Výzva nepředpokládaného

Výzva nepředpokládaného
Rozsah a složitost bezprecedentních událostí z 11. září jasně naznačují, že letošní konec roku bude pro oblast pojišťovnictví tím nejtěžším obdobím s jakým se kdy muselo vyrovnávat. Tragédii takového rozměru nikdo z odvětví pojišťovnictví nepředpokládal. Důležité bylo především zjistit důsledky, a to z hlediska přímých ztrát.

Velikost ztrát je mnohem větší, než by si pojistný trh kdy představoval. Vzhledem k vysokému počtu neznámých nebude možno upřesnit celkový dopad tohoto neštěstí ještě několik dalších let. Odhalení přesných a kompletních údajů je nutnou podmínkou k tomu, aby pojišťovací odvětví mohlo svým akcionářům poskytnout vysvětlení současné i budoucí situace.

Jak stabilní je trh?
Odborníci stanovili výši nákladů souvisejících s útokem z 11. září mezi 30 až 70 mld. USD. Vyskytly se i vyšší odhady a z nich vyplývající obavy o stabilitu trhu. Pokud ztráty převýší 100 mld. USD, mohlo by dojít k výraznému narušení kapitálové základny odvětví. Současná kapitálová základna amerického trhu přesahuje 250 mld. USD a vezmeme-li v úvahu kapitálové základny mnoha větších pojistitelů a společenství Lloyds, je celkový objem kapitálu mnohem vyšší.

Zaměříme-li se na jednotlivé společnosti, potom nedávná zpráva o trhu na základě odhadnutých ztrát ukazuje, že události 11. září neměly katastrofické důsledky pro žádnou společnost, třebaže došlo k významnému vyčerpání kapitálu, který je třeba zregenerovat.

Co dalšího je zapotřebí zvážit?
Základní nejistotu na trhu představuje obrovská ztráta z události ve Světovém obchodním centru. Na finanční situaci odvětví bude mít však vliv i několik dalších faktorů:

Návratnost regresů ze zajištění
Níže uvedená značná nejistota může způsobit, že čisté ztráty v současnosti vykazované nakonec vyústí v podhodnocení důsledků pro toto odvětví. Regresy ze zajištění mohou být neinkasovatelné.

Počet pojistných událostí ve Světovém obchodním centru
Budeme-li katastrofu ve Světovém obchodním centru považovat za více než jednu událost, může být obtížné určení příčiny a konkrétní strany odpovědné za ztrátu. Zatímco je snadné stanovit a odhadnout některé ztráty, včetně krytí majetku, jiné ztráty, jako např. přerušení provozu podniku a náhrady pracovníkům, se budou stanovovat obtížněji.

Následné otázky se zaměří na oblast krytí z prostředků zajištění a rezerv.

Zpětné recese na zajistném trhu
Vzájemná závislost by mohla vést k obnově spirály, které jsme byli svědky na konci osmdesátých a počátku devadesátých let. Úroveň kapitálové základny a spolehlivost jednotlivých zajistitelů budou velmi důležité.

Závažnost událostí nesouvisejících s 11. zářím
Sezóna hurikánů v USA a další významné ztráty, jako např. výbuch v Toulouse ve Francii, letecké ztráty na Srí Lance, ztráta společnosti Petrobras související s podvody a letecké ztráty po 11. září, ovlivňují zajistný trh. Kromě toho mohou obavy z dřívějšího podfinancování rezerv společností v USA z odpovědnostních škod souvisejících s azbestem a ekologickými ztrátami mohou vést k dalšímu oslabování mnoha společností, a proto i k obavám, že některé z nich nepřežijí.

Zvýšené pojistné události z odpovědnostního pojištění v Evropě
Snížení úrokových sazeb může mít vliv na skutečné výnosové sazby používané ke stanovení pojistných událostí z pojištění odpovědnosti v těch právních úpravách, kde jsou rezervy diskontovány. Například ve Velké Británii již došlo ke snížení diskontní sazby na 2,5%.

Měly by společnosti spoléhat na daňové úlevy na ztráty?
Mnoho skupin uvádělo své ztráty v souvislosti s událostmi ve Světovém obchodním centru bez zohlednění daňové zátěže. Bude důležité zjistit platnost předpokladu, že daňové úlevy za ztráty budou poskytovány zejména v těch případech, kde jsou odhady stále velmi nepřesné.

  • V právních úpravách, kde lze ztráty uplatňovat zpětně proti ziskům minulých let nebo je kompenzovat proti jiným ziskům běžného roku, může být relativně jednoduché tuto situaci vyřešit. 
  • Analýzy budou muset brát v úvahu zohlednění nerealizovaných odpisů hodnot aktiv na konkrétním území pro daňové účely. 
  • Na územích, která umožňují tvorbu daňově odečitatelných vyrovnávacích rezerv bude nutné počítat s daňovými důsledky jakéhokoli použití těchto rezerv.

Vzhledem k tomu, že odklízení trosek Světového obchodního centra ("WTC") stále ještě pokračuje, zvažuje David Greenfield z New Yorku některé z významnějších problémů, jimž jsou pojistitelé a zajistitelé vystaveni v souvislosti s účetní závěrkou.

Daň bude pravděpodobně klíčovým stimulem v následných krocích, které skupiny podniknou s cílem podpořit své upisovací transakce. Bude se jednat o výzvu mateřské společnosti k výplatě garancí až k formálnějším opětovným poskytnutím kapitálu dceřiné společnosti. V každém případě si skupiny podniků budou potřebovat být jisté, že optimalizují daňové pozice v mateřské společnosti. Doporučuje se pečlivá prověrka dostupných možností.

Měnící se regulační prostředí
Povšimli jsme si, že některé regulační orgány mění minimální kapitálové požadavky na aktiva s ohledem na konkrétní okolnosti, které ovlivňují pojistitele. 

  • Snižující se úrokové sazby a pokles na finančních trzích společně s potřebou stanovit patřičné rezervy na ztráty vzniklé v důsledku události ve WTC mohou mít negativní vliv na dostupný kapitál, který pojistitelé potřebují ke splnění minimálních požadavků na solventnost na úrovni mateřské i dceřiné společnosti. 
  • Při kalkulaci své kapitálové pozice z hlediska regulatorního orgánu budou muset společnosti poskytující životní pojištění zvážit, zda budoucí investiční zisky budou dostatečně vysoké na splnění veškerých garancí daných pojistníkům. Dále budou muset tyto společnosti zvážit i poklesy hodnot aktiv kryjících jejich závazky.

Německo
Podmínky na trhu v důsledku událostí z 11. září částečně (ale nikoliv výlučně) vedly regulační orgány ke změně způsobu, jakým se investiční ztráty vykazují v účetní závěrce.

USA
Národní asociace pojistných komisařů (NAIC) dočasně uvolnila pravidla související s požadavky na zástavy. Ve spojení s Pojistným úřadem v New Yorku dosáhla NAIC dohody s londýnskými Lloyds o tom, že budou uloženy fondy rovnající se pouze 60% škod vzniklých v důsledku útoků z 11. září, které byly nahlášeny americkými postupiteli. Zbývající částka bude splatná na konci března 2002.

Náročná budoucnost
V důsledku široké škály možných výsledků budou v účetních závěrkách pojistitelů ve třetí a čtvrté čtvrtině roku 2001 uvedeny dodatečné informace.

Kromě zveřejnění odhadů čistých ztrát očekáváme, že pojistitelé poskytnou dodatečné informace vztahující se k:

  • odhadům hrubých ztrát 
  • úvěrové kvalitě regresů ze zajištění 
  • základním nejistotám při odhadování těchto částek vzhledem k dostupných údajům a jiným výše uvedeným skutečnostem.

V mnoha částech světa bude zohlednění ztrát vyplývajících z události ve WTC v účetních závěrkách podobné. O ztrátách se bude účtovat na základě nejlepších možných odhadů dostupných ke dni zpracování účetní závěrky. Další oblast zájmu bude v těch právních úpravách, kde se tvoří vyrovnávací rezervy. O tomto tématu ještě pojišťovny nijak rozsáhle nediskutovaly. Se zájmem bude sledováno zveřejnění informací, aby mohlo být vyhodnoceno potenciální použití těchto rezerv ke zmírnění vlivu ztrát.

Co skrývá budoucnost?
K veškerým předpovědím do budoucnosti se přistupuje s nadějí, že - nehledě na příčinu - již nikdy nezažijeme tragédii takového rozsahu.

Co se týče pojistného trhu, mnoho společností se vyrovná se ztrátami, nicméně budeme svědky krátkodobých změn cen na trhu. K některým zvýšením již došlo. Jak dlouho se současná úroveň cen udrží? Předpokládá se, že během dvou až tří let zapříčiní tržní síly snižování nákladů, neboť zákazníci budou schopni realističtěji posoudit pravděpodobnost výskytu další události rozsahu obdobného jedenáctému září.

Diskusní body pro vedení společností
Jak můžeme ověřit kvalitu námi provedených odhadů ztrát? Přemýšleli o tom, jak nejlépe veřejnosti objasnit zveřejňované informace - jaké informace bude veřejnost potřebovat?

Jak oprávněný je náš předpoklad, že k daňovým ztrátám bude k dispozici daňová úleva? Jsme připraveni na vliv možných nepříznivých vlivů k námi provedeným odhadům?

Co by podle vás mělo vyrůst na místě Světového obchodního centra na Manhattanu? Budou teroristické útoky na WTO nakonec uzavřeny a vyplaceny jako dvě nezáviské pojistné události? Podělte se s ostatními o své názory!

David B. Greenfield, autor pracuje v KPMG

 

 

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

-5
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 7 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

20. 3. 2002 16:47, pjanecek

Sto pro pravda, vcetne NW sousedske vypomoci :-). Vyhoda je, ze ani nemusite moc zamykat - neplati pro aglomerace.

Zobrazit celé vlákno

+18
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (7 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Vše, co jste chtěli vědět o dluhopisech, ale báli jste se zeptat

27. 9. 2023 | Vladimír Pikora

Vše, co jste chtěli vědět o dluhopisech, ale báli jste se zeptat

Jen málo lidí rozumí akciím a s dluhopisy je to ještě těžší. Chce to trochu matematiky, umět odhadnout budoucí úrokové sazby, znát rizika. V čem investoři nejvíc tápou?

Kvalitní umění nemusí stát miliony, říká galerista Kodl

13. 9. 2023 | Matyáš Kodl

Kvalitní umění nemusí stát miliony, říká galerista Kodl

Češi se stále víc zajímají o investice do umění. Přinášejí řadu výhod a jsou dlouhodobě stabilnější než akcie. Sběratelské trendy a investiční potenciál českého umění nastínil Matyáš... celý článek

Dluhopisům se nebývale daří. Nová čísla o podílových fondech

7. 9. 2023 | Martin Mašát

Dluhopisům se nebývale daří. Nová čísla o podílových fondech

Léto bylo ospalé. Akcie v průměru trochu oslabovaly, zato dluhopisy si užívají výnosů, jaké v tomto tisíciletí skoro ještě nezažily. Napjatě se čeká, co přinese září.

ČNB varuje před „investicemi“ se značkou Areass

1. 9. 2023 | redakce Peníze.CZ | 1 komentář

ČNB varuje před „investicemi“ se značkou Areass

Česká národní banka upozorňuje veřejnost, že subjekt vystupující pod názvem Areass či Areass Group nemá žádné povolení k poskytování investičních služeb ani nedisponuje žádným jiným... celý článek

Nemovitostní fondy čeká podprůměrný rok. Známe výsledky za pololetí

1. 9. 2023 | Jan Traxler | 1 komentář

Nemovitostní fondy čeká podprůměrný rok. Známe výsledky za pololetí

Po tučných letech, kdy výnosy realitních fondů investory jen těšily, přicházejí horší roky. Výsledky za první polovinu roku neoslnily. Na inflaci nestačil nikdo, všichni skončili pod... celý článek

Partners Financial Services