O Abrahamovi a jeho synu Izákovi II

O Abrahamovi a jeho synu Izákovi II
Třetí medailový post na bankovním trhu zastává Komerční banka. Je její internetová podoba v něčem výjimečná? Jaké jsou její silné stránky? A je něco, za co by se měli tvůrci www prezentace stydět? Zúčastněte se spolu s námi třetího kola soutěže Best Web 2002!
Zamyšlení pro tento týden

O míře nezaujatosti a objektivity odborných porotců jsem před časem hovořil v článku O Abrahamovi a jeho synu Izákovi. Tenkrát jsem zvolil za název biblický motiv schopnosti obětování vlastního syna pro – řekněme – objektivní zájmy. Nahradíme-li Stvořitele laickou i odbornou veřejností a já si zahraji na Abrahama, pak oním obětovaným bude prezentace KB. Dílo, na jehož vzniku jsem se před několika měsíci se svými kolegy podílel. Věřím jako tenkrát i nyní ve svou schopnost být tak objektivní, jak to jen půjde, a věřím také ve Vaši vůli přijmout toto hodnocení jako všechna předchozí.

www stránky finančních institucí
Připravili jsme pro vás cestopis po serverech na českém internetu. Týden co týden se podíváme na jednu finanční instituci a její způsob prezentace na síti sítí. Hodnotíme vždy pět nejvýznamnějších firem daného oboru (banky, stavební spořitelny, investiční společnosti...), každý týden jednu. Poté (v šestém týdnu) bude následovat článek shrnující využití internetu daným odvětvím.
Hlavním hodnotitelem je Leoš Bárta, ředitel agentury eMARKET, porotu serveru Peníze.CZ tvoří deset osobností.
Adresa dnes hodnocených stránek:
www.kb.cz

Hodnocení - výsledky
Kreativní rovina: 2 Marketingová rovina: 1- Informační rovina: 2 Grafická rovina: 2 Jazyková rovina: 1 Navigační rovina: 1 Technická rovina: 3 Bezpečnost: nehodnocenaKreativní rovina:

S plnou odpovědností si dovoluji tvrdit, že lidský rozměr byl v této prezentaci naplněn. Nemluvím samozřejmě o prvoplánové vizuální kreativě a usmívajících se lidičkách, kteří mají a-priori cosi vyjadřovat. Mluvím o lidském rozměru – uživatelském rozměru, kterému je podřízeno vše, od uspořádání úvodní stránky přes třídění informací až po stavbu vět. V tomto směru kreativitu chválím slovy plamennými. Zjevná snaha o originalitu a také originální výsledek – to vše jsou fakta, která překvapí zejména v bankovním světě.

Na druhou stranu, čím déle se dívám na homepage, tím víc se nemohu ubránit pocitu, že se na tomhle místě jaksi nic neděje. Zvláštní nuda. Na nic si nehrající prostor s člověkem jako cílem. Nudný prostor, kterému by, myslím, prospěla nějaká užitečná dynamická "vychytávka", možnost něco si spočítat nebo ověřit. Něco praktického, něco bankovního.

Výsledná známka (jako ve škole): 2Marketingová rovina:

Na začátku všeho snažení byla určitě vynikající komunikační strategie, jejímž přímým důsledkem je naprosto unikátní segmentace portfolia produktů a služeb KB podle stanovených potřeb hlavních uživatelských skupin. Samo členění klientů je sice značně zjednodušeno, ale neomylně navede každého uživatele, který není profesionálem v oboru finančnictví, tam, kam on sám (a také banka) potřebuje.

Podle mě je také dobrým marketingovým tahem zajímavý bannerový systém, který i v té nejzapomenutější části prezentace komunikuje některý z produktů podle marketingových priorit KB. Jen se mi zdá, že těch komunikovaných témat by mohlo být více.

Celý web je lidsky přátelský, ale na druhou stranu si nelze nevšimnout toho, že neexistuje možnost personalizace, nemohu si tedy prezentaci (nebo její navigaci) přizpůsobit podle svých požadavků či představ. Takový základní uživatelský komfort by banka velikosti a významu KB měla svým internetovým klientům poskytnout.

Prezentaci chybí sekce komunikující FAQ. Mám-li dotaz, nikdo mi na něj neodpoví. Co udělám? Zeptám se jinde.

V anglické mutaci existuje pouze jedna jediná sekce Kdo jsme a ani ta není komunikována permanentně, střídá se totiž s českou verzí. Mění se i její název z českého na anglický. Buďte při volbě jazyka dostatečně rychlí, ať to neprošvihnete.

V sekcích Kontakt (podsekce Seznam poboček a Seznam bankomatů) jsou informace řazeny pouze formou dlouhého, nepříliš přehledného seznamu. Není umožněno žádné vyhledávání.

Produkty přímého bankovnictví mají vzhledem ke své důležitosti svoji samostatnou microsite, která má velice propracovanou komunikační strategii, je opět "potřebově" strukturována a obsahuje informace pro všechny cílové skupiny klientů i neklientů, včetně rozsáhlého FAQ.

Sekce týkající se jednotlivých produktů a služeb jsou strukturovány se zjevnou snahou o dobrou ergonomii (charakteristika produktu, výhody a možnosti, komu je určen, jak ho získat), stručné a efektivní, zároveň ale přátelské.

Výsledná známka: 1-Informační rovina:

Kurzovní lístek z úvodní stránky je bohužel jen prolinkem do odlišného korporátního prostředí Investičního bankovnictví KB (Trading). Zabývat se tímto prostředím nemá podle mého v tuto chvíli smysl. Myslím, že jeho hodnocení by dopadlo poměrně velmi špatně. Považoval bych za nutné neprodleně sjednotit její www prezentaci s prezentací KB. Leccos se dá odpustit prezentacím dceřiných společností, co je ale neomluvitelné, je existence jakéhosi samostatného státu ve státě. To tento stav nikomu ve vedení KB nevadí?

Slovník bankovní terminologie rozhodně uvítá nezanedbatelná část uživatelské rodiny, ale jediná možná orientace v něm je podle abecedního řazení, nelze vyhledávat podle dalších kriterií a navíc slovník není nijak rozsáhlý.

Jednotlivé produktové listy jsou psány srozumitelnou formou i pro laiky, dílčí tématické celky textových struktur jsou přehledné, uživatel není zatěžován dlouhými větnými celky, často je užíváno odrážek a tučného písma, což usnadňuje orientaci a umožňuje rychlé seznámení s problematikou. V sekci Rychlé vyhledávání produktů není seznam produktů strukturován podle typů produktů. Orientace v tom dlouhém seznamu je lecjaká, jen ne dobrá. A jedna drobnost na závěr. Na úvodní stránce je komunikována sekce Openscoring (kalkulačka pro firmy), a to v levé polovině homepage, která vizuálně jakoby patřila osobnímu bankéři. Připadá mi, jako kdyby tam neměla co dělat. A navíc nikde nevidím kalkulačky pro občany, kde bych si mohl spočítat možnou hypotéku nebo nějaký další úvěr.

Výsledná známka: 2Grafická rovina:

Grafický layout prezentace je ve své podstatě jednoduchý, tvoří však příjemné prostředí a uživatele nijak neruší. Subdominantní grafické buttonky s tematicky souvisejícími vizuálními motivy v rámci nadpisu každé z podsekcí jsou zpracovány zajímavě. Ona plující oblaka v horním framu uklidňují, ale na druhou stranu příliš nesvědčí o kdovíjaké kreativní invenci. Za mnohem vydařenější považuji vizuální motivy u produktů přímého bankovnictví, kdy dochází k přímé komunikaci základních atributů těchto produktů a zároveň ke komunikování jejich odlišností.

Produktové listy zachovávají jednotný styl, pravý rámec stránky je vždy vyhrazen Kurzovnímu lístku, Novinkám a sebepropagujícím bannerům. Proč ne, alespoň má uživatel permanentně k dispozici informace, které marketing KB považuje za prioritní. Je-li tomu skutečně tak…

Prezentace Komerční pojišťovny jako jediné dcery KB existuje ve stejném mateřském prostředí, ostatní dceřiné společnosti se tváří tak, jako by s mateřskou společností neměly nebo nechtěly mít nic společného. Není síla, vůle nebo chuť seshora učinit takovému stavu přítrž? Nebo KB dosud nepochopila, v čem je síla takové jednotnosti?

Výsledná známka: 2Jazyková rovina:

Jazyk prezentace je po gramatické, syntaktické a stylistické stránce dobře přizpůsoben internetovým konvencím. Neobjevují se příliš složité větné konstrukce, většina textů je vhodně strukturována, forma jednoduchých a jasně formulovaných specifikací daného tématu působí stručně, zároveň však ne odlidštěně. Zmínil bych rád i takové nuance, kdy podsekce týkající se daného produktu mají jinou jazykovou skladbu a odlišný styl v okamžiku, kdy se do nich dostanete z některého z hlavních menu nebo z přímého vyhledávání produktů (využití 1. osoby jednotného čísla ve struktuře Můj osobní bankéř, 1. osoby množného čísla v Náš firemní bankéř apod.).

Hodnocené texty (sekce Hypoteční úvěr Klasik, Běžný účet v Kč) shledávám po stránce gramatické i stylistické bez chyb.

Výsledná známka: 1Navigační rovina:

Jednoznačným kladným momentem při pohybu uživatele v rámci prezentace je jasná a přehledná navigace. Svým dílem k tomu napomáhá i rolovací pop-up window Rychlé vyhledávání produktů. Jen mi trochu nepřehledné připadají horní navigační lišty. Nezabírá zde příliš mnoho prostoru komunikace sloganu "Svět se mění a my s ním" na úkor uživatelského komfortu a navigační ergonomie?

Jednotlivé produktové microsites (mojebanka, ehypoteka) nemají sjednocený navigační systém v možnosti návratu na homepage Komerční banky. Ze stránky hypotečního úvěru se mohu dostat zpět k mamince jedině kliknutím na logo KB, v prostředí mojebanka mi je umožněn návrat pomocí buttonku Komerční banka. Na úvodní stránce prezentace na mě velmi dobře působí efektní flashová navigace v rámci položek obou hlavních menu. Dokonce se na ni nezapomnělo ani při pohybu uvnitř jednotlivých tematických subkategorií.

Další pochvalu si, myslím, zaslouží vizuálně velmi dobře působící zvětšovací animování všech tří buttonků komunikujích produkty přímého bankovnictví (Mojebanka, Profibanka, Expresní linka).

Obecně se dá říci, že je viditelná snaha o nejvyšší možnou rychlost při cestě za hledanou informací. Při jednom kliknutí na kteroukoli položku hlavních menu dojde k otevření poloprůhledného rámečku, který nabízí další volitelné kategorie submenu 1. úrovně. K finálnímu produktu je tak možné se cestou "potřebového" menu dostat na jedno, nanejvýš dvě kliknutí.

Výsledná známka: 1Technická rovina:

Kdybych chtěl hodnotit v neexistující kategorii s názvem "statická webová prezentace a její technická rovina", dal bych s klidným svědomím známku 1-. Nedostatek dynamických aplikací, který je nehodný postavení KB, mě zase přesvědčuje o známce 4. Známku však mohu udělit pouze jednu. V kategorii zabezpečení jsem tentokrát po důkladné rozvaze neudělil známku žádnou. Neexistuje pro to žádný pádný důvod. Nedochází k žádnému přenosu dat, není tedy s trochou nadsázky co zabezpečovat a tedy ani bez nadsázky co hodnotit. Bohudík nebo bohužel?

Výsledná známka: 3Klady a zápory z technického hlediska - HTML kód
(+)
 • přehledné formátování zdrojového kódu
 • optimalizováno pro různé prohlížeče
 • meta tagy s klíčovými slovy a popisem pro vyhledávací roboty
 • definice DTD
(-)
 • pro uvedenou definici DTD chybí u JavaScriptů atribut "type"
 • některé form tagy jsou chybně umístěny v toku dokumentu (např.: http://www.kb.cz/euro)
Použití CSS (kaskádové styly)
(+)
 • použití externího stylesheetu
(-)
Použití pokročilých technologií (Java, Flash, VRML, plugins)
(+)
 • flash
 • EURO kalkulačka
 • Openscoring
(-)
 • chybí dynamické formuláře typické pro bankovní www prezentace


Závěr:
Ohromný skok o několik úrovní výš – to je cesta, kterou KB vykonala v prostředí internetu za jeden jediný rok. Ale ani aktuální stav není zdaleka ideální. Hodnocená prezentace není, bohužel, ničím jiným nežli pěknou, ale z 90 % obyčejnou statickou www prezentací. Má tudíž velmi daleko k dynamickému finančnímu portálu, kde by uživatel mohl najít i jiné nežli firemní informace z finanční sféry.

V duchu firemního sloganu však nutno smeknout klobouk, Komerční banka se opravdu mění. Jde jen o to, aby se stejnou rychlostí měnila k dobrému i nadále…

Doufám, že k tomuto hodnocení máte co říci a přidáte svůj názor

Hodnocení webu porotou serveru Peníze.CZ (známky jako ve škole)
PB MD NG EH GH PJ KK PN PP MV průměr
vzhled - 1 - 1 1 1,5 1,5 1,5 3 - 1,5
obsah - 1 - 1 2,5 2 2 1,5 3 - 1,857
Vysvětlivky: PB - Petr Bednář, Ringier; MD - Michal Drtina, Vltava-Labe Press; NG - Naveed Gill, Tiscali; EH - Eda Hekšová, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT; GH - Gabriela Hrušková, Tiscali; PJ - Pavel Janeček, Pioneer; KK - Kamil Kožíšek, Forrest Gump; PN - Petr Nešpůrek, ARBOmedia; PP - Pavla Paseková, ČMSS; MV - Martin Vymětal, Boomerang Publishing
Slovní komentáře jednotlivých porotců najdete na speciální stránce.

Vytrženo z kontextu
... Od "dámy mezi bankami" bych čekala více šarmu, zejména po sňatku s Francouzem ... říká porotkyně Pavla Paseková (Celý názor)
... Příjemné, úhledné, decentní ... myslí si porotce Michal Drtina (Celý názor)

---> Kdo jsou porotci serveru Peníze.CZ? Seznamte se s nimi <---

Příští týden si posvítíme na internetovou prezentaci HVB Bank.

Pokud jste navštívili internetové stránky Komerční banky (profil, názory) - jak se vám líbily, co jste na nich našli? Napište nám své zkušenosti a názory.


Partneři soutěže
Tiscali
Strategie

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

-1
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 20 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

2. 4. 2002 12:29, ach jo...

Člen odborné poroty pan Kamil Kožíšek (ředitel agentury Forrest Gump, která dělá weby KB a GE Capital) si hodnotí své weby? Jak úžasné!! Již se nemůžeme divit dobrým známkám! Krásný příklad střetu několika zájmů najednou...

+12
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

3. 4. 2002 9:12, MGR. JIŘÍ ZÁLIŠ

Ty anonymní kritiku,
nejseš náhodou jedním z těch, co byli v minulých kolech kritizováni za špatnou práci? Jestli umíš číst, tak Kožíšek hned na začátku svého hodnocení přiznal, že toho klienta dělali, tak co je tady k divení? Mně osobně se složení odborné poroty líbí. Kdo jiný by měl hodnotit, než odborníci na finance a internet? Seš ty vůbec na něco odborníkem?

Zobrazit celé vlákno

-3
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (20 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Co o webu Komerční banky soudí porotci Peníze.cz

22. 3. 2002 | Dušan Hradil

Taková normální rodinka…

15. 3. 2002 | Leoš Bárta

Taková normální rodinka…

…vás uvítá hned při vstupu do virtuálního světa druhé největší banky na našem trhu. Česká spořitelna má věru zvláštní prezentaci. Soutěž Best Web 2002 pokračuje…

Pod našima okny…

8. 3. 2002 | Leoš Bárta

Pod našima okny…

"…keep passing the open windows…", zpívali kdysi legendární Queen, vzpomínáte? Jak trefné. Po letech totiž přichází naplnit smysl těchto slov na internetu největší banka na českém trhu.... celý článek

Partners Financial Services