Nokia a spol. nemají na růžích ustláno

Petr Kalina | 5. 12. 2001 | 3 komentáře
Nokia a spol. nemají na růžích ustláno
V několika posledních letech, zejména od nástupu tzv. nové ekonomiky, měly dodavatelské firmy zajištěný odbyt, dokonce v mnoha případech nedokázaly doplňovat sklady zbožím, po kterém byla obrovská poptávka.

Sektor dodavatelů technologií (anglický název Telecommunications Equipment) těží v posledních 10-15 letech z rozsáhlých investic telekomunikačních firem do technologických inovací. Vývoj dosavadních generací mobilní telefonie vytváří zakázky pro dodavatelské firmy, jejichž hlavním úkolem je poskytovat špičkovou technologii pro výstavbu infrastruktury telekomunikačních sítí, dodávat telefonní přístroje nebo optické kabely.

V několika posledních letech, zejména od nástupu tzv. nové ekonomiky, měly dodavatelské firmy zajištěný odbyt, dokonce v mnoha případech nedokázaly doplňovat sklady zbožím, po kterém byla obrovská poptávka. Firmy na tento zájem reagovaly investicemi do rozšíření kapacity výroby nebo otevíráním nových montážních hal. Tržby a zisky meziročně zaznamenávaly výrazně dvouciferné přírůstky. Přibližně 900 miliónů lidí (tedy přibližně každý sedmý člověk) na světě dnes vlastní mobilní telefon.

Také zástupci sektoru dodavatelů technologií začali zejména v posledním roce narážet na bariéry dalšího růstu. Mezi nejvýznamnější překážky patří klasická omezení fáze dospívání "životního cyklu produktu":

 • Nadměrná kapacita výroby, nutnost deinvestic a propouštění zaměstnanců. 
 • Vyšší konkurence na trhu, vyostřený cenový souboj. 
 • Slábnoucí poptávka plynoucí z finančních problémů zákazníků. 
 • Rostoucí nasycenost trhu s mobilními telefony.

Hlavními zákazníky dodavatelských firem jsou telekomunikační firmy – integrovaní a mobilní operátoři. Investiční výdaje těchto firem zejména v posledním roce prudce poklesly. Hrozba "napjatých" bilancí a možných problémů s vysokou zadlužeností vede k tomu, že telekomy dnes nekladou na první místo technologická prvenství, ale snížení úvěrového zatížení. Manažeři tak osekávají kapitálové výdaje (capex) na minimum tak, aby byla firma ještě schopna konkurovat na trhu. Tento trend "čištění bilancí" (a slabých zakázek pro výrobce telekomunikačních technologií) by měl pokračovat také v příštím roce. Globální ekonomická recese zasáhne negativně do vývoje v tomto oboru. Možné zlepšení v sektoru je připisováno rozšíření technologií pro rychlejší přenos dat – GPRS a zejména evropský start třetí generace mobilních telefonů. Nástup 3G ve světě provázejí „novorozenecké“ problémy. Na začátku října (s 6-ti měsíčním zpožděním) byl spuštěn na komerční bázi provoz mobilní sítě třetí generace japonské firmy NTT DoCoMo. V Evropě budou průkopníky operátoři na španělském a portugalském trhu, Španělsko má zahájit provoz mobilní sítě třetí generace v létě 2002. V této souvislosti manažery telekomunikačních firem nejvíce trápí návratnost investic. Investice do nákupu licencí na provozování sítí UMTS a do jejich vlastní výstavby je třeba zaplatit z budoucích příjmů z hovorného nebo případně z datových přenosů. Investiční hodiny tikají a zpoždění spuštění provozu (a začátku generování příjmů) jen prodlužuje období, po které firmy musí omezovat své další investice. Úspěch 3G je navíc velmi nejistý, rychlé masivní rozšíření nové technologie je však jednou z podmínek udržení současných kreditních ratingů operátorů.

Nejstabilnější složkou tržeb dodavatelů technologií jsou v posledním období dodávky infrastruktury a mobilních přístrojů pro sítě druhé generace. Analýza sektoru firem poskytujících technologie pro bezdrátovou telefonii od společnosti Salomon Smith Barney obsahuje mnoho zajímavých názorů a očekávání. Pro trh s mobilními telefony uvádí například, že:

 • Výrazný růst poptávky po mobilních telefonech na daném trhu začíná zpravidla při úrovni penetrace 10-15%. Z tohoto inflexního bodu začíná prudký růst až do hladiny penetrace 65-70% (bodu dospělosti). Z tohoto bodu pokračuje mírnější růst po dobu přibližně dvou let do cca 75 procent penetrace. V tomto bodě se další růst téměř zastaví. 
 • Přestože určitá část obyvatelstva (např. velmi staří lidé) si mobilní telefon nikdy nepořídí, stávající uživatelé vyměňují v průměru po 18-24 měsících starý přístroj za nový. Tato doba (tzv. replacement period) se v závislosti na ekonomickém cyklu prodlužuje či zkracuje. 
 • Dřívější nástup mobilních telefonů na trhy vyspělých evropských zemí znamená, že tyto země se nyní nacházejí okolo bodu dospělosti (penetrace okolo 70%) trhu s mobilními telefony. Severské země, kde se s mobilními službami začalo již v roce 1984 se již nacházejí v bodu nasycenosti. Patrné je to zejména u Finska a Norska, jejichž úroveň penetrace dnes dosahuje přibližně 77%. Dodavatelé technologií pro západní Evropu proto spoléhají zejména na výměny nových telefonů za staré a nástup sítí třetí generace, které budou využívat jiné typy přístrojů. Přimět zákazníka k upgrade GPRS telefonu na 3G telefon však bude velmi obtížně. 
 • Mimo vyspělou Evropu však prostor pro další růst trhu mobilních telefonů stále existuje. Penetrace na severoamerickém kontinentu dosahuje přibližně 40%. Také obrovský růstový potenciál v Asii a Pacifiku není dosud využit. V těchto hustě zalidněných oblastech má dosud mobilní telefon pouze každý desátý obyvatel. Tento perspektivní trh by měl být nasycen až v roce 2011. 
 • Dodavatelé technologií v posledním období stále více využívají outsourcing ve snaze snížit náklady. Mezi dodavatele dodavatelů patří jak producenti levných telefonů z Taiwanu a Korey, tak i firmy typu singapurské Flextronics (profil, názory) nebo americké SCI Systems (profil, názory).

Pokud se zaměříme na situaci na americkém kontinentě, telekomunikační operátoři zde mají výrazně menší problémy se zadlužeností a cash flow, než jejich evropští konkurenti. Přesto jejich investiční výdaje v posledním roce zaostávají za minulými lety. Vyjímkou může být například Verizon, jehož propojovací centrála byla zničena při teroristických útocích. Poptávka po mobilech vzrostla v USA také z důvodu bezpečnosti a pohotovosti. Je však zřejmé, že podíl kapitálových výdajů na tržbách (capex/sales) zaznamenal v roce 2000 své maximum, když dosáhl 35%. Analytici SSB předpokládají pro americké firmy letošní podíl capex/sales 28%, v příštím roce 21% a za dlouhodobě udržitelnou výši 17 procent.

Dodavatelé optických komponentů - mezi nejvýznamnější patří např. Cisco (profil, názory) nebo Nortel (profil, názory) - byly v letošním roce nejvíce zasaženi. Americká agentura pro průzkum trhu RHK odhaduje meziroční pokles tržeb z dodávek optických zařízení na 43%, jejich odhad na rok 2002 hovoří o zmírnění rychlosti sestupného trendu na 11%. Největším problémem tohoto segmentu technologického trhu je výroba zásob na sklad. Nadbytečné zásoby rychle zastarávají a po 12-15 měsících jsou již tyto optické komponenty neprodejné. Některé firmy se proto rozhodly svůj optický business včas prodat. Americký Lucent (profil, názory) k tomu přiměly zejména existenční důvody, za svou výrobu optických vláken inkasoval 2,3 mld. USD.

Vedoucí postavení v oboru dodavatelů technologií (přinejmenším v evropském měřítku) patří finské firmě Nokia (profil, názory). Vedení této firmy je opravdu mimořádně kvalitní, neboť dokáže využít slabších podmínek na trhu k získávání tržního podílu. Na rozdíl od své konkurence jsou hospodářské výsledky Nokie poměrně stabilní. Investoři jsou známí tím, že si za tuto stabilitu rádi připlatí. Trhem netrpělivě očekávaná listopadová prezentace výhledů na rok 2001 a 2002 však pro mnohé akcionáře nedopadla podle jejich představ. Stabilita hospodářských výsledků je zachována, strmě růstová tendence postupně revidována. Konečný odhad prodaných mobilních telefonů touto firmou za letošní rok se zřejmě zastaví blízko u hodnoty 380 milionů přístrojů, v průběhu roku rapidně snížené z 500 milionů kusů. Ambiciózní plán na příští rok předpokládá růst tržeb o 15% a počet prodaných přístrojů kolem 430 miliónů kusů. Růst by měl být tažen poptávkou na americkém kontinentě, kde je nasycenost trhu výrazně nižší než v Evropě. Této skutečnosti hodlá využít též americká Motorola (profil, názory), jejíž plány na počet prodaných přístrojů jsou prakticky totožné jako u Nokie. Ve druhé polovině příštího roku je Nokia připravena distribuovat duální telefony pro provozování sítí druhé a třetí generace (GSM/WCDMA). Cílem finské firmy pro 3G je 100 tisíc prodaných přístrojů a dosažení vedoucího postavení s 35% podílem na trhu. Současný podíl na trhu GSM telefonů (cca 30%) firmu nespokojuje a usiluje ve výrobě mobilních telefonů všech generací (svém core businessu) dlouhodobě o 40% tržní podíl.

Výsadní postavení Nokie se projevilo také při srovnání výkonnosti akcií firem v lokálních měnách. Díky svému impozantnímu růstu se akcie finského dodavatele technologií pohybují výrazně nad úrovněmi z konce léta 1999, po které následovalo období bubliny nadhodnocení technologických akcií. Nad touto úrovní se pohybují také akcie německé firmy Siemens (profil, názory). Volatilnější hospodářské výsledky Ericssonu (profil, názory) a Cisca se podepsaly na kurzech jejích akcií.

Co lze obecně od tohoto sektoru v budoucnu očekávat?

 • Pro akciové investory doporučuji opatrnost. Akcie byť dlouhodobě perspektivního odvětví mohou být na trhu v určitých okamžicích nadhodnoceny. Kurzy sektoru dodavatelů technologií jsou dosud značně volatilní a jejich výrazný růst v uplynulých dvou měsících neprovázely zlepšení v odhadech fundamentů. 
 • Výrazná závislost dodavatelských firem na telekomunikačních operátorech představuje výraznou překážku v dosahování stabilních hospodářských výsledků. Možná proto se Nokia zaměřila na výrobu mobilů, která tolik s investičními výdaji operátorů nesouvisí. Dodávky optických kabelů nebo jiných technologií infrastruktury jsou na nich velmi závislé. 
 • Stěžejní pro další perspektivy dodavatelů bude zejména úspěch či neúspěch třetí generace mobilních telefonů. Nelze očekávat, že všichni lidé podlehnou technologických trendům a budou měnit telefony jako ponožky. Zejména ti, kteří se do "mobilního" světa zařadili později (a telefon tedy nutně nepotřebovali) budou s upgrade svých přístrojů dlouho váhat. Technologický rozvoj se tím však nezastaví.

Co si myslíte o dodavatelích technologií vy? Budou ještě někdy v budoucnu mít "na růžích ustláno"? Napiště svůj názor či zkušenost!

Autor pracuje jako analytik ve společnosti Newton Investment.

Líbil se vám článek?

-15
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 3 komentářů

Chcete prodat svou nemovitost?

Nechte si zpracovat ZDARMA cenovou nabídku!

Stačit nám bude pár základních informací o vašem bytě nebo domě a kontakt.

Cenu zjistíte OBRATEM.

Mám zájem prodat:

Prodej bytuByt
Prodej domuDům
Prodej pozemkuPozemek
Ostatní prodej nemovitostiJiné
Zpět

Získejte Vaše peníze zapomenuté v kuponovce!

Najděte s námi jednoduše všechny Vaše zapomenuté akcie i nároky z kuponovky a získejte za ně snadno a rychle peníze.

Zapomenuté miliardy logo
 • Zapojilo se již více než 100.000 klientů
 • Našli jsme už majetek za půl miliardy korun
 • Průměrný úspěšný klient získal více než 20 tis. Kč
  (¼ klientů získala více jak 100 tis. Kč)
Žádné zbytečné poplatky

Žádné zbytečné poplatky

U nás platíte poplatky jen když najdeme hodnoté akcie nebo pohledávky a vyřešíme vše za vás, jinka neplatíte nic.

Složitosti vyřešíme za Vás

Složitosti vyřešíme za Vás

Kromě akcií dohledáme související pohledávky až za 10 let zpětně, v případě odkupu vše zajistíme za Vás a vy tak nebudete muset do banky nebo vyplňovat složité dotazníky.

Odkup za nejlepší ceny

Odkup za nejlepší ceny

U našich nabídek garantujeme odkup nalezených akcií za nejlepší aktuání ceny na trhu.

A tohle už jste četli?

Přes Investown už lidé investovali 100 milionů

16. 9. 2021 | Petr Kučera | 7 komentářů

Přes Investown už lidé investovali 100 milionů

Start-up Investown.cz hlásí prvních 25 tisíc aktivních uživatelů a investice přesahující 100 milionů korun. Platforma, zaměřená na drobné investice do bytů, zahájila ostrý provoz letos... celý článek

Jedno finanční letadlo padá, jiné právě vzlétá. Nasednete?

14. 9. 2021 | Martin Tománek | 11 komentářů

Jedno finanční letadlo padá, jiné právě vzlétá. Nasednete?

Zatímco někteří piloti dopravních letadel jsou kvůli útlumu letectví stále na neplaceném volnu, piloty finančních letadel pandemie nezasáhla. Tento sektor zažívá dlouhotrvající boom,... celý článek

Jak poznat investiční podvod. Pozor na varovné signály

13. 9. 2021 | Jiří Hovorka | 14 komentářů

Jak poznat investiční podvod. Pozor na varovné signály

Policie obvinila mladého podnikatele z investičního podvodu za 1,5 miliardy korun. Měl přes čtyři tisíce klientů. Čemu byste se měli vyhnout, abyste příště nenaletěli vy?

ČNB už nebude plošně omezovat výši dividend

10. 9. 2021 | Petr Kučera | 2 komentáře

ČNB už nebude plošně omezovat výši dividend

Česká národní banka už v dalším období nebude plošně omezovat výši dividend bank. Doporučuje však zvažovat další výplatu až po oznámení konečných hospodářských výsledků za rok 2021... celý článek

Akciová vakcinace. Tipy na farmaceutické a zdravotnické firmy

9. 9. 2021 | Jaroslav Šura | 1 komentář

Akciová vakcinace. Tipy na farmaceutické a zdravotnické firmy

Akcie technologických společností jedou. Nesázejte na ně ale všechno. Očkujte portfolio proti propadu něčím jiným.

Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.