Otevření účtu u amerického brokera

Otevření účtu u amerického brokera
Předchozích dílech jsme se věnovali výběru obchodníka, jejich cenám a nabídce. Dnes se zaměříme na procedury spojené s otevřením účtu.

Samotný proces založení, respektive otevření účtu, u vybraného obchodníka není nic složitého. Je nutné vyplnit několik základních údajů jako jméno a příjmení, kontakt a několik údajů o vašich příjmech. Formuláře na založení účtu, které se zpravidla jmenují application forms, stačí jen vytisknout, podepsat a poslat poštou zpět do USA (v některých případech jako u IB se dokonce celý tento proces děje online, takže není nutné nikam nic posílat).

Součástí každého application kit pro cizince je také formulář ministerstva financí USA - W8BEN, který je nutné vyplnit kvůli zdanění příjmů z kapitálových investic na území majitele účtu (tzn. v našem případě je to na území České republiky). Důležitá věc, na kterou byste neměli zapomenout, je oznamovací povinnost vůči ČNB.

W8BEM

Jedná se o formulář (najdete ho zde), který musí vyplnit každý cizinec, který si založí účet u amerického obchodníka, protože se jedná o osvědčení statutu cizince pro účely srážky daně z výnosů z cenných papírů. Platnost formuláře je jeden rok, takže je nutné ho po roce obnovit. Podpisem toho formuláře stvrdíte, že případné příjmy z kapitálových investic zdaníte v České republice. Součástí formuláře jsou samozřejmě anglicky psané instrukce. Vyplnit tento formulář není nic složitého.

Zde je malý návod:
Část I. je věnována totožnosti majitele účtu a vyplníme ji takto:

  • řádek první - jméno a příjmení majitele účtu nebo název organizace (v případě, že účet není zřízen fyzickou osobu),
  • řádek druhý – v případě firemního účtu název země registrace firmy,
  • řádek třetí – zde je nutné zaškrtnout typ účtu (individual pro případ soukromé osoby, corporation v případě firmy),
  • řádek čtvrtý – je určen pro adresu trvalého bydliště (nebo sídla firmy), nelze zde uvést P.O. box,
  • řádek pátý – tento řádek se vyplňuje jen pro případ, že poštovní adresa je různá od řádku čtyři.

Více se v první části nevyplňuje.

Část II. se zaměřuje na uplatňování nároků vyplývajících ze smlouvy o dvojím zdanění (ČR ji s USA má). Vyplníme ji takto: řádek 9a – zde napíšeme "Czech republic". Zbytek ve druhé části, tzn. 9b,9c,9d,9e nevyplňujeme, stejně tak vynecháme část III. V části IV. se na řádek podepíše buď přímo vlastník nebo jeho zplnomocněná osoba a pak již jen datum.

Daně

Při zdanění příjmů z prodeje cenných papírů je nutné rozlišit, zda se jedná o fyzickou či právnickou osobu. Zisk z prodeje cenných papírů u fyzických osob je předmětem daně z příjmů, jestliže doba mezi jejich nabytím a prodejem nepřesáhne 6 měsíců (§ 4 odst. 1 písm. w zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů). Sazbu daně určuje §16 zákona. V případě právnických osob neexistuje výjimka v délce nabytí a prodeje (§24 odst. 2 písm. r zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů) a sazbu daně určuje §21 zákona.

Náklady

Co se týče nákladů souvisejících z prodejem a nákupem cenných papírů, zákon říká, že lze uplatnit "i výdaje související s uskutečněním prodeje a platby za obchodování na trhu s cennými papíry při pořízení cenných papírů". V případě poplatků americkému obchodníkovi za zprostředkování obchodu, je lze uplatnit v plné výši. Avšak např. u výdajů na internetové spojení, v případě obchodování přes internet, je otázka jak stanovit poměr, kdy jsou poplatky za připojení výdajem na dosažení příjmu z prodeje cenných papírů a kdy jsou to výdaje "na osobní potřebu" a jakým způsobem tento poměr prokázat případné daňové kontrole. Řešením by mohlo být předložení výše telefonních poplatků v době, kdy plátce ještě neobchodoval a porovnat ho s obdobím, kdy obchoduje.

Oznamovací povinnost

Podle § 5/1/c) devizového zákona (najdete ho zde) se oznamovací povinnost nově plní i v případě jiných forem vkladů v zahraničí, což znamená, že v případě zasílaní peněz americkému brokerovi se jedná o jinou formu vkladu v zahraničí ve smyslu uvedeného paragrafu, jinými slovy oznamovací povinnost musí být plněna. Lhůty a způsob plnění upravuje vyhláška ČNB a MF č. 261/1995 Sb § 7 (najdete ji zde), podle které tuzemec plní oznamovací povinnost vyplněním tiskopisu OZP (ČNB) 7-04 (najdete ho zde) v těchto termínech: a) právnická osoba a fyzická osoba podnikatel za každé čtvrtletí do 20.kalendářního dne měsíce následujícího po skončení čtvrtletí, b) fyzická osoba, která není podnikatelem, za běžný rok do 20. ledna následujícího roku. Oznamovací povinnost je splněna doručením dvou stejnopisů vyplněného tiskopisu České národní bance, která potvrdí splnění oznamovací povinnosti na všech stejnopisech tiskopisu, z nichž jeden vrátí oznamovateli.

Závěr

Po vyplnění "applicaton kit" a W8BEN obdržíte identifikační číslo vašeho účtu (obvykle se nazývá account number), a pak již stačí jen poslat peníze. Při vyplňování platebního příkazu do zahraničí je třeba si dát pozor, abyste ho vyplnily bez diakritiky a především nezapomněli uvést vaše identifikační číslo (přesný návod, jak poslat peníze na váš učet, je skoro vždy podrobně popsán na www stránkách příslušného obchodníka). Po celé této proceduře již nezbývá než vám popřát hodně štěstí.

Příště se podíváme na českou nabídku on-line brokerů zaměřených na americké trhy.

Měli jste problémy s otevřením účtu u amerického brokera? Nebo je podle vás všechno snadné? Napište o svých zkušenostech do našich názorů. Na případné otázky vám autor článku rád odpoví!

Autor se živí obchodováním na amerických kapitálových trzích.

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

-11
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 2 komentářů

A tohle už jste četli?

Vyberte si svého amerického brokera II.

14. 2. 2002 | Aleš Vávra

Vyberte si svého amerického brokera II.

Kromě ceny se při výběru amerického brokera klient rozhoduje podle doprovodných služeb a produktů. Na cenu služeb nebudu v dnešním díle brát zřetel.

Vyberte si svého brokera

7. 2. 2002 | Aleš Vávra

Vyberte si svého brokera

Otevřít si účet přímo u brokera ve Spojených státech a obchodovat s akciemi bez tuzemského zprostředkovatele není obtížné a nestojí to ani mnoho peněz.

Partners Financial Services