otázku on-line prostřednictvím operátora. Toto moderované interaktivní fórum považuji za velmi rozumné a navíc efektní řešení. Nevzpomínám, že bych někde něco podobného v této oblasti viděl. Jen kdyby ty on-line odpovědi byly víc k věci a kdyby odpovídal někdo, kdo to umí…

Textům chybí vzájemné prolinkování. Každá sekce tak žije svým životem bez přímé interakce s ostatními tematickými celky. Web pak nepůsobí jako propojený organismus, ale jako kartotéka navzájem nesouvisejících stránek. Jak se praví v úvodu - je toho dost, co chce HVB komunikovat, je toho mnoho, co se dá na jejich stránkách využít. Může se ale stát, že některé důležité informace nikdy nenajdete, pokud nebude hledání vaší jedinou životní náplní. Je co říci, ale umění komunikovat je zásadně podceněno.

Výsledná známka: 3Grafická rovina:

Rozdílná grafická prostředí, layout rozdělený na celky, které se vizuálně ani barevně zrovna nepřátelí. Použití pastelových barev, které spolu mají harmonizovat, je možná záměrem korporátní identity? Mám ostrý zrak, ale i tak se mi špatně čte to extrémně malé písmo, nejmarkantnější je to v horním navigačním menu. Fotografické vizuálky jsou někdy decentní, někdy se mi zdají být prázdné, jakoby bez obsahu a smyslu.

Výsledný dojem - grafický layout je neuspořádaný. Zřetelná snaha odlišit se a některé rysy zpracování hovoří sice docela přesvědčivě o tom, že stránky netvořil žádný amatér, ale částečná "nedodělanost – nedotaženost" některých rovin svědčí buď o spěchu nebo pověstném "šití horkou jehlou". A bohužel, na grafické podobě se pak onen výsledný efekt projeví vždycky nejrychleji a také nejvýznamněji.

Výsledná známka: 3Jazyková rovina:

Informace jsou komunikovány s částečným využitím jakéhosi populárně - bankovního jazyka. Vznikly tak dlouhé větné konstrukce, ve kterých jsou často využity bankovní termíny. V některých momentech není příliš brán ohled na to, že klienty HVB mohou být i lidé nepříliš zběhlí v bankovní problematice (a přesto mohou mít dost peněz na to, aby byli zajímavými klienty). Za chvíli zase narazíte na větu, která projevuje zřetelnou snahu být uživatelsky přitažlivá a přitom pregnantní a přesná. Chvíli to jde, chvíli ne.

Gramatické ani velké stylistické chyby ovšem v textu nehledejte. Informace prošly pravděpodobně profesionální jazykovou korekturou.

Při bližším jazykovém zkoumání sekcí Otevřené podílové fondy skupiny HVB a Konto Komfort se o výše tvrzeném faktu můžete přesvědčit sami. Škoda, že takový stav není častějším jevem.

Výsledná známka: 1-Navigační rovina:

Byl web HVB vytvořen pro jasnovidce? Kde jsem a jak se dostanu zpět? A kde je seznam produktů? Segmentace produktů na Privátní klientela, Business klientela, Majordomus a Kreditní karty, to snad nemůže myslet nikdo vážně?

Navigačních menu je k dispozici hned několik. Proč jsou ale umístěny do miniaturních obdélníčků, když je všude kolem dost místa? Proč v zeleném navigačním menu musím rolovat, abych si mohl pročíst všechny názvy tematických podsekcí? A hlavně – proč neexistuje žádný navigační systém, s jehož pomocí bych vždycky našel cestu zpět? Navigace působí celkovým dojmem úmyslného matení uživatele. Z ergonomického hlediska je navigační forma jakousi lekcí v jemném zacházení s myší. Trefit se totiž do správného místa je opravdu mistrovský kousek.

Výsledná známka: 3-Technická rovina:

Výsledná známka: 3Klady a zápory z technického hlediska - HTML kód
(+)
 • přehledné formátování zdrojového kódu
 • použití meta tagů s klíčovými slovy pro vyhledávací roboty (homepage)
(-)
 • vynechávání ALT textů
 • při vypnutém JavaScriptu se nezobrazí navigační menu, základní pohyb po stránkách je tak hodně závislý na JavaScripu
 • optimalizováno pouze pro IE
Použití CSS (kaskádové styly)
(+)
 • použití externího stylesheetu
 • externí stylesheet podle prohlížeče
(-)
 • u menu definice stylu přímo u některých tagů, namísto použití třídy
Použití pokročilých technologií (Java, Flash, VRML, plugins)
(+)
 • DHTML menu, pouze pro IE
 • kontaktní formulář, kontakt kariéra
 • vyhledávání
 • kalkulačka Majordomus
 • kurzovní lístek
(-)


Závěr:
Snaha o to být jiný než konkurence je vždy hnacím motorem kladného vývoje. Podcenění některých pravidel marketingu, které platí (více méně shodně) v prostředí internetu stejně jako v reálném světě. Snaha komunikovat, ale neschopnost komunikovat efektivně a promyšleně. Rozhodně netradiční prezentace. Aby však mohla být nazvána dobrou, doporučil bych následující kroky: zásadní definování komunikační strategie a s tím spojené radikální restrukturalizace celého webu. Možná by tyto kroky stačily k tomu, abychom příště mohli zatleskat a říci: výborně. Dnes je to pouze "za lidovku".

Doufám, že k tomuto hodnocení máte co říci a přidáte svůj názor

Hodnocení webu porotou serveru Peníze.CZ (známky jako ve škole)
PB MD NG EH GH PJ KK PN PP MV průměr
vzhled - 4,5 2 3,5 2 1 3 2,5 4 3 2,83
obsah - 4 3 3,5 3 1,5 4 2 4 2 3
Vysvětlivky: PB - Petr Bednář, Ringier; MD - Michal Drtina, Vltava-Labe Press; NG - Naveed Gill, Tiscali; EH - Eda Hekšová, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT; GH - Gabriela Hrušková, Tiscali; PJ - Pavel Janeček, Pioneer; KK - Kamil Kožíšek, Forrest Gump; PN - Petr Nešpůrek, ARBOmedia; PP - Pavla Paseková, ČMSS; MV - Martin Vymětal, Boomerang Publishing
Slovní komentáře jednotlivých porotců najdete na speciální stránce.

Vytrženo z kontextu
... Internet HVB, to je šeď a fádnost na každém kroku ... říká porotkyně Pavla Paseková (Celý názor)
... Celá prezentace této banky působí, jako by nebyla dokončena ... myslí si porotce Michal Drtina (Celý názor)

---> Kdo jsou porotci serveru Peníze.CZ? Seznamte se s nimi <---

Příští týden uzavřeme první kolo naší soutěže Best Web 2002 hodnocením internetové prezentace GE Capital Bank.

Pokud jste navštívili internetové stránky HVB Bank - jak se vám líbily, co jste na nich našli? Napište nám své zkušenosti a názory.


Partneři soutěže
Tiscali
Strategie

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+4
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 11 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

29. 3. 2002 9:27, TGP

Některé věci mi velmi připomínají web GE, třeba ten toolbox. To se nestydí v HVB kopírovat cizí weby?

+18
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

2. 4. 2002 17:15, Monika Buryšková

K předcházející komunikaci GE Asistent versus HVB Toolbox bych měla následující faktickou připomínku:
GE Asistent byl uveřejněn na podzim roku 2000. HVB Bank Czech Republic a. s. vznikla o rok později 01.10.2001. Vzhledem k těmto skutečnostem GE Asistent nikdy nemohl vycházet a nevycházel z HVB Toolboxu ani jiné www prezentace.

Monika Buryšková
zodpovědná osoba za stávající internetovou prezentaci GE Capital Bank

Zobrazit celé vlákno

-5
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (11 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Co o webu HVB Bank soudí porotci Peníze.cz

29. 3. 2002 | Dušan Hradil

O Abrahamovi a jeho synu Izákovi II

22. 3. 2002 | Leoš Bárta

O Abrahamovi a jeho synu Izákovi II

Třetí medailový post na bankovním trhu zastává Komerční banka. Je její internetová podoba v něčem výjimečná? Jaké jsou její silné stránky? A je něco, za co by se měli tvůrci www prezentace... celý článek

Taková normální rodinka…

15. 3. 2002 | Leoš Bárta

Taková normální rodinka…

…vás uvítá hned při vstupu do virtuálního světa druhé největší banky na našem trhu. Česká spořitelna má věru zvláštní prezentaci. Soutěž Best Web 2002 pokračuje…

Pod našima okny…

8. 3. 2002 | Leoš Bárta

Pod našima okny…

"…keep passing the open windows…", zpívali kdysi legendární Queen, vzpomínáte? Jak trefné. Po letech totiž přichází naplnit smysl těchto slov na internetu největší banka na českém trhu.... celý článek

Partners Financial Services